Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

[ 1 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Role SÚKL v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "[ 1 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Role SÚKL v."— Transkript prezentace:

1 [ 1 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ

2 [ 2 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Dosavadní stav Cenová regulace MF ČR proces prvky správního řízení Publikováno v Cenovém věstníku Stanovení úhrady MZ ČR Kategorizační komise Vyhláška

3 [ 3 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Proč změna? „Transparenční direktiva“ (směrnice Rady č.89/105/EHS o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění) Nález ústavního soudu (PL ÚS 36/05 16.1.2007) Transparentnost systému Odvolatelnost proti rozhodnutí Součást reformy systému ZP

4 [ 4 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Požadavky Předvídatelnost a transparentnost Jasná a ověřitelná kritéria Dodržení lhůt Ochrana práv účastníků - možnost odvolání a soudního přezkumu

5 [ 5 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Legislativní rámec Regulace cen a úhrad LP – novela 48/1997 Sb., součást 261/2007 Sb. Prováděcí předpisy Správní řízení – 500/2004 Sb. správní řád

6 [ 6 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Regulace cen léčivých přípravků a PZLÚ – MZ ČR MZ vykonává působnost při uplatňování a regulaci cen LP a PZLÚ Vydává cenový předpis – určuje způsob regulace LP a PZLÚ Cenový předpis není vydán - v návrhu?

7 [ 7 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Regulace cen léčivých přípravků a PZLÚ SÚKL SÚKL vydává rozhodnutí o stanovení maximálních cen LP a PZLÚ - u přípravků, u nichž je podle Cenového předpisu vydaného MZ stanoven tento způsob regulace formou individuálního správního řízení SÚKL provádí cenovou kontrolu

8 [ 8 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Stanovení výše a podmínek úhrady MZ ČR Vydává prováděcí předpisy Stanoví seznam referenčních zemí Odvolací orgán

9 [ 9 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Stanovení výše a podmínek úhrady SÚKL rozhoduje o výši úhrad LP a PZLÚ podmínění úhrady LP a PZLÚ nepřiznání úhrady LP a PZLÚ o zařazení LP do referenční skupiny (x vyhláška MZ)

10 [ 10 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Stanovení výše a podmínek úhrady SÚKL vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví výše úhrady IPLP radiofarmak transfúzních přípravků

11 [ 11 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Individuální správní řízení Účastníci držitel rozhodnutí o registraci, výrobce/ dovozce zdravotní pojišťovny předkladatel SLP pokud je žadatel Správní orgán SÚKL (zaměstnanci + experti) – 1. instance Ministerstvo zdravotnictví – 2. instance Správní soud – konečné rozhodnutí

12 [ 12 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Individuální správní řízení nutnost podložit návrh důkazy zlepšení pozice žadatele informace o průběhu řízení odůvodněné rozhodnutí možnost odvolání proti rozhodnutí

13 [ 13 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Individuální správní řízení nárůst nároků na správní orgán bezchybné vedení spisové agendy – systém pro správu dokumentů a workflow umožnění nahlížení do spisu, zveřejňování informací – webový portál nároky na personál – rozdělení kompetencí za účelem maximálního využití odborných kapacit

14 [ 14 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Individuální správní řízení Odborná veřejnost expertní posudky podněty nahlížení do dokumentace na žádost (§ 39n odst. 3)

15 [ 15 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Limitující faktory časová tíseň (dosud nejsou k dispozici prováděcí předpisy) finance lidské zdroje

16 [ 16 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení maximální ceny LP a PZLÚ Referenční koš – členské státy EU s paritou kupní síly blízkou ČR Průměr výrobních cen Snížení při vstupu prvního generika

17 [ 17 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ Posouzení nároku na úhradu (§ 15 odst 6: Ústav nepřizná úhradu pokud se jedná o LP a PZLÚ - podpůrné a doplňkové - jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné - nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti - nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence

18 [ 18 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ Zařazení přípravku do referenční skupiny skupiny LP v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím rozhodnutím x seznam stanovený vyhláškou MZ nezařazeno – pokud žadatel prokáže nezaměnitelnost

19 [ 19 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ Stanovení základní úhrady shodná pro RS nejnižší cena pro konečného spotřebitele v EU (přípravky dostupné v ČR) denní náklady jiné srovnatelně účinné terapie Cenová soutěž písemné ujednání ve veřejném zájmu ZP a držitel registrace

20 [ 20 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ První generikum snížení o 20% Snížení základní úhrady na 60% nízká terapeutická účinnost nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění používají se k léčbě nezávažných onemocnění

21 [ 21 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ Snížení / zvýšení úhrady oproti základní způsob stanoví prováděcí předpis – v přípravě

22 [ 22 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Podrobnosti stanovení výše a podmínek úhrady LP a PZLÚ Stanovení podmínek úhrady hledisko bezpečnosti terapeutická hodnota pro určité pacienty, indikace, podmínky klinické praxe nezbytné k zajištění účelného a hospodárného užívání vysoce nákladná léčba (1/10 HDP/os) omezení uplatňováno v EU

23 [ 23 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Proces SŘ je k připomínkování na webu

24 [ 24 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. „Hic sunt leones“ aplikace některých ustanovení zákona (Příloha 2) prováděcí předpisy, např. způsob posuzování některých kritérií zdroje cenových/úhrad. referencí

25 [ 25 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Začátek roku – přechodné období stanovené maximální ceny LP a PZLÚ platí do rozhodnutí SÚKL o stanovení max. ceny u LP a PZLÚ, které nepodléhají regulaci maximální cenou, platí maximální ceny do vydání cenového předpisu (MZ) výše a podmínky úhrady stanovené podle dosavadních předpisů se považují za výši a podmínky podle tohoto zákona – platí do rozhodnutí SÚKL o stanovení výše a podmínek úhrady

26 [ 26 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Praktické změny Průběžné zařazování LP do systému CaÚ Číselníky měsíčně – nelze v předstihu (spíš naopak – problém doručování)

27 [ 27 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03.

28 [ 28 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Současně – neřeší SÚKL „Poplatková novela“ Započitatelné doplatky ve výši doplatku na nejlevnější na trhu dostupné přípravky s obsahem stejné účinné látky a cesty podání Seznam LP s uvedením výše úhrady a započitatelného doplatku zveřejňuje MZ

29 [ 29 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Současně ZoL


Stáhnout ppt "[ 1 ] PharmDr. Martin Beneš © 2007 Státní ústav kontrolu léčiv Role SÚKL v novém systému regulace cen a úhrad LP a PZLÚ Praha 2007. 12. 03. Role SÚKL v."

Podobné prezentace


Reklamy Google