Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie rybníkářství a význam rybolovu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie rybníkářství a význam rybolovu"— Transkript prezentace:

1 Historie rybníkářství a význam rybolovu
V Česku, respektive na českém území má rybníkářství dlouholetou tradici, která sahá až do 12.století, kdy byl v roce 1115 založen nejstarší doložený rybník na území Čech na základě zakládací listiny kladrubského kláštera. V oblasti Třeboňské pánve se začaly zakládat rybníky za vlády Jana Lucemburského a následně i Karla IV.,kdy vznikl nejstarší jihočeský rybník Dvořiště.

2 Historie rybníkářství a význam rybolovu
V Čechách vždy rybníkářství podporoval rod Vítkovců, později Rožmberků a Schwarzenberků. V období husitství došlo k útlumu pro ekonomický úpadek oblasti a pro válečné útrapy. Největší rozmach prožilo rybníkářství po objevení třístupňové metody chovu ryb v 15.století. Nová metoda přinesla vynikající hospodářské výsledky a zároveň bylo možno díky rozdílným požadavkům na plůdkový, výtažník a hlavní rybník lépe využít terénní podmínky. Rybníky tedy byly zakládány téměř na všech příhodných místech. Tehdy se do zakládání významnou měrou zapojil šlechtický rod Rožmberků. Během jejich patronace započala výstavba důmyslné rybniční soustavy, která propojuje rybníky a přivádí vodu z okolních řek. V této době se na scéně objevují nejslavnější čeští rybníkáři jako josef Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan, či Mikuláš Ruthard z Malečova.

3 Historie rybníkářství a význam rybolovu
V 17. a 18.století došlo k další vlně úpadku, kdy byly některé rybníky zaváženy a vysoušeny. Velmi se na tom projevila jedna z Josefínských reforem, kdy byla zvýhodněna cena pšenice a tak plocha rybníků ustupovala jejímu pěstování. Počátkem 19.století bylo v jižních Čechách vysušeno 5 velkých a 12 malých rybníků. Ve 20.století se počet rybníků ustálil a místy došlo i ke zvýšení jejich počtu vlivem výstavby požárních nádrží, které se dají považovat za rybníky moderního ražení. V současnosti je hlavní úsilí vynakládáno na odbahnění rybničních soustav a na zpevnění hrází, které byly během velkých povodní poničeny.

4 Historie rybníkářství a význam rybolovu
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ - ČRS 7 územních svazů 483 místních organizací členů 1 285 rybářských revírů hektarů rybářských revírů (z toho ha mimopstruhových a 3.300 ha pstruhových)

5 Historie rybníkářství a význam rybolovu. Lovilo se již od pravěku

6 Historie rybníkářství a rybolovu. Používané rybí pasti

7 Historie rybníkářství a rybolovu. Význam
Rybářství ve volných vodách je cílené obhospodařování vod tekoucích,potoků, řek, odstavených říčních ramen, údolních nádrží, zavodňovacích a odvodňovacích kanálů. Dále sem patří jezera, zatopené propadliny, doly, pískovny, štěrkoviště a tůně. Na rozdíl od rybníkářství se musí přizpůsobovat i jinému využívání, lodní dopravě, vypouštění odpadních vod, využívání vodní síly k výrobě elektrické energie apod. Také fauna a flora je rozdílná. Ryby přitom v tocích migrují a značná délka toků také ztěžuje dozor. Různé nepříznivé vlivy ovlivňují i biodiverzitu rybích společenstev a ztěžují chov ryb.

8 Historie rybníkářství a význam rybolovu.
-Využívá přirozenou produktivitu volných vod, kg na 1 km toku. -Přispívá k udržení čistoty vody a ochraně životního prostředí. -Umožňuje provozování rybářského sportu. -Dává předpoklad pro vznik pracovních příležitostí, prostřednictvím sportovních rybářů. -Produkcí rybího masa přispívá k výživě obyvatelstva. -Umožňuje konzumaci ryb po celou lovnou sezónu. -Má též význam estetický a ochranářský, pečuje o zvyšování stavu ryb apod..

9 Historie rybníkářství a význam rybolovu
Základní hospodářskou jednotkou je rybářský revír. Jako revíry jsou vyhlašovány především hlavní toky. K nim patří všechny přítoky hlavního toku. Hranicemi jsou příčné překážky, které znemožňují tah ryb, jezy, vodní stavby. Revír vyhlašuje Ministerstvo Zemědělství ČR na žádost vlastníka či uživatele vodní plochy. Rybářský revír vytváří celek, na kterém je realizován výkon rybářského práva. MZ vydává uživateli základní dokument, dekret, v něm je uvedeno, kdo je uživatelem, popis revíru s uvedením hranic, rozloha popř. délka toku, roční zarybňovací plán, maximální počet ročních povolenek, datum vydání eventuelně výjimky z rybářského řádu pro daný revír. Každý revír má své číslo, plán hospodaření  v rybářském revíru slouží především pro kalkulaci cen povolenek, tržby za povolenky mají pokrýt provoz revíru. Rybářské obhospodařování znamená zarybňování, odlovy přemnožených druhů, hospodářské odlovy, podpora přirozeného rozmnožování, lov ryb na udici a pravidla rybolovu, hájení ryb, ostraha revírů.


Stáhnout ppt "Historie rybníkářství a význam rybolovu"

Podobné prezentace


Reklamy Google