Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK."— Transkript prezentace:

1 Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

2 Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví ve Zlínském kraji – strategický dokument rozvoje Nemocnice založené Zlínským krajem a jejich význam Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje - rozvoj Realizované a plánované významné investice ZK v oblasti zdravotnictví Problémové oblasti (nejenom) krajského zdravotnictví 2

3 Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví ve Zlínském kraji (ZK má schválenou koncepci zdravotnictví, ČR nemá) 3 Tvorba strategického dokumentu – tým vedený doc.RNDr. Oldřichem Hájkem, Ph.D., Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva UTB ve Zlíně za úzké spolupráce odborníků ustanovených Zlínským krajem Analytická část zpracována v březnu 2011 – zdrojem soubor analytických dat, údaje za období 2004 až 2009 SWOT analýza zpracována v květnu 2011 Strategická (návrhová) část dopracována až v březnu 2013. (Důvod – dvě aktualizace na novou legislativu a smlouvy se ZP) Schválená ZZK v červnu 2013

4 Principy rozvoje zdravotnictví – návrhová část 4 Zdravotnictví Zlínského kraje bude v roce 2020 tvořeno hierarchicky uspořádaným systémem zdravotnických zařízení. Tento systém bude efektivním způsobem poskytovat komplexní, kvalitní a dostupnou zdravotní péči, jejímž hlavním výsledkem bude spokojený pacient. Nejširší spektrum vysoce specializované zdravotní péče bude poskytovat Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Základem systému zdravotnických zařízení budou čtyři, krajem založené nemocnice v okresních městech Zlínského kraje. Objekty nemocnic budou modernizovány formou monobloků v souladu s generelem nemocnic. Výhodou bude jejich využití k ekonomicky efektivnímu řízení např. i na bázi společného lůžkového fondu interních a chirurgických oborů tam, kde je takový přístup ekonomicky výhodný. Základ systému zdravotnických zařízení bude doplněn plně funkční Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje a privátními zařízeními poskytujících služby v dílčích segmentech zdravotnictví.

5 Územní členění nemocnic ve ZK V kraji celkem 13 lůžkových ZZ Akutní lůžkovou víceoborovou péči poskytuje 5 ZZ 4 LZZ založena Zlínským krajem 1 LZZ privátní (Valašské Meziříčí) 1 LZZ privátní (2 obory- Zlín) 1 Psychiatrická nemocnice (MZ ČR) 4 LZZ následné péče (města, církve) 2 LZZ privátní jednooborové (ortopedie, reprodukční medicína) 5

6 Nemocnice založené Zlínským krajem – páteř poskytovatelů zdravotních služeb pro 600 tisíc obyvatel 6 Krajská nemocnice T. Bati, a. s Uherskohradišťská nemocnice a.s. Kroměřížská nemocnice a.s. Vsetínská nemocnice a.s.

7 Nemocnice založené Zlínským krajem (významný zaměstnavatel i ekonomický subjekt) 7 KNTBUHNKMNVSN Celkem nemocnice ZK Zaměstnanci celkem 2 0971 2357416024 675 z toho: Lékaři28315510889635 Lůžka9626193713442 296 Pacienti (ambulance) 418 671251 624170 020184 4111 024 726 Pacienti (hospitalizace) 39 97424 64619 82214 08698 528

8 Hospodaření nemocnic Zlínského kraje (v mil. Kč) – podfinancování vs. pozitivní vývoj úhrady ZS posledních 2 let 8 Výnosy (obrat)2011201220132014Plán 2015 KNTB, a. s. 1 6951 7451 754 1 9561 998 UHN a.s. 1 0041 0319991 0881 100 KMN a.s. 536533519575599 VSN a.s. 440498453506530 Nemocnice ZK celkem 3 6753 8073 725 4 1254 227

9 Hospodaření nemocnic Zlínského kraje (v mil. Kč) – vliv úhradových vyhlášek 9 Výsledek hospodaření 2011201220132014Plán 2015 KNTB, a. s. -109,0-184,9-190,1+8,3+3,2 UHN a.s. -14,8+0,6+3,4+9,4+23,7 KMN a.s. -13,6-36,9-50,9+26,8+5,2 VSN a.s. -52,8-8,2-21,3+6,5+1,0 Nemocnice ZK celkem -190,2-229,4-258,9 +51,0+33,1

10 Uskutečněné významné investice Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 10 Onkologické centrum Cena: 320 mil. Kč Dokončeno: srpen 2008 Přístrojové vybavení pro Kardiovaskulární centrum Iktové centrum Komplexní onkologické centrum Parkovací dům Cena: 62 mil. Kč Dokončeno: listopad 2010

11 Uskutečněné významné investice Uherskohradišťská nemocnice a.s. 11 Porodnicko-gynekologické odd. Cena: 103 mil. Kč Dokončeno: srpen 2008 Rekonstrukce rozvodů tepla a zateplení objektů Cena: 114 mil. Kč Dokončeno: 2009 a 2012 Centrální objekt CHIR oborů Cena: 320 mil. Kč Dokončeno: říjen 2014

12 Uskutečněné významné investice Kroměřížská nemocnice a.s. 12 Rekonstrukce křídla CHIR oddělení Cena: 28 mil. Kč Dokončeno: 2009 Rekonstrukce tepelného hospodářství Cena: 43 mil. Kč Dokončeno: prosinec 2014 Rekonstrukce kuchyně Cena: 45 mil. Kč Dokončeno: říjen 2013

13 Uskutečněné významné investice Vsetínská nemocnice a.s. 13 Pavilon patologie a centrál. laboratoří Cena: 103 mil. Kč Dokončeno: duben 2011 Rekonstrukce tepelného hospodářství Cena: 29 mil. Kč Dokončeno: leden 2015 Rekonstrukce centrální sterilizace Cena: 15 mil. Kč Dokončeno: prosinec 2014

14 Zdravotnická záchranná služba ZK,p.o. 14 2011201220132014 Počet zaměstnanců 328329333344 Počet lékařů3231 33 Počet telefonátů na číslo 155 204 867209 613204 750191 144 Počet výjezdů45 84949 62952 21454 083 Příspěvek na provoz (mil. Kč) 160,1157,3156,8153,1

15 Stávající a plánovaná síť výjezdových základen ZZS ZK (schválený Plán pokrytí) 15

16 Pokrytí leteckou záchrannou službou 16 Jihovýchodní část Zlínského kraje nepokryta včasnou dostupností letecké záchranné služby Zlín

17 V realizaci: významná investice Zdravotnické přístroje a stavební úpravy pro novou techniku Komplexního onkologického centra v KNTB, a.s. 17 Projekt ONKO III. Cena: 248 mil. Kč (z toho IOP 140 mil. Kč) Termín dokončení: prosinec 2015 Budou realizovány přístavby budov a pořízení zdravotnických přístrojů: Lineární urychlovač PET/CT Magnetická rezonance

18 Plánované významné investice Interní pavilon VSN a.s. 18 Cena: 283 mil. Kč Termín zahájení: únor 2016 Termín dokončení: listopad 2017

19 Plánované významné investice Centrální pavilon INTERNÍCH oborů v KNTB, a. s. 19 Cena (projektovaná): 1 100 mil. Kč 0. etapa – přeložky inženýrských sítí a komunikací Cena: 50 mil. Kč Termín zahájení: začátek roku 2016

20 Plánované významné investice Výjezdové základny ZZS v Buchlovicích a Suché Lozi 20 Výjezdová základna Buchlovice Cena: 12 mil. Kč Realizace: září 2015 – duben 2016 Výjezdová základna Suchá Loz Cena: 12 mil. Kč Realizace: leden 2016 – září 2016

21 Problémové oblasti zdravotnictví ZK 21 chybějící Koncepce systému zdravotnictví České republiky vzdělávací systém v ČR vs. nedostatek lékařů a zdravotnického personálu v nemocnicích i na ZZS Zlínského kraje nestabilita financování zdravotních služeb (roční úhradové vyhlášky) chybějící Koncepce dlouhodobé péče v ČR resortismus SOC – ZDR v péči o starší generaci (byznys zařízení bez registrace a kontroly kvality služeb) „S čím si stát neumí poradit, přesune na kraje…“ Lékařská pohotovostní služba- legislativa, koncepce, financování… Prohlídky těl zemřelých mimo ZZ - kraj je povinen zajistit, avšak bez finančních zdrojů a reálných nástrojů jak povinnost zabezpečit Protialkoholní záchytné stanice – provoz, financování, legislativní ukotvení mimo rámec zákona o zdravotních službách! Letecká záchranná služba – jihovýchodní část Zlínského kraje není pokryta včasnou dostupností – ZK byl 8 let mimo. Bude opět „o nás bez nás?“

22 Lékaři primární ambulantní péče ve Zlínském kraji Počty a průměrný věk lékařů primární ambulantní péče ve Zlínském kraji Průměrný věk Celkový počet lékařů Počet lékařů nad 60 let % počtu lékařů nad 60 let Praktické lékařství pro děti a dorost561103027 Praktické lékařství pro dospělé552977626 Zubní lékařství503927018 Gynekologie a porodnictví50641320 22

23 ZA POZORNOST DĚKUJE MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje oblast zdravotnictví lubomir.necas@kr-zlinsky.cz 23


Stáhnout ppt "Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK."

Podobné prezentace


Reklamy Google