Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V Praze dne 27. 5. 2009 Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V Praze dne 27. 5. 2009 Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních."— Transkript prezentace:

1 V Praze dne 27. 5. 2009 Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz P r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í V e r z e 1. 1

2 Podstata materiálu Tento materiál je předkládán jako podklad k diskusi nad základním vymezením projektu s pracovním názvem VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI. Neklade si za cíl detailně popsat projekt a definovat jemné nuance cílového modelu, spíše demonstrativním způsobem pojmenovává osnovní principy projektu a popisuje úvodní představu o nastavení cílů projektu a participaci některých významných odborných subjektů. Současně navrhuje uskutečnění pilotní akce- workshopu, a to za účelem otestování navržených modelů spolupráce a jejich vyhodnocení. Z hlediska procesního postupu je dalším předpokládaným krokem (po nalezení souhlasu o základním vymezení projektu) vytvoření tzv. PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU, jehož hlavním zadáním bude připravit podrobný plán a návrh organizační struktury projektu. Složení přípravného výboru je navrhováno po dvou zástupcích každého participujícího subjektu. Podstata materiálu Tento materiál je předkládán jako podklad k diskusi nad základním vymezením projektu s pracovním názvem VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI. Neklade si za cíl detailně popsat projekt a definovat jemné nuance cílového modelu, spíše demonstrativním způsobem pojmenovává osnovní principy projektu a popisuje úvodní představu o nastavení cílů projektu a participaci některých významných odborných subjektů. Současně navrhuje uskutečnění pilotní akce- workshopu, a to za účelem otestování navržených modelů spolupráce a jejich vyhodnocení. Z hlediska procesního postupu je dalším předpokládaným krokem (po nalezení souhlasu o základním vymezení projektu) vytvoření tzv. PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU, jehož hlavním zadáním bude připravit podrobný plán a návrh organizační struktury projektu. Složení přípravného výboru je navrhováno po dvou zástupcích každého participujícího subjektu. Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

3 O b s a h Obecnéstr. 2 - 4 –Vymezení projektustr. 2 –Cíle projektustr. 3 –Tematické okruhy str. 4 Koncepce projektustr. 5 - 9 –Participující subjekty str. 5 –Forma participacestr. 6 –Typy produktůstr. 7 –Harmonogramstr. 8 –Ekonomické nákladystr. 9  Pilotní akcestr. 10 -11 –Zaměřenístr. 10 –Cílová skupinastr. 10 –Termínstr. 10 –Organizacestr. 10 –Technická podpora projektustr. 10 –Nákladystr. 11 Shrnutístr. 12 Obecnéstr. 2 - 4 –Vymezení projektustr. 2 –Cíle projektustr. 3 –Tematické okruhy str. 4 Koncepce projektustr. 5 - 9 –Participující subjekty str. 5 –Forma participacestr. 6 –Typy produktůstr. 7 –Harmonogramstr. 8 –Ekonomické nákladystr. 9  Pilotní akcestr. 10 -11 –Zaměřenístr. 10 –Cílová skupinastr. 10 –Termínstr. 10 –Organizacestr. 10 –Technická podpora projektustr. 10 –Nákladystr. 11 Shrnutístr. 12 1 1 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

4 O b e c n é Vymezení projektu V rámci nové úpravy insolvenčního práva a pokusu o změnu dosavadního přístupu k aplikační praxi v této právní oblasti byl z řad odborné veřejnosti mnohokráte poptáván produkt, který by nabídl ucelený vzdělávací soubor informací nejen o insolvenčním právu samotném, ale i otázkách souvisejících (dopady do práva daňového, ekonomické aspekty úpadku a podobně). Mezi hlavními zájemci jsou především subjekty, které zásadním způsobem ovlivňují běžící úpadková řízení, tedy insolvenční správci a soudci (včetně asistentů a vyšších soudních úředníků), ale zájem projevují i potenciální věřitelé (zejména státní orgány a velké finanční instituce) a v neposlední řádě i advokáti a obezřetní podnikatelé. Rok a půl po účinnosti nového insolvenčního zákona je možné konstatovat, že na vzdělávacím trhu existuje mnoho produktů, které více či méně pokrývají základní poptávku po informacích o úpadkovém právu, ale současně také platí, že se jedná o izolovaná školení poskytovaná pouze jednotlivým skupinám, a to v odlišné kvalitě a různého věcného obsahu. Z tohoto důvodu přikročila Asociace insolvenčních správců k přípravě projektu jednotného vzdělávání – Vzdělávání v insolvenci, jehož základní nosnou myšlenkou je poskytnutí stejné kvality informace všem potenciálním zájemcům tak, aby odborná veřejnost vycházela ze stejných informačních zdrojů a bylo tak přispěno k sjednocení aplikační praxe. Projekt předpokládá vytvoření nabídky vzdělávacích programů a akcí, které budou vycházet z jednotného základu a v různých modifikacích budou nabízeny jednotlivým cílovým skupinám. Současně budou vygenerovány informační materiály jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Celý projekt bude podpořen internetovou aplikací s přístupem ke všem aktuálním informacím a relevantním produktům v oblasti insolvence. Základní koncepce produktu předpokládá dlouhodobé průběžné vzdělávání a doplňování informací pro všechny cílové skupiny, a to zejména v reakci na změny právních předpisů, vývoj práva Evropské unie, vývoj judikatury atd.. Sekundárním přínosem celého projektu je strukturovaná zpětná vazba o hodnocení a aktuálních poznatcích v insolvenčním právu napříč celou odbornou veřejností a její následná redistribuce k ostatním skupinám, ale především s kvalifikovanými výstupy k organizačnímu a normotvornému procesu. Vymezení projektu V rámci nové úpravy insolvenčního práva a pokusu o změnu dosavadního přístupu k aplikační praxi v této právní oblasti byl z řad odborné veřejnosti mnohokráte poptáván produkt, který by nabídl ucelený vzdělávací soubor informací nejen o insolvenčním právu samotném, ale i otázkách souvisejících (dopady do práva daňového, ekonomické aspekty úpadku a podobně). Mezi hlavními zájemci jsou především subjekty, které zásadním způsobem ovlivňují běžící úpadková řízení, tedy insolvenční správci a soudci (včetně asistentů a vyšších soudních úředníků), ale zájem projevují i potenciální věřitelé (zejména státní orgány a velké finanční instituce) a v neposlední řádě i advokáti a obezřetní podnikatelé. Rok a půl po účinnosti nového insolvenčního zákona je možné konstatovat, že na vzdělávacím trhu existuje mnoho produktů, které více či méně pokrývají základní poptávku po informacích o úpadkovém právu, ale současně také platí, že se jedná o izolovaná školení poskytovaná pouze jednotlivým skupinám, a to v odlišné kvalitě a různého věcného obsahu. Z tohoto důvodu přikročila Asociace insolvenčních správců k přípravě projektu jednotného vzdělávání – Vzdělávání v insolvenci, jehož základní nosnou myšlenkou je poskytnutí stejné kvality informace všem potenciálním zájemcům tak, aby odborná veřejnost vycházela ze stejných informačních zdrojů a bylo tak přispěno k sjednocení aplikační praxe. Projekt předpokládá vytvoření nabídky vzdělávacích programů a akcí, které budou vycházet z jednotného základu a v různých modifikacích budou nabízeny jednotlivým cílovým skupinám. Současně budou vygenerovány informační materiály jak v tištěné, tak i elektronické podobě. Celý projekt bude podpořen internetovou aplikací s přístupem ke všem aktuálním informacím a relevantním produktům v oblasti insolvence. Základní koncepce produktu předpokládá dlouhodobé průběžné vzdělávání a doplňování informací pro všechny cílové skupiny, a to zejména v reakci na změny právních předpisů, vývoj práva Evropské unie, vývoj judikatury atd.. Sekundárním přínosem celého projektu je strukturovaná zpětná vazba o hodnocení a aktuálních poznatcích v insolvenčním právu napříč celou odbornou veřejností a její následná redistribuce k ostatním skupinám, ale především s kvalifikovanými výstupy k organizačnímu a normotvornému procesu. 2 2 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

5 O b e c n é Cíle projektu Jak již bylo uvedeno, základní myšlenkou celého projektu VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI je vytvoření platformy jednotného vzdělávání v rámci insolvence pro široký okruh odborné veřejnosti, a to zejména soudní aparát, insolvenční správce, orgány veřejné moci, advokáty, ale také významné bankovní a jiné podnikatelské subjekty. Projekt není (alespoň v této fázi) zaměřen na laickou veřejnost. Tímto projektem by mělo být zejména dosaženo: Kategorie A. 1. Sjednocení poskytovaných informací v oblasti insolvenčního práva. 2. Průběžné distribuce aktuálních a zásadních informací o insolvenčním právu k zásadním odborným skupinám. 3. Garantovaná úroveň poskytovaných informací. 4. Zvýšení odborné erudovanosti subjektů vystupujících v oblasti insolvence. 5. Dlouhodobý rozvoj informovanosti v oblasti insolvence. Kategorie B. 1. Zpětná vazba v rámci aktivit v oblasti insolvence. 2. Sjednocení názorové základny v oblasti insolvence. 3. Vytvoření základny pro řešení aktuálních problémů s dopady do insolvence. 4. Rozšíření tematické spolupráce participujících subjektů. 5. Prevence sporů a vad chování subjektů v insolvenci. 6. Omezení škodlivých dopadů souvisejících s neinformovaností v oblasti insolvence. Cíle projektu Jak již bylo uvedeno, základní myšlenkou celého projektu VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI je vytvoření platformy jednotného vzdělávání v rámci insolvence pro široký okruh odborné veřejnosti, a to zejména soudní aparát, insolvenční správce, orgány veřejné moci, advokáty, ale také významné bankovní a jiné podnikatelské subjekty. Projekt není (alespoň v této fázi) zaměřen na laickou veřejnost. Tímto projektem by mělo být zejména dosaženo: Kategorie A. 1. Sjednocení poskytovaných informací v oblasti insolvenčního práva. 2. Průběžné distribuce aktuálních a zásadních informací o insolvenčním právu k zásadním odborným skupinám. 3. Garantovaná úroveň poskytovaných informací. 4. Zvýšení odborné erudovanosti subjektů vystupujících v oblasti insolvence. 5. Dlouhodobý rozvoj informovanosti v oblasti insolvence. Kategorie B. 1. Zpětná vazba v rámci aktivit v oblasti insolvence. 2. Sjednocení názorové základny v oblasti insolvence. 3. Vytvoření základny pro řešení aktuálních problémů s dopady do insolvence. 4. Rozšíření tematické spolupráce participujících subjektů. 5. Prevence sporů a vad chování subjektů v insolvenci. 6. Omezení škodlivých dopadů souvisejících s neinformovaností v oblasti insolvence. 3 3 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

6 O b e c n é Tematické okruhy Jednotícím prvkem projektu VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI je zaměření na oblast insolvenčního práva a jeho konsekvence v ostatních právních odvětvích, ale i na účinky na ekonomické a sociální prostředí. Základní okruhy na které je projekt zaměřen v období 2009-2010 jsou:  Obecné otázky insolvenčního práva Téma: Zaměření na distribuci základních otázek a výkladu insolvenčního práva. Cílová skupina: širší okruh odborné veřejnosti.  Ekonomické aspekty insolvence Téma: Dopady insolvenčního práva na ekonomické prostředí, ekonomika podniku. Cílová skupina: justice, insolvenční správci.  Mezinárodní prvek v insolvenci Téma: Přeshraniční úpadek, pohledávky s cizím prvkem, práva subjektů v řízeních s cizím prvkem Cílová skupina: všichni.  Daňové a účetní aspekty insolvence Téma: Subjekty a daňové povinnosti v insolvenčním řízení, účetní operace a doklady. Cílová skupina: justice, insolvenční správci.  Věřitelé v insolvenčním řízení Téma: Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení. Cílová skupina: širší okruh odborné veřejnosti.  Veřejnoprávní aspekty v insolvenčním řízení Téma: Orgán veřejné moci v insolvenčním řízení. Cílová skupina: justice, insolvenční správci, orgány veřejné moci.  Speciální otázky insolvenčního práva Téma: Úpadek dlužníka s obratem nad 100 000 000 Kč nebo s více než 100 zaměstnanci, úpadek finančních institucí a dalších subjektů se zvláštním režimem. Cílová skupina: justice, zvláštní insolvenční správci, advokacie. Tematické okruhy Jednotícím prvkem projektu VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI je zaměření na oblast insolvenčního práva a jeho konsekvence v ostatních právních odvětvích, ale i na účinky na ekonomické a sociální prostředí. Základní okruhy na které je projekt zaměřen v období 2009-2010 jsou:  Obecné otázky insolvenčního práva Téma: Zaměření na distribuci základních otázek a výkladu insolvenčního práva. Cílová skupina: širší okruh odborné veřejnosti.  Ekonomické aspekty insolvence Téma: Dopady insolvenčního práva na ekonomické prostředí, ekonomika podniku. Cílová skupina: justice, insolvenční správci.  Mezinárodní prvek v insolvenci Téma: Přeshraniční úpadek, pohledávky s cizím prvkem, práva subjektů v řízeních s cizím prvkem Cílová skupina: všichni.  Daňové a účetní aspekty insolvence Téma: Subjekty a daňové povinnosti v insolvenčním řízení, účetní operace a doklady. Cílová skupina: justice, insolvenční správci.  Věřitelé v insolvenčním řízení Téma: Práva a povinnosti věřitelů v insolvenčním řízení. Cílová skupina: širší okruh odborné veřejnosti.  Veřejnoprávní aspekty v insolvenčním řízení Téma: Orgán veřejné moci v insolvenčním řízení. Cílová skupina: justice, insolvenční správci, orgány veřejné moci.  Speciální otázky insolvenčního práva Téma: Úpadek dlužníka s obratem nad 100 000 000 Kč nebo s více než 100 zaměstnanci, úpadek finančních institucí a dalších subjektů se zvláštním režimem. Cílová skupina: justice, zvláštní insolvenční správci, advokacie. 4 4 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

7 Koncepce projektu Participující subjekty K dosažení cílů projektu je vhodné zapojit do aktivit vedle Asociace insolvenčních správců i subjekty, které garantují reprezentativnost a profesionalitu celého záměru a současně zapojí do procesu vzdělávání své členy; jedná se o tyto subjekty: Česká advokátní komora Zajistí distribuci informací a vazby na aplikující advokáty. Soudcovská unie ČR Zajistí distribuci informací k soudnímu aparátu. Bankovní asociace ČR Zajistí distribuci informací k významným finančním institucím. MSp Ministerstvo spravedlnosti ČR Zajistí distribuci informací a vazby na další orgány veřejné moci. Dlouhodobě se předpokládá i zapojení akademické obce, zejména právnických a ekonomických fakult a ke zvážení je i participace Hospodářské komory ČR. Participující subjekty K dosažení cílů projektu je vhodné zapojit do aktivit vedle Asociace insolvenčních správců i subjekty, které garantují reprezentativnost a profesionalitu celého záměru a současně zapojí do procesu vzdělávání své členy; jedná se o tyto subjekty: Česká advokátní komora Zajistí distribuci informací a vazby na aplikující advokáty. Soudcovská unie ČR Zajistí distribuci informací k soudnímu aparátu. Bankovní asociace ČR Zajistí distribuci informací k významným finančním institucím. MSp Ministerstvo spravedlnosti ČR Zajistí distribuci informací a vazby na další orgány veřejné moci. Dlouhodobě se předpokládá i zapojení akademické obce, zejména právnických a ekonomických fakult a ke zvážení je i participace Hospodářské komory ČR. 5 5 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

8 Koncepce projektu Forma participace Míra spolupráce, a z toho vyplývající katalog závazků, je u každého z navrhovaných subjektů variabilní a bude precizován v dalších fázích přípravy projektu, některé je alespoň demonstrativně možné již nyní uvést.  Jedná se především o obecnou deklaraci podpory projektu a s tím spojené PR aktivity. (Veřejná deklarace spoluúčasti na projektu, podpora distribuce informací o produktech.)  Personální a organizační podpora projektu. ( Např. zajištění přednášejících, podpora organizace a logistiky.)  Materiální podpora projektu. (Finanční zdroje, přednáškové místnosti atp.)  Informační podpora projektu. (Poskytování vstupních informací pro odborné zpracování např. statistiky, informace o aktuálním vývoji legislativy, judikatura atd.)  Podpora formou distribuce produktů v rámci projektu. (Například formou odborných textů v periodikách, interaktivní odkazy v internetových aplikacích atd.) Zásadní organizační funkci v projektu bude plnit Asociace insolvenčních správců ČR, od ostatních subjektů je předpokládaná spíše podpora s nižšími nároky na jejich personální zatížení. Současně však platí, že zásadní rozhodnutí ve vedení projektu budou příslušet kolektivnímu orgánu složenému ze všech participujících subjektů (např. Řídící rada projektu.) Nevylučuje se využití specializované agentury pro zajištění organizačních záležitostí, a to zejména při přednáškových a vydavatelských aktivitách. Forma participace Míra spolupráce, a z toho vyplývající katalog závazků, je u každého z navrhovaných subjektů variabilní a bude precizován v dalších fázích přípravy projektu, některé je alespoň demonstrativně možné již nyní uvést.  Jedná se především o obecnou deklaraci podpory projektu a s tím spojené PR aktivity. (Veřejná deklarace spoluúčasti na projektu, podpora distribuce informací o produktech.)  Personální a organizační podpora projektu. ( Např. zajištění přednášejících, podpora organizace a logistiky.)  Materiální podpora projektu. (Finanční zdroje, přednáškové místnosti atp.)  Informační podpora projektu. (Poskytování vstupních informací pro odborné zpracování např. statistiky, informace o aktuálním vývoji legislativy, judikatura atd.)  Podpora formou distribuce produktů v rámci projektu. (Například formou odborných textů v periodikách, interaktivní odkazy v internetových aplikacích atd.) Zásadní organizační funkci v projektu bude plnit Asociace insolvenčních správců ČR, od ostatních subjektů je předpokládaná spíše podpora s nižšími nároky na jejich personální zatížení. Současně však platí, že zásadní rozhodnutí ve vedení projektu budou příslušet kolektivnímu orgánu složenému ze všech participujících subjektů (např. Řídící rada projektu.) Nevylučuje se využití specializované agentury pro zajištění organizačních záležitostí, a to zejména při přednáškových a vydavatelských aktivitách. 6 6 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

9 Koncepce projektu Typy produktů Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI bude poskytovat maximální servis v přístupu k informacím, a to prostřednictvím široké škály produktů, které budou nabízeny jak v oblasti osobních prezentací, ale i prostřednictvím dálkového přístupu. Mezi základní produkty tvořící nosnou osnovu projektu patří: Přednášková činnost (Jednotlivá témata budou formou osobní účasti předních expertů nabízena v předem stanovených termínech přednáškových akcí.) Webové stránky (Webové stránky budou nabízet přehled informací, aktualit a materiálů ke stažení, současně také umožní on-line diskusi o tématech insolvenčního práva.) E-learning ( Pro upevnění informací a případné testování znalostí bude nabízen i produkt e- learningu, na jehož zpracování se budou podílet přední odborníci v oblasti insolvence.) Odborné publikace (skripta) (Publikace budou sloužit jako doplňkový studijní materiál.) Typy produktů Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI bude poskytovat maximální servis v přístupu k informacím, a to prostřednictvím široké škály produktů, které budou nabízeny jak v oblasti osobních prezentací, ale i prostřednictvím dálkového přístupu. Mezi základní produkty tvořící nosnou osnovu projektu patří: Přednášková činnost (Jednotlivá témata budou formou osobní účasti předních expertů nabízena v předem stanovených termínech přednáškových akcí.) Webové stránky (Webové stránky budou nabízet přehled informací, aktualit a materiálů ke stažení, současně také umožní on-line diskusi o tématech insolvenčního práva.) E-learning ( Pro upevnění informací a případné testování znalostí bude nabízen i produkt e- learningu, na jehož zpracování se budou podílet přední odborníci v oblasti insolvence.) Odborné publikace (skripta) (Publikace budou sloužit jako doplňkový studijní materiál.) 7 7 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

10 Koncepce projektu Harmonogram Projekt VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI je dlouhodobým projektem, jehož zacílení předpokládá v podstatě trvalou aktivitu. Proto je nezbytné zajistit proces aktualizace témat a nastavení všech produktů. Je tak navrhován časový harmonogram na období 2 let; v této fázi - období 2009-2010.Harmonogram 8 8 30.4.2009Spuštění webových stránek www.asis.cz Ustanovení PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU15 6. 2009 30. 7.2009 1. 10. 2009 Rutinní provoz systému /jednotlivé akce 11. 2009. Obecné otázky insolvenčního práva 1. 2010 Ekonomické aspekty insolvence 3. 2010 Mezinárodní prvek v insolvenci 5. 2010 Daňové a účetní aspekty insolvence 7. 2010 Věřitelé v insolvenčním řízení 9. 2010 Veřejnoprávní aspekty v insolvenčním řízení 10. 2010 Speciální otázky insolvenčního práva 11. 2010 Obecné otázky insolvenčního práva V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Plán projektu (dokument) 20.9. 2009Pilotní projekt Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

11 Koncepce projektu Ekonomické náklady Jak je z výše uvedeného patrné, projekt VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI obsahuje více složek, které předpokládají odlišný způsob financování. Lze rozlišovat: Dlouhodobé průběžné výdaje – které pokrývají aktivity organizace, provozu informačních medií a další rutinní náklady celého projektu. (Lze očekávat, že tyto výdaje nebudou vysoké a je předpokladem, že budou hrazeny z prostředků Asociace insolvenčních správců.) Výdaje ad hoc – tyto výdaje jsou spojeny s jednotlivými akcemi a jednotlivými produkty. U každé jednotlivé akce budou kalkulovány zvlášť a míra participace bude u každého subjektu konkrétně určena. Současně u některých produktů bude i příjmová stránka, např. cena za poskytnutí software, vstupné na přednáškovou akci atd. Tyto příjmy budou v konečném výsledku snižovat ekonomickou náročnost projektu. Mezi základní podporu projektu patří lze zařadit např.:  Poskytnutí prostor pro přednášky.  Poskytnutí ubytování.  Hrazení nákladů přednášejících.  Poskytnutí finančních prostředků.  Zajištění a úhrada tisku informačních brožur. Celkový náklad projektu v období 2009-2010 bude určen až na základě podrobného plánu projektu, který by měl zpracovat shora zmiňovaný PŘÍPRAVNÝ VÝBOR. Ekonomické náklady Jak je z výše uvedeného patrné, projekt VZDĚLÁVÁNÍ V INSOLVENCI obsahuje více složek, které předpokládají odlišný způsob financování. Lze rozlišovat: Dlouhodobé průběžné výdaje – které pokrývají aktivity organizace, provozu informačních medií a další rutinní náklady celého projektu. (Lze očekávat, že tyto výdaje nebudou vysoké a je předpokladem, že budou hrazeny z prostředků Asociace insolvenčních správců.) Výdaje ad hoc – tyto výdaje jsou spojeny s jednotlivými akcemi a jednotlivými produkty. U každé jednotlivé akce budou kalkulovány zvlášť a míra participace bude u každého subjektu konkrétně určena. Současně u některých produktů bude i příjmová stránka, např. cena za poskytnutí software, vstupné na přednáškovou akci atd. Tyto příjmy budou v konečném výsledku snižovat ekonomickou náročnost projektu. Mezi základní podporu projektu patří lze zařadit např.:  Poskytnutí prostor pro přednášky.  Poskytnutí ubytování.  Hrazení nákladů přednášejících.  Poskytnutí finančních prostředků.  Zajištění a úhrada tisku informačních brožur. Celkový náklad projektu v období 2009-2010 bude určen až na základě podrobného plánu projektu, který by měl zpracovat shora zmiňovaný PŘÍPRAVNÝ VÝBOR. 9 9 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

12 Pilotní akce – workshop ekonomické aspekty Zaměření První – pilotní akci zaměřenou na otestování a zahájení činnosti projektu by měl být workshop na téma Ekonomické aspekty insolvence (účetnictví, řízení podniku, daňové přesahy), která bude zaměřena na úzkou odbornou veřejnost tj. insolvenční aparát a nové insolvenční správce (Cílová skupina je předpokládaná v počtu 50-80 ). Cíl: této akce je informovat zásadní složky insolvenčního procesu o základních otázkách ekonomických konsekvencí insolvenčního procesu a zajistit tak jednotnou informovanost jak soudů tak i nových insolvenčních správců. Forma: Předpokládá se řízený dialog formou přednášky odborníky z Expertní skupiny S22, obchodního světa, ekonomů akademické obce. (Seznam přednášejících bude upřesněn.) Současně se předpokládá vytvoření stručné publikace (tištěné a elektronické podoby), která bude určena i pro další skupiny odborné veřejnosti, které se workshopu neúčastní. Termín: Jedná se o jednodenní akci, která by měla proběhnout v druhé polovině měsíce září 2009 (termín bude upřesněn po dohodě a v návaznosti na kapacitní možnosti). Místo: Místem konání by měla být Praha a to buď prostory Justiční akademie nebo ČAK. Organizace: Organizaci zajistí Asociace insolvenčních správců spolu s Justiční akademií nebo ČAK. Technická podpora projektu: Justiční akademie. Nebo ČAK. Náklady: Předpokládané náklady celé akce jsou (odhad): Zaměření První – pilotní akci zaměřenou na otestování a zahájení činnosti projektu by měl být workshop na téma Ekonomické aspekty insolvence (účetnictví, řízení podniku, daňové přesahy), která bude zaměřena na úzkou odbornou veřejnost tj. insolvenční aparát a nové insolvenční správce (Cílová skupina je předpokládaná v počtu 50-80 ). Cíl: této akce je informovat zásadní složky insolvenčního procesu o základních otázkách ekonomických konsekvencí insolvenčního procesu a zajistit tak jednotnou informovanost jak soudů tak i nových insolvenčních správců. Forma: Předpokládá se řízený dialog formou přednášky odborníky z Expertní skupiny S22, obchodního světa, ekonomů akademické obce. (Seznam přednášejících bude upřesněn.) Současně se předpokládá vytvoření stručné publikace (tištěné a elektronické podoby), která bude určena i pro další skupiny odborné veřejnosti, které se workshopu neúčastní. Termín: Jedná se o jednodenní akci, která by měla proběhnout v druhé polovině měsíce září 2009 (termín bude upřesněn po dohodě a v návaznosti na kapacitní možnosti). Místo: Místem konání by měla být Praha a to buď prostory Justiční akademie nebo ČAK. Organizace: Organizaci zajistí Asociace insolvenčních správců spolu s Justiční akademií nebo ČAK. Technická podpora projektu: Justiční akademie. Nebo ČAK. Náklady: Předpokládané náklady celé akce jsou (odhad): 10 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

13 Pilotní akce – workshop ekonomické aspekty 11 Typ nákladukvantifikaceOdhad ceny/ náklady nese (návrh ) Náklady na prostory ke konání workshopu 10 lidí, cílová skupina 50- 80 20 tis./ Justiční akademie Odměna přednášejících4 přednášející 10 hodin80 tis. / ČBA vytvoření studijní publikace elektronické Rozsah 100 stran (více autorů) 100 tis./ ASIS Tisk publikace200 publikací100 tis. / ČBA PR aktivity(odpovídající akci)10 tis. / ASIS ObčerstveníPro 100 lidí 10 tis. / ASIS CELKEM 320 tis. Tabulka 1. odhadovaná kvantifikace nákladů workshopu ekonomické aspekty Předpokládá se, že část výdajů bude hrazena faktickou realizací (např. poskytnutí prostor); reálné náklady na workshop by tak neměly dosáhnout celkové částky. V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz

14 Shrnutí Tento materiál si neklade za cíl přesné a úplné vymezení projektu, ale je určen k definování základního záměru a jeho stručnou charakteristiku, za účelem nalezení podpory projektu dotčených subjektů a zahájení diskusí nad jeho vymezením. Základním přínosem projektu, který je nezbytné zdůraznit, je unifikace informovanosti v oblasti insolvenčního práva těch, kteří se na procesu aplikace přímo podílejí, nebo se jich důsledky insolvenčního práva přímo dotýkají. Nelze však ani opomenout bonus v podobě získávání průřezových informací od zúčasněných složek, které budou dále zpracovávány a využity v legislativním procesu. Pro dosažení cílů tohoto projektu je velice žádoucí zapojit významné subjekty jako je ČAK, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Bankovní asociaci ČR, které budou garantovat distribuci jednotlivých vzdělávacích produktů k cíleným skupinám. V současné době již Asociace insolvenčních správců realizuje některé kroky k zahájení a zdárné realizaci projektu, byly vytvořeny informační stránky na adrese www.asis.cz, probíhají dialogy s předpokládanými partnery projektu a další. www.asis.cz Jako další krok v rámci projektu jednotného vzdělávání v insolvenci je předpokládaná realizace pilotního projektu –workshop ekonomické aspekty a po jeho vyhodnocení detailní precizace dalších akcí v rámci projektu, včetně detailního rozpracování organizačních a ekonomických otázek Přípravným výborem. Tento materiál si neklade za cíl přesné a úplné vymezení projektu, ale je určen k definování základního záměru a jeho stručnou charakteristiku, za účelem nalezení podpory projektu dotčených subjektů a zahájení diskusí nad jeho vymezením. Základním přínosem projektu, který je nezbytné zdůraznit, je unifikace informovanosti v oblasti insolvenčního práva těch, kteří se na procesu aplikace přímo podílejí, nebo se jich důsledky insolvenčního práva přímo dotýkají. Nelze však ani opomenout bonus v podobě získávání průřezových informací od zúčasněných složek, které budou dále zpracovávány a využity v legislativním procesu. Pro dosažení cílů tohoto projektu je velice žádoucí zapojit významné subjekty jako je ČAK, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Bankovní asociaci ČR, které budou garantovat distribuci jednotlivých vzdělávacích produktů k cíleným skupinám. V současné době již Asociace insolvenčních správců realizuje některé kroky k zahájení a zdárné realizaci projektu, byly vytvořeny informační stránky na adrese www.asis.cz, probíhají dialogy s předpokládanými partnery projektu a další. www.asis.cz Jako další krok v rámci projektu jednotného vzdělávání v insolvenci je předpokládaná realizace pilotního projektu –workshop ekonomické aspekty a po jeho vyhodnocení detailní precizace dalších akcí v rámci projektu, včetně detailního rozpracování organizačních a ekonomických otázek Přípravným výborem. 12 V z d ě l á v á n í v i n s o l v e n c i – p r o j e k t j e d n o t n é h o v z d ě l á v á n í Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, email : tajemnik@asis.cz; www.asis.cz tajemnik@asis.cz


Stáhnout ppt "V Praze dne 27. 5. 2009 Asociace insolvenčních správců o.s. Praha 1, Žitná 1 Česká republika, PSČ: 110 00 tel. : +420224 94 95 28, Asociace insolvenčních."

Podobné prezentace


Reklamy Google