Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice."— Transkript prezentace:

1 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice

2 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK ergoterapie=léčba prací ergoterapie=vedení k soběstačnosti

3 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Skládá se ze dvou řeckých slov: ERGON – práce THERAPIA – vedení, doprovázení OCCUPATION - povolání, zaměstnání, činnost, zábava, záliba

4 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Definice ergoterapie Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Pojmem „zaměstnávání“ jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho identity. Primárním cílem ergoterapie je umožnit jedinci účastnit se zaměstnávání, které jsou pro jeho život smysluplné a nepostradatelné. (Česká asociace ergoterapeutů, 2008)

5 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Cíl ergoterapie Dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klienta/pacienta (aktivní začlenění do společnosti) a zvýšení kvality života Dosažení maximální možné soběstačnosti a nezávislosti klienta/pacienta (aktivní začlenění do společnosti) a zvýšení kvality života

6 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Terapeutickým prostředkem je: smysluplná činnost znovuobnovení poškozené funkceznovuobnovení poškozené funkce kompenzování poškozené funkcekompenzování poškozené funkce naučení nové dovednostinaučení nové dovednosti poskytnutí nových informací, instruktážposkytnutí nových informací, instruktáž posílení psychické a fyzické kondiceposílení psychické a fyzické kondice získání nového náhledu na svoji situacizískání nového náhledu na svoji situaci

7 - trénuje soběstačnost (oblékání, MHD) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

8 - trénuje paměť, orientaci, komunikaci apod. Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

9 - navrhuje pomůcky (vozík) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

10 - navrhuje úpravy prostředí (bariéry) Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

11 - provádí předpracovní hodnocení Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

12 - nabízí možnosti vyplnění volného času Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Co všechno může dělat?

13 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Kde se ergoterapie provádí: ve zdravotnických zařízeních v sociálních zařízeních ve školských zařízeních Práce v multidisciplinárním týmu (lékař, psycholog, fyzioterapeut, zdravotní sestra, logoped, speciální pedagog, rodina a ošetřovatelé,…)

14 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK S lidmi se speciálními potřebami S fyzickým postižením S mentálním postižením Se seniory S psychiatrickou diagnózou S poškozenou pamětí, myšlením, orientací… Se smyslovým postižením A dalšími S kým pracuje?

15 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK QVÍZ: Víte, na co se tato pomůcka používá? Obrázek 1

16 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK QVÍZ: Obrázek 2

17 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Obrázek 3 QVÍZ:

18 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Obrázek 4 QVÍZ:

19 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Obrázek 5 QVÍZ:

20 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Řešení QVÍZU: Obrázek 1: Modifikované prkénko pro 1 ruku

21 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Řešení QVÍZU: Obrázek 2: Držák na klíče pro lidi se špatným úchopem

22 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Řešení QVÍZU: Obrázek 3: Pomůcka na psaní pro lidi se zhoršeným úchopem

23 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Řešení QVÍZU: Obrázek 4: Pilník na nehty pro 1 ruku

24 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Řešení QVÍZU: Obrázek 5: Podavač předmětů

25 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Studium oboru Ergoterapie na 1.LF UK od roku 1994 prezenční studium 3 roky nově otevřen magisterský program

26 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Výhody studia na 1. LF UK prolínání teoretické i praktické výuky během studia (přednášky, semináře, cvičení, stáže, práce s pacienty) praxe na různých typech pracovišť po celé ČR zajímavý kreativní obor mezinárodní spolupráce fakulty (možnost hrazených zahraničních pobytů pro studenty v rámci programu Erasmus/Socrates). přednášky zahraničních lektorů možnost absolvování masérského kurzu v rámci studia

27 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Podmínky pro přijetí pro bakalářské studium: SŠ ukončené maturitní zkouškou úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek (test z biologie) Modelové otázky k přijímacím zkouškám pro bakalářské studiumje možné zakoupit v pokladně děkanátu 1. LF UK

28 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Podmínky pro přijetí pro navazující magisterské studium: ukončené bakalářské studium v oboru ergoterapie úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek (test z odborných znalostí oboru ergoterapie)

29 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Průběh studia bakalářského studia V prvním ročníku je výuka zaměřena na: osvojení teoretických znalostí v základních medicínských oborech - anatomie, první pomoc, psychosociální vývoj, fyziologie… doplněny o úvodní ergoterapeutické předměty - úvod do ergoterapie, terapeutické techniky, teorie ergoterapie, vyšetřovací metody…

30 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ve druhém ročníku jsou: medicínské předměty - patologie, neurologie více doplněny odbornými předměty: ergoterapie – biomechanické přístupy, ergoterapie a kognitivní rehabilitace, ergodiagnostika a pracovní rehabilitace, psychologie, speciální pedagogika… Průběh studia bakalářského studia

31 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Průběh studia Ve třetím ročníku kladen důraz na praktickou výuku a užití teoretických znalostí v praxi prostor pro přípravu a vypracovávání bakalářské práce probíhá bloková výuka - ergoterapie v pediatrii, ergoterapie v geriatrii, legislativa, souhrn praktických znalostí, bakalářská práce…

32 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK praktická výuka prolíná celou dobu studia na závěr 1. a 2. ročníku jsou 3 týdny prázdninové praxe na závěr 3. ročníku studenti absolvují souvislou praxi 2 x 5 týdnů Průběh studia bakalářského studia

33 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Zakončení bakalářského studia teoretickou a praktickou státní závěrečnou zkouškou obhajobou bakalářské práce

34 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Průběh navazujícího magisterkého studia V obou ročnících je výuka zaměřena na výuku vědecko-výzkumné činnosti na vědomosti jednotlivých oblastí managementu, kdy připravuje studenta na to, aby mohl být ve vedoucí pozici ve svém obo ru. Dále výuka prohlubuje odborné znalosti studenta v oboru.

35 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Zakončení navazujícího magisterkého studia teoretickou státní závěrečnou zkouškou obhajobou diplomové práce

36 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Informace Klinika rehabilitačního lékařstvíhttp://reha.lf1.cuni.cz 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovywww.lf1.cuni.cz www.ergoterapie.cz České asociace ergoterapeutů www.ergoterapie.cz

37 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Den otevřených dveří 1.LF UK se uskuteční první lednovou sobotu. Těšíme se na Vás Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2

38 Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Zpracovaly : Bc. Veronika Čábelková, Bc. Olga Nováková, Bc. Zuzana Rodová, Mgr. Kateřina Svěcená


Stáhnout ppt "Ergoterapie 1.Lékařská fakulta UK Ergoterapie (Occupational therapy) Klinika rehabilitačního lékařství 1. Lékařské fakulty a Všeobecné Fakultní Nemocnice."

Podobné prezentace


Reklamy Google