Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravské dopravní fórum, Olomouc duben 2016 Evropské fondy určené dopravní infrastruktuře – efekt jejich využití: Zhodnocení, kontext, strategie Petr Zahradník,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravské dopravní fórum, Olomouc duben 2016 Evropské fondy určené dopravní infrastruktuře – efekt jejich využití: Zhodnocení, kontext, strategie Petr Zahradník,"— Transkript prezentace:

1 Moravské dopravní fórum, Olomouc duben 2016 Evropské fondy určené dopravní infrastruktuře – efekt jejich využití: Zhodnocení, kontext, strategie Petr Zahradník, Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel Poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky

2 STRUKTURA Interpretace několika čísel za období 2007 – 2013; takřka ve třetině třetího roku období 2014 – 2020 bohužel není co hodnotit; Kontext efektů; Strategie a doporučení

3 INVENTURA OBDOBÍ 2007 - 2013 Horší než se čekalo; efekt není na první pohled zásadně patrný; Řeč čísel: OP Doprava: 151,5 mld. Kč ze zdrojů EU; poslední termín pro předložení k certifikaci 16.5. 2016 ROPy: celková částka na infrastrukturu v 7 ROPech: 50,0 mld. Kč ze zdrojů EU Proplacené prostředky (1) 95,3% (začátek ledna 2016) 96,2% (začátek března 2016) Certifikované žádosti (2) 81,1% (začátek ledna 2016) 85,4% (začátek března 2016) Finančně ukončené projekty (3) 37,3% (!!!; začátek ledna 2016); Prioritní osa 2 (silniční komunikace TEN-T): 2% ROP SZROP MSROP JVROP SMROP SVROP JZROP SČ (1)82,6%80,9%96,6%102,9%106,0%103,3%93,3% (2)79,9%77,2%89,3%102,4%102,7%103,2%88,6% (3)79,8%68,4%104,3%100,7%110,4%104,6%117,1%

4 INVENTURA OBDOBÍ 2007 - 2013 OP D: Proplacené prostředky v podstatě v pořádku; část však musela být řešena na úkor využití národních zdrojů (dodatečná a zbytečná fiskální zátěž v podmínkách největšího OP); velmi nízký podíl finančně ukončených projektů je spojen s rizikem chyb, které budou identifikovány v následujícím období a nutností v případě prokázání prostředky vracet; viditelné zvláště v podobě železničních koridorů, které však spíše pouze odstraňují dekády trvající zaostalost z minulosti, ale určitě neurčují evropský trend v dopravě (například totální absence projektů vysokorychlostní železnice); v případě dálnic nemůžeme hovořit ani o kvalitativní proměně, potřeba hledat náhradní projekty; přes jisté zvýšení pokrytí území dálnicemi zdaleka není patrný rozvoj, či scelení dálniční sítě, jako například v minulých obdobích v Portugalsku či Španělsku, nyní v Polsku či na Slovensku; nadto zcela chybí investice do doprovodné infrastruktury podél dálnic či k posílení dopravní multimodality; potenciál největšího OP v České republice k provedení kvalitativního up-grade systému dopravní infrastruktury optimálně využit nebyl, byť v některých regionech zásadně přispěl k propojení na celostátní dálniční síť;

5 INVENTURA OBDOBÍ 2007 - 2013 ROPy: Lichotivější obraz z pohledu čerpání i dosažených efektů, zvláště v případě silnic II. třídy (přibližně 15% z nich prošlo kvalitativní proměnou), velmi nízký podíl silnic III. třídy (přibližně jen necelá 3%; z důvodu jejich obrovského rozsahu; zřejmě správně; doba podpory oprav lokálních komunikací z evropských prostředků je pryč); Zcela zatím chybí jakékoliv vyhodnocení dopadů a výsledků (nikoliv ve smyslu počtu opravených či nově pořízených kilometrů, ale z pohledu využití zainvestované dopravní infrastruktury pro ekonomické účely v nejširším slova smyslu – především z pohledu pozitivního vlivu na nabídkovou stranu ekonomiky, zlepšení podmínek pro průmysl, služby, cestovní ruch apod.

6 MEZIČAS OBDOBÍ 2014 - 2020 Tristní; téměř ve třetině třetího roku sedmiletého období, tedy téměř ve třetině celého programovacího období není v oblasti nejen efektů (to by bylo dosti předčasné), ale ani čerpání není co hodnotit, což tedy nelze vyhodnotit vůbec pozitivně; OP D: vyhlášeno 5 výzev v celkovém objemu 84 mld. Kč; dvě žádosti (celkem 126 mil. Kč) schváleny; stav čerpání, proplacení = 0; IROP: o nic lepší: 5 výzev zaměřených na dopravu, jedna schválena (350 mil. Kč z celkové alokace IROP na dopravu ve výši 40 mld. Kč); Jakékoliv další komentáře zbytečné

7 DŮRAZ NA VÝSLEDEK A VÝKONNOST POROSTE -Posílený přístup založený na výkonnosti a orientovaný na výsledky, jež přispívá k vyvážení s tradičním pojetím nakládání ze zdroji Rozpočtu EU a respektuje zavedení nových prvků, které odrážejí současné a budoucí potřeby financí EU; -Nastínění potřeby zlepšení dostupnosti dat a managementu s nimi k zajištění objektivního ocenění reálných přínosů; -Zahrnutí určité evaluace kvality regulatorního rámce pro alokaci výdajů Rozpočtu EU; -Vnímání rozpočtové politiky EU jako ne nutně se vztahující izolovaně k příslušnému roku, ale jako kontinuální proces, který vyžaduje souvislou reflexi (follow-up) projevující se v rozpočtové politice EU ve střednědobém období; -Vnímání z pohledu úzkých vazeb mezi Rozpočtem EU a novým paradigmatem makroekonomické politiky EU -Vnímání jako významné platformy pro doporučení hospodářské politiky, aplikovaná a zavedená v praxi financování EU (Investiční plán pro Evropu; pozvolná změna v charakteru financování v EU: od dotací k návratnosti a výkonnosti; změna obsahových priorit pro financování)

8 EFEKTY: kvalitativní analýza -Socio-ekonomické dopady: průmět investic do dopravní infrastruktury do základních makroekonomických veličin (České republiky jako celku i regionálně); pokud makroekonomicky významné investice (v součtu 200 mld. Kč + národní financování) nevykáží odpovídající dopad na hospodářský růst ve střednědobém období, je zde něco špatně; zatím se projevil silný poptávkový stimul, který je však pomíjivý (viz vývoj inženýrského stavitelství v prvním období roku 2016); -Konkurenceschopnost: dopad na ziskovost podnikatelského sektoru a atraktivnost pro investiční rozhodnutí (propojenost s podnikatelskými zónami a ekonomickými centry; multimodalita); -Polohová renta České republiky a její využití; mezinárodní doprava; -Multimodalita; -Dopravní dostupnost, obslužnost, bezpečnost; zvýšení komfortu v dopravě; -Ekologie

9 STRATEGIE A DOPORUČENÍ -Doprava, ani mobilita nejsou explicitně zmíněny mezi 10 jsoucími prioritami Evropské komise v období 2014 – 2019; nicméně jsou integrální součástí řady z nich; -Poslední nosný strategický dokument: 2011 White Paper on Transport: Roadmap to a Single European Transport Area; listopad 2015 konference Evropské komise na vysoké úrovni po čtyřech letech; -Stále prudce otevřené nůžky mezi prioritami tohoto dokumentu a realitou řešenou v České republice; -Priority komisařky Bulc: jednotný dopravní trh, sociální agenda v dopravě, udržitelná doprava, inteligentní doprava, přístup orientovaný na služby

10 AKTUÁLNÍ PRIORITY V ČESKÉ REPUBLICE -Pravidla jsou daná a karty rozdané do konce dekády; potřeba naučit se podle nich hrát, co možná nejrychleji; -Odstranění překážek: EIA, vnímat trh (aktuální vývoj stavební výroby jako indikátor sentimentu v inženýrském stavitelství; 2015: roh hojnosti, nyní opětovně očekávaná redukce); zdroje jsou (zatím), překážky jsou jiné než finanční: kvalitní veřejná správa, zdravý rozum a schopnost strategického myšlení, jehož závěry se dodrží a realizují); poučení z období 2007 – 2013 a vyvarování se chyb; vnímat okolí, abychom se nestali dopravní periferií ve středu kontinentu a umět ve svůj prospěch vyhodnotit aktuální priority EU (priority = zdroje) a využít naší velmi příznivé ekonomické kondice, zdravého finančního trhu a relativně nízké zadluženosti

11 Děkuji Vám za pozornost !!! pzahradnik@email.cz


Stáhnout ppt "Moravské dopravní fórum, Olomouc duben 2016 Evropské fondy určené dopravní infrastruktuře – efekt jejich využití: Zhodnocení, kontext, strategie Petr Zahradník,"

Podobné prezentace


Reklamy Google