Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková,"— Transkript prezentace:

1 Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková, Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík

2 2 Nová Koncepce resortu zdravotnictví Elektronizace NZIS Datové zdroje NZIS Od roku 2015 elektronické sběry dat Využití: k zajištění ekonomické stability (personální, finanční), k nastavení efektivního a transparentního systému Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví

3 3 Základní pilíře nové Koncepce Podpora zákonodárné a výkonné moci Podpora poskytovatelů a plátců Podpora odborné a veřejné společnosti ÚZIS ČR

4 4 Hlavní priority nové Koncepce Důvěra Respekt Komunikace Objektivnost Kompetenční centrum Metodická podpora

5 5 Proč nová Koncepce ekonomického zpravodajství Proč nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví  Struktura zdravotnických pracovníků dle výše dosaženého vzdělání  Odměňování dle dosaženého vzdělání  Věková struktura zdravotnických pracovníků  Počty zdravotnických pracovníků dle forem poskytovaných služeb  Struktura mezd  Produkce poskytovatelů  Finanční zdraví ? Nelze hodnotit výdaje na zdravotnictví bez vazby na produkci (přes bodové hodnocení, ZUM, ZULP nelze posuzovat efektivitu) Nelze hodnotit potřebu personálu bez vazby na produkci (bez systemizace nelze hodnotit optimalizaci) Chybějící informace:

6 6 Cíle a priority Koncepce Objektivní informace Transparentní informace Komplexní informace

7 7 Základna pro naplnění Koncepce Poskytování komplexních ekonomických informací o stavu a vývoji ve zdravotnictví ▬► nové výkaznictví Poskytovatelé zdravotních služeb 100% sběry Poskytovatelé nelůžkových zdravotních služeb Poskytovatelé lůžkových zdravotních služeb Celkové příjmy a výdaje Celkové náklady a výnosy Vybrané pohledávky a závazky Počty a struktura pracovníků Odměňování Rozšířená struktura dle účetních výkazů Počty a struktura pracovníků Věková struktura Odměňování Spotřeba léků z ústavní lékárny Národní registr hrazených zdravotních služeb, pracovníků

8 8 Navrhovaná opatření k naplnění Koncepce Navrhovaná opatření Podpora zpravodajským jednotkám: Rekonstrukce statistických výkazů: Základ pro interpretaci výstupů: Podpora IT Podpora regionálními pracovníky Logické číselníky Plné sběry Členění dle poskytovatelů Struktura výkazů Nové výkazy Zrušení nadbytečných výkazů Kontrola (orientace na minulost) Controlling (orientace na budoucnost) Analýza (hledání příčin a důsledků) Benchmarking

9 9 Výstupy dle nové Koncepce Národní ekonomické ukazatele Produkce Objem Struktura… Na lůžko, Zaměstnance, Zdrav. pracovníka Finanční Objem Struktura… Na zaměstnance K majetku Náklady/Výnosy Objem Struktura… Na případ Unikáta Zaměstnance Majetek Objem Struktura… K produkci K výnosům Zaměstnanci Počty Struktura… Zdravotní vs. nezdravotní K produkci Provozní Počty a struktura lůžek Provozní doba… Překlady Rehospitalizace Využití lůžk.fondu Národní ekonomické ukazatele (základní principy členění) Relativní hodnotyAbsolutní hodnoty Vždy s komplexním pohledem na poskytovatele (např. služby zajištěné interními zaměstnanci vs. o utsourcing, struktura zdrav. péče dle forem). Včetně komparace s vládními výdaji a soukromým sektorem. Vždy s komplexním pohledem na poskytovatele (např. služby zajištěné interními zaměstnanci vs. o utsourcing, struktura zdrav. péče dle forem). Včetně komparace s vládními výdaji a soukromým sektorem.

10 10 Výstupy dle nové Koncepce Hospodaření nemocnic 2014 (n=137) Min = 0 Max = 3 600 Průměr = 527 Medián=334 Min = 0 Max = 3 600 Průměr = 527 Medián=334

11 11 Výstupy dle nové Koncepce Mezinárodní ekonomické ukazatele (základní principy Hospodářské ukazatele dané ekonomiky Parita kupní síly HDP Výdaje na zdravotnictví Celkové Farmaceutické Produkční hodnoty Výkony MR, CT, mamograf Personální vybavení, lůžkový fond Zdraví Úmrtí na rakovinu Naděje dožití při narození Mezinárodní ekonomické ukazatele (základní principy) Mezinárodní ekonomické ukazatele (základní principy) Nejedná se o celkový výčet, jen ilustrativní ukazatele. Vždy je však nutné hodnotit výsledky z globální perspektivy. Nejedná se o celkový výčet, jen ilustrativní ukazatele. Vždy je však nutné hodnotit výsledky z globální perspektivy.

12 12 Výstupy dle nové Koncepce UKAZATEL Pořadí HODNOTA Pořadí HODNOTA INDEX (ČR/CHE) Výdaje na zdravotnictví21.1 716 (US dollar/obyv.) 4.4 178 (US dollar/obyv.) 41% Lékaři10.3,7 (na 1 000 obyv.) 8.4,0 (na 1 000 obyv.) 93% Sestry15.8,0 (na 1 000 obyv.) 1.17,4 (na 1 000 obyv.) 46% Počty lůžek9.6,5 (na 1 000 obyv.) 17.4,7 (na 1 000 obyv.) 138% Počty CT*21.15,05.36,6 41% Počty MR*22.7,45.19,9 37% Počty mamograf*20.11,73.33,1 35% Úmrtí na rakovinu (rok 2012) 5.237 (na 100 000 osob) 25.178 (na 100 000 osob) 133% Dožití27.78,3 let3.82,9 let 94% Konzumace alkoholu (rok 2012) 4.11,6 l/obyv. nad 15 let 14.9,9 l/obyv. nad 15 let 117% Česká Republika Švýcarsko Hodnocení dle dat OECD za rok 2013 *Total / In hospitals / In ambulatory care providers, Per 1 000 000 inhabitants, 2013

13 13 Konzumenti výstupů nové Koncepce Ministerstva Výbory pro zdravotnictví Krajské úřady Tripartita Odborový svaz Poskytovatelé zdrav. služeb Zdravotní pojišťovny ČSÚ Odborné lékařské společnosti Odborná sdružení Česká asociace sester Odborné společnosti nelékařských zdravotnických pracovníků Vysoké školy a pracoviště Akademie věd ČR Média Laická veřejnost WHO OECD OSN EUROSTAT Veřejný zájem Veřejnost Odborné společnosti Mezinárodní společnosti

14 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Nová Koncepce ekonomického zpravodajství resortu zdravotnictví Seminář: Rekonstrukce Národního zdravotnického informačního systému Markéta Bartůňková,"

Podobné prezentace


Reklamy Google