Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIVŠ.  Sbližování ekonomické úrovně = Konvergence = catching-up proces  Formálně lze zapsat: Y 1,t /Y 2,t < Y 1,t+1 /Y 2,t+1 pro Y 1,t < Y 2,t  Pouze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIVŠ.  Sbližování ekonomické úrovně = Konvergence = catching-up proces  Formálně lze zapsat: Y 1,t /Y 2,t < Y 1,t+1 /Y 2,t+1 pro Y 1,t < Y 2,t  Pouze."— Transkript prezentace:

1 BIVŠ

2  Sbližování ekonomické úrovně = Konvergence = catching-up proces  Formálně lze zapsat: Y 1,t /Y 2,t < Y 1,t+1 /Y 2,t+1 pro Y 1,t < Y 2,t  Pouze a jenom tehdy pokud reálný růst p.c. dohánějící ekonomiky předstihuje reálný růst p.c. ekonomiky, s kterou se srovnáváme !!!  Beta & sigma konvergence / podmíněná- nepodmíněná

3  Dlouhodobý hospodářský růst na obyvatele je základní podmínkou zvyšování životní úrovně  Determinanty dlh. ekonomického růstu vycházejí z neoklasické podoby Cobb- Douglasovy produkční funkce: Y= A* f(K,L)  Mezinárodní srovnání mezi ekonomika pomocí HDP p.c. v PKS (PPP)

4  Vzdělání  V&V  Veřejná infrastruktura  Reformy trhu práce  Finanční regulace/deregulace  Stabilizační politiky (nezávislost CB, fiskální disciplína)  Mezinárodní obchod  Otevřenost ekonomik => FDI  Stabilní instituce

5  Produktivita práce  Odpracované hodiny na zaměstnance  Míra zaměstnanosti  Demografický faktor

6

7  Purchasing Power Parity = Parita kupní síly  Umělý měnový kurz, který převádí jednu měnu do druhé tak, že za stejný objem peněz mohu nakoupit ve 2 zemích identické produkty  Eliminuje cenové rozdíly mezi zeměmi  Tzn.že zohledňuje kupní sílu domácí měny  Slouží pro mezinárodní srovnání vyspělosti ekonomik ER PPP = P d / P f

8

9

10

11

12 Lze chápat dvěma způsoby: 1) Vyrovnávání cenových hladin mezi ekonomikami 2) Plnění maastrichtských konvergenčních kritérií - Důsledkem konvergence reálné => sbližování ekonomických úrovní - Měří se dle CPL (comparative price level) => procentní úroveň cenové hladiny zkoumané ekonomiky ve vztahu k vybrané ekonomice

13 Comparative Price Level Poměr mezi domácí a zahraniční cenovou hladinou přepočtený na společnou měnu Vyjadřuje se v % v relaci k srovnávané zemi CPL = P d / (P f * ER) = ER PPP / ER anebo CPL = 1/ERDI

14  Exchange rate deviation index  Poukazuje na míru podhodnocení/nadhodnocení domácí měny ve vztahu k paritě kupní síly ERDI = ER/ER PPP  > 0 : podhodnocení měnového kurzu oproti paritě  V ČR na počátku transformace ERDI ve výši cca 4, v roce 1995 cca 3

15  Změna CPL dána vývojem reálného směnného kurzu CPL t+1 = CPL t / RER CPL t+1 = CPL t / [(ER * P f ) / P d ] - Reálná apreciace vede k růstu relativní cenové hladiny ekonomiky

16 = RER / REER - nástroj analýzy konkurenceschopnosti domácích exportérů - Poměr zahraničních cen vyjádřených v domácí měně RER = (ER*P f ) / P d - Apreciace => pokles RER; roste hodnota domácího zboží ve vztahu ke zboží zahraničního !!!!

17

18  Inflační kanál = P d > P f  Kurzový kanál = apreciace nominálního měnového kurzu RER = (ER * P f ) / P d PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY EURO !!!

19

20

21

22  Vyšší podhodnocení cenové hladiny ve vztahu k ekonomické vyspělosti  Dáno pravděpodobně následujícími faktory. - trojí devalvace na začátku transformace - zděděné cenové relace - nepřímé daně - rychlost cenové arbitráže - Podíl neobchodovatelného sektoru - Statistický klam

23  Vysvětluje sbližování cenových hladin mezi ekonomikami  Tj proč cenová hladina méně vyspělé ekonomiky konverguje k cenové hladině ekonomiky vyspělé  Proč je inflace v méně vyspělých státech vyšší ve srovnání s vyspělými ekonomikami?

24  Rozdělení zboží a služeb v ekonomice na OBCHODOVATELNÉ (zboží podléhající mezinárodní konkurenci – elektronika aj.) a NEOBCHODOVATELNÉ (služby především)  Mzdová nákaza  Funkční trh práce

25 Neobchodovatelné statky: zboží a služby, jejichž charakteristiky snižují, či přímo vylučují možnost mezinárodního obchodu s těmito statky (transakční náklady) Obchodovatelný statek: dochází k mezinárodní arbitráži a tím i k tlaku na cenové vyrovnávání! (zákon jedné ceny, závislost na míře otevřenosti ekonomiky)

26 1) Obchodovatelný sektor podléhá mezinárodní arbitráži a vykazuje vyšší produktivitu práce 2) Obchodovatelný sektor může vyplácet vyšší mzdy 3) Mzdová nákaza napříč ekonomikou 4) Růst mezd v sektoru neobchodovatelného zboží vede k růstu nákladů a tedy růstu cen

27

28  Reálná konvergence doprovázena růstem komparativní cenové hladiny => nominální konvergencí  Nominální konvergence je důsledkem konvergence reálné  Reálná konvergence: umazávání mezery v HDP p.c. v PPP  Nominální konvergence: vývoj relativní cenové úrovně  Implikace i pro maastrichtská konvergenční kritéria (viz další přednáška!)

29  Frajt, J., Komárek, L.: na cestě do EMU:nominální a reálná konvergence v tranzitivních ekonomikách, Finance a úvěr 51,č.6, 2001  SMRČKOVÁ, G., CVENGROŠ, F., VLČEK, I., Reálná konvergence-souvislosti a příčiny, Výzkumná studie Ministerstva Financí ČR (Working Paper 3/2008),  Vintrová, R.: Problémy přechodu na společnou měnu, IN: Růst, stabilita a konkurenceschopnost III, Linde, 2007


Stáhnout ppt "BIVŠ.  Sbližování ekonomické úrovně = Konvergence = catching-up proces  Formálně lze zapsat: Y 1,t /Y 2,t < Y 1,t+1 /Y 2,t+1 pro Y 1,t < Y 2,t  Pouze."

Podobné prezentace


Reklamy Google