Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby péče o dítě – diferenciace péče Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby péče o dítě – diferenciace péče Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce."— Transkript prezentace:

1 Služby péče o dítě – diferenciace péče Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Služby péče o děti v ČR  Soukromá zařízení podle zákona o živnostenském podnikání -vázaná živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" - volná živnost, obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ - volná živnost, obor činnosti č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“.  Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí, církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona.  Praxe ukazuje, že jiné typy služeb péče o děti jsou v ČR poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.

3 Diferenciace služeb péče o děti – návrh nové právní úpravy •Diskuze o právní úpravě služeb péče o děti (rezorty, další aktéři). •Služba péče o dítě provozovaná na nekomerční bázi (mimo režim zákona o živnostenském podnikání), a mimo režim školského zákona. •Upravuje činnost fakticky existující (občanská sdružení, resp. spolky), na kterou se ale nevztahuje žádná současná úprava (včetně kvalifikace personálu, technických a hygienických standardů, počtu pečovatelek na dítě apod.), panuje nejistota poskytovatelů a rodičů ohledně toho, podle jakých parametrů má služby fungovat. •Obdobný typ služby je rozšířený v „původních“ členských státech EU. •Vznik úpravy ovlivnil požadavek občanských sdružení a zaměstnavatelských subjektů k nastavení parametrů služby, která není předškolním vzděláváním v MŠ (zejména s ohledem na počet dětí u menších zaměstnavatelů a věk dětí, které jsou mladší 3 let). •Chybějící úprava péče o děti mimo režim předškolního vzdělávání (běžně existuje v zahraničí), významné pro skupinu dětí mladších tří let, která není mimo živnostenský zákon upravena vůbec. •Inspirováno rakouskou úpravou Kindergruppen, volně německou Tagesmutter.

4 Základní parametry úpravy •Definováno jako činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte; •pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky; •poskytovateli budou spolky/občanská sdružení/ další NNO, zaměstnavatelé, dále organizační složky státu, územní samosprávné celky, vysoké školy; •upravuje kvalifikaci pečujícího personálu (shodně jako u vázané živnosti péče o dítě do 3 let věku; včetně speciálního kvalifikačního standardu na osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky - chůva v rámci Národní soustavy kvalifikací); •stanoví počet dětí na pečující osobu dle standardů platných pro obdobnou činnost v zahraničí (cca 6 dětí na osobu, až 3 pečující osoby na 24 dětí). Vyšší počet pečujících osoby na dítě s ohledem na věk dětí; •podmínkou poskytování péče je Plán výchovy a péče;

5 Základní parametry úpravy •oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV; •stavebně technické požadavky a hygienické požadavky na prostory a provoz stanoveny adekvátně, neboť nad 12 dětí platí stejné předpisy jako u MŠ i u DS (Přičemž rovněž třída MŠ může být naplňována od počtu 12 dětí.); •úhrada nákladů za službu dle zřizovatele, přičemž k úhradě nákladů lze použít rodičovský příspěvek, který je od 2 let věku dítěte poskytován bez podmínky časového omezení péče o dítě v mateřské škole nebo v obdobném zařízení; •upravena evidence dětí, pojištění odpovědnosti, vnitřní pravidla a stravování; •upraven vznik, změna a zánik oprávnění k poskytování služby, kontrola a správní delikty; •rodič může uplatnit slevu na dani ve výši max. min. mzdy za rok; •náklady na provoz jsou pro zřizovatele rovněž daňově uznatelné.

6 Dětské skupiny MPSV •MPSV provozuje dvě dětské skupiny pilotní ověřování nových služeb péče o děti pro děti od dvou let věku v rámci klíčové aktivity projektu. •Činnost první skupiny byla zahájena 1. 7. 2011 (kapacita 12 dětí), druhá skupina byla otevřena v březnu 2013 (kapacita 6 dětí). •V dětské skupině je poskytována pravidelná služba péče o dítě od dvou let věku s variabilní možností využití buď celotýdně nebo jen některé dny v týdnu, celodenně nebo jen po část dne. •Opatřením je podporována možnost využití flexibilních forem pracovní doby a pracovního úvazku rodičů - zaměstnanců MPSV. •Po dobu zapojení dětských skupin do projektu financovaného z ESF „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ není od rodičů přijímána úhrada za umístění dítěte. •Otevřen byl dětských koutek MPSV.

7 Dětské skupiny MPSV - konkrétní provozní podmínky •Dětské skupiny MPSV jsou otevřeny od 7:00 do 17:00. •Provoz zajišťují 3 pečující osoby na plný úvazek a 1 pečující osoba na částečný úvazek. Odborná způsobilost pečujících osob je požadována obdobně jako u vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. •Jedna pečující osoba pečuje nejvýše o 6 dětí současně. •Zajišťován je pitný režim a teplé polední jídlo. Svačiny zajišťují rodiče dětí. •Poskytování služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb péče o děti v dětské skupině a řídí se Provozním řádem. •MPSV má uzavřenou pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti za škodu a škodu způsobenou výrobkem. •Výchovná činnost probíhá podle Plánu výchovy a péče. •Pečující osoby se účastní dalšího vzdělávání ohledně péče o dítě.

8 Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit Děkujeme za pozornost Jiřina Pipková Email: Jirina.Pipkova@mpsv.cz Projekt: Harmonizace při opatrování dětí


Stáhnout ppt "Služby péče o dítě – diferenciace péče Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google