Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 18.3.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 18.3.2004."— Transkript prezentace:

1 Internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 18.3.2004

2 Hlavní témata  Regionální funkce v roce 2004 a následujících  Současný stav připojení knihoven provozovaných obcemi k internetu  Příprava projektu internetizace

3 Regionální funkce v roce 2004  Stejný objem finančních prostředků  Stejné procedury – rozděluje a řídí MK  Problémy čerpání finančních prostředků  Neschválené přesuny mezi rozpočtovými položkami  Nečerpání dotace  Čerpání dotace na činnosti, které nesouvisejí s výkonem RF

4 Regionální funkce v roce 2005  Novela zákona o rozpočtovém určení daní  Novela Knihovního zákona  O objemu finančních prostředků na RF rozhoduje kraj  Kraj může ovlivnit účel využití financí Připravit se na novou situaci

5 Vytvoření aktivního partnerství  O knihovnách se bude rozhodovat na úrovni kraje  Pokles významu centra  Aktivní vztah ke krajské knihovně  Meze a možnosti KK  Podpora KK  Lobbování ve vztahu ke krajskému úřadu  Dobrá informovanost starostů a úředníků na úrovni pověřených knihoven  Dobrá informovanost starostů a úředníků na úrovni knihoven využívajících RF  Vytvoření vlivového centra na úrovni kraje – SKIP?

6 Připojování knihoven je od roku 1996 podporováno programy MK = RISK a VISK

7 Potřebujeme připojit 4148 knihoven v malých obcích

8

9

10 Kam chcete umístit veřejnou internetovou stanici? (starostové)

11 Pět důvodů pro veřejný internet v knihovně 1.Rozšíření funkcí knihovny - knihovna jako informační centrum obce 2.Zlepšení přístupu k informacím 3.Veřejný internet s odbornou pomocí 4.Knihovny jsou téměř v každé obci 5.Knihovny jsou považovány za příjemné místo

12 Kvalita připojení knihoven je nízká

13 Dílčí závěry  Do konce roku 2006 by mělo být připojeno cca 4000 knihoven v malých obcích  Kvalita připojení knihoven v menších obcích a městech je nízká  Limitující faktory  Rozsah provozní doby  Kvalita personálního zajištění  Vhodné prostory  Odmítání připojení, preference jiného řešení  Knihovna nemusí být jediným místem veřejného internetu v obci

14 Legislativní a politická podpora  Knihovní zákon – povinnost provozovatelů připojit knihovny do konce r. 2006  Programové prohlášení vlády  Usnesení vlády č. 44 ze 14.1.2004 ke Koncepci Projektu internetizace knihoven  Strukturální fondy EU – rovné příležitosti, veřejný přístup k internetu, informační vzdělanost, e-government, vyvážený rozvoj regionů

15 Úkoly z usnesení vlády č. 44 ze 14.1.2004  MI+MK– zajistit do konce r. 2006 připojení knihoven k internetu prostřednictvím KIVS  MI+MK– do 30.6.2004 předložit návrh projektu a harmonogram  MI – do 30.6.2004 předložit návrh způsobu financování  MMR – provést analýzu možností využití strukturální fondů EU pro realizaci projektu

16 Cíl KIVS = intranet veřejné správy  Páteřní síť - napojení všech úřadů státní správy a pověřených obcí  Zapojení knihoven, škol a pošt  Parametry:  Kvalitní připojení  Bezpečné připojení  Ekonomicky výhodné připojení

17 Zapojení knihoven do KIVS  MI bude garantovat připojení knihoven  Minimálně 3 roky budou hrazeny komunikační poplatky  Realizaci připojení zajistí Český Telecom v rámci smlouvy o KIVS  Parametry připojení = pevná linka minimálně 64 kbs, cíl – vysokorychlostní internet

18 Dvě realizační větve  Zajištění konektivity knihoven  Garance: Ministerstvo informatiky + ČT  Partneři: MK, NK, KK, PK  Zajištění koncových zařízení (počítače, software) – Strukturální fondy EU – SROP  Garance – Krajská knihovna  Partneři: MK, NK, Euredis, KK, PK

19 Harmonogram přípravy Projektu internetizace  Březen 2004 – průzkum stavu internetizace knihoven  Duben, květen 2004 – příprava Projektu internetizace – financování, rozpočet, kompetence, harmonogram  Červen, červenec 2004 – schválení vládou  Srpen – prosinec 2004 – příprava realizace  2005 – 2006 – realizace připojení knihoven

20 I. Co je potřeba zjistit průzkumem?  Stav konektivity knihoven  Nepřipojené knihovny  Mají zájem o připojení knihovny do KIVS?  Připojené knihovny  Stav připojení?  Mají zájem o připojení knihovny do KIVS?

21 II. Co je potřeba zjistit průzkumem?  Je zájem o účast v projektu na strukturální fondy?  Podmínky:  Možnost nákupu počítačů a software  Povinná finanční spoluúčast – max. 25%

22 Problémy přípravy projektů na SF  Příprava projektu je náročná – stojí čas a peníze a vyžaduje schopné lidi  Může podat projekt KK?  Vztah k získanému majetku – operativní leasing?  Financování projektu v průběhu jeho realizace  Realizace, řízení a vyúčtování projektu je náročné  Projekt nelze úspěšně realizovat bez podpory kraje

23 Vícezdrojové financování  Připojení a komunikační poplatky:  MI  Vytvoření podmínek pro veřejný internet:  Obec  Vybavení ICT:  Obec – Kraj - MMR  Strukturální fondy  Školení pracovníků:  VISK2  Podpora rozvoje specializovaných služeb:  MK - VISK

24 Harmonogram přípravy projektů  Podzim 2003 – zjišťování předběžného zájmu  Cyklus seminářů pro přípravu projektů v Havlíčkově Brodu:  16. – 19.2. – analýza, logický rámec, koordinační skupina  8. – 9. 4. zhodnocení výsledku dotazníku, návrh rozpočtu  13. – 14.5. příprava projektu  Duben 2004 – Projektový záměr, rozhodnutí KK o vstupu do projektu  Květen 2004 – první výzva na podávání projektu  Červen, červenec 2004 – zpracování krajských projektů

25 Na závěr  Nyní se rozhoduje o objemu financování  Kvalitní údaje z průzkumu  Účast knihovny v projektu je DOBROVOLNÁ  Poslední příležitost, jak knihovnám pomoci s připojením k internetu  Strukturální fondy – příležitost pro nastartování rozvoje knihoven

26 Internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 18.3.2004


Stáhnout ppt "Internetizace knihoven Vít Richter Národní knihovna ČR 18.3.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google