Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace."— Transkript prezentace:

1 Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

2 Místa poskytování Zařízení poskytuje službu domova pro osoby se zdravotním postižením: v Nových Zámcích a v Litovli.

3 Nové Zámky Nové Zámky poskytují službu 96 mužům - uživatelům sociální služby. Posláním sociální služby v Nových Zámcích je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci, způsobené dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem (mentálním postižením), která vyžaduje zejména podporu v základních životních potřebách. Sociální služba usiluje o zkvalitnění života uživatelů dlouhodobě závislých na péči a pomoci jiných osob. Sociální služba v Nových Zámcích je poskytována mužům ve věku od 27 let s mentálním postižením včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení, kteří jsou závislí na pomoci jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které potřebují stálou (dlouhodobou) péči či pomoc ve většině základních životních potřeb.

4 Pobočka v Litovli poskytuje sociální službu 67 uživatelům: 14 ženám a 53 mužům. Posláním sociální služby v Litovli je poskytování podpory osobám v nepříznivé životní situaci způsobené zdravotním stavem (mentálním postižením) nebo nedostatečnými sociálními dovednostmi z něj vyplývajícími. Sociální služba usiluje o zapojení uživatelů do společnosti, získání soběstačnosti a maximální přiblížení se běžnému životu vrstevníků. Sociální služba v Litovli je poskytována mužům a ženám ve věku od 20 let s mentálním postižením (lehkým až středním) včetně přidružených smyslových nebo tělesných omezení. Jedná se o osoby, které jsou závislé na pomoci jiné osoby, nevyžadují však stálou podporu v základních životních potřebách. Litovel

5

6 Ubytování Ubytování je zajištěno v jedno až čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením, v Litovli mají některé pokoje vlastní sociální zařízení a kuchyňku. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem organizace i soukromým majetkem uživatelů. Uživatelům jsou k dispozici společné prostory pro výdej stravy - jídelna, společenská místnost, vestibul, dílny, relaxační místnosti pro aktivizaci, pro uživatele pobočky v Litovli se využívají prostory dílen na Července.

7

8

9

10

11

12 Stravování Stravovací provoz zajišťuje celodenní stravování uživatelům služeb v Nových Zámcích a v Litovli. Uživatelé, kteří mají racionální stravu si mohou vybrat oběd ze dvou druhů.

13

14 Zařízení zajišťuje praní prádla, úklid společných i bytových prostor. Zejména uživatelé pobočky jsou podporováni v nácviku péče o domácnost. Pomoc při péči o domácnost

15 Pomoc při péči o vlastní osobu Uživatelé jsou vedeni ke zvládání sebeobsluhy a rozvoji manuálních dovedností, podle zjištěných potřeb je jim poskytována podpora a pomoc v běžných denních činnostech.

16

17 Zdravotní péče je zajištěna smluvním praktickým lékařem. Ošetřovatelská péče je zajišťována prostřednictvím vlastních zaměstnanců - - pracovníků v sociálních službách a kvalifikovaných všeobecných sester. Vlastními pracovníky je zajišťována rehabilitace. Zdravotní a ošetřovatelská péče

18 Aktivizace Aktivizace se zaměřuje na upevnění pracovních návyků a dovedností, rozvoj jemné, hrubé motoriky, sebeobslužných a pracovních návyků. Uživatelé mají možnost si vybrat z několika druhů dílen – svíčkařské, keramické, rukodělné, aranžérské, dřevařské, textilní a dvou zahradnických dílen. Dílny doplňuje relaxačně muzikální terapie a individuální terapie, sportovní, divadelní kroužek a kroužek vaření, kroužek výpočetní techniky a hudební kroužek. Zařízení zajišťuje a organizuje účast uživatelů sociální služby na jimi zvolených společenských, kulturních i sportovních akcích, organizace rovněž pořádá vlastní společenské programy.

19

20

21

22

23

24 V rámci sociálního začleňování jezdí nebo chodí uživatelé zejména do města Litovle. Pracovní uplatnění uživatelů je zajišťováno ve spolupráci s firmou Trio (chráněná dílna). Ve volném čase uživatelé využívají návštěv kina, divadla, pořádají výlety, využívají nabídky sportovních aktivit (fotbal, házená, kuželky,…). Uživatelé mají možnost navštívit, dle svých přání, zajímavá místa, zúčastnit se sportovních soutěží, navštívit spolupracující zařízení sociálních služeb, která pořádají společenská či sportovní setkání. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

25

26

27 Fakultativní služby Fakultativní služby jsou uživatelům nabízeny nad rámec základních činností, vycházejí z potřeb a přání uživatelů a jsou uživatelem hrazeny zvlášť za cenu odpovídající skutečným nákladům. canisterapie

28 Pomoc při uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí Podporu ve věci prosazení práv a zájmů uživatelů, jednání s úřady, soudy, pomoc při vyřizování korespondence mají v pracovní náplni sociální pracovníci, popřípadě klíčoví pracovníci. Zařízení podporuje uživatele při zprostředkování kontaktu s jeho opatrovníkem, rodinou. Poskytuje základní sociální poradenství nejen uživateli, ale i jeho opatrovníkovi, pomáhá při správě financí a depozit uživatele. Uživatelé jsou podporování při uplatňování svých práv, při podávání stížností, nakládání s jejich osobními údaji. V zařízení funguje Výbor uživatelů a Výbor rodičů a přátel.

29 Smlouva Poskytování sociální služby je možné jen na základě Smlouvy o poskytování sociální služby.

30 Zájem o poskytování sociální služby V případě zájmu o námi poskytované sociální služby je nutno vyplnit žádost a s požadovanými přílohami ji doručit do naší organizace. Ve vlastním zájmu doporučujeme zařízení předem navštívit a seznámit se s podmínkami poskytované sociální služby. Doporučený formulář žádosti si můžete stáhnout na webových stránkách organizace nebo Vám jej na požádání zašleme.

31 Kontakty V případě zájmu o poskytování sociální služby můžete využít kontakty zveřejněné na našich webových stránkách: www.novezamky.cz nebo zavolat na telefonní číslo: 585 155 821 osobně nás můžete navštívit na adrese: Nové Zámky 2, Mladeč.

32 Těšíme se na Vás


Stáhnout ppt "Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google