Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzva č. 126 investiční priority 1.2 OPZ.  Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)  Číslo výzvy: 03_16_126  Investiční.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzva č. 126 investiční priority 1.2 OPZ.  Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)  Číslo výzvy: 03_16_126  Investiční."— Transkript prezentace:

1 Výzva č. 126 investiční priority 1.2 OPZ

2  Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)  Číslo výzvy: 03_16_126  Investiční priorita 1.2: Rovnost žen a mužů  Vyhlašovatel: MPSV  Podávání projektových žádostí: 16.5. – 6.6.2016

3  Cíl výzvy: řeší problematiku nízké zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, specificky žen, prostřednictvím podpory nové služby péče o nejmenší děti v mikrojeslích zřizované přímo obcemi nebo ve spolupráci s obcemi  Cílové skupiny: rodiče s dětmi 0,5 – 4 let  Min výše podpory na projekt: 500 000 Kč  Max výše podpory na projekt: 2 mil. Kč  Max délka trvání projektu: max 36 měsíců (6 měsíců na vybudování, 30 měsíců na provoz)  Nejzazší termín ukončení projektu: 31.1.2020  Žadatel: obec/příspěvková organizace obce za předpokladu, že má svého zřizovatele jako partnera projektu/NNO za předpokladu, že obec, ve které má NNO sídlo či provozovnu, bude partnerem projektu

4  Veřejná služba péče o děti  Malý kolektiv – kapacita mikrojeslí 4 děti  Pravidelná péče o děti od 0,5 roku do 4 let  Péče poskytnutá na základě smlouvy mezi poskytovatelem a rodičem

5  Vybudování mikrojeslí – doba budování 6 měsíců  Provozování mikrojeslí – doba provozování 30 měsíců  Vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích  Spolupráce na pilotním ověřením služby mikrojeslí s MPSV v projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služy“

6  Prostory mikrojeslí musí umožňovat pobyt a hry dětí venku (v docházkové vzdálenosti)  V rámci jednoho místa lze zřídit více mikrojeslí za předpokladu, že bude dodržen charakter mikrojeslí v plném rozsahu (budou stavebně odděleny)  V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti (z toho max. polovina zapsaných dětí můžou být vlastní děti vychovatelky)  Zařízení umožňuje umístění dítěte 5 dní v týdnu v rozsahu min 8 hod denně

7  Pečující osoba má odbornou způsobilost (viz Specifické podmínky výzvy) – Rekvalifikační Kurz Chůva (MPSV) je uznatelný  Provozovatel vede evidenci dětí – musí být potvrzeno podpisem rodiče  Povinná dokumentace: písemná smlouva s rodiči dětí, evidence přítomnosti dětí (bagatelní podpora), doklady o vazbě rodičů na trh práce

8 Rodiče jsou způsobilou cílovou skupinou tehdy, když oba splní jedno z kritérií  Jsou zaměstnaní/vykonávají podnikatelskou činnost  Aktivně si zaměstnání hledají (jsou vedeni v registru ÚP)  Jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium či rekvalifikace)  Formy doložení:  Potvrzení zaměstnavatele  Potrvzení ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění  Potrvzení úřadu práce  Potvrzení o studiu nebo účasti/ukončení rekvalifikačního kurzu  Frekvence doložení:  Při zahájení účasti v projektu  Při ukončení účasti v projektu  Při každé změně postavení rodiče na trhu

9  Kompletní informace k výzvě Kompletní informace k výzvě  Otázky a odpovědi Otázky a odpovědi  Dětské skupiny – informační kampaň MPSV Dětské skupiny – informační kampaň MPSV


Stáhnout ppt "Výzva č. 126 investiční priority 1.2 OPZ.  Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)  Číslo výzvy: 03_16_126  Investiční."

Podobné prezentace


Reklamy Google