Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení vrstevnických vztahů ve školách Odbor 61 – odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení vrstevnických vztahů ve školách Odbor 61 – odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT."— Transkript prezentace:

1 Řešení vrstevnických vztahů ve školách Odbor 61 – odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT

2 Klíčové aktivity projektu Výběr základních škol do projektu tak, aby byly zastoupeny všechny typy (běžné, jazykové, malotřídní, atp.) Analýza současného stavu ve školách Řízení projektu Proškolení realizačních týmů Individuální práce s pedagogy, pedagogickým sborem, včetně DVPP Individuální práce s žáky, skupinami žáků – třídami Publicita Evaluace Zjišťování souvislostí sledovaných jevů

3 Cíle projektu vytvoření vhodného, stimulujícího a bezpečného školního prostředí aktivní přístup žáků k řešení školních i osobních problémů větší empatie pedagogů vůči žákům a jejich osobním problémům naučit žáky řešit problémy související s negativními jevy a problémy vrstevnických skupin vlastními silami evaluace dopadu projektu na třídní i školní kolektivy změny v celkovém klimatu školy zlepšit kvalitu vzdělávání v kontextu kurikulární reformy větší motivace k celoživotnímu vzdělávání

4 Zdůvodnění projektu v současné době společnost vnímá nárůst agresivity nezletilých osob, nárůst případů šikany, nízké právní vědomí dětí lze konstatovat, že neexistuje žádná instituce, systém či metoda, která by se tímto problémem standardně zabývala, tyto jevy podrobně analyzovala a předkládala návrhy na řešení předkládaný projekt se opírá o zkušenosti s mezinárodního předpilotního projektu (Anglie, ČR, Slovensko a Polsko). V České republice bylo do projektu zapojeno 5 ZŠ – tj. cca 2000 žáků, 85 podporovatelů a 15 pedagogů-supervizorů na základě výsledků předpilotního projektu připraven individuální národní projekt

5 Zdůvodnění projektu na základě výzkumných šetření provedených Institutem pro kriminologii a sociální prevenci MS ČR, na základě statisticky zpracovaných dat MV ČR, zveřejňovaných údajů Linky bezpečí, na základě výkazů středisek výchovné péče a pedagogicko- psychologických poraden lze doložit, že ve školách narůstá výskyt negativních projevů chování nejen mezi spolužáky, ale i mezi žáky a pedagogy navzájem, včetně interpersonálních vztahů mezi členy pedagogických sborů tento zhoršující stav má negativní vliv na klima školy, které se odráží i v prospěchu žáků a následně i při uplatnitelnosti na trhu práce v rámci realizace projektu připravíme školní kolektivy na to, aby méně závažné problémy nebo situace řešili ve spolupráci s vyškolenými staršími spolužáky – podporovateli.

6 Typ problémupočet% Rodinné vztahy15936,7% Problémy s láskou51,2% Problémy sex. zrání61,4% Vrstevnické vztahy4510,4% Šikana, etnické problémy204,6% Školní problémy337,6% CAN388,8% Závislosti102,3% Osobnostní a zdrav. problémy6615,2% Ostatní409,2% Neurčeno71,6% Internet40,9% CELKEM433100,0% Důvod volání klienta na LVDpočet% rodinné vztahy20049,14 osobní témata184,42 problémy s láskou,partnerstvím133,19 CAN409,83 škola286,88 závislosti112,70 ostatní4611,30 šikana102,46 vrstevnické vztahy20,49 problém sex.zrání10,25 neurčen389,34 Celkem407

7 Zdůvodnění projektu problémy nad rámec možností podporovatele bude řešit metodický tým (kdo to je a z koho se zkládá??? – stručně popsat) úkolem podporovatelů není řešit problémy svých vrstevníků, ale umět naslouchat, zvážit možnosti řešení, odkázat na možnosti pomoci třídního učitele, výchovného poradce či školního metodika prevence, případně některé z institucí, které se těmito problémy zabývají (školské poradenské zařízení, SLB, LVZ, Krizové linky)

8 Vrstevnická podpora Kdy funguje vrstevnická podpora? Vrstevnická podpora funguje dobře tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky: vrstevnická podpora je součástí etiky celé školy projekt vrstevnické podpory je zaměřen vždy na konkrétní podmínky dané školy podporovatelé jsou dobře vyškoleni, vědí, co se od nich očekává, naučí se dobře komunikovat vybraní učitelé pomáhají podporovatelům a jsou připraveni zasáhnout, pokud řešení problému přesáhne síly podporovatelů

9 Fáze realizace projektu I.fáze - individuální projekt národní - pro vzorek ZŠ II.fáze - individuální projekt ostatní - pro ZŠ v celé ČR Plánované III.fáze - individuální projekt národní - pro vzorek SŠ IV.fáze - individuální projekt ostatní - pro SŠ v celé ČR

10 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotního učení Oblast podpory 4.1Systémový rámec počátečního vzdělávání Podporovaná aktivita: Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačních forem práce, které pozitivně ovlivní školní prostředí

11 Cílová skupina žáci základních škol pedagogičtí pracovníci základních škol

12 Klíčové aktivity I. fáze projektu Aktivita I – výběrové řízení na základě jednoznačně vyspecifikovaných kritérií vybrat 60-80 základních škol Aktivita II – analýza současného stavu vytvoření dotazníku sběr dat a jejich statistické zpracování vyhodnocení závěry a jejich využití pro projekt

13 Klíčové aktivity I. fáze projektu Aktivita III – řízení projektu koordinační tým (nebo metodický tým – terminologie ???) Aktivita IV – práce se školou seznámit zástupce škol zapojených do realizace projektu s cíli projektu, jeho aktivitami, pravidly apod. individuálně přístupovat ke každé škole, ve které se bude projekt realizovat – detailní seznámení realizačního týmu s projektem

14 Klíčové aktivity I. fáze projektu Aktivita V - proškolení realizačního týmu realizační tým bude velmi podrobně seznámen s tím, jak se bude pracovat s cíly projektu Aktivita VI – práce s pedagogickým sborem individuální práci s pedagogy a celým pedagogickým sborem prostřednictvím projektového tým Aktivita VII – práce se žáky individuální práce se žáky, skupinami žáků konkrétní řešení již vzniklých problémů (výchovných, vzdělávacích, ale třeba i jiných osobních) call centrum, chat linky

15 Klíčové aktivity I. fáze projektu Aktivita VIII – publicita projektu publicita projektu v souladu s pravidly ESF Aktivita IX - evaluace každé 3 měsíce interní evaluace výsledky dotazníkového šetření se budou průběžně zapracovávat do aktivit VI a VII – zpětná vazba pro školy výsledky dotazníkového šetření se budou průběžně porovnávat s výsledky aktivity II – zpětná vazba pro žadatele

16 Klíčové aktivity projektu Aktivita X – zjišťování souvislostí sledovaných jevů v rámci projektu budou průběžně sledovány a statisticky vyhodnocovány jevy, které mohou ovlivňovat klima školy, vrstevnické vztahy ve škole apod.

17 Výstupy projektu 2x sborník příkladů dobré praxe 1x manuál – metodika 4x metodické materiály pro výuku žáků, které budou sloužit i při realizaci dalších preventivních aktivit 4x metodické materiály pro učitele a rodiče

18 Základní údaje celková doba realizace projektu 3 roky předpokládaný termín zahájení projektu I. fáze červen 2008 II. fáze 2011-2013 III. fáze 2011-2013 IV. fáze2013-2015

19 Děkuji za pozornost PhDr. Alena PLŠKOVÁ PaedDr. Jiří PILAŘ, ředitel odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy (O 61) email :pilar@msmt.czpilar@msmt.cz tel :257 193 646


Stáhnout ppt "Řešení vrstevnických vztahů ve školách Odbor 61 – odbor prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google