Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směrnice o službách Reálné přínosy v reálných číslech Mgr. et Mgr. Ivo Kameš Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směrnice o službách Reálné přínosy v reálných číslech Mgr. et Mgr. Ivo Kameš Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Směrnice o službách Reálné přínosy v reálných číslech Mgr. et Mgr. Ivo Kameš Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Účel přijetí směrnice Snaha Komise o rozhýbání evropského trhu se službami – skutečné naplnění svobod jednotného trhu Možnosti zahájení podnikání v oblasti služeb v jiném členském státě – svoboda usazování - často komplikované Možnosti ojedinělého poskytnutí služby do jiného členského státu – svoboda přeshraničního poskytování služeb - ještě komplikovanější

3 Volný pohyb služeb vs. Svoboda usazování Poskytování služeb – dočasné a příležitostné poskytování služeb v zahraničí příklad: Česká stavební firma občas získá stavební zakázku v zahraničí a zároveň převážně působí na českém trhu

4 Volný pohyb služeb vs. Svoboda usazování Usazení – nepřetržité působení na trhu jiného státu Příklady: - založení pobočky nebo dceřiné společnosti v zahraničí - získání zahraničního živnostenského listu a podnikání v zahraničí

5 Makroekonomické dopady v ČR Analýza KPMG (listopad 2005, aktualizováno v r.2006). Dostupná na stránkách MPO. růst HDP: 0,69 – 1,59% 18,7 pracovních míst Růst tržeb exportu: 12,5 mld. Kč Mírné snížení tržeb na straně importu –příliv zahr. podniků se nekoná, naopak se otevřou „zabetonované“ trhy v zahraničí – směrnice výhodná pro malé liberální země jako ČR.

6 Směrnice a usazování – právní jistota, rovnost a větší jednoduchost pro české podnikatele Udělování povolení podnikatelům musí být transparentní, podmínky pro udělení musí být předem známé a odůvodněné, nesmějí umožňovat svévolné rozhodování úřadů. Tichý souhlas – v případě, že úřad selže a v předem jasné lhůtě nerozhodne, bude oprávnění považováno za udělené. Povolení se v zásadě uděluje na dobu neurčitou Zákaz řady požadavků: např. ekonomické prověrky, která musí prokázat, že v daném odvětví je ekonomická poptávka nebo povinnost po určitou dobu již podnikat v daném státě. Přehodnocení řady požadavků: územní omezení povolení, povinnost mít určitou právní formu, povinnost vykonávat s nějakou službou i jinou službu nebo naopak zákaz vykonávat vedle dané služby i jinou službu.

7 Směrnice a přeshraniční poskytování služeb - Více podnikatelských příležitostí za hranicemi Odstranění překážek přeshraničního poskytování služeb v jiných členských státech, jako např.: - povinnost založit pobočku nebo dokonce právnickou osobu kvůli jednorázové zakázce - povinnost získat zahraniční živnostenské oprávnění kvůli jednorázové zakázce - vyhrazení specifické služby pro občany dané země nebo právnickou osobu usazenou v daném státě (např. restaurování památek ve Francii). - řada dalších méně flagrantních restriktivních požadavků – např. povinnost používat při plnění zakázky v zahraničí vybavení schválené v daném členském státě a nikoliv své vlastní, povinnost mít pro poskytnutí služby na území daného státu svého zástupce pro kontakt s úřady nebo alespoň adresu k doručování písemností. - zákaz dvojích kontrol a penalizace podnikatelů – spolupráce prostřednictvím IMI systému Možnost poskytnout službu na základě českého oprávnění k podnikání bez zbytečného obtěžování úřady

8 Administrativní zjednodušení – menší náklady Zredukování povinnosti předkládat ověřené kopie, ověřené překlady – možnost ověřit obsah listin u úřadu v cizině, který je vydal. Zřízení Jednotných kontaktních míst – možnost zařídit všechny formality spojené se získáním oprávnění k podnikání na jednom místě (jakási obdoba u nás již fungujících CRM, ale pro všechny služby, nejen živnosti) – a to i elektronicky Uznávání profesního pojištění uzavřeného v cizině, pokud již pokrývá rizika i ve státě, kde chce poskytovatel službu poskytovat Uznávání dokladů z jiného členského státu, který dokládá splnění určitého požadavku. Uznávání splnění požadavků v jiném členském státě, pokud mají ekvivalentní účel.

9 Harmonogram a způsob implementace Přijata v prosinci 2006 Implementována v členských státech ve lhůtě 3 let – do začátku roku 2010 V ČR byl proveden přezkum legislativy v oblasti služeb V září 2008 by měl být vládou schválen návrh zákona o volném pohybu služeb, obsahující instituty směrnice a změny legislativy

10 Rozsah implementace V ČR bude směrnice implementována v zásadě i na sektory vyloučené z působnosti směrnice. Využívat jejích přínosů v ČR budou moci i čeští podnikatelé (např. elektronicky přes JKM budou moci čeští podnikatelé začít podnikat v ČR).

11 Děkuji za pozornost Kontakt: kames@mpo.cz +420 224 852 452


Stáhnout ppt "Směrnice o službách Reálné přínosy v reálných číslech Mgr. et Mgr. Ivo Kameš Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google