Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II.) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II.) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových."— Transkript prezentace:

1 KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II.) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání PhDr. Stanislava Krčková; PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.; Mgr. Zdeněk Slejška prezentace MŠMT, leden 2008

2 Smysl projektu Zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání podporou rozvoje metodických dovedností učitelů. Urychlit tempo inovací ve vzdělávání využitím potenciálu moderních informačních a komunikačních technologií. Vytvořit předpoklady pro intenzivní rozvoj klíčových kompetencí žáků v počátečním vzdělávání. Snížit zbytečnou psychickou zátěž pedagogů způsobenou nedostatečnou podporou a servisem při jejich přípravě na vzdělávání žáků a jejich vlastním dalším vzdělávání.

3 Cíl projektu Zajistit učitelům rozsáhlý soubor materiálů a informačních zdrojů, které jim pomohou při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů a především při vlastní moderní a efektivní výuce. Základní charakteristiky tohoto souboru: Komplexní Snadno a rychle dostupný Strukturovaný Odborně garantovaný

4 1) Zájem pedagogů o metodickou podporu Preference pomoci při realizaci ŠVP – podpora v oblasti metodických materiálů > výzkum NIDV v rámci projektu Koordinátor Východiska Nejpreferovanější forma vzdělávání – internetový vzdělávací portál > šetření PedF MU v rámci studie zaměřené na tvorbu a realizaci ŠVP (J. Beran, J. Mareš, S. Ježek)

5 2) Potřeby společnosti proměna školy s analogií směru web 2.0 na školu 2.0 - sdílení a rozšiřování zkušeností díky spolupráci = trend současné doby národní vzdělávací portál - nutnost jedné platformy, která by poskytovala komplexní podporu učitelům – studie dr. B. Brdičky Český národní vzdělávací portál pro XXI. století

6 Vývoj Metodického portálu 2004 - potřeba portálových služeb v souvislosti s počátkem kurikulární reformy (RVP PV) – rezortní projekt V roce 2005 byl spuštěn zkušební provoz portálu (jaro sekce předškolního vzdělávání, podzim sekce základního a gymnaziálního vzdělávání). V roce 2006 byla na základě vyhodnocení pilotáže upravena jeho struktura a vytvořena nová grafická podoba. Dne 22. 8. 2006 byl na tiskové konferenci v Praze spuštěn ostrý provoz portálu.

7 Současný stav Nárůst sledovanosti portálu z cca 400 jedinečných IP adres denně na začátku roku 2006 na současných cca 2100 (statistiky dle standardu provádí nezávislá firma Toplist). Od začátku projektu bylo na portálu uveřejněno celkem 1260 nových příspěvků ve všech sekcích vzdělávání. Celkem na portál přispělo 520 autorů. Autorská základna se dá rozdělit na tři kategorie – pedagogové ze škol; VŠ a jednotliví odborníci; NNO. Rozšíření metodické podpory o úložiště „digitálních učebních materiálů“digitálních učebních materiálů

8 Kam dál? Mezinárodní spolupráce – LRE. Rozšíření metodické podpory o další části. Soustředění výstupů jiných projektů na jednu platformu. Vývoj v souvislosti se vzdělávacími trendy v ICT. Využití pro DVPP. Rozšíření hlavních sekcí a uživatelské i autorské základny.

9 Jak na to? Název: Shromažďování, kritická revize a elektronická prezentace příspěvků teoretické i praktické povahy Cíl: Zvýšení počtu příspěvků v rámci jednotlivých oborů či dalších sekcí, publikování kvalitních a odborně garantovaných příspěvků propojených s očekávanými výstupy. Postup: S využitím sítě regionálních koordinátorů vyhledávat školy a autory, kteří jsou ochotni nabídnout svoje know-how a rozšířit tak základnu současných autorů. Udržení garance kvality pomocí recenzentů. Výstupy: 4.000 metodických příspěvků různé povahy (výukové lekce, popisy školních projektů, studie, příklady dobré praxe, překlady zkušeností ze zahraničí,atd.) Aktivita A

10 Název: Shromažďování, kritická revize a elektronická prezentace digitálních vzdělávacích objektů Cíl: Zpřístupnění garantovaných učebních materiálů použitelných při výuce. Postup: Spoluprací s učiteli vybudovat platformu výměny učebních materiálů použitelných přímo ve výuce, s garancí odborných recenzentů a s ošetřením autorských práv všech materiálů. Výstupy: 6500 digitálních učebních materiálů navázaných na očekávané výstupy v RVP vyhledatelných pomocí víceúrovňových filtrů. Aktivita B

11 Název: Vytváření moderních informačních nástrojů pro sdílení zkušeností pedagogů navzájem a vývoj technologických prvků Cíl: Vytvoření fungující odborné komunity sdílející zkušenosti a podpora nových trendů ICT využitelných ve vzdělávání. Postup: Sledování vzdělávacích trendů a technologických prvků v ICT, analýza využitelnosti a jejich následná implementace. Vytváření podmínek pro tvorbu aktivní komunity pomocí netmoderace a stimulujících prvků. Výstupy: nové technologické prvky umístěné na portálu a komunita pedagogů využívající portál. Aktivita C

12 Název: Vytvoření e-learningového prostoru pro vzdělávání v oblastech oborových metodik a didaktik i aktuálních trendech ve vzdělávání Cíl: Zprostředkovat možnost dalšího vzdělávání v oblastech nadoborového vzdělávání. Postup: S pomocí odborníků vytvoření kursů, které by byly následně nabídnuty pedagogické veřejnosti formou e-learningu. Výstupy: 15 kursů umístěných na Metodickém portálu a cca 650 absolventů kursu. Aktivita D

13 Název: Informační a propagační podpora portálu a organizace a řízení projektu Cíl: Povědomí o možnostech Metodického portálu mezi pedagogickou veřejností a efektivní řízení celého projektu. Postup: Plánovaná a řízená marketingová strategie a účelné vedení a řízení celého realizačního týmu projektu. Výstupy: konference, tiskové zprávy, prezentace, setkání, tištěné a elektronické informační a propagační materiály, sborníky, DVD Aktivita E

14 Rozpočet Celkový rozpočet: 85.000.000,- Kč Rámcový rozklad: 1)propagace, prezentace, semináře, konference, vzdělávání 17.300.000,- Kč 2)příspěvky - tvorba, recenze, vyhledávání, editace, sborníky, DVD 42.700.000,- Kč 3)pronájem + služby, režie (telefon, internet, poštovné), audit, projektový tým - interní osobní náklady VÚP, NÚOV 25.000.000,- Kč

15 Vazba na jiné projekty IS-Edu společný koordinační tým, spolupráce na naplňování portálu MŠMT Autoevaluace, Klíčové kompetence spolupráce s realizačními týmy - poskytování informací prostřednictvím tematických vstupů Kurikulum G, Kurikulum S průběžné zveřejňování komentovaných ukázek ze ŠVP, metodických materiálů, příkladů dobré praxe apod.

16 Děkujeme za pozornost Kontakty: Stanislava Krčková – krckova@vuppraha.cz; 604 595 100krckova@vuppraha.cz Ondřej Neumajer – neumajer@vuppraha.cz; 602 763 275neumajer@vuppraha.cz Zdeněk Slejška – slejska@vuppraha.cz; 605 967 368slejska@vuppraha.cz


Stáhnout ppt "KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II.) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových."

Podobné prezentace


Reklamy Google