Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí v roce 2010 Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková vedoucí odboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí v roce 2010 Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková vedoucí odboru."— Transkript prezentace:

1 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí v roce 2010 Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Datum: 23. 2. 2010

2 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 Dotační podpora z krajského rozpočtu 2010 1.Program na podporu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2.Program na přípravu projektové dokumentace 3.Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel 4.Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji pro zimní sezónu 5.Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 6.Podpora informačních center v Moravskoslezském kraji 7.Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 1. Program na podporu obnovy a rozvoje venkova Cíl programu: –realizace investičních rozvojových záměrů obcí a venkovských mikroregionů –neinvestiční projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství, občanské aktivity a komunitní život v obcích Příjemci podpory: –obce do 2500 obyvatel –svazky obcí Dotační tituly: 1.obce do 2500 obyv., svazky obcí: rekonstrukce, modernizace a výstavba v obcích - investiční 2.svazky obcí: vzdělávání a poradenství, společenský a kulturní život obcí - neinvestiční

4 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 1. Program na podporu obnovy a rozvoje venkova Forma podpory: –min. 200 tis. Kč –max. 500 tis. Kč.………….. 60 % –obec zajišťuje veřejnou službu, nebo veřejně prospěšné práce pak max. 550 tis. Kč …………. 65 % –obec zajišťuje veřejnou službu a zároveň veřejně prospěšné práce pak max. 600 tis. Kč …………..70% Uznatelné náklady: 1. 1. 2010 – 30. 6. 2011 Rozpočet programu: 36.000.000 Kč

5 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 1. Program na podporu obnovy a rozvoje venkova Termíny: –vyhlášen radou kraje 4. 11. 2009 –uzávěrka 8. 1. 2010 –hodnocení probíhá –rozhodnutí v zastupitelstvu kraje 21. 4. 2010 Stav programu po uzávěrce příjmu žádostí: DT ………………alokace…………….požadavky…………žádostí DT130,6 mil. 61,5 mil. 134 DT25,4 mil. 5,6 mil. 14 Kontaktní osoba: –Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor RRC –Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor RRC

6 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 2. Program na přípravu projektové dokumentace Cíl programu: –podpora rozvoje prostřednictvím dotací na vypracování projektové dokumentace pro operační programy na období 2007-2013 Příjemci podpory: –obce, svazky obcí (dotační titul 1) –organizace zřízené a založené obcemi a svazky obcí (dotační titul 1) –klastrové organizace (dotační titul 2) –vysoké školy se sídlem v Moravskoslezském kraji (dotační titul 3) Uznatelné náklady: –1.1.2010 - 31.12.2011 –náklady spojené a vypracováním dokumentace

7 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 2. Program na přípravu projektové dokumentace Dotační titul 1 (pro obce a svazky obcí) ROP: 1.1.2 Cyklistické stezky a pěší doprava, bezpečnost na komunikacích 2.3 Podpora a využívání brownfields PRV: III.2.1.1 a) Obnova a rozvoj vesnic – nejedná se o ekonomickou činnost III.2.1.2 a) Občanské vybavení a služby – nejedná se o ekonomickou činnost III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova OPŽP: 2.1 Zlepšení kvality ovzduší 2.2 Omezování emisí OPPI: Prosperita Nemovitosti

8 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 2. Program na přípravu projektové dokumentace Forma podpory: –Investiční, neinvestiční dotace ………… maximálně 70 % –DT 1 … 100 tis. až 1 mil. Kč Rozpočet programu: –DT 1…8.000.000 Kč Termíny: –předpokládané vyhlášení 17.3.2010 –uzávěrka 23.4.2010 –hodnocení –rozhodnutí v zastupitelstvu kraje 23. 6. 2010 Kontaktní osoba: –Ing. Roman Honeš, oddělení regionálního rozvoje, odbor RRC

9 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 3. Program na podporu absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Cíl programu: –podpora rozvojových záměrů obcí a dobrovolných svazků obcí (DSO) prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MSK) –princip: kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z evropských fondů (PRV, OPPS č-p a č-s, ŽP) –týká se projektů řídícím orgánem již schválených Příjemci podpory: obce do 10 tis. obyv. nebo svazky obcí, které splňují tyto uvedené podmínky: –jsou příjemci dotace z fondů EU v rámci uvedených programů –vedoucí partner nebo partner projektu, pokud se finančně podílí na projektu

10 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 3. Program na podporu absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Forma podpory: –účelová investiční dotace na spolufinancování projektu –minimální výše dotace je 50 tis. Kč –maximální výše dotace je 7 mil. Kč –výše kofinancování vlastního podílu uznatelných nákladů projektů realizovaných z uvedených programů závisí na počtu obyv. obce nebo svazku obcí (90%-30%) 1. celkové uznatelné náklady projektu 100%10 mil. Kč12 mil. Kč5 mil. Kč 2. vlastní zdroje (= celkové uznatelné náklady mínus max. 90% dotace z fondů EU) 10% z řádku 1. 1 mil. Kč1,2 mil. Kč500 tis. Kč 3. dotace MSK (dle typu žadatele) 30-90% z řádku 2. 300 - 900 tis. Kč 360 - 1080 tis. Kč 150-450 tis. Kč

11 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 3. Program na podporu absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel Územní vymezení: –projekt je realizován a příjemce má sídlo v MSK Uznatelné náklady: –náklady uznatelné v rámci daného operačního programu –náklady vzniklé od 1.1.2008 Rozpočet programu: –65.000.000 Kč (v roce 2009 – 100.000.000 Kč) Termíny: –vyhlášení 23.2.2009 –KONTINUÁLNÍ VÝZVA, tj. průběžné schvalování Kontaktní osoba: –Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor RRC

12 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 Soutěž Vesnice roku Soutěž vyhlašují společně Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství Od roku 2008 Cena hejtmana kraje pro obce, které se v rámci krajského kola soutěže umístí na: 1. místě – finanční dar 250 tis. Kč 2. místě – finanční dar 150 tis. Kč 3. místě – finanční dar 100 tis. Kč Vyhlašuje MMR cca v březnu, přihlášky do cca konce května, www.mmr.cz/Regionalni-politika/Soutez-Vesnice-roku

13 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 4. Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji Cíl programu: –podpora lyžařských běžeckých tras na území Moravskoslezského kraje v zimní sezóně Příjemci podpory: –nezisková organizace, podnikatelský subjekt, organizace obce Územní vymezení: –lyžařské trasy nebo okruhy, které leží v oblasti Jeseníků a Beskyd, vymezených územním obvodem Moravskoslezského kraje Forma podpory: –neinvestiční dotace –maximálně 70% skutečně vynaložených nákladů

14 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 4. Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji Uznatelné náklady: –od schválení v ZK do 30.4. následujícího roku –náklady spojené se strojovou úpravou LBT ve stanoveném období –např. PHM, osobní náklady zaměstnanců vč. odvodů, údržba sněžných vozidel, značení tras … Rozpočet programu: –2.400.000 Kč (700.000 Kč doplatky, 1.700.000 Kč na zálohy nového programu) –za to upraveno cca 500 km běžeckých tras Termíny: –červen – září - duben Kontaktní osoba: –RNDr. Tomáš Ehler, odd. cestovního ruchu, odbor RRC

15 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 5. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Cíl programu: –poskytování dotací na infrastrukturu a služby cestovního ruchu v oblastech, které se nacházejí ve větší vzdálenosti od centra Moravskoslezského kraje (resp. Ostravy, jako hlavní aglomerace) s potenciálem pro cestovní ruch Příjemci podpory: –obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace měst a obcí Územní vymezení (každoročně jiné) : –V roce 2009: Rýmařovsko, Jablunkovsko –V roce 2010: Osoblažsko, Slezská Harta, Povodí Ondřejnice Forma podpory: –neinvestiční a investiční dotace –maximálně 70% skutečně vynaložených nákladů (min. 200 tis. – max 1 mil. Kč)

16 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 5. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji Uznatelné náklady: –od počátku daného roku do 31.12. nebo do 30.9. roku následujícího –náklady spojené: vybudování, dovybavení, modernizace zařízení CR; odpočinkové inventáře na trasách cyklo, pěších a naučných; budování či rekonstrukce informačních systémů, ubytovacích aj. služeb CR; akce na podporu CR; propagační aktivity; unikátnosti dané oblasti apod. (vždy aktuálně upraveno dle podporovaných oblastí) Rozpočet programu: –10 mil. Kč/ rok (na každou podporovanou oblast určitá poměrná část) Termíny: –schválení dotací pro rok 2010: zastupitelstvo kraje dne 21.4.2010 Kontaktní osoba: –Ing. Richard Žabka, odd. cestovního ruchu, odbor RRC

17 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 6. Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji Cíl programu: –podpora turistických informačních center na území Moravskoslezského kraje –zajistit tvorbu a aktualizaci regionálních databází cestovního ruchu, webovských stránek TIC v jazykových mutacích, doplňování a aktualizace vybraných dat na webovských stránkách kraje v sekci Návštěvník –podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v kraji Příjemci podpory: –právnické a fyzické osoby, organizace obce Územní vymezení: –Moravskoslezský kraj Forma podpory: –podpora certifikovaných TIC a také necertifikovaných TIC (se závazkem splnit certifikační kritéria CzechTourismu a certifikát získat a doložit k závěrečnému vyúčtování) –neinvestiční dotace –maximálně 90% skutečně vynaložených nákladů

18 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 6. Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji Uznatelné náklady: –od 1.1. daného roku do 31.12. nebo do 28.2. roku následujícího –náklady na doplňování vybraných dat na webovské stránky kraje v sekci Návštěvník; realizace či aktualizace webu TIC a jeho cizojazyčných mutací; zvyšování kvalifikace zaměstnanců TIC (kurzy ECDL, jazykové apod.); IT vybavení TIC; navigační systém k TIC a jiným atraktivitám v obci; propagační aktivity TIC; doplňkové služby turistům; apod –Nejsou hrazeny provozní náklady a mzdy zaměstnanců TIC Rozpočet programu: –3 mil. Kč/rok Termíny: –schválení dotací pro rok 2010: zastupitelstvo kraje 17.2.2010 Kontaktní osoba: –Lenka Kolarčíková, odd. cestovního ruchu, odbor RRC

19 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 7. Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP VK je n einvestiční program na léta 2007 – 2013, v jehož rámci je možno čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu na oblast vzdělávání. Cílem je zkvalitnění systémů vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoj Řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Moravskoslezský kraj působí jako zprostředkující subjekt, tzn., že sám přerozděluje prostředky, přijímá žádosti, kontroluje apod. Kraj přerozdělí prostředky ve výši 2,1 mld. Kč - 85 % ESF, 15 % SR

20 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 7. Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblasti podpory, které administruje MSK: Prioritní osa 1 Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osa 3 Oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

21 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 7. Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Předkladatelé: školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, vysoké školy města, obce, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce Cílová skupina: Žáci škol a školských zařízení Pracovníci škol a školských zařízení Pracovníci působící v oblasti vzdělávání a v oblasti volného času dětí a mládeže Lektoři, účastníci dalšího vzdělávání Aktivity: Zavádění nových vyučovacích metod a tvorba vzdělávacích modulů Podpora výuky v cizích jazycích, ICT dovednostech Další vzdělávání pedagogických pracovníků Rozvoj sítí a partnerství Podpora nabídky dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání Délka projektu a finanční rozpětí: maximálně na tři roky (dle výzvy) 400 tis. Kč – 25 mil. Kč

22 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 7. Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Shrnutí prvních 2 výzev (rok 2008 a 2009): Školy a školská zařízení: předložily 342 projektových žádostí, z toho 128 ZŠ ZK schválilo 123 projektů od škol a školských zařízení, z toho 56 ZŠ pro ZŠ v první výzvě rozděleno: 40.001.601 Kč Města a obce: předložily 14 projektových žádostí ZK schválilo 8 projektů pro města a obce v první výzvě rozděleno: 17.366.491 Kč

23 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 7. Globální granty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VÝZVY PRO ROK 2010 Oblast podpory 1.1 (3. kolo výzvy): Alokace: 81 mil. Kč Předpokládaný termín vyhlášení: srpen-září 2010 Oblast podpory 1.2 (3. kolo výzvy): Plánovaná alokace: 38 mil. Kč Předpokládaný termín vyhlášení: srpen-září 2010 Oblast podpory 1.3 (3. kolo výzvy): Plánovaná alokace: 51,5 mil. Kč Předpokládaný termín vyhlášení: srpen-září 2010 Oblast podpory 3.2 (2. kolo výzvy): Plánovaná alokace: 200 mil. Kč Předpokládaný termín vyhlášení: březen 2010 Kontakt: opvk@kr-moravskoslezsky.czopvk@kr-moravskoslezsky.cz Webové stránky:www.nuts2moravskoslezsko.cz, odkaz OP VKwww.nuts2moravskoslezsko.cz www.kr-moravskoslezsky.czwww.kr-moravskoslezsky.cz, odkaz Evropská unie

24 Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková, 23.2.2010 Děkuji za pozornost petra.chovaniokova@kr-t.cz


Stáhnout ppt "Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí Dotační programy kraje ve prospěch měst a obcí v roce 2010 Zpracovala: Ing. Petra Chovanioková vedoucí odboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google