Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji Skupinové poradenství Ústí nad Labem, 16.6.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji Skupinové poradenství Ústí nad Labem, 16.6.2015."— Transkript prezentace:

1 Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji Skupinové poradenství Ústí nad Labem, 16.6.2015

2 Dnes si povíme něco o tom… jaké vlastnosti zaměstnavatelé u uchazečů vyhledávají a které vlastnosti naopak uchazeči při hledání práce nepomohou, jak lépe poznat sama sebe… …a jak důležitá je komunikace, jak na proces výběru zaměstnanců nahlížejí personalisté, jaká je v současné době situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí, jak to s prací v Ústí nad Labem a okolí bude vypadat v nejbližších letech, co se dá dělat s tím, když v Ústí nad Labem nevidím svou budoucnost…, že pozice zaměstnance není jedinou cestou, jak si zajistit živobytí, jak je nutné se neustále učit a co nám další vzdělávání v současné době umožňuje. Budeme spolu hovořit a diskutovat, nebudete pouze poslouchat

3 Vlastnosti uchazečů, které zaměstnavatelé baví… nadšení a upřímně prezentovaná ochota pracovat, ochota se dále vzdělávat a neustále rozvíjet, respekt k autoritám, respekt vůči každodennímu režimu firmy – tzn. dodržovat délku směn, přestávky v práci apod., praxe v oboru, alespoň elementární zručnost, flexibilita, …rozhodně neškodí alespoň základní znalost práce s počítačem a alespoň jednoho cizího jazyka (v našem regionu ideálně Němčiny). DOPLŇTE DALŠÍ !!!

4 …a vlastnosti, které k nové práci nepomůžou lenost, arogance, nevyrovnanost osobnosti, … DOPLŇTE DALŠÍ !!!

5 Jak pěstovat a posilovat žádané vlastnosti… nadšení pro práci, ochota se dále vzdělávat a respekt k autoritám  v případě těchto vlastností platí, že je ve své podstatě nelze rozvíjet – buď podobnými rysy disponujete či nikoli…každopádně je důležité o těchto vlastnostech vědět, respekt k charakteru pracovního režimu  snažit se bezpodmínečně uchovat základní návyky a denní režim – žít jako by měl člověk každé ráno vstát do práce, praxe v oboru  dlouhodobě je realizována např. řada projektů, které systémově podporují získávání praxe v nejrůznějších oborech a typech profesí – nejzásadnější je v tomto směru projekt „Stáže ve firmách“.„Stáže ve firmách“ znalost cizích jazyků  v regionu nabízí vzdělávání v oblasti znalosti cizích jazyků široká škála institucí…občas se objeví i příležitosti nabízené bezplatně (často on-line); cena základních kurzů (AJ, NJ) začíná od cca 2 tis. Kč (zohledníme-li možný efekt, pak stojí tato investice za zvážení). on-line

6 Jak pěstovat a posilovat žádané vlastnosti… znalost práce s počítačem  i v tomto případě platí, že je v regionu realizována řada vzdělávacích kurzů, které se věnují rozvoji počítačové gramotnosti,  základní znalostí práce na počítači není práce s Facebookem či hraní her…  …vyžadována je vždy minimálně schopnost práce s e-maily, schopnost vyhledávání informací na internetu, práce se základními programy „kancelářského balíčku“ (tabulkové a textové editory – např. Word, Excel)...  …v případě technických a řemeslných profesí pak často znalost práce se specifickým programovým vybavením nejrůznějších strojů a zařízení. JAK JSTE NA TOM VY? JAK NA SOBĚ PRACUJETE? CO JSTE JIŽ ABSOLVOVALI ZA AKTIVITY? CO VÁM DALY?

7 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat? sebepoznání (umění orientovat se sám v sobě) je ve snaze nalézt vhodné pracovní uplatnění mimořádně důležité, pomáhá nám umět si upřímně odpovědět na to, jaká zaměstnání jsou pro mě zajímavá, zda jsem já zajímavý pro ně…prostě zda „na ně mám“. sebepoznání pomáhá (minimálně částečně) předcházet situacím, které při snaze najít vhodné zaměstnání končí odmítnutím a s nimi logicky souvisejícím zklamáním. sebepoznání by mělo směřovat ke schopnosti odpovědět na otázky:  jaké mám slabé a silné stránky?  co chci rozvíjet?  jak na to, co pro to můžu udělat?

8 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat? sebepoznání je nedílně spjaté s charakterem osobnosti každého z nás – tzn. s jedinečným, neopakovatelným mixem duševních a tělesných vlastností, které ovlivňují naše chování, prožívání...naše osobnostní rysy.  nemáme čas a prostor se jejímu studiu věnovat, můžeme jí však alespoň trochu nahlédnout pod pokličku…a zjistit s jakými pojmy tak často pracují lidé, kteří často o našem (ne)zaměstnání rozhodují)

9 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat? osobnostní rysy každého z nás se dají rozdělit následovně:  Introverze (Uzavřenost)x Extroverze (Otevřenost)  Stabilita (Rovnováha)x Labilita (Nestálost)  Dominantnost (Nadřazenost)xSubmisivita (Podřazenost)  Afiliace (Družnost)xHostilita (Nepřátelskost)  Sebedůvěrax Sebepodceňování  SebeovládáníxNedostatek sebeovládání

10 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat?  Introverze (Uzavřenost)x Extroverze (Otevřenost) Introvert bývá tichý a zdrženlivý, obtížně se mu navazují vztahy s jinými lidmi, může působit rezervovaně a nepřístupně, často neposkytuje druhým dostatečnou zpětnou vazbu a dostatek informací, na druhou stranu na sebe neupoutává pozornost, je dobrým posluchačem, nepřerušuje hovor, neskáče druhým do řeči, projevuje se jako chápavý člověk, který dokáže vyslechnout, dříve než něco řekne, vše si pečlivě promyslí, nevadí mu pracovat o samotě. Extrovert působí otevřeně a přístupně, je společenský, umí rychle navazovat vztahy s druhými lidmi, nerad pracuje sám, je energický a hovorný, umí vytvořit odlehčenou atmosféru, dokáže druhé rozmluvit a rozpovídat, je impulzivní a svérázný, na druhou stranu někdy více hovoří, než naslouchá, nechá se snadno vyrušit a rozptýlit, snadno se zapovídá…

11 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat?  Stabilita (Rovnováha)x Labilita (Nestálost) Stabilní jedinec bývá ve stresových situacích klidný, dobře snáší tlak, je sebevědomý a vyrovnaný, většinou pozitivně naladěný, kritiku si nebere osobně. a na druhou stranu má sklon ignorovat signály ze strany ostatních, je méně ochotný přijímat negativní zpětnou vazbu, často nedodržuje termíny, „má na všechno dost času“. Labilní jedinec bývá citlivý, více podléhá náladám, nechá se snadno rozladit, je nejistý a příliš sebekritický, obtížněji se vyrovnává se stresovými situacemi, rychle ztrácí trpělivost, na druhou stranu je schopný přijmout zpětnou vazbu, uznává své nedostatky a snaží se je napravovat, je vnímavý k situaci jiných lidí, umí pracovat v krátkých záběrech a je schopný se přizpůsobit, když něco spěchá.

12 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat?  Dominantnost (Nadřazenost)xSubmisivita (Podřazenost) Dominantní jedinec bývá energický, velmi aktivní a iniciativní, tvrdě pracuje, nebojí se obtížných úkolů a výzev, naopak se je snaží vyhledávat, nebojí se převzít za věci odpovědnost, je soutěživý a touží se zlepšovat, na druhou stranu může ve vztazích s druhými až příliš dominovat, má sklony být netrpělivý a prudký ve svých reakcích, obtížně snáší neúspěchy, je méně ochotný si přiznat chybu. Submisivní jedinec bývá tichý, neprůbojný, nerad přebírá iniciativu a odpovědnost, raději nechává vedení a rozhodování na ostatních, vlastní rozvoj ho zajímá méně, na druhé straně je kooperativní, je dobrým spolupracovníkem, dává přednost dohodě a kompromisu před přímou konfrontací, je ochotný následovat druhé..

13 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat?  Afiliace (Družnost)xHostilita (Nepřátelskost) Jedinec bývá vřelý, přátelský a srdečný, je schopný vytvořit velmi pozitivní atmosféru, je vnímavý k pocitům a potřebám druhých, ve svém jednání je velmi ohleduplný a starostlivý, většinou je druhými velmi oblíbený, na druhou stranu se za každou cenu snaží vyhnout konfrontacím a sdělování nepříjemných zpráv, je diplomatický za všech okolností, někdy druhým slibuje více, než může dodržet a splnit. Jedinec bývá nezávislý, upřímný a přímočarý, dokáže sdělit i nepříjemnou zprávu, jedná přímo a otevřeně, takže každý ví, na čem s ním je, dokáže si stát jasně za svým názorem, na druhou stranu umí být také ke druhým velmi kritický až necitlivý, není snadné mu vždy vyhovět, dokáže být někdy až nemístně tvrdohlavý..

14 Sebepoznání…aneb – vím, co od sebe očekávat? snad nikdo z nás nemá zcela vyhraněnou osobnost…žádná varianta není „špatně: KDE VIDÍTE SAMI SEBE VY?

15 Co to je komunikace a co jí vyjadřujeme? komunikace nám umožňuje primárně udržovat kontakt se svým okolím – v případě kontaktu s potenciálním zaměstnavatelem nabývá schopnost jejího dobrého zvládnutí mimořádný význam, pamatujte na to, že při komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem před vámi (povětšinou…) sedí profesionál, který je pro komunikaci na úrovni výběru vhodných kandidátů pro výkon povolání specificky proškolen, jaké formy komunikace rozlišujeme:  verbální (komunikace prostřednictvím jazyka a řeči),  neverbální (veškerá mimoslovní sdělení, které v rámci setkávání se s druhými lidmi člověk vysílá vůči svému okolí),  paraverbální (např. komunikace formou zvukové či grafické stránky řeči, patří sem hlasitost a rychlost mluvy, její intonace, pomlky, důraz, emotivita hlasu, smích, pláč, nekonvenční, specifické a individuální způsoby psaní slov…).

16 Co to je komunikace a co jí vyjadřujeme? čemu je potřeba věnovat pozornost při verbální komunikaci:  významu slov Vím, co slova která používám, znamenají? Nepoužívám cizí slova, jejichž význam mi není jasný?  Hlasitost Nemluvím příliš potichu / nahlas?  Intonace (změny tónu (melodie) v průběhu řeči) Důležitá pro správné vzájemné porozumění – oznámení / otázka…  Výslovnost Vyslovuji správně, odděluji od sebe dostatečně jednotlivá slova…je mi rozumět?  Slovní vata Ehmmm….; Vlastně…; Jakoby…

17 Co to je komunikace a co jí vyjadřujeme? …a co komunikace neverbální:  ze 70-90% komunikujeme neverbálně.  porozumět neverbalitě je umění vidět to, co si druhý člověk myslí!  co lze v rámci neverbální komunikace sledovat? dotyky (mohou sbližovat…ale také rozdělovat, působit až nepříjemně), pohyby celého těla a rukou (např. postoj – otevřený x uzavřený; gesta - Jsou to ustálené pohyby těla, které mají úzce specifický význam v dané kultuře. Při použití v jiné kultuře mohou mít zcela jiný význam (např. vztyčený palec a kruhovité postavení palce a ukazováku proti sobě – rozdíly vnímání Japonsko, USA, Francie…), pohyby obličeje (mimika),

18 Co to je komunikace a co jí vyjadřujeme? …a co komunikace neverbální:  co lze v rámci neverbální komunikace sledovat? oční kontakt (udržovaný oční kontakt působí pozitivně, výjimkou je neustálý, upřený pohled do očí – působí nepříjemně, až agresivně; je dobré vědět, že kontakt očima působí přirozeně po nějakém čase rozpaky, množství očního kontaktu závisí i na tom, nakolik druhého člověka známe, jak jsme si blízcí; s očním kontaktem se dá velmi efektivně pracovat – např. kombinace přímého kontaktu očima a odmlky po položení otázky dokážeme vyvolat velký tlak na osobu, se kterou hovoříme), postoj celého těla (otevřenost / uzavřenost), vzdálenost komunikujících (osobní zóna / prostor).

19 Co to je komunikace a co jí vyjadřujeme? …a co komunikace neverbální:  je důležité pamatovat na to, že stejně tak jako v případě verbální komunikace je i neverbální komunikace mnohoznačná a mnohdy nejednoznačná,  založené ruce a překřížené nohy mohou být obrannou bariérou, stejně tak mohou však jen naznačovat pohodlnou pozici daného člověka…  stejný neverbální projev může naznačovat více pocitů.  neverbální projevy se poměrně těžko kontrolují a jen málo lidí si je uvědomuje,  neverbální projevy se těžko potlačují, proto jsou často nápadné,  o něco lépe si dokážeme uvědomit a pak kontrolovat projevy tváře a rukou (např. potlačení smíchu)  neverbální projevy celého těla (tělesné postoje) a spodní části těla (zejména nohou) se hůře kontrolují. JAKÉ MÁTE ZKUŠENOSI Z KOMUNIKACÍ SE ZAMĚSTNAVATELI?

20 Situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí celkově nepatří situace na trhu práce v Ústí nad Labem a nejbližším okolí mezi dobré, Ústí nad Labem se spolu s dalšími okresy Ústeckého kraje (především Most) a okresy Moravskoslezského kraje dlouhodobě řadí mezi místa s nejvyšší nezaměstnaností v celé České republice, důvody?  dlouhodobé snižování stavu zaměstnanců v tradičních oborech (chemický průmysl, energetika…),  nedostatečné a nevyhovující vzdělání obyvatelstva,  širší skupina sociálně znevýhodněných a sociálně slabých. v březnu - květnu 2015 evidoval ÚP ČR v Ústí nad Labem více než 9 tis. nezaměstnaných osob… …a na druhé straně bylo evidováno pouze cca 400 volných pracovních míst (situace se však zlepšuje – v květnu se nabídka volných pracovních míst zvedla na 600).

21 Situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí které profese patří v okrese Ústí nad Labem mezi nejvíce žádané? Tipujte! CO SI MYSLÍTE? Manažer? Filozof…? Právník?

22 Situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí které profese patří v okrese Ústí nad Labem mezi nejvíce žádané? pomineme-li dlouhodobě platnou poptávku po lékařích, zdravotních sestrách a učitelích žebříček tvoří (k 4. čtvrtletí 2014) těchto top 5 pozic / druhů povolání: 1.Řemeslníci a opraváři (85 volných míst), 2.Pracovníci ve službách a prodeji (78 volných míst), 3.Techničtí a odborní pracovníci (61 volných míst), 4.Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (55 volných míst), 5.Specialisté (41 volných míst). celkově platí, že na trhu práce jasně dominuje poptávka technických a řemeslných pracovnících.

23 Situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí šance tedy existují v profesích tohoto charakteru:

24 Situace na trhu práce v Ústí nad Labem a okolí poptávka po technických a řemeslných pracovnících není novinkou,  jde o dlouhodobě přetrvávající trend, který se snaží již roky řešit řada různých institucí. např. před 3 lety se rozboru tohoto problému věnovaly tzv. analýzy disparit, které byly zpracovány v rámci projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR, tyto analýzy mj. určily, že v Ústeckém kraji jsou zaměstnavateli nejčastěji poptávané tyto druhy zaměstnání / pozic: 1.Řemeslníci a opraváři (svářeči, řezači plamenem a páječi, zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb, nástrojaři a příbuzní pracovníci). 2.Obsluha strojů, zařízení a montéři (obsluha šicích a vyšívacích strojů, řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel, montážní dělníci ostatních výrobků). 3.Techničtí a odborní pracovníci (obchodní zástupci, odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví, realitní makléři).

25 Jaká opatření jsou realizována pro podporu zaměstnanosti v Ústí nad Labem a okolí? v posledních letech byla realizována řada kroků, které by měly přispět ke snížení nezaměstnanosti a uchazečům o zaměstnání umožnit vhodné uplatnění, jedním z opatření byla / je v tomto směru i příprava a podpora vzniku tzv. průmyslových zón v nejbližším okolí Ústí nad Labem, např.:  PZ „Severní Předlice“ – např. firmy ACTIVA spol. s r.o. (sklady a velkoobchod kancelářských potřeb); ArcelorMittal – Stainless Automotive Tubes Czech Republic s.r.o. (nerez kovy, trubky); CocaCola Baverages Česká republika s.r.o. (výroba nápojů); KONE Industrial – koncern s.r.o. (výroba výtahových kabin a komponent) a další.  PZ „Tonaso“ – např. firmy DAM Ústí nad Labem, s.r.o. (třískové obrábění); Eson, s.r.o. (opravy strojního chemického a dílenského zařízení apod.); Monza – skupina Tonaso, spol. s r.o. (hřídele, šnekové dopravníky…); a další.  přes problémy (odchod některých investorů, charakter práce…) přispívají průmyslové zóny ke zmírňování problémů s nezaměstnaností.

26 Co se dá dělat s tím, když v Ústí nad Labem nevidím svou budoucnost…,…? je potřeba přijmout a smířit se s myšlenkou, že svět a spolu s ním i pracovní příležitosti nekončí na hranici okresu Ústí nad Labem, lidé z Ústí nad Labem a okolí mohou těžit z relativně velmi dobré dostupnosti oblastí, kde je možnost získat zaměstnání řádově vyšší, širokou škálu příležitostí nabízí především Praha:  relativně dobré dopravní spojení (auto – cca 1 hod.), které se do budoucna zásadně zlepší (dokončení D8), velmi dobré vlakové spojení (cca 1:15 hod.).  nutné počítat s výdaji na cestování (sdílení automobilu – cca od 120 Kč / zpáteční cesta, vlak - ca od 150 Kč / zpáteční cesta při využití slev => při 5denním pracovním týdnu cca 2 520 – 3 150 Kč) / ubytování v místě (vícelůžkové pokoje v rámci ubytoven při vícedenním pobytu – od 150 Kč/den). je samozřejmě potřeba zvažovat, zda se dojíždějí vyplatí…:  a to jak v rovině finanční… (výdělek – náklady na dojíždějí – náklady na živobytí – náklady na ubytování…),  …tak v rovině osobní.

27 Co se dá dělat s tím, když v Ústí nad Labem nevidím svou budoucnost…,…? svět samozřejmě nekončí Prahou ani dalšími regiony České republiky – obrovské šance pro uplatnění se naskýtají v zahraničí, nejen z Ústeckého kraje odchází pracovat do zahraničí tisíce osob – a to nejen mladí, ale i „starší“…a nejen ti, kteří vládnou dokonale cizím jazykem, lidé z Ústí nad Labem a okolí mohou těžit především z mimořádně velmi dobře dostupné Spolkové republiky Německo:  v Sasku poptávají zaměstnavatelé stovky a tisíce pracovníků pro povolání, o která není mezi německými občany příliš velký zájem,  nabídku práce v Sasku (a nejen zde) lze sledovat mj. na českojazyčném portálu EURES, který provozuje MPSV – viz https://portal.mpsv.cz/eures/prace/nemecko/sasko. https://portal.mpsv.cz/eures/prace/nemecko/sasko  velmi zajímavé mzdové ohodnocení – ve Spolkové republice Německo byla v roce 2014 schválena hranice minimální mzdy – ta činí 8,50 € / hod. (tzn. cca 230 Kč / hod., tedy cca 36 800 Kč / měsíc).  životní náklady v Sasku jsou přitom obdobné jako v Ústeckém kraji…

28 Co se dá dělat s tím, když v Ústí nad Labem nevidím svou budoucnost…,…? v případě úvah o odjezdem za prací do zahraničí vám podobně jako v jiných otázkách dobře poradí pracovníci Úřadu práce ČR, pro zájemce o práci v zahraničí existuje i tzv. „Příručka pro migrující osoby“  příručka je k dispozici ke stažení na portálu EURES,  http://www.mpsv.cz/files/clanky/13776/prir ucka_migrace_190914.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/13776/prir ucka_migrace_190914.pdf MÁTE VY / NĚKDO Z RODINY ZKUŠENOSTI Z PRACÍ V ZAHRANIČÍ?

29 Pozice zaměstnance není jedinou cestou pro zajištění živobytí ne každému vyhovuje role zaměstnance – někdo chce být svým vlastním pánem, prosadit svou myšlenku a samostatně se realizovat,  chce „podnikat“ existuje řada různých forem soukromého podnikání – od tzv. „práci na živnosťák“ (OSVČ) až po možnost založení vlastních soukromých obchodních korporací (např. s.r.o., k.s….), přestože se v posledních letech zakládání soukromých obchodních korporací zjednodušilo (např. pro založení s.r.o. již není nutné základní kapitál ve výši 200 tis. Kč, ale stačí pouhá 1 Kč), pro běžného občana zůstává proces jejího založení relativně složitý a to především z pohledu nezbytné administrativy a byrokracie, jako snadnější a pro zahájení podnikání jednodušší se tak jeví začít nejprve působit jako osoba samostatně výdělečně činná.

30 Pozice zaměstnance není jedinou cestou pro zajištění živobytí samozřejmě ani zahájení podnikání jako OSVČ neřeší často zásadní otázku, kde vzít prostředky, které mi pomohou podnikání zahájit, existuje však řada druhů a forem podpory, které mohou v této situaci pomoci:  relativně nejsnadněji dostupná je podpora poskytovaná Úřadem práce ČR,  ten může uchazeči o zaměstnání poskytnout příspěvek na zřízení tzv. společensky účelného pracovního místa, které uchazeč o zaměstnání sám pro sebe zřídí,  o příspěvek je nutné požádat prostřednictvím kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR,  v případě kladného vyřízení (schválení žádosti) je s uchazečem o zaměstnání uzavřena dohoda, na jejímž základě bude uchazeči poskytnut příspěvek,

31 Pozice zaměstnance není jedinou cestou pro zajištění živobytí existuje však řada druhů a forem podpory, které mohou v této situaci pomoci:  příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího se zřízením pracovního místa,  …podmínek, které je nutné naplnit je vícero,  výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa = OSVČ…může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku,  tzn. že v současné době lze dosáhnout na příspěvek až na úrovni cca 150 tis. Kč!, navíc může OSVČ požádat i o tzv. překlenovací příspěvek,  tento příspěvek je určen na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s výkonem SVČ. MÁTE VY / NĚKDO Z RODINY ZKUŠENOSTI Z PODNIKÁNÍ?

32 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje v dnešní době platí, že vzdělávání každého z nás zdaleka nekončí absolvováním ZŠ / SŠ / VOŠ / VŠ… …vzdělávání se stává nikdy nekončícím procesem, který provází člověka po celý jeho život, je nezpochybnitelnou pravdou, že tomu, kdo na svém vzdělání dál pracuje se adekvátně zvyšují šance na nalezení uplatnění na trhu práce, odborníci v České republice si toto velmi dobře uvědomují… …a i v souvislosti se stále palčivějším problémem nezaměstnanosti rozhodli o vytvoření prostředí, které by bylo podnětné k nasměrování celoživotního učení, které má potenciál pružně reagovat na problémy trhu práce:  byla vytvořena tzv. Národní soustava povolání…  …a Národní soustava kvalifikací, o co jde?

33 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava povolání:  www.nsp.cz www.nsp.cz  tento nástroj představuje aktuální, úplný katalog prací vytvořený zaměstnavateli, který by měl být komunikačním nástrojem mezi všemi aktéry trhu práce (tzn. zaměstnanci a nezaměstnaní / zaměstnavatelé / úřady práce / školy a další subjekty).

34 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava povolání podává informace o:  aktuální poptávce zaměstnavatelů po pracovnících na úrovni konkrétních povolání, resp. pracovních pozic,  širokém spektrum dalších informací využitelných např. na úrovni personální práce v jednotlivých firmách (zefektivnění činností, tvorba personálních a kariérních plánů apod.).  vlivem toho, že na vytváření informacích obsažených v NSP se zásadním způsobem podílejí zaměstnavatelé, vytváří tato informační základnu pro tzv. Národní soustavu kvalifikací a tedy i tvorbu tzv. kvalifikačních standardů odpovídajících požadavkům trhu práce (aneb určují to co musí lidé pro výkon určitého povolání umět).

35 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava kvalifikací:  www.narodnikvalifikace.cz www.narodnikvalifikace.cz  tento nástroj představuje podrobný popis požadavků kladených na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání!!!

36 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava kvalifikací podává informace o:  prostřednictvím jasné definice kvalifikačních požadavků pro možnost výkonu konkrétních pracovních pozic (definovaných za účasti zaměstnavatelů) definuje zadání toho co by mělo být předmětem vzdělávání jak na úrovni počátečního, tak dalšího vzdělávání.  svými informacemi vytváří podněty pro práci ÚP ČR, resp. pro nastavení parametrů aktivní politiky zaměstnanosti k tomu, aby bylo možno řešit nevyrovnanou situaci na úrovni trhu práce např. prostřednictvím vhodně zaměřených rekvalifikací.  je základním kamenem pro „oživení“ zákona č. 179/2006 Sb., který tvoří legislativní oporu nové cesty k dosažení celostátně uznávaných kvalifikací pomocí dalšího vzdělávání.

37 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací…  …a k čemu to vlastně je? Zkoušky DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Kurzy, programy Školní vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Národní soustava povolání Typové pozice Povolání NSK ÚPLNÉ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE PROFESNÍ (DŘÍVE DÍLČÍ ) KVALIFIKACE Praxe,…

38 Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací ve své provázanosti umožňují:  reálně porozumět kvalifikačním požadavkům zaměstnavatelů na úrovni jednotlivých povolání, resp. pracovních míst,  prostřednictvím porozumění potřeb zaměstnavatelů možnost přímého pozitivního ovlivnění vlastní zaměstnatelnosti rozvojem žádaných znalostí a dovedností prostřednictvím počátečního, ale především dalšího vzdělávání (formálním / neformálním / informálním),  ALTERNATIVNÍ CESTA K ZÍSKÁNÍ UZNÁVANÉ KVALIFIKACE !!!  v případě zájmu o další vzdělávání možnost jasného formulování vzdělávacích potřeb a vyhledání vzdělávací příležitosti, která těmto potřebám odpovídá.

39 Věřím, že disponuji vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro získání certifikované profesní kvalifikace. Myslím si, že mé vědomosti a dovednosti nejsou dostatečné, ale mám o certifikovanou profesní kvalifikaci zájem. Oslovím tzv. autorizovanou osobu ve svém okolí. Úspěšně vykonám zkoušku tím, že prokáži, že disponuji všemi vědomostmi a dovednostmi danými tzv. hodnotícím standardem. Získám osvědčení o uznání profesní kvalifikace, které má celostátní platnost a opravňuje mne k výkonu dané práce. Absolvuji vzdělávání / přípravu na zkoušku, díky níž získám potřebné vědomosti a dovednosti. Přihlásím se na zkoušku k možnosti ověření vědomostí / dovedností. Učit se, učit se, učit se…aneb co nám další vzdělávání v současné době umožňuje Co dělat má-li člověk zájem získat profesní (dílčí) kvalifikaci?: ÚHRADA VZDĚLÁVÁNÍ ÚP ČR!!!

40 Diskuse, zkušenosti, dojmy…

41 Karel Tichý tichy@asistencnicentrum.cz Karel Tichý tichy@asistencnicentrum.cz tel.: 775 650 743 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Program podpory zaměstnanosti v Ústeckém kraji Skupinové poradenství Ústí nad Labem, 16.6.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google