Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento."— Transkript prezentace:

1 Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento di Americanistica, Iberistica e Slavistica Cà Bernardo Dorsoduro 3199 30123 Venezia (Italia) tel.: 0039 041 234 9439 fax: 0030 041 234 9476 e-mail: sova@iol.it, sova@unive.it www.unive.it./dip-dais

2 Definice katedry v rámci fakulty Od r. 2005 je katedra českého jazyka a literatury součástí Oddělení amerikanistiky, iberistiky a slavistiky. Vedoucí katedry, prof. Sergio Corduas, je autorem četných studií a překladů (J. Seifert, J. Mukařovský, B. Hrabal, J. Hašek a další), publikovaných v předních italských nakladatelstvích. Katedra spolupracuje s bohemisty z italských i českých VŠ pracovišť a oba její členové se pravidelně účastní bohemistických konferencí v Itálii i v ČR.

3 Forma studia denní, dvouoborové studium - 3 až 5 let volitelný jazyk mimo hlavní obor - 1 až 2 roky ve výjimečných případech se povoluje individuální studijní plán (kategorie "pracující studenti")

4 Pracovní úvazek lektora, rozložení vyučovacích hodin do ročníků smluvně nedefinován, podle potřeb a požadavků pracoviště (v průměru 380 hodin čisté výuky ročně plus konzultace aj.) 1. roč. - 160 hodin ročně (3 bloky po 105 minutách týdně) 2. roč. - 110 hodin ročně (2 bloky týdně) 3. roč. - 110 hodin ročně (2 bloky týdně)

5 Počet studentů v akademickém roce 2008/2009 1. ročník - 3 (+ nepovinně 2 posluchači Fakulty architektury) 2. ročník - 4 3. ročník - 7 (+ nepovinně 1 studentka) 4. ročník - 1 5. ročník - 2 doktorské postgraduální studium - 1 pozn.: v posledních letech sestupný trend (po VŠ reformě)

6 Motivace studentů ke studiu češtiny většinou naprostí začátečníci s širokým spektrem kulturních zájmů (náhodná četba českých autorů v překladu, předchozí návštěva ČR, znalost některých českých filmových režisérů apod.) potomci českých emigrantů nebo osoby z jejich okolí náhodné, nijak specificky nemotivované rozhodnutí

7 Uplatnění studentů v praxi pravidelné několikaměsíční pobyty na českých univerzitách, popř. na LŠSS (ministerská stipendia, Erasmus, soukromé jazykové kurzy) pravidelné návštěvy ČR (poznávací cesty, většinou individuálně) dlouhodobější pracovní uplatnění v ČR (učitelé italštiny, redakce časopisů, stáže v kulturních asociacích či v č.- it. obchodní komoře)

8 Vyučovací metoda převládá přímá metoda v kombinaci s gramatickou, ve vyšších ročnících překladové semináře (modelové věty, literární překlad, zpětný, kontrolní překlad, překlad filmových ukázek) od prvních lekcí zásadní důraz na simulaci českojazyčného prostředí, komunikace výhradně v jazyce (popř. pomocí latinské gramatické terminologie) pravidelný nácvik ústního i písemného projevu, zaujímání kritických postojů v diskusi a obhajování vlastního stanoviska (časté samostatné prezentace a referáty na předem daná či libovolně zvolená témata) periodické testování dosažené úrovně znalostí a kompetencí jak v průběhu roku, tak při závěrečné zkoušce (písemné i ústní) nepostradatelná součást výuky = humor, (sebe-) ironie, vzájemná tolerance a respekt a kritický, nedogmatický přístup k přijímaným i předávaným informacím

9 Vyučovací pomůcky učebnice pro výuku češtiny pro cizince publikované v ČR a v Itálii vlastní materiály připravované průběžně podle potřeb (zdroje - denní tisk, Internet, ukázky z filmů, písňové texty, beletrie) specifická cvičení vycházející z momentální situace a dosažené úrovně kompetencí, zaměřená např. na rozpoznání, analýzu a odstraňování nejčastějších chyb

10 Některá specifika výuky v Benátkách turisticky exponované město, architektonický skvost (obtížná doprava, roztroušená, detašovaná pracoviště, drahé a nekvalitní služby, zejm. ubytování, neexistují studentské koleje či kluby, časté absence studentů kvůli zaměstnání při studiu či železničním stávkám, individualismus, malá soudržnost mezi studenty) obtížnost stanovit rozvrh hodin a nalézt volnou učebnu (možnost studovat téměř neomezeně cokoliv v kombinaci s čímkoliv, osobní preference jednotlivých vyučujících) často silně nevyhovující učebny (vlhko, nedostatečné či nulové vytápění v zimním období, chybějící technika pro výuku cizích jazyků)

11 Ukázka z kompozice studentky 1. ročníku Bydlím v Benátkáh už dva roky, ale nebydlela jsem pořád tady, kde jsem ted´(...) Minulý byt byl úplně hrozný. Všechno bylo staré a špinavé a můj pokoj nebyl jednolůžkový nebo dvoulůžkový...ale pro tři. Vždycký tam byli lidé a v květnu jsem musela na dva tydny domů. Dělit se každý den o všechno je těžký život. Ted´ mám jednolůžkový pokoj. Je malý, ale prázdný a čisté. Mám velkou postel pod oknem. Každé ráno sluneční sprchu. Potom mám psací stůl, kde pracuju na počítači, studuju, a všechny knihy spí věčným spánkem. Nemám skříň na oblečení, protože přítel pověsil týč na stěnu, a já jsem si pověsila tam oblečení. Je to tam malé. Mám taky malou květinu, která se jmenuje MOBB -Marge, Orson, Brian a Bjorn, každá strana jedno jméno-, je to dárek od přítele. Dům není velký. Mám tří spolůbydlící: byt má čtyři pokoje, jeden pro každého. Kuchyně je stará a malá, ale má okno, které ukázuje nádherné panorama. Nemáme opravdový obývák, protože pohovky jsou v chodbě. Televize je v kuchyni. Máme taky dvě koupelny,jednou malou, kde je jenom záchod a zrcadlo, jednu větší se sprchou. Mám ráda svůj byt. I když ted´ čekám na svůj příští dům, v České republice.

12 Některá specifika výuky v Itálii konfrontace románský jazyk vs. slovanský (česká deklinace, slovesný vid, slovosled, slovesné valence, užití posesivních zájmen apod.) sociokulturní kompetence: odlišné zvyky a tradice - úskalí mnohdy zdánlivě neproblematických tematických okruhů (odlišné pojetí návštěv, trávení volného času, jídelních zvyklostí nebo některých základních zdvořilostních norem může vyústit v nejednu humornou, ale i společensky nepříjemnou situaci)

13 Příklad některých aktivit lektora nad rámec výuky tlumočení pro významné hosty z ČR na půdě univerzity příprava závěrečných testů a ústních zkoušek, přítomnost u zkoušek a jejich oprava evidence studijního materiálu, výpůčky knih a DVD umístěných v pracovně konzultace on-line pro studenty s individuálním studijním programem vyplňování výkazů on-line o jednotlivých odučených hodinách (na konci roku v italském jazyce) podíl na výzkumu o mezikulturní komunikaci přednáška o uměleckém překladu na klasickém gymnáziu P. Diacona v Cividale předvánoční setkání s ochutnávkami českého tradičního pečiva podíl na přípravě neformálních krajanských setkání překlady italských autorů pro česká nakladatelství a literární časopisy

14 Spisovatel Patrik Ouředník v Benátkách


Stáhnout ppt "Lektorát českého jazyka a literatury na Univerzitě Ca´Foscari v Benátkách Università degli Studi Cà Foscari Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Dipartimento."

Podobné prezentace


Reklamy Google