Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011

2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.1 Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory zaměřena na systémová řešení, která vyžadují koordinaci na centrální úrovni. Podporované aktivity:  Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačních procesů při ukončování vzdělávání na středních školách  Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání 2

3 Kontext/důvod realizace projektu – REFORMA ukončování studia žáků v oborech vzdělání s výučním listem  Podpořit zvýšení kvality vzdělávání žáků  Zajišťovat transparentnost a srovnatelnost výsledků vzdělávání v celé ČR  Zaměstnavatele zapojit přímo do procesu vzdělávání a evaluace  Zvýšit význam odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce 3

4 Cíl projektu Zabezpečit přípravu jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 a 2013/14 ve vazbě na  nové obory vzdělání s rámcovými vzdělávacími programy  kvalifikační standardy NSK 4

5 Přidaná hodnota projektu NZZ 2 navazuje na NZZ (1) a Kvalitu I a vytváří novou – přidanou hodnotu: Poprvé jednotná zadání pro nové obory vzdělání - RVP (dosud vyvíjena JZZZ pro obory stávající soustavy) Nové obory vzdělání – náběh žáků 3. ročníků kat. H kat. E 2011/2012 29 - 2012/20134111 2013/20141019 2014/2015 2 6 Celkem8236 5

6 Přidaná hodnota projektu Nový informační systém pro objektivní ověřování kompetencí Generování úkolů z databanky přímo na žáka (dosud se z úkolů sestavovala témata, ze kterých žák vybíral)  důsledkem je zefektivnění a zlevnění standardního procesu tvorby JZZZ (za předpokladu silné databanky úloh)  zjednodušení přípravy škol na závěrečné zkoušky 6

7 Přidaná hodnota projektu Nově bude navrženo a realizováno e-learningové vzdělávání Vývoj metodických podpor a realizace e-learningového vzdělávání učitelů, kteří budou připravovat NZZ ve škole (dosud organizovány metodické semináře)  bude zajištěno průběžné vzdělávání učitelů během projektu a po jeho ukončení  zefektivnění přípravy NZZ ve škole  úspora finančních prostředků 7

8 Cílová skupina  Žáci v oborech vzdělání kat. H35.000  Žáci v oborech vzdělání kat. E 5.000 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  Ředitelé a učitelé škol520 + 2.600 8

9 Přínos pro školy  Vodítko pro školu, jaké jsou výstupní požadavky na žáka  Zpětná vazba pro školu, jak splňuje požadavky jednotného zadání  Vliv na kvalitu vzdělávání ve školách (výuku, přípravu zkoušek, vybavení školních pracovišť…) 9

10 Přínos pro učitele  Učitelé se bezprostředně podílejí na stanovení obsahu závěrečné zkoušky (autorský tým)  Učitelé, kteří jednotné zadání realizovali ve školách, se zprostředkovaně podílejí na jeho vývoji (zpětná vazba z dotazníkového šetření)  Učitelé mají prostor pro diskusi nad obsahem závěrečné zkoušky, výukou v oboru atd. 10

11 Přínos pro žáky  Na žáky téhož oboru jsou u závěrečných zkoušek kladeny stejné nároky  Žáci jsou objektivně hodnoceni na základě stanovených kritérií a správných řešení  Závěrečná zkouška podle jednotného zadání má u zaměstnavatelů vyšší kredit 11

12 Přínos pro zaměstnavatele  Vazby mezi obsahem zkoušky a požadavky zaměstnavatelů jsou transparentní (NSK)  Výstupy žáků daného oboru jsou srovnatelné  Zaměstnavatelé (odborníci z praxe) se na obsahu závěrečných zkoušek přímo podílejí 12

13 Rizika projektu a jejich eliminace  Časový skluz začátku projektu - ohrožení šk. r. 2012/13 Včasné zahájení projektu 1.4.2012  Bezpečnostní rizika - ztráta a zcizení dat Aplikace standardních bezpečnostních pravidel  Komunikační rizika tj. poruchy sítí a internet Automatická obnova stavu před poruchou  Rizika spojená s nekvalitním vybavením škol VYT IS bude provozován na různých platformách  Riziko nízké zainteresovanosti zaměstnavatelů VŘ na firmu, která zajistí participaci odborníků 13

14 Udržitelnost projektu  Po ukončení projektu bude ve standardním provozu internetový informační systému NZZ pro bezpečnou tvorbu jednotných zadání a pro jejich efektivní zprostředkování všem školám v ČR.  PŘO, v rámci svých rozpočtových zdrojů, bude zajišťovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání, vyhodnocovat statistická data o zkouškách a vytvářet analýzy a závěry pro potřeby MŠMT.  O uzákonění a plošné realizaci nové závěrečné zkoušky rozhodne MŠMT. 14

15 Rozpočet projektu Realizace: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2014 27 měsíců Rozpočet projektu celkem 69 371 941 Kč100 % Klíčové aktivity 56 504 335 Kč81 % Řízení 12 867 606 Kč19 % 15

16 Klíčové aktivity  Tvorba jednotných zadání ve vazbě na kurikulární reformu a kvalifikace  40 062 tis. Kč71 %  Provoz a inovace internetového informačního systému (IIS NZZ)  11 964 tis. Kč 21 %  Metodická a legislativní podpora tvorby jednotných zadání a jejich plošné realizace  2 638 tis. Kč 5 %  Vzdělávání tvůrců jednotných zadání  1 841 tis. Kč 3 % 16

17 Výstupy projektu Výstupy  Témata JZZZ uložená v databázi informačního systému NZZ, ze kterých budou generována jednotná zadání 2012/13 a 2013/14 - školám budou zpřístupněna na webovém portálu v březnu 2013 a 2014.  Evaluační ukazatele jednotných zadání, datové soubory informací o průběhu realizace jednotných zadání, analýza výsledků.  Metodické materiály pro tvorbu jednotných zadání a pro přípravu škol na závěrečné zkoušky.  Vzdělávání tvůrců jednotných zadání (prezenční), příprava studijních materiálů.  E-learningové vzdělávání tvůrců a realizátorů jednotných zadání, monitoring jeho průběhu. 17

18 Monitorovací indikátory Jednotná zadání pro ZZ 2012/2013  pro 70 oborů vzdělání kat. H  pro 41 oborů vzdělání kat. E Jednotná zadání pro ZZ 2013/2014  pro 80 oborů vzdělání kat. H  pro 30 oborů vzdělání kat. E Počet učitelů – absolventů e-learningového vzdělávání  1 800 (75 % „školoborů“) 18

19 Výběrová řízení Kč bez DPH Konference projektu 250 tis. Zajištění provozu IIS NZZ a jeho rozvoj6.000 tis. Zajišťování participace zaměstnavatelů2.500 tis. Publicita + PR kampaň 333 tis. Kancelářský materiál 788 tis. Hardware 233 tis. Software 117 tis. Hosting IS 540 tis. 19

20 Děkujeme za pozornost. Dana Kočková dana.kockova@nuov.cz Libor Berný libor.berny@nuov.cz 20


Stáhnout ppt "Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google