Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT,

2 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.1 Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory zaměřena na systémová řešení, která vyžadují koordinaci na centrální úrovni. Podporované aktivity:  Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačních procesů při ukončování vzdělávání na středních školách  Dobudování a realizace systému hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání 2

3 Kontext/důvod realizace projektu – REFORMA ukončování studia žáků v oborech vzdělání s výučním listem  Podpořit zvýšení kvality vzdělávání žáků  Zajišťovat transparentnost a srovnatelnost výsledků vzdělávání v celé ČR  Zaměstnavatele zapojit přímo do procesu vzdělávání a evaluace  Zvýšit význam odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce 3

4 Cíl projektu Zabezpečit přípravu jednotných zadání pro závěrečné zkoušky 2012/2013 a 2013/14 ve vazbě na  nové obory vzdělání s rámcovými vzdělávacími programy  kvalifikační standardy NSK 4

5 Přidaná hodnota projektu NZZ 2 navazuje na NZZ (1) a Kvalitu I a vytváří novou – přidanou hodnotu: Poprvé jednotná zadání pro nové obory vzdělání - RVP (dosud vyvíjena JZZZ pro obory stávající soustavy) Nové obory vzdělání – náběh žáků 3. ročníků kat. H kat. E 2011/ / / / Celkem8236 5

6 Přidaná hodnota projektu Nový informační systém pro objektivní ověřování kompetencí Generování úkolů z databanky přímo na žáka (dosud se z úkolů sestavovala témata, ze kterých žák vybíral)  důsledkem je zefektivnění a zlevnění standardního procesu tvorby JZZZ (za předpokladu silné databanky úloh)  zjednodušení přípravy škol na závěrečné zkoušky 6

7 Přidaná hodnota projektu Nově bude navrženo a realizováno e-learningové vzdělávání Vývoj metodických podpor a realizace e-learningového vzdělávání učitelů, kteří budou připravovat NZZ ve škole (dosud organizovány metodické semináře)  bude zajištěno průběžné vzdělávání učitelů během projektu a po jeho ukončení  zefektivnění přípravy NZZ ve škole  úspora finančních prostředků 7

8 Cílová skupina  Žáci v oborech vzdělání kat. H  Žáci v oborech vzdělání kat. E Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  Ředitelé a učitelé škol

9 Přínos pro školy  Vodítko pro školu, jaké jsou výstupní požadavky na žáka  Zpětná vazba pro školu, jak splňuje požadavky jednotného zadání  Vliv na kvalitu vzdělávání ve školách (výuku, přípravu zkoušek, vybavení školních pracovišť…) 9

10 Přínos pro učitele  Učitelé se bezprostředně podílejí na stanovení obsahu závěrečné zkoušky (autorský tým)  Učitelé, kteří jednotné zadání realizovali ve školách, se zprostředkovaně podílejí na jeho vývoji (zpětná vazba z dotazníkového šetření)  Učitelé mají prostor pro diskusi nad obsahem závěrečné zkoušky, výukou v oboru atd. 10

11 Přínos pro žáky  Na žáky téhož oboru jsou u závěrečných zkoušek kladeny stejné nároky  Žáci jsou objektivně hodnoceni na základě stanovených kritérií a správných řešení  Závěrečná zkouška podle jednotného zadání má u zaměstnavatelů vyšší kredit 11

12 Přínos pro zaměstnavatele  Vazby mezi obsahem zkoušky a požadavky zaměstnavatelů jsou transparentní (NSK)  Výstupy žáků daného oboru jsou srovnatelné  Zaměstnavatelé (odborníci z praxe) se na obsahu závěrečných zkoušek přímo podílejí 12

13 Rizika projektu a jejich eliminace  Časový skluz začátku projektu - ohrožení šk. r. 2012/13 Včasné zahájení projektu  Bezpečnostní rizika - ztráta a zcizení dat Aplikace standardních bezpečnostních pravidel  Komunikační rizika tj. poruchy sítí a internet Automatická obnova stavu před poruchou  Rizika spojená s nekvalitním vybavením škol VYT IS bude provozován na různých platformách  Riziko nízké zainteresovanosti zaměstnavatelů VŘ na firmu, která zajistí participaci odborníků 13

14 Udržitelnost projektu  Po ukončení projektu bude ve standardním provozu internetový informační systému NZZ pro bezpečnou tvorbu jednotných zadání a pro jejich efektivní zprostředkování všem školám v ČR.  PŘO, v rámci svých rozpočtových zdrojů, bude zajišťovat závěrečné zkoušky podle jednotných zadání, vyhodnocovat statistická data o zkouškách a vytvářet analýzy a závěry pro potřeby MŠMT.  O uzákonění a plošné realizaci nové závěrečné zkoušky rozhodne MŠMT. 14

15 Rozpočet projektu Realizace: – měsíců Rozpočet projektu celkem Kč100 % Klíčové aktivity Kč81 % Řízení Kč19 % 15

16 Klíčové aktivity  Tvorba jednotných zadání ve vazbě na kurikulární reformu a kvalifikace  tis. Kč71 %  Provoz a inovace internetového informačního systému (IIS NZZ)  tis. Kč 21 %  Metodická a legislativní podpora tvorby jednotných zadání a jejich plošné realizace  tis. Kč 5 %  Vzdělávání tvůrců jednotných zadání  tis. Kč 3 % 16

17 Výstupy projektu Výstupy  Témata JZZZ uložená v databázi informačního systému NZZ, ze kterých budou generována jednotná zadání 2012/13 a 2013/14 - školám budou zpřístupněna na webovém portálu v březnu 2013 a  Evaluační ukazatele jednotných zadání, datové soubory informací o průběhu realizace jednotných zadání, analýza výsledků.  Metodické materiály pro tvorbu jednotných zadání a pro přípravu škol na závěrečné zkoušky.  Vzdělávání tvůrců jednotných zadání (prezenční), příprava studijních materiálů.  E-learningové vzdělávání tvůrců a realizátorů jednotných zadání, monitoring jeho průběhu. 17

18 Monitorovací indikátory Jednotná zadání pro ZZ 2012/2013  pro 70 oborů vzdělání kat. H  pro 41 oborů vzdělání kat. E Jednotná zadání pro ZZ 2013/2014  pro 80 oborů vzdělání kat. H  pro 30 oborů vzdělání kat. E Počet učitelů – absolventů e-learningového vzdělávání  (75 % „školoborů“) 18

19 Výběrová řízení Kč bez DPH Konference projektu 250 tis. Zajištění provozu IIS NZZ a jeho rozvoj6.000 tis. Zajišťování participace zaměstnavatelů2.500 tis. Publicita + PR kampaň 333 tis. Kancelářský materiál 788 tis. Hardware 233 tis. Software 117 tis. Hosting IS 540 tis. 19

20 Děkujeme za pozornost. Dana Kočková Libor Berný 20


Stáhnout ppt "Nová závěrečná zkouška 2 Individuální projekt národní Kulatý stůl, MŠMT, 28. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google