Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.10 Vypravování Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.10 Vypravování Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.10 Vypravování Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace:. Materiál je určen žákům 6. ročníku. Podává základní poučení o vypravování jako slohovém útvaru. Jsou v něm zařazena cvičení k upevnění učiva. Obsahuje animace.

2 Vypravování Dějová posloupnost Jazykové prostředky

3 Vypravování  patří k nejčastější složce lidské komunikace  přibližuje ústní nebo písemnou formou posluchači nebo čtenáři příběh, děj…

4 Jazykové prostředky:  Vypravujeme v časové posloupnosti, tj. jak šly události po sobě  Snažíme se o dějové napětí, tj. a) vynecháváme nedůležité informace b) volíme výstižná slovesa c) používáme přímou řeč  Reprodukujeme, pokud jsme vypravovanou událost sami nezažili

5 Vyhledejte dějová slovesa v následujícím textu: Našel ji v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu viselo krásné zrcadlo, které skláři až z Murana poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: „Dobrý den, zrcadlo, přišel jsem poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří … … Jednou jsme se utábořili v lese. Tam řezbář z lipového kmene vyřezal krásnou pannu. Krejčí té panně ušil nádherné šaty. Já jsem ji pak naučil mluvit. Pak jsme se o ni hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že moje, protože jsem ji naučil mluvit.“ Poznali jste pohádku? Rozum a Štěstí

6 Řešení: Našel ji v růžovém pokoji, seděla u okna a vyšívala něco. Na zdi naproti oknu viselo krásné zrcadlo, které skláři až z Murana poslali jí darem. Bylo v něm vidět okno i princeznu, kus modré oblohy a koruny zelených stromů venku za oknem. Mladý muž přistoupil k zrcadlu a pravil: „Dobrý den, zrcadlo, přišel jsem poprosit o radu. Stalo se, že když jsem se vydal na vyučenou, potkal jsem se s řezbářem a s krejčím, kteří … … Jednou jsme se utábořili v lese. Tam řezbář z lipového kmene vyřezal krásnou pannu. Krejčí té panně ušil nádherné šaty. Já jsem ji pak naučil mluvit. Pak jsme se o ni hrozně pohádali. Řezbář tvrdil, že patří jemu, protože ji stvořil. Krejčí zase, že jeho, protože ji oblékl. A já dokazoval, že moje, protože jsem ji naučil mluvit.“

7 Osnova vypravování: 1. Uvedení (seznámení s dějem, jeho otevření) 2. Zápletka (napětí) 3. Vyvrcholení 4. Rozuzlení (uzavření děje, poučení, dojmy) Osnova může být heslovitá, větná nebo citátová. V jedné osnově nestřídáme různé způsoby.

8 Vypracujte osnovu: Do Prahy přichází z venkova Kuba se svou Kozou a vezou vejce pro stavbu Karlova mostu. Kuba jednou uvidí Mácu, která dodává na stavbu mostu kované hřeby, a zamiluje se do ní. Jednou Kuba zapříčiní pád lešení na mostě a je dělníky vyhnán i s Kozou. Ujímá se jich Mistr Hanuš, který hledá dobrého řezbáře pro sochy orloje a zaujme ho Kubovo umění vyřezávat. U Mistra studuje i chudý Matěj. Dohlíží na plány Staroměstského orloje. Nemá kde spát a najde si opuštěný Faustův dům. Kvůli posměchu spolužáků tam sebere stříbrný peníz, aby se svým vrstevníkům vyrovnal. Ti jej však podvedou a v nestřeženou chvíli poničí plány orloje. Nic netušící Matěj plány předá Mistru Hanušovi.

9 Konšelé objeví poničené plány a potrestají viníka: Matěj je na jeden den připoután na pranýř, a protože se neprovinil, rozhodne se Hanušovi pomstít a upíše duši ďáblu. Když je orloj dokončen, nesklidí tvůrci žádné uznání. Japonci nabízejí Mistru Hanušovi, aby postavil orloj u nich. Svědkem diskuze je Matěj a napíše dopis pražským radním. Ti pověří kata Mydláře, aby Hanuše oslepil. Zoufalý Hanuš pak sáhnutím do stroje orloj zastaví. Kuba je pověřen, aby orloj opravil. Když to ale nestihne včas, bude popravena Máca. Kuba na poslední chvíli úkol splní, nestihne však doběhnout na popraviště. Později zjistí, že Koza se vyměnila s Mácou a byla oběšena ona. Vzápětí však ze šibenice spadne a ukáže se, že celou dobu měla v krku železnou trubičku, takže se jí nic nestalo.

10 Příklad řešení (heslovitá osnova): 1. Uvedení: Kuba a Koza - příchod do Prahy Máca - Kuba se zamiluje 2. Zápletka: Pád lešení - Kuba odchází k Mistru Hanušovi Matěj - posměch - krádež - trest Matějova pomsta 3. Vyvrcholení: Oslepení Hanuše Hrozba, že Máca bude popravena- Kuba ji nestihne zachránit? 4. Rozuzlení: Domnělé popravení Kozy

11 Příklad řešení (větná osnova): 1. Uvedení: Kuba a Koza přicházejí do Prahy. Kuba se zamiluje do Máci, zaviní pád lešení a ztrácí práci. Nachází si práci pro Mistra Hanuše. 2. Zápletka:Chudý Matěj ukradne peníz, ale posměchu spolužáků neunikne. Je potrestán a pomstí se. Hanuš je oslepen. 3. Vyvrcholení:Kuba musí v krátkém čase opravit orloj pod hrozbou, že jinak bude Máca popravena. Kuba práci stihne, ale nedoběhne na popraviště. 4. Rozuzlení:Místo Máci je popravena Koza, ale šťastnou náhodou se jí nic nestane.

12 Příklad řešení (citátová osnova): 1. Uvedení: Do Prahy přichází z venkova Kuba se svou Kozou. Pak Kuba zapříčiní pád lešení na mostě a je dělníky vyhnán i s Kozou. Obou se jich ujímá Mistr Hanuš. 2. Zápletka: U Mistra studuje i chudý Matěj. Kvůli posměchu spolužáků sebere ve Faustově domě stříbrný peníz, aby se svým vrstevníkům vyrovnal. Ti jej však podvedou a v nestřeženou chvíli poničí plány orloje. Matěj je na jeden den připoután na pranýř, a protože se neprovinil, rozhodne se Hanušovi pomstít a upíše duši ďáblu. 3. Vyvrcholení: Kuba je pověřen, aby orloj opravil. Když to ale nestihne včas, bude popravena Máca. Kuba na poslední chvíli úkol splní, nestihne však doběhnout na popraviště. 4. Rozuzlení: Později zjistí, že Koza se vyměnila s Mácou a byla oběšena ona. Vzápětí však ze šibenice spadne a ukáže se, že celou dobu měla v krku železnou trubičku, takže se jí nic nestalo.

13 Práce s textem: Poznali jste příběh? Doplňte přímou řeč, kde je to vhodné. Nakreslete obrázkovou osnovu. Napište další dějová slovesa, která by se do příběhu hodila. Na vhodném místě zvyšujte napětí příběhu. Reprodukujte příběh zpaměti vlastními slovy. Kozí příběh – pověsti staré Prahy

14 Metodická poznámka: U snímku č.8 se žáci rozdělí do tří skupin. Každá skupina zpracuje jeden typ osnovy.

15 Zdroje: KRAUSOVÁ, Zdeňka; TERŠOVÁ, Renata. Český jazyk 6. Plzeň: Fraus, 2003, ISBN 80-7238-206-3 WERICH, Jan. Fimfárum. Praha: Albatros, 2008, ISBN 978-80-00-02187-4. www.office.microsoft.com Obrázky z galerie Klipart http://cs.wikipedia.org/wiki/Koz%C3%AD_p%C5%9 9%C3%ADb%C4%9Bh_- _pov%C4%9Bsti_star%C3%A9_Prahy


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Jiřina Homolová Název DUM: VY_32_Inovace_12.2.10 Vypravování Název sady: Český jazyk 6. ročník Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google