Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle a doporučení pro vzdělávání: profesní příprava sociálních pracovníků a zdravotnického personálu z pohledu deinstitucionalizace Vzděláváním k deinstitucionalizaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle a doporučení pro vzdělávání: profesní příprava sociálních pracovníků a zdravotnického personálu z pohledu deinstitucionalizace Vzděláváním k deinstitucionalizaci."— Transkript prezentace:

1 Cíle a doporučení pro vzdělávání: profesní příprava sociálních pracovníků a zdravotnického personálu z pohledu deinstitucionalizace Vzděláváním k deinstitucionalizaci 14. listopadu 2012, Ostrava (Seminární Centrum Akademie, Hrušovská 16, Ostrava, 702 00)

2 Pracovní skupina Vzděláváním k deinstitucionalizaci Členové: PhDr. Soňa Vávrová, Ph.D.- Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně – vedoucí PS PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. – Fakulta humanitních studií UK PhDr. Lada Furmaníková, Ph.D. – lektorka PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. – Filozofická fakulta UK Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – VOŠ Caritas Bc. Radmila Jiříčková – Akreditační komise MPSV Mgr. Jiří Mach – Krajský úřad Ústeckého kraje Bc. Petra Konečná – Národní centrum podpory transformace Mgr. Radek Rosenberger – DOZP Stod Doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. – Pedagogická fakulta UK PhDr. Jiří Tošner – Hestia Ing. Jana Voldánová – Vzdělávací centrum pro veřejnou správu

3 Fungování: červen 2011 – březen 2013 Cíl: monitorovat a vyhodnocovat vzdělávací potřeby účastníků procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb Hlavní úkol: doporučovat aktivity pro zlepšení vzdělávání (například doporučení ve vztahu ke kvalifikačnímu vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách) v souvislosti se změnami v oblasti deinstitucionalizace a poskytování sociálních služeb. Tedy začlenit problematiku DI do školních osnov na všech úrovních.

4 Nutnost uvědomit si potřebu ZMĚNY. Základní předpoklad:

5 3 cílové skupiny: 1. vzdělavatelé v oblasti sociální práce 2. Akreditační komise MPSV 3. poskytovatelé sociálních služeb

6 Vzdělavatelé v oblasti sociální práce - analýza úrovně vzdělávání problematiky DI u členů ASVSP - dotazníkové šetření - oslovených 34, návratnost 20 - 4 otázky: 1. Učí se u vás téma deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb? 2. Pokud ano, v jakých disciplinách/kurzech a v jakém rozsahu (např. zmínka v rámci přednášky, dvouhodinové cvičení, samostatný předmět), co je obsahem? 3. Co by vám ve výuce těchto témat pomohlo? Školení vyučujících (prosím upřesněte téma), výukové materiály, opory apod. 4. Pokud používáte zahraniční publikace, články, studie, můžete připojit odkaz – MPSV shromažďuje podněty, neboť má určité finanční prostředky na překlad a případné vydání v ČR.

7 Závěr: Téma transformace a deinstitucionalizace je vyučováno napříč různými disciplínami, ale spíše formou témat, které s problematikou souvisí. Pouze ve dvou školách je problematice věnována speciální disciplína. Z většiny odpovědí vyplývá, že proces deinstitucionalizace a transformace není na školách podpořen adekvátní teoretickou základnou. Tomu odpovídaly i odpovědi na otázku č. 3, kdy respondenti zůstali na poměrně obecné rovině. Na druhou stranu lze konstatovat, že je o téma zájem, a pokud by vznikla ucelená publikace, školy by ji přivítaly a patrně používaly. Nicméně zahraniční zdroje používány prakticky nejsou.

8 Doporučení: - návrh vzdělávacího programu pro výuku problematiky deinstitucionalizace - vypracování vzdělávacího programu pro výuku problematiky deinstitucionalizace - zařazení tohoto programu do vzdělávání na VOŠ a VŠ.

9 Akreditační komise MPSV ČR Dosavadní postup hodnocení žádostí o akreditaci vzdělávacích programů je vysoce časově náročný, takže žádosti jsou vyřizovány se značným časovým odstupem a snižuje se tak možnost pružně reagovat na aktuální potřeby vzdělávání pracovníků. Navíc rozhodnutí o způsobu realizace programu fixuje formu i obsah vzdělávání na několik let, bez možnosti reagovat na rychlý vývoj poznatků v oboru i jedinečné potřeby poskytovatelů, které se mění podle fáze vývoje služby i zkušeností pracovníků. Vysoká administrativní zátěž na straně AK není doprovázena ekvivalentní „přidanou hodnotou“ v oblasti garantování kvality akreditovaných vzdělávacích programů, kterou nelze založit jen na splnění administrativních kritérií.

10 Doporučení: Návrhy na zefektivnění akreditací při zachování stávajícího postupu a zaměření hodnocení. Návrhy na systémové změny akreditačního postupu Návrhy na revizi obsahu kvalifikačního kurzu

11 Poskytovatelé sociálních služeb - analýza vzdělávacích potřeb pracovníků zařízení v transformaci

12 Doporučení: Deset doporučení zařízením v transformaci 1.Vzděláváním k deinstitucionalizaci 2.Vzdělávací plán 3.Načasování vzdělávání 4.Příjemci vzdělávání 5.Podpora vzdělávání ze strany vedení organizace 6.Výběr vzdělávací akce 7.Spolupráce se vzdělavatelem 8.Zkušenostní učení 9.Evaluace 10.Supervize

13 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Radek Rosenberger radek.rosenberger@dozpstod.eu 773 259 032 Národní centrum podpory transformace sociálních služeb 3P Consulting, s. r. o. Římská 12, Praha 2 Součást individuálního projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb. www.trass.cz www.facebook.com/trass.cz


Stáhnout ppt "Cíle a doporučení pro vzdělávání: profesní příprava sociálních pracovníků a zdravotnického personálu z pohledu deinstitucionalizace Vzděláváním k deinstitucionalizaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google