Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – VÝKONOVÉ SLOŽKY Mgr. Jiřina Boušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – VÝKONOVÉ SLOŽKY Mgr. Jiřina Boušková."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – VÝKONOVÉ SLOŽKY Mgr. Jiřina Boušková

2 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy ANOTACE 1.Kód DUMu: VY_32_INOVACE_1.SV.10 2.Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0114 3.Vytvořeno: leden 2014 4.Ročník: 1. ročník – čtyřleté gymnázium (RVP-G) 5.Anotace: Materiál slouží ke všeobecnému seznámení žáků s výkonovými složkami osobnosti. Materiál je použit ve výkladové části hodiny. Součástí materiálu je i test, který ověří znalosti žáků. Pomůcky: interaktivní tabule. Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhČlověk jako jedinec

3 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Vlohy jsou vrozené na jejich základě se rozvíjejí schopnosti jedna vloha může být základem několika schopností rozlišujeme 3 stupně: nadání talent genialita

4 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Nadání souhrn schopností určitého druhu, které umožňují nadprůměrné výkony v určité činnosti

5 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Talent vysoce rozvinutý soubor schopností, které umožňují dosahování vynikajících výsledků v daném oboru genialita mimořádně rozvinutý talent

6 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Schopnosti vlastnosti osobnosti, které podmiňují vykonávání určité činnosti nejsou vrozené rozvíjejí se v činnosti na základě vrozených vloh

7 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Druhy schopností 1.verbální 2.numerické 3.prostorové 4.umělecké 5.pohybové 6.sociální 7.paměťové 8.percepční

8 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Inteligence rozumová schopnost nebo zdatnost, která umožní v daném okamžiku správně a vhodně spojit novou informaci či poznatek s dosavadními vědomosti schopnost řešit obtížné či nově vzniklé situace schopnost přizpůsobit se a učit se schopnost vyhodnocovat vztahy

9 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Druhy inteligence 1.vrozená fluidní (s věkem klesá) 2. získaná krystalická (s věkem se zvyšuje) 1.abstraktní měří se testy 2.konkrétní řešení problémů běžného života 1.sociální umění jednat s lidmi 2.emoční schopnost empatie (vcítění se do druhého) ovládání emocí

10 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Metody měření inteligence Alfred Binet míra inteligence je měřitelná vytvořil první testy inteligence William Stern autor vzorce inteligence v roce 1912 IQ = mentální věk/fyzický věk x 100

11 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Pásma úrovně inteligence Inteligenční kvocientCharakteristika 130vysoký nadprůměr 120nadprůměr 110lehký nadprůměr 100průměr 90lehký podprůměr 80hraniční pásmo intelektu 70mentální retardace 50lehká mentální retardace 25střední mentální retardace 0těžká mentální retardace

12 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Gaussova křivka rozložení inteligence v populaci http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_ kvocient http://cs.wikipedia.org/wiki/Inteligen%C4%8Dn%C3%AD_ kvocient

13 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Testy inteligence 1.Binet-Simonův test zkoumal pozornost, paměť a verbální schopnosti sérií otázek zvyšující se obtížnosti 2. WAIS Wechsler Adult Intelligence Scale série testů sloužících ke klinickému testování inteligence dospělých a adolescentů určuje čtyři hlavní koeficienty inteligence: verbální porozumění percepční usuzování pracovní pamět rychlost zpracovávání

14 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Ravenovy progresivní matrice nonverbální test abstraktního uvažování vyvinutý Johnem C. Ravenem v roce 1936 respondenti vybírají geometrické obrazce, které správně doplní větší obraz testuje se pochopení komplexnosti vzorů, schopnost ukládat a vybavovat si informace tento test se používá v klinické či poradenské psychologické praxi v ČR

15 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Příklad 1

16 Testování IQ v ČR testování IQ pro širokou veřejnost provádí Mensa ČR její testy lze absolvovat vždy ve vybraných termínech a městech několikrát do roka testy IQ používané Mensou ČR vycházejí ze Stanford- Binetovy škály a Cattellovy teorie inteligence a jsou zkráceny pro účely plošného testování (na 40 minut profesionálnímu testování IQ se věnují kliničtí či poradenští psychologové komplexní vyšetření inteligence psychologem zabere většinou 60-90 minut, v mnoha případech je tato služba hrazena státem (pedagogicko-psychologické poradny, zdravotnická zařízení)

17 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Mensa ČR česká pobočka organizace Mensa International členem Mensy se může stát každý, kdo dosáhne v testu inteligence, schváleném mezinárodním dozorčím psychologem Mensy International Ltd. (MIL), výsledku mezi horními dvěma procenty celkové populace Mensa na území ČR byla založena Dr. Hanou Drábkovou v roce 1991

18 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Činnost Mensy ČR vyhledávání talentovaných dětí a podporu a poradenství pro rodiče talentovaných dětí (Centrum nadání) provoz školy pro nadané děti (Mensa gymnázium, dříve nazývané Osmileté gymnázium Buďánka) zakládání herních klubů pro podporu aktivního trávení volného času (Herní kluby při Mense ČR) pořádání výukových letních táborů pro nadané děti pořádání logické olympiády testování IQ podpora vzájemné komunikace a seberealizace členů

19 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Test 1.Co tvoří výkonovou složku osobnosti? 2.Které z těchto složek jsou vrozené, které získané? 3.Seřaďte pojmy podle intenzity (od nejvyšší): 4.Vyjmenujte alespoň 6 druhů schopností: vlohyschopnosti vlohy jsou vrozené schopnosti jsou získané nadánítalentgenialita sociální pohybové prostorovénumerickéverbální paměťové

20 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Test 5. Jaké druhy inteligence znáte? (6) 6. Doplň vzorec pro výpočet IQ IQ = / x 100 7. Který údaj udává Gaussova křivka? 8. Která organizace sdružuje lidi s nadprůměrným nadáním? fluidní krystalickákonkrétníemoční abstraktní sociální mentální věkfyzický věk rozložení inteligenčních pásem v populaci Mensa ČR

21 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Zdroje a použitá literatura 1.Hladík, Jaroslav: Společenské vědy v kostce pro střední školy,Fragment, Havlíčkův Brod, 1996 2.Doležalová, Ladislava, Vlková, Marie: Občanský a společenskovědní základ Psychologie, Computer Media s.r.o., Kralice na Hané, 2010, ISBN: 978-80-7402-060-5 Veškeré odkazy jsou platné ke dni vytvoření díla. Obrázky: Obrázek č. 1 JIRAH. Wikipedia [online]. [cit. 1.2.2014]. Dostupný na WWW:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RavenMatrix.gifhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:RavenMatrix.gif


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI – VÝKONOVÉ SLOŽKY Mgr. Jiřina Boušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google