Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský hospodářský a sociální výbor. LEADER workshop 26. března 2012, Praha Metoda LEADER prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých 20 let. Proto.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský hospodářský a sociální výbor. LEADER workshop 26. března 2012, Praha Metoda LEADER prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých 20 let. Proto."— Transkript prezentace:

1 Evropský hospodářský a sociální výbor

2 LEADER workshop 26. března 2012, Praha Metoda LEADER prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých 20 let. Proto je třeba uvažovat o dalším rozšíření metody LEADER jako osvědčeného nástroje rozvoje, za zachování jejích základních hodnot, jako je přímá účast občanské společnosti prostřednictvím jejích zástupců v místním partnerství a neustálá komunikace s místními obyvateli o prioritách dalšího rozvoje.

3 Slovník cizích slov workshop 26. března 2012, Praha Význam slova partner společník, kolega, spoluhráč, tanečník; druh, manžel Význam slova komunikace spojení; přenos, výměna informací; veřejná doprava, dopravní cesta

4 LEADER workshop 26. března 2012, Praha Pro operační programy v období po roce 2013 je zapotřebí uvažovat o podstatném posílení partnerských přístupů (zejména místních a regionálních mezisektorových partnerství samostatně ve venkovských, ale i městských regionech) s potřebnou standardizací procesů a partnerství a s vysokými požadavky na přidanou hodnotu, účelnost a účinnost jejich projektů. Partnerství musí vždy vycházet odspodu (bottom-up approach).

5 Slovník cizích slov workshop 26. března 2012, Praha Wikipedia: Popsaný způsob modelování lze označit jako bottom-up, tedy přístup tvorby „odspoda nahoru“ z mikro úrovně na makro úroveň. Znamená to, že místo předem plánovaného chování modelu systému jako celku může z poměrně jednoduchého chování množství agentů dojít k neplánovanému globálnímu chování, které se jeví jako cílově orientované (někdy označováno také jako reaktivní plánování). Dobrým příkladem takového modelu je simulace chování mravenců, orientujících se v prostředí při hledání potravy podle feromonových značek. Jejich chování sestává z několika málo jednoduchých instrukcí, které tvoří inteligenci mravenčí populace jako celku, v tomto případě mravenci začnou tvořit stabilní cesty ke zdrojům potravy až do jejího vyčerpání.bottom-up Význam slova subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní

6 LEADER workshop 26. března 2012, Praha Metodu LEADER a její rozšíření v podobě partnerství odspodu Výbor doporučuje pro využívání prostředků z jiných fondů EU zaměřených na oblast venkova… Partnerství se mohou podílet na provázání aktivit místní správy, místních podniků, neziskových organizací a obyvatel, které se realizují na principech udržitelnosti. Znamenalo by to ovšem překonat současné „odvětvové myšlení“ mezi EZFRV a strukturálními fondy, omezit sklon k přísnému rozlišování mezi fondy a zároveň nastavit shodné předpisy pro využívání rozdílných fondů se společným systémem kontrol i indikátorů.

7 Pro období po roce 2013 Výbor navrhuje: workshop 26. března 2012, Praha společný přístup k místnímu rozvoji pro venkovské regiony kombinující finanční prostředky z různých fondů v jediném rozpočtu, založený na možnosti využívání Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a Evropského sociálního fondu a jiných fondů, s použitím zjednodušeného postupu a bez jakékoli další byrokracie;

8 Pro období po roce 2013 Výbor navrhuje: workshop 26. března 2012, Praha projednat a schválit jednotnou definici venkovského prostoru, požadovat integrovaný přístup při tvorbě místní rozvojové strategie; použít metodu LEADER jako vhodný model utváření a provozování partnerství (bottom – up approach) odspodu; vytvořit ve všech fondech finanční prostor pro přípravu a provádění integrované rozvojové strategie při využití kapacit a dovedností místních partnerství;

9 Pro období po roce 2013 Výbor navrhuje: workshop 26. března 2012, Praha jasně a citlivě definovat konflikt zájmů pro členy místních akčních skupin, a tím odstranit významnou část kritiky implementace iniciativy LEADER; ke zlepšení transparentnosti, veřejné kontroly a informovanosti obyvatelstva se zaměřit na rozšíření publikování o tom, co jsou to vlastně místní akční skupiny, jaká je jejich činnost, čeho se dosáhlo konkrétně v jednotlivých obcích apod.; využít konference, semináře, publikace, relace v místních médiích – rozhlase, televizi, tisku atd.

10 Pro období po roce 2013 Výbor navrhuje: workshop 26. března 2012, Praha Výbor doporučuje podstatně snížit administrativu a byrokracii zejména u malých projektů (např. snížením množství předkládaných dokladů a zpráv) a zařadit metodu LEADER do procesu ZJEDNODUŠENÍ, a tím umožnit větší flexibilitu a zavádění inovací v regionech. Význam slova byrokracie – slovník cizích slov vláda úřadů a úředníků; skupina osob vykonávající správu a řízení, zejm. politických a ekonomických činností

11 Pro období po roce 2013 Výbor navrhuje: workshop 26. března 2012, Praha U projektů Výbor doporučuje plošně zavést systém zálohového financování ze strany EU anebo průběžného financování. To významně zvýší absorpční kapacitu v území a neohrozí to cash-flow malých subjektů, které jsou předkladateli, konečnými příjemci a následně i realizátory projektů. Zároveň doporučuje zvážit možnost náhrady státního spolufinancování vlastním nefinančním vkladem (in-kind) – např. dobrovolnickou prací.

12 Evropský hospodářský a sociální výbor LEADER jako nástroj pro místní rozvoj (stanovisko z vlastní iniciativy)


Stáhnout ppt "Evropský hospodářský a sociální výbor. LEADER workshop 26. března 2012, Praha Metoda LEADER prokázala životaschopnost v průběhu uplynulých 20 let. Proto."

Podobné prezentace


Reklamy Google