Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Partnerská spolupráce institucí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko“ Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální rozvoj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Partnerská spolupráce institucí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko“ Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální rozvoj."— Transkript prezentace:

1 „Partnerská spolupráce institucí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko“ Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch Výroční konference OPPS ČR-Polsko 15. listopadu 2010, Olomouc

2 Přeshraniční spolupráce je realizována a rozvíjena napříč programovými obdobími EU (od CBC Phare – r.1999 po přípravu nového programového období 2014+) Přeshraniční spolupráce je realizována a rozvíjena napříč programovými obdobími EU (od CBC Phare – r.1999 po přípravu nového programového období 2014+) Implementační struktury přeshraniční spolupráce vykazují napříč obdobími vysokou míru stability a kontinuity Implementační struktury přeshraniční spolupráce vykazují napříč obdobími vysokou míru stability a kontinuity Oproti mnohým jiným realizovaným OP je zde zajištěn přenos zkušeností vytvářející předpoklady úspěšné implementace pro další období Oproti mnohým jiným realizovaným OP je zde zajištěn přenos zkušeností vytvářející předpoklady úspěšné implementace pro další období Společnou snahou by mělo být využít maximálně tento potenciál i do budoucna Společnou snahou by mělo být využít maximálně tento potenciál i do budoucna I.Vývoj spolupráce implementačních struktur

3 První období realizace CBC – vyšší míra centralizace implementace První období realizace CBC – vyšší míra centralizace implementace Vrcholná zodpovědnost MF, v rámci MMR pak instituce tzv. Programme authorizing officer Vrcholná zodpovědnost MF, v rámci MMR pak instituce tzv. Programme authorizing officer Zapojení Euroregionů – správa Fondu malých projektů Zapojení Euroregionů – správa Fondu malých projektů Zapojení regionů zejména do struktur pro výběr projektů Zapojení regionů zejména do struktur pro výběr projektů II.Institucionální zabezpečení - CBC Phare

4 Řídící zodpovědnost členského státu (rozhodnutím EK pověřena ČR, vláda pověřila MMR) Řídící zodpovědnost členského státu (rozhodnutím EK pověřena ČR, vláda pověřila MMR) Vyjednávání programů v rámci Task force, významné zastoupení aktérů všech úrovní Vyjednávání programů v rámci Task force, významné zastoupení aktérů všech úrovní Rozsáhlé zapojení a kompetence regionů ve všech fázích programu (jeho příprava a realizace, výběr projektů atd.) Rozsáhlé zapojení a kompetence regionů ve všech fázích programu (jeho příprava a realizace, výběr projektů atd.) Regiony (kraje a euroregiony) rozhodovací strukturou programu prostřednictvím účasti v Monitorovacím výboru Regiony (kraje a euroregiony) rozhodovací strukturou programu prostřednictvím účasti v Monitorovacím výboru Euroregiony v decentralizované působnosti řídily FMP Euroregiony v decentralizované působnosti řídily FMP V souladu s příslušnými nařízeními jsou na centrální úrovni zejména řídící a kontrolní funkce (odpovědnost členského státu za prostředky programu) V souladu s příslušnými nařízeními jsou na centrální úrovni zejména řídící a kontrolní funkce (odpovědnost členského státu za prostředky programu) III.Programové období 2004-2006

5 Příprava programu opět na principu partnerství v rámci Task force (její práce řízena zástupci obou členských států) Příprava programu opět na principu partnerství v rámci Task force (její práce řízena zástupci obou členských států) Implementační struktura zůstala v zásadě zachována Implementační struktura zůstala v zásadě zachována I přes odlišný postoj EK se podařilo vyjednat zachování významných kompetencí na regionální úrovni (zejména účast na hodnocení a výběru projektů) I přes odlišný postoj EK se podařilo vyjednat zachování významných kompetencí na regionální úrovni (zejména účast na hodnocení a výběru projektů) Nadále zachováno a posíleno partnerství centrální a regionální úrovně Nadále zachováno a posíleno partnerství centrální a regionální úrovně Zachována správa Fondů malých projektů euroregiony Zachována správa Fondů malých projektů euroregiony IV.Stávající programové období (2007-2013)

6 Stabilita (oproti jiným OP nízká míra změn jak na úrovni prvků implementační struktury, tak personálu zapojených organizací) Stabilita (oproti jiným OP nízká míra změn jak na úrovni prvků implementační struktury, tak personálu zapojených organizací) Kontinuita (zachování dělby rolí a kompetencí) Kontinuita (zachování dělby rolí a kompetencí) Vysoká míra decentralizace (zapojení regionů do všech fází programu a vícero úrovní implementace, decentralizace správy FMP) Vysoká míra decentralizace (zapojení regionů do všech fází programu a vícero úrovní implementace, decentralizace správy FMP) Silné partnerství centrální a regionální úrovně Silné partnerství centrální a regionální úrovně Významné a vyvážené zapojení všech úrovní veřejné správy (centrální, regionální, místní) Významné a vyvážené zapojení všech úrovní veřejné správy (centrální, regionální, místní) V.Společné znaky implementační struktury programu a jejího vývoje mezi obdobími

7 Jednoznačně úspěšný program napříč obdobími, měřeno objektivními ukazateli: Jednoznačně úspěšný program napříč obdobími, měřeno objektivními ukazateli: Počtem úspěšně realizovaných projektůPočtem úspěšně realizovaných projektů Enormním zájmem žadatelů ve všech obdobích realizaceEnormním zájmem žadatelů ve všech obdobích realizace Efektivním využitím prostředků a nízkým počtem nesrovnalostíEfektivním využitím prostředků a nízkým počtem nesrovnalostí Funkčním nastavením implementaceFunkčním nastavením implementace V předchozím programovém období INTERREG IIIA jeden z prvních či vůbec první OP v ČR, u kterého byla ze strany EK schválena závěrečná zpráva V předchozím programovém období INTERREG IIIA jeden z prvních či vůbec první OP v ČR, u kterého byla ze strany EK schválena závěrečná zpráva V tomto programovém období je dle vyjádření zástupců EK česko-polský program považován za jeden z nejlépe fungujících CBC programů v EU, kromě jiného i z hlediska efektivity a rychlosti čerpání prostředků programu V tomto programovém období je dle vyjádření zástupců EK česko-polský program považován za jeden z nejlépe fungujících CBC programů v EU, kromě jiného i z hlediska efektivity a rychlosti čerpání prostředků programu VI.Výsledky spolupráce a partnerství institucí implementační struktury

8 Hlavní východiska: Hlavní východiska: Základní dohody členských států o řídících strukturáchZákladní dohody členských států o řídících strukturách Postoje členských států a doporučení EK: „evoluce nikoli revoluce“, tedy postupný vývoj založený na zkušenostech stávající implementacePostoje členských států a doporučení EK: „evoluce nikoli revoluce“, tedy postupný vývoj založený na zkušenostech stávající implementace Na české straně potřeba respektování Programového prohlášení vlády v otázce realizace Strukturálních fondů v ČRNa české straně potřeba respektování Programového prohlášení vlády v otázce realizace Strukturálních fondů v ČR Závěry 5.kohezní zprávyZávěry 5.kohezní zprávy V souhrnu se tak předpokládá budování na základě stávajících zkušeností - kontinuita ve vymezení programů a jejich implementačních struktur, další prohloubení spolupráce institucí V souhrnu se tak předpokládá budování na základě stávajících zkušeností - kontinuita ve vymezení programů a jejich implementačních struktur, další prohloubení spolupráce institucí VII. Implementace příštího programového období

9 Implementační struktura bude budována na základě dohod zúčastněných členských států, ve spolupráci s dalšími partnery a dále v průběhu procesu přípravy a vyjednávání programu upřesňována Implementační struktura bude budována na základě dohod zúčastněných členských států, ve spolupráci s dalšími partnery a dále v průběhu procesu přípravy a vyjednávání programu upřesňována Na české straně budou významná i stanoviska koordinačních struktur: Na české straně budou významná i stanoviska koordinačních struktur: MF (odpovědnost členského státu za prostředky programu)MF (odpovědnost členského státu za prostředky programu) NOK (odpovědnost za naplňování programového prohlášení Vlády ČR na poli strukturálních fondů)NOK (odpovědnost za naplňování programového prohlášení Vlády ČR na poli strukturálních fondů) VIII. Budování implementační struktury období 2014 +

10 Nadále významné zapojení regionů ve všech fázích přípravy a realizace programu (členství v Task Force, v procesu implementace, účast na procesu hodnocení a výběru projektů, členství v MV apod.) Nadále významné zapojení regionů ve všech fázích přípravy a realizace programu (členství v Task Force, v procesu implementace, účast na procesu hodnocení a výběru projektů, členství v MV apod.) Zajištění řídících a kontrolních funkcí na úrovni členských států Zajištění řídících a kontrolních funkcí na úrovni členských států Nadále se počítá s decentralizací řízení na úrovni Fondu malých projektů (euroregiony) Nadále se počítá s decentralizací řízení na úrovni Fondu malých projektů (euroregiony) Významným prvkem realizace programu mohou být v nadcházejícím období nově zakládaná ESÚS Významným prvkem realizace programu mohou být v nadcházejícím období nově zakládaná ESÚS Pokud se podaří efektivně nastartovat jejich fungování, mohou být velmi významnými předkladateli projektů a příjemci podpory, stejně tak se mohou jako správci FMP bezprostředně účastnit na realizaci programu Pokud se podaří efektivně nastartovat jejich fungování, mohou být velmi významnými předkladateli projektů a příjemci podpory, stejně tak se mohou jako správci FMP bezprostředně účastnit na realizaci programu Ze strany MMR je podporováno zakládaní ESÚS na česko-polské hranici jako efektivní nástroj pro usnadnění spolupráce partnerů Ze strany MMR je podporováno zakládaní ESÚS na česko-polské hranici jako efektivní nástroj pro usnadnění spolupráce partnerů IX. Předpokládané hlavní prvky implementační struktury období 2014+

11 Děkuji za pozornost Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální rozvoj a cestovní ruch


Stáhnout ppt "„Partnerská spolupráce institucí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR - Polsko“ Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální rozvoj."

Podobné prezentace


Reklamy Google