Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sladkovodní rybářství a akvakultura  Sladkovodní rybářství  Situace a produkce  Spotřeba a prodej.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sladkovodní rybářství a akvakultura  Sladkovodní rybářství  Situace a produkce  Spotřeba a prodej."— Transkript prezentace:

1 Sladkovodní rybářství a akvakultura  Sladkovodní rybářství  Situace a produkce  Spotřeba a prodej

2 2 Sladkovodní rybářství – svět podílí se na světových výlovech asi 14 – 15 % růst nákladů v mořském rybářství a vzhledem k limitaci těžby (prognózy FAO) → orientace i na intenzivní využívání sladkých vod –např. rozšířením chovu ryb v rýžovištích nebo rekultivací bez užitku ležících bažin → možno získat mil. ha ploch vhodných pro rybářské obhospodařování → v oblasti jihovýchodní Asie je to plocha větší než 100 mil. hektarů –podobná je situace i v Africe a Jižní Americe

3 3 Sladkovodní rybářství – Evropa produkce akvakultury ~ 10 % světové produkce 3 oblasti: –ryby lososovité –mořský cejn a okoun –kapr obecný (východoevropské země) –dříve byl dominantní Pd (m = 200 – 300 g ) – Itálie, Francie, Dánsko –dnes dominuje losos obecný – severní Evropa: Norsko, Skotsko, GB

4 4 hlavní trh pro okouna: Itálie, Španělsko, Turecko hlavní trh pro cejna: Španělsko, Itálie, Řecko, Turecko směr exportu – K + Š, Ca, Oř okrasné druhy ryb Spotřeba – celosvětový prům. 13,0 kg/os/rok (↑ Island, Portugalsko, Norsko, Švédsko, Dánsko, Izrael)

5 5

6 6 Rybářství ČR součást zemědělství rybářská činnost je podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) rozdělena do 2 činností –oblast rybníkářství (tzv. produkčního rybářství) –oblast hospodaření v rybářských revírech zákon o rybářství a další národní legislativa spojená s produkcí ryb kompatibilní s předpisy EU

7 7 ČR více než 24 tisíc rybníků a vodních nádrží, jejichž celková plocha představuje 52 tisíc ha ↔ z toho je využito k chovu ryb 42 tisíc ha rybníků dlouhodobá produkce tržních ryb okolo 20 tisíc tun ↔ z toho produkce kapra 89 % hospodaření v rybářských revírech → obhospodařování říčních systémů a udržování rybích společenstev v lokalitách, kde je rekreační rybolov prováděn lovem na udici v ČR vyhlášeno více než 2 000 rybářských revírů o výměře 42 tisíc ha rekreačním rybolovem se zabývá cca 340 tisíc registrovaných členů všech rybářských svazů

8 8 v ČR se za účelem rybolovu vedle přirozených vodních toků, řek a potoků, využívají především menší i rozsáhlejší umělé vodní nádrže – rybníky – tradice (stovky let) celkový výnos těchto nádrží často navyšován přidáváním živin – přikrmováním –nadměrné přikrmování → příčina destabilizace rybničního ekosystému –nastává v okamžiku, kdy vlivem přesycení prostředí živinami, neúnosně stoupne koncentrace fytoplanktonu – mikroskopických řas a cyanobaktérii (sinic) –tato sukcese → k totálnímu kolapsu ekosystému → nadměrná biomasa fytoplanktonu schopna vyčerpat v nádrži veškerý dostupný kyslík pro sebe i pro ostatní vodní aerobní biotu

9 9 Rybářské právo v tekoucích vodách a hospodaření v rybnících rybářství (ČR) se provozuje: –výkonem rybářského práva v tekoucích vodách –hospodařením v rybnících –více viz další přednášky a cvičení Vyváženost rybích společenství Sportovní rybolov apod.

10 10 Produkce hrubá produkce rybářství v r. 2006 podle údajů Českého statistického úřadu dosahuje hodnoty – 1,15mld. Kč podíl odvětví rybářství na tvorbě hrubého domácího produktu ČR představuje cca 0,036 % HDP souhrnný podíl rybářství na hrubé živočišné produkci překročil 2 % a činil 1,72 % pro tržní ryby a 0,33 % pro ryby násadové

11 11 Situace v akvakultuře produkční rybářství ČR 20 tisíc tun tržních ryb ročně rybníkářství vybudováno na uměle vytvořených vodních plochách (venkovské oblasti) chovatelé i zpracovatelé ryb vytvářejí pracovní místa oblastech s nedostatkem pracovních příležitostí → hospodářský rozvoj, sociální stabilita ↔ x konkurenceschopnost odvětví se opírá o nízké náklady na pracovní sílu sektor produkčního rybářství stabilní oblast (stránka produkční i z hlediska fungování tržních mechanizmů téměř tisíciletá historie chovu kapra, kaprovitých a dravých rybích druhů v akvakultuře v přirozených podmínkách má v sobě potenciál i do budoucna

12 12 dominantní na domácím trhu – kapr –trh s živým kaprem - vánoční svátky (předvánoční období fy vykazují cca 60 % celoročního obratu) –produkce kapra dosahuje ročně stabilně cca 17 tisíc tun tržních ryb a je relativně rovnoměrně rozdělená mezi domácí a zahraniční trh pstruh hlediska spotřeby 2. nejvýznamnější produkt –domácí produkce pstruha na trhu – silný konkurenční tlak způsobený dovozem především ze třetích zemí (např. Turecko a Čína), i z jiných členských zemí EU, kde již byly v rámci předešlých programovacích období vybudovány vhodné výrobní kapacity Situace ve zpracování a uvádění na trh

13 13 tržní nabídka ostatních druhů ryb omezená (ekonomická náročnost chovu a potenciální zisk; objem prodeje je statisticky zanedbatelný) nevýhodou při uvádění ryb na trh je spotřebitelská cena a vyšší pracnost při kuchyňské úpravě ve srovnání s jinými potravinami – odrazuje některé cílové zákazníky doposud přetrvává nedůvěra u našich zákazníků ke zpracovaným sladkovodním rybám, zájem se soustředí většinou na živou rybu

14 14 Marketingové a prodejní řetězce na českém trhu s rybami dominují dovezené mořské ryby celková roční spotřeba více než 5,5 kg rybího masa na 1 obyvatele –mořské druhy více než 4 kg –sladkovodní tuzemské ryby 1,42 kg (dle aktuálního odhadu Rybářského sdružení ČR) ze zpracovaných ryb se na trhu největší podíl zmrazené rybí výrobky – charakter umožňující bezproblémové zařazení do širokého spektra zmrazených potravin v supermarketech

15 15 v sortimentu sladkovodních ryb nejvýznamnější kapr o hmotnosti 2 až 3 kg zákazníci upřednostňují nákup živých kaprů zpracované sladkovodní ryby činí pouze 15 – 20 % z celkového domácího trhu ryb

16 16 Zdroje 24 tis. rybníků a vodních nádrží – 52 tis. ha (42 tis. ha využito k chovu ryb) v rybnících je dosahováno ročního přírůstku v průměru 460 kg ryb/ha druhové zastoupení tržních ryb je poměrně stabilní: –kapr se podílel na celkovém objemu chovaných ryb 87,8 % –býložravé ryby (tolstolobik, amur bílý) 3,7 % –ryby lososovité (zejména pstruh duhový a siven americký) 3,8 % –lín obecný 1,3 % –dravé ryby a další rybí druhy 3,4 %

17 17 Produkce tržní produkce ryb v ČR v roce 2008 se pohybovala okolo 20,4 tis. t –v poslední 3 letech se produkce nijak výrazně nemění produkce ryb ze speciálních zařízení byla 803 t spotřeba sladkovodních ryb podle odhadu Rybářského sdružení (RS) ČR v roce 2008 poklesla na přibližně 1,32 kg/osobu/rok

18 18 Přehled o produkci ryb k přímé spotřebě v letech 2004–2008

19 19 Programy rybářství v r. 2008 probíhalo financování (program „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží“), celkem 68 akcí → celkové výdaje 418,477 mil. Kč

20 20 Rybářství ČSN 46 6800 (466800) Rybářství - Termíny, definice a značky ČSN 46 6802 (466802) - Sladkovodní tržní ryby


Stáhnout ppt "Sladkovodní rybářství a akvakultura  Sladkovodní rybářství  Situace a produkce  Spotřeba a prodej."

Podobné prezentace


Reklamy Google