Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zemská kůra a horniny. Zemská kůra Nejsvrchnější slupka pevného zemského tělesa Proměnlivá mocnost – Ø 30 – 40km Spodní souvislá vrstva – bazaltová (čedičová)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zemská kůra a horniny. Zemská kůra Nejsvrchnější slupka pevného zemského tělesa Proměnlivá mocnost – Ø 30 – 40km Spodní souvislá vrstva – bazaltová (čedičová)"— Transkript prezentace:

1 Zemská kůra a horniny

2 Zemská kůra Nejsvrchnější slupka pevného zemského tělesa Proměnlivá mocnost – Ø 30 – 40km Spodní souvislá vrstva – bazaltová (čedičová) Střední nesouvislá – granitová (žulová), která chybí pod oceány Svrchní – sedimentární – převážně usazené horniny

3

4 Složení zemské kůry Prvky – samostatně pouze ty s malou reaktivitou (Au, Pt) Nerosty – stejnorodé anorganické přírodniny, složení lze vyjádřit chemickým vzorcem (slída) Horniny – nestejnorodé přírodniny, nerostné a chemické složení je proměnlivé, největší počet, základ zemské kůry

5 Horniny Rozdělení – podle způsobu vzniku Vyvřelé – magmatické → utuhnutím magmatu Usazené – sedimentární → usazením pevných látek organického i anorganického původu Přeměněné – metamorfované → přeměnou vyvřelých nebo usazených hornin

6 Vyvřelé horniny Závisí na nerostném složení a místu utuhnutí magmatu, tvoří až 95% z.kůry Hlubinné (plutonické) – pomalu tuhnou pod povrchem Země, dobře rozlišitelné nerosty – žula, diorit, syenit, gabro Žilné – utuhly v puklinách, jemnozrnnější, aplit, pegmatit Výlevné – vylévají se až na povrch jako láva, základní nekrystalická hmota, znělec, andezit, čedič

7 Žula

8 Žulový lom

9 Gabro Diorit

10 Aplit Pegmatit

11 Čedič Znělec

12 Usazené horniny Vznikly rozrušením starších hornin a ze zbytků organismů, převládají na povrchu Země Proces vzniku – etapy → zvětrávání → přemísťování → usazování → zpevňování Transport - ?? Velký podíl jílovitých nerostů Mohou být zpevněné i nezpevněné Slepence, pískovce, vápence, fosfáty, travertin CHKO ????

13 Vápenec Slepenec

14 Zvětrávání Mechanické a chemické změny Vliv atmo, hydro, biosféry na zemském povrchu Fyzikální (mechanické) zvětrávání - rozrušování bez změny chemického složení, vliv slunce, tepla,vody ……. → objemové změny, odlehčení,… Chemické zvětrávání – vliv vody, rostlin, vzdušných plynů,…, méně odolné horniny, oxidace, redukce, hydratace, hydrolýza, př.vápenec → krápníky

15 Metamorfované horniny → přeměnou starších vyvřelých, usazených, přeměněných hornin Vliv hlavně tlaku a teploty ve velké hloubce Překrystalizace v pevném stavu Změna nerostného složení a stavby hornin Fylit, rula, svor, mramor, hadce

16 Rula a svor

17 Horniny pevninské zemské kůry 64% celkového objemu zemské kůry lehčí menší hustotu větší mocnost (až 80 km) starší něž oceánská 3 vrstvy: usazené horniny → žulová vrstva → čedičová vrstva SIAL

18 Horniny oceánské zemské kůry 21% objemu zemské kůry menší mocnost (Ø 5 km) větší hustota větší hmotnost dna oceánů 2 základní složky: usazené horniny a čedičová vrstva

19 Horniny přechodné zemské kůry 15% zemské kůry Přechod pevniny do oceánů – okrajová šelfová moře Pohyblivé části zemského povrchu

20 Zemská kůra Vznik nové zemské kůry – dno oceánů → oceánské hřbety → projev vnitřní energie → magma → ochlazení → zemská kůra Zánik zemské kůry – podsouvání litosférických desek → oceánské příkopy → tavení hornin

21 Pohyb zemské kůry

22 Zdroje http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/963.jpg http://geografickerevue.bloguje.cz/img/zula.jpg http://www.kamenickeprace.eu/foto/vzornik- kamene/zula/04-hlinec.jpghttp://www.kamenickeprace.eu/foto/vzornik- kamene/zula/04-hlinec.jpg http://www.zula.cz/images/foto_lom/lom02.jpg http://www.zula.cz/images/foto_lom/lom04.jpg http://www.stonematrix.com/products_images/3256 5.jpghttp://www.stonematrix.com/products_images/3256 5.jpg http://www.mineralogie- puchnerova.estranky.cz/img/original/50/gabro.jpghttp://www.mineralogie- puchnerova.estranky.cz/img/original/50/gabro.jpg http://www.spessartit.de/50_dio.jpg http://www.piseckehory.ic.cz/img/ukazky/aplity.jpg http://atlas.horniny.sci.muni.cz/magmaticke/aplit/apli t_01.jpghttp://atlas.horniny.sci.muni.cz/magmaticke/aplit/apli t_01.jpg http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/977.jpg http://www.swisseduc.ch/stromboli/glossary/icons/b asalt.jpghttp://www.swisseduc.ch/stromboli/glossary/icons/b asalt.jpg http://www.masinky.cz/data/e/6/n/phpe6nGXx_356x 267.JPGhttp://www.masinky.cz/data/e/6/n/phpe6nGXx_356x 267.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/9/92/Aegirine-phonolite2-2005.jpg/220px- Aegirine-phonolite2-2005.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/9/92/Aegirine-phonolite2-2005.jpg/220px- Aegirine-phonolite2-2005.jpg http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/v%C3 %A1penec%2001_resize.JPGhttp://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/nerudy/v%C3 %A1penec%2001_resize.JPG http://www.mineral- eshop.cz/fotky345/REE_VLA/Obr._1_pegmatit.JPGhttp://www.mineral- eshop.cz/fotky345/REE_VLA/Obr._1_pegmatit.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/0/0c/DachsteinkalkBivalvia.jpg/270px- DachsteinkalkBivalvia.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/0/0c/DachsteinkalkBivalvia.jpg/270px- DachsteinkalkBivalvia.jpg http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkur zy/horniny/horniny.data/components/slepenec.jpghttp://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkur zy/horniny/horniny.data/components/slepenec.jpg http://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_minerals /rocks/images/conglomerate2.jpghttp://flexiblelearning.auckland.ac.nz/rocks_minerals /rocks/images/conglomerate2.jpg http://soutez- 2009.geology.cz/soubory/horniny/rula1.jpghttp://soutez- 2009.geology.cz/soubory/horniny/rula1.jpg http://dekstone.cz/docs/dekstone_cz/materialy/large /g-107.jpghttp://dekstone.cz/docs/dekstone_cz/materialy/large /g-107.jpg http://www.mineralogie- puchnerova.estranky.cz/img/original/63/svor.jpghttp://www.mineralogie- puchnerova.estranky.cz/img/original/63/svor.jpg http://mfweb.wz.cz/astronomie/images/165.gif http://www.windows2universe.org/earth/images/con vection.gifhttp://www.windows2universe.org/earth/images/con vection.gif


Stáhnout ppt "Zemská kůra a horniny. Zemská kůra Nejsvrchnější slupka pevného zemského tělesa Proměnlivá mocnost – Ø 30 – 40km Spodní souvislá vrstva – bazaltová (čedičová)"

Podobné prezentace


Reklamy Google