Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Martin Boka 08/2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Martin Boka 08/2004."— Transkript prezentace:

1 Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Martin Boka 08/2004

2 PIK2 Kontext projektu  eEurope 2005  Státní informační a komunikační politika (SIKP)  Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ)  Veřejné informační služby knihoven (VISK)  Rámcová smlouva na dodávky komunikačních služeb pro Komunikační infrastrukturu informačních systémů veřejné správy (KI ISVS)  PIK byl schválen usnesením vlády ze dne 15. 9. 2004 č. 877

3 08/2004PIK3 Výchozí stav projektu  6003 knihoven v evidenci dle zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon  1070 knihoven bude připojeno do konce roku 2004 v rámci KI ISVS z toho více jak 400 přípojkou ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20, zbytek připojených v KI ISVS bude převedeno rovněž na přípojku ADSL 512/128 kbps  některé další knihovny jsou připojeny jiným způsobem

4 08/2004PIK4 Cíl a rozsah projektu  připojení všech knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby dle knihovního zákona  jedná se o přibližně 4000 knihoven  bude realizováno pomocí IP VPN přípojky P1C - ADSL 512/128 kbps s agregací 1:20  termín dokončení instalace přípojek k 31. 12. 2006

5 08/2004PIK5 Časový plán projektu  první etapa – vypracování projektu a návrhu financování – schválení projektu a financování vládou ČR  druhá etapa – připojení 2000 knihoven v roce 2005 – připojení 2000 knihoven v roce 2006  třetí etapa – financování provozu přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení  předpokládaný konec projektu v roce 2009

6 08/2004PIK6 Finanční rozpočet projektu  bude zřízeno 4000 nových přípojek a současně se počítá s úhradou 100% nákladů za provoz přípojek v dalších 36 měsících po jejich zřízení  celkové náklady na zřízení a provoz přípojek v letech 2005 až 2009 budou 431 938 tis. Kč

7 08/2004PIK7 Aktualizace plánu projektu  pravidelná čtvrtletní aktualizace počtů a termínů  případné zahrnutí nové služby s lepšími parametry a výhodnější cenou  možnost rozšíření projektu o další subjekty jak to vyžaduje akční plán eEurope 2005 (školy, zdravotnická zařízení, archivy, muzea, …)  podpora Strategie pro vysokorychlostní přístup (broadband) v oblasti připojování subjektů samosprávy – obcí

8 08/2004PIK8 Vedení a sledování projektu  projektový tým ze zástupců MI, MK, MŠMT, Národní knihovny ČR, krajských knihoven, Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Poskytovatele (Český Telecom a.s.) - řízení běhu projektu a kontrola plnění plánu a postupů  kontrolní schůzky – pravidelná kontrola a vyhodnocování průběhu projektu – upřesňování termínů realizace jednotlivých přípojek – optimalizace finančních nákladů na realizaci projektu  do 30. června 2007 předložena zpráva o plnění projektu  vypracování návrhu dalšího financování provozu po skončení prvního 3letého cyklu

9 08/2004PIK9 Závěrečné výstupy projektu  měřitelným výstupem projektu bude připojení 5070 knihoven s využitím KI ISVS do konce roku 2006  průběžným výstupem projektu bude zpráva o plnění projektu na základě usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 44  závěrečným výstupem bude Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně dokumentace o zřízených přípojkách, skutečných termínech realizace a závěrečného vyúčtování finančních prostředků

10 08/2004PIK10 Koordinace s krajskými projekty  zaznamenány aktivity krajů v připojování knihoven: Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Karlovarský kraj, Zlínský kraj, Liberecký kraj  MI má zájem o koordinaci s těmito projekty  v rámci PIK lze zajistit konektivitu  v rámci krajských programů lze zajistit vybavení knihoven a personální vybavenost

11 Děkuji za pozornost Martin.Boka@micr.cz http://www.micr.cz


Stáhnout ppt "Projekt internetizace knihoven (PIK) Mgr. Martin Boka 08/2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google