Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento."— Transkript prezentace:

1 Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica Cà Bernardo Dorsoduro Venezia (Italia) tel.: fax:

2 Definice katedry v rámci fakulty Od r je katedra českého jazyka a literatury součástí Oddělení amerikanistiky, iberistiky a slavistiky. Vedoucí katedry, prof. Sergio Corduas, je autorem četných studií a překladů (J. Seifert, J. Mukařovský, B. Hrabal, J. Hašek a další), publikovaných v předních italských nakladatelstvích. Katedra spolupracuje s bohemisty z italských i českých VŠ pracovišť a oba její členové se pravidelně účastní bohemistických konferencí v Itálii i v ČR.

3 Forma studia denní, dvouoborové studium - 3 až 5 let volitelný jazyk mimo hlavní obor - 1 až 2 roky ve výjimečných případech se povoluje individuální studijní plán (kategorie "pracující studenti")

4 Pracovní úvazek lektora, rozložení vyučovacích hodin do ročníků smluvně nedefinován, podle potřeb a požadavků pracoviště (v průměru 380 hodin čisté výuky ročně plus konzultace aj.) 1. roč hodin ročně (3 bloky po 105 minutách týdně) 2. roč hodin ročně (2 bloky týdně) 3. roč hodin ročně (2 bloky týdně)

5 Počet studentů v akademickém roce 2008/ ročník - 3 (+ nepovinně 2 posluchači Fakulty architektury) 2. ročník ročník - 7 (+ nepovinně 1 studentka) 4. ročník ročník - 2 doktorské postgraduální studium - 1 pozn.: v posledních letech sestupný trend (po VŠ reformě)

6 Motivace studentů ke studiu češtiny většinou naprostí začátečníci s širokým spektrem kulturních zájmů (náhodná četba českých autorů v překladu, předchozí návštěva ČR, znalost některých českých filmových režisérů apod.) potomci českých emigrantů nebo osoby z jejich okolí náhodné, nijak specificky nemotivované rozhodnutí

7 Uplatnění studentů v praxi pravidelné několikaměsíční pobyty na českých univerzitách, popř. na LŠSS (ministerská stipendia, Erasmus, soukromé jazykové kurzy) pravidelné návštěvy ČR (poznávací cesty, většinou individuálně) dlouhodobější pracovní uplatnění v ČR (učitelé italštiny, redakce časopisů, stáže v kulturních asociacích či v č.- it. obchodní komoře)

8 Vyučovací metoda převládá přímá metoda v kombinaci s gramatickou, ve vyšších ročnících překladové semináře (modelové věty, literární překlad, zpětný, kontrolní překlad, překlad filmových ukázek) od prvních lekcí zásadní důraz na simulaci českojazyčného prostředí, komunikace výhradně v jazyce (popř. pomocí latinské gramatické terminologie) pravidelný nácvik ústního i písemného projevu, zaujímání kritických postojů v diskusi a obhajování vlastního stanoviska (časté samostatné prezentace a referáty na předem daná či libovolně zvolená témata) periodické testování dosažené úrovně znalostí a kompetencí jak v průběhu roku, tak při závěrečné zkoušce (písemné i ústní) nepostradatelná součást výuky = humor, (sebe-) ironie, vzájemná tolerance a respekt a kritický, nedogmatický přístup k přijímaným i předávaným informacím

9 Vyučovací pomůcky učebnice pro výuku češtiny pro cizince publikované v ČR a v Itálii vlastní materiály připravované průběžně podle potřeb (zdroje - denní tisk, Internet, ukázky z filmů, písňové texty, beletrie) specifická cvičení vycházející z momentální situace a dosažené úrovně kompetencí, zaměřená např. na rozpoznání, analýzu a odstraňování nejčastějších chyb

10 Některá specifika výuky v Benátkách turisticky exponované město, architektonický skvost (obtížná doprava, roztroušená, detašovaná pracoviště, drahé a nekvalitní služby, zejm. ubytování, neexistují studentské koleje či kluby, časté absence studentů kvůli zaměstnání při studiu či železničním stávkám, individualismus, malá soudržnost mezi studenty) obtížnost stanovit rozvrh hodin a nalézt volnou učebnu (možnost studovat téměř neomezeně cokoliv v kombinaci s čímkoliv, osobní preference jednotlivých vyučujících) často silně nevyhovující učebny (vlhko, nedostatečné či nulové vytápění v zimním období, chybějící technika pro výuku cizích jazyků)

11 Ukázka z kompozice studentky 1. ročníku Bydlím v Benátkáh už dva roky, ale nebydlela jsem pořád tady, kde jsem ted´(...) Minulý byt byl úplně hrozný. Všechno bylo staré a špinavé a můj pokoj nebyl jednolůžkový nebo dvoulůžkový...ale pro tři. Vždycký tam byli lidé a v květnu jsem musela na dva tydny domů. Dělit se každý den o všechno je těžký život. Ted´ mám jednolůžkový pokoj. Je malý, ale prázdný a čisté. Mám velkou postel pod oknem. Každé ráno sluneční sprchu. Potom mám psací stůl, kde pracuju na počítači, studuju, a všechny knihy spí věčným spánkem. Nemám skříň na oblečení, protože přítel pověsil týč na stěnu, a já jsem si pověsila tam oblečení. Je to tam malé. Mám taky malou květinu, která se jmenuje MOBB -Marge, Orson, Brian a Bjorn, každá strana jedno jméno-, je to dárek od přítele. Dům není velký. Mám tří spolůbydlící: byt má čtyři pokoje, jeden pro každého. Kuchyně je stará a malá, ale má okno, které ukázuje nádherné panorama. Nemáme opravdový obývák, protože pohovky jsou v chodbě. Televize je v kuchyni. Máme taky dvě koupelny,jednou malou, kde je jenom záchod a zrcadlo, jednu větší se sprchou. Mám ráda svůj byt. I když ted´ čekám na svůj příští dům, v České republice.

12 Některá specifika výuky v Itálii konfrontace románský jazyk vs. slovanský (česká deklinace, slovesný vid, slovosled, slovesné valence, užití posesivních zájmen apod.) sociokulturní kompetence: odlišné zvyky a tradice - úskalí mnohdy zdánlivě neproblematických tematických okruhů (odlišné pojetí návštěv, trávení volného času, jídelních zvyklostí nebo některých základních zdvořilostních norem může vyústit v nejednu humornou, ale i společensky nepříjemnou situaci)

13 Příklad některých aktivit lektora nad rámec výuky tlumočení pro významné hosty z ČR na půdě univerzity příprava závěrečných testů a ústních zkoušek, přítomnost u zkoušek a jejich oprava evidence studijního materiálu, výpůčky knih a DVD umístěných v pracovně konzultace on-line pro studenty s individuálním studijním programem vyplňování výkazů on-line o jednotlivých odučených hodinách (na konci roku v italském jazyce) podíl na výzkumu o mezikulturní komunikaci přednáška o uměleckém překladu na klasickém gymnáziu P. Diacona v Cividale předvánoční setkání s ochutnávkami českého tradičního pečiva podíl na přípravě neformálních krajanských setkání překlady italských autorů pro česká nakladatelství a literární časopisy

14 Spisovatel Patrik Ouředník v Benátkách


Stáhnout ppt "Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento."

Podobné prezentace


Reklamy Google