Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Územně-správní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Územně-správní."— Transkript prezentace:

1 Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Územně-správní členění v ČR Jméno autora: Mgr. Renata Kynzlová Vytvořeno dne: 29. září 2012 Anotace: Materiál seznamuje se správním členěním ČR. Klíčová slova: správní členění, obce, města Metodický popis: Podpora hodiny Základy práva

2  Území České republiky se podle Ústavy člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky.  Území obce se skládá z intravilánu-vnitřní část obce určená k zástavbě a extravilánu- vnější část obce zahrnující pole, louky, lesy apod.  Obec je právním subjektem, tedy právnickou osobou.

3  Zákon o obcích rozlišuje obce, městyse města, statutární města a hlavní město Prahu.

4  Jsou to obce, v nichž působily do roku 1990 městské národní výbory.  Městem se obec stane rozhodnutím Parlamentu ČR po vyjádření vlády.

5  Jsou jmenovitě uvedena v zákoně.  České Budějovice,Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Brno, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Mladá Boleslav, Přerov, Jihlava, Teplice, Karviná, Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Olomouc, Most, Kladno ( 2011)  Území statutárního města se může členit na městské obvody nebo městské části s vlastní samosprávou.

6  Samostatná působnost-spravuje své vlastní obecní záležitosti  Přenesená působnost-výkon svěřen zákony

7  Obecní zastupitelstvo  Obecní rada  Starosta  Odbory a komise  Obecní úřad

8  Nejvyšší orgán obce  Podle velikosti obce má 5-55 členů  Členové jsou voleni občany na 4-leté funkční období v komunálních volbách  Rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech obce, schvaluje rozpočet, program územního rozvoje obce…

9  Výkonný orgán obce, odpovědný obecnímu zastupitelstvu  Má 5-13 členů ( vždy lichý počet)

10  Volen obecním zastupitelstvem  Zastupuje obec navenek  Svolává připravuje a řídí schůze obecní rady  Při významných příležitostech ( svatby, vítání občánků) smí používat závěsný státní znak

11  Obecní rada zřizuje komise, které nemají rozhodovací pravomoc a jsou pouze iniciativními a kontrolními orgány.  Vždy musí být zřízena komise finanční a kontrolní

12  Tvoří jej starosta, jeho zástupce, tajemník a další pracovníci  Je podřízen krajskému úřadu

13  Je zákonem charakterizován jako veřejnoprávní korporace ( právnická osoba), má postavení samostatného celku s právní subjektivitou.  Vykonává především samostatnou působnost  Může vydávat obecně závazné vyhlášky, případně nařízení kraje  Orgány kraje: zastupitelstvo, rada, hejtman, krajský úřad popř. výbory a komise

14  Šíma,A.,Suk,M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 11. vydání. Praha: C.H.Beck, 2011

15


Stáhnout ppt "Určeno pro: žáky 4.ročníku středních škol Vzdělávací obor: Základy společenských věd, Občanská nauka Tematický okruh: Základy práva Téma: Územně-správní."

Podobné prezentace


Reklamy Google