Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ovčin. Odbor pro Vzdělávání ČINovnic a činovníků Skupina dobrovolníků pod zpravodajkou VRJ pro vzdělávání – Funguje jako podpůrný, pracovní a poradní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ovčin. Odbor pro Vzdělávání ČINovnic a činovníků Skupina dobrovolníků pod zpravodajkou VRJ pro vzdělávání – Funguje jako podpůrný, pracovní a poradní."— Transkript prezentace:

1 ovčin

2 Odbor pro Vzdělávání ČINovnic a činovníků Skupina dobrovolníků pod zpravodajkou VRJ pro vzdělávání – Funguje jako podpůrný, pracovní a poradní orgán zpravodajky – současně koncipuje a realizuje krátkodobější projekty ve vzdělávání Nyní 8 aktivních členů a několik vzdálenějších spolupracovníků

3 Z průběžné činnosti odboru Schvalování projektů lesních akcí Během ledna posuzoval odbor 41 projektů lesních akcí na rok 2013. V současné chvíli připravuje zpětnou vazbu na přijaté projekty, jejímž účelem je soustavně zvyšovat kvalitu projektů.

4 Z průběžné činnosti odboru Návštěvy na vzdělávacích akcích Odbor každoročně navštěvuje lesní akce. Na základě poptávky stran vzdělavatelů, popř. z dalších důvodů navštěvuje v průběhu roku také další vzdělávací akce.

5 Z průběžné činnosti odboru Spolupráce na předpisech ke vzdělávání odbor spolupracuje na vydání Pokynu ke vzdělávacím akcím Podílí se na tvorbě a úpravách dalších souvisejících předpisů (Pokyn k uznávání zahraničních kvalifikací, změny Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků J. aj.)

6 Z průběžné činnosti odboru Konzultace, řešení aktuálních situací, problémů V případě, že se objeví v rámci vzdělávání problémy (např. pochybnosti o kvalitě vzdělávací akce, regulérnosti zkoušek, stížnost na vzdělávací akci apod.), je odbor konzultačním orgánem pro zpravodajku a pomáhá najít řešení daného problému.

7 Z průběžné činnosti odboru Připomínkování materiálů pro NJ, VRJ apod. Zpravodajka připravuje pro VRJ a NJ materiály související s projekty ve vzdělávání. Odbor zpravidla tyto materiály připomínkuje nebo spoluutváří.

8 Současné projekty ovčinu

9 Nová čekatelská zkouška V lednu 2013 bylo zahájeno přechodné období, kdy lze současně realizovat původní i novou podobu ČZ založenou na kompetencích Příprava podpory nové formy zkoušky (metodika k NČZ, další podpora zavádění NČZ, monitorování zavedených změn)

10 Současné projekty ovčinu Publikace, metodiky k VZ publikace k VZ určené zejména pro uchazeče je hotová Chceme zpracovat další kompetence vůdce a připravit metodiku pro vzdělavatele v roce 2013 se budeme soustředit na metodiku k ověřování postojových kompetencí (autorství, vyhledávání autorů, nastavení konceptu pro metodiku, oponentury textů atd.)

11 Současné projekty ovčinu SkautIS a vzdělávání agenda vzdělávání bude postupně převáděna do prostředí SkautISu odbor bude spolupracovat v oblasti strategických rozhodnutí a nastavení (systém zavádění změn apod.)

12 Současné projekty ovčinu E-learning Obohatí formy vzdělávání v Junáku a možnost přístupu ke vzdělávání stran činovníků Rok 2013 – pilotní testování, dotváření prostřední, tvorba prvních pilotních el. kurzů Další roky – možnost využít e-learning pro jednotlivé vzdělávací akce, organizační jednotky popř. oddíly odbor spolupracuje na nastavení e-learningu a jeho využívání v rámci organizace současně bude vytvářet koncepci tzv. ústředních e-kurzů a koordinovat jejich tvorbu.

13 Současné projekty ovčinu Koncepce změn ve vzdělávání a strategie Junáka Odbor spolupracuje s pracovní skupinou NJ na tvorbě koncepce změn ve vzdělávání v Junáku. Zároveň sleduje tvorbu strategie Junáka a v oblasti vzdělávání plánuje zapojení.

14 Současné projekty ovčinu Hodnocení kvality kurzů Napojení na tým a projekt Hodnocení kvality Spolupráce na hodnocení kvality kurzů, připomínkování kritérií a podoby HK, komunikace s kurzy, podpora zavádění HK do praxe

15 Současné projekty ovčinu ÚLŠ setkání vzdělavatelů s cíli: – zapojit je do tvorby podoby skautského vzdělávání, – informovat je o aktuálním dění, – nabídnout jim prostor pro sdílení zkušeností apod. koná se přibližně jednou za dva roky

16 Současné projekty ovčinu Inovace manažerských kvalifikací během roku 2013 je plánovaná inovace hospodářské a organizační zkoušky tak, aby odpovídala současným potřebám i kompetenčnímu pojetí vzdělávání.

17 Současné projekty ovčinu Web pro činovníky spolupráce na koncepci budoucí podoby Křižovatky Chceme, aby nabídla potřebné informace, zdroje popř. komunikační platformy vzdělavatelům i uchazečům o vzdělávání. Do budoucna podíl na tvorbě obsahu webu

18 Současné projekty ovčinu Vyhodnocování změn ve vzdělávání Chceme vytvořit nástroj/systém, který umožní pravidelně hodnotit změny ve vzdělávání, jejich účinnost a efektivitu (nová VZ, nová ČZ, obecně kompetenční přístup…) Na základě výstupů z tohoto hodnocení iniciovat odpovídající kroky a aktivity.

19 Koho hledáme? Ovčin je otevřen novým spolupracovníkům. Hledáme vzdělavatele, kteří se chtějí podílet na některém z výše uvedených projektů nebo obecněji na kvalitě podpory skautského vzdělávání. Forma spolupráce je na vzájemné domluvě, prvotní je chuť do věci. Ptej se u Rozárky či dalších členů ovčinu nebo piš na vzdelavani@skaut.cz.


Stáhnout ppt "Ovčin. Odbor pro Vzdělávání ČINovnic a činovníků Skupina dobrovolníků pod zpravodajkou VRJ pro vzdělávání – Funguje jako podpůrný, pracovní a poradní."

Podobné prezentace


Reklamy Google