Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí
Projekt Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR Marie Vorlíčková odboru odpadů Ministerstvo životního prostředí NÁRODNÍ KONFERENCE PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ Praha, 6. října 2015

2 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAMU
CÍLE 1 hlavní cíl 13 dílčích cílů OPATŘENÍ 26 opatření   INDIKÁTORY

3 DÍLČÍ CÍL PROGRAMU 13 Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programů předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních opatření a cílů. Cíl: krátkodobý (2016).

4 OPATŘENÍ Č. 14 Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo.

5 IMPLEMENTACE CÍLE 13 Projekt TA ČR Beta TB940MZP002 „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ listopad 2014 – duben 2015 Zadavatel: Technologická agentura ČR Garant: MŽP Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

6 PROGRAM TA ČR BETA Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Resort předkládá TAČR návrhy výzkumných potřeb. Každý návrh výzkumné potřeby je hodnocen nejméně dvěma odbornými posudky nezávislých oponentů. Při výběru nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám postupováno dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

7 PROGRAM TA ČR BETA Zpracovatel: GREEN Solution s.r.o. Členové řešitelského týmu: Ing. David Hrabina, Ing. Jan Pavlíček, Ing. Zdenka Kotoulová, Ing. Josef Durdil, CSc.,Ing. Pavel Vejnar, CSc., Ing. Terezie Pačesová Přebírající: Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů Zpravodaj: Ing. Martina Šobíšková Odborný gestor: Ing. Marie Vorlíčková,CSc. Oponentní posudky k předloženým metodikám: Ing. Robert Kořínek, Ph.D., Ing. Libuše Benešová, CSc. Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

8 VÝSTUPY PROJEKTU Metodika postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR včetně dopracování již navržených indikátorů. Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin. Metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO. Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech. Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

9 INDIKÁTORY SLEDUJÍ PŘEDEVŠÍM TŘI ZÁKLADNÍ CÍLE
Zjistit neplnění opatření na snižování produkce odpadů a poskytnout pomoc při návrhu opatření k zajištění nápravy (zlepšení), Zajistit pomoc při formulaci opatření k zajištění cílů, Sledovat účinnost prevence a její vývoj pro vybrané toky. Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

10 INDIKÁTORY ZPRACOVÁNY DLE JEDNOTNÉ STRUKTURY
Definice Parametry Typ indikátoru Zdroj dat Hodnocení indikátoru Katalogová čísla odpadů dle Katalogu odpadů (v případě indikátorů pro odpady) Metodika výpočtu Porovnávací základ (co je cílem) Přílohy (v případě nových formulářů a ad hoc šetření) Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

11 METODIKA PRO KOMPLEXNÍ VYHODNOCENÍ PROGRAMU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ ČR
Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen Navržena soustava indikátorů včetně dopracování již navržených indikátorů. Indikátory jsou členěny do následujících skupin: hlavní (11+doplněno 7), doplňkové (15), pomocné– navrženy nově oproti Programu +5.

12 PŮVODNÍ INDIKÁTORY I.1SKO Celková produkce směsného komunálního odpadu I.1PAP Celková produkce oddělně sebraných odpadů papíru z obcí I.1SKLO Celková produkce oddělně sebraných odpadů skla z obcí I.1PLAST Celková produkce oddělně sebraných odpadů plastů z obcí I.1KOV Celková produkce oddělně sebraných odpadů kovů z obcí Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

13 PŮVODNÍ INDIKÁTORY I.1BRO Celková produkce všech odpadů BRO I.1BRKO Celková produkce všech odpadů BRKO I.1DMI Celková produkce odpadů k domácímu materiálovému vstupu I.1DS Množství druhotných surovin využitých ve výrobě I.1TEX Množství odděleně sebraného použitého textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků I.1POTR Množství odevzdaných potravin k dalšímu užívání Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

14 METODIKA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ A SKLADBY BIOLOGICKÉHO ODPADU v SKO Z DOMÁCNOSTÍ
Specifická metodika pro zajištění monitoringu, vzorkování a analýzy skladby biologického odpadu ve směsném komunálním odpadu z domácností. Monitoring látkové analýzy směsného komunálního odpadu probíhá formou terénního vzorkování ve vybraných charakteristických lokalitách ČR.

15 METODIKA STANOVENÍ MNOŽSTVÍ A SKLADBY BIOLOGICKÉHO ODPADU v SKO Z DOMÁCNOSTÍ
Doporučuje se provádět odběr vzorků a zjišťování stanovených charakteristik komunálního odpadu jedenkrát za 3 měsíce (čtvrtletně) po dobu minimálně 1 roku. Rozbory komunálních odpadů by měly být prováděny opakovaně optimálně po 3-5 letech, aby byly zachyceny změny v ekonomické síle původců, v jejich sociálním složení, v životním stylu apod.

16 „Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin“
Stanovuje Indikátory vázané na prevenci v oblasti sektorů výroby, zpracování, distribuce a prodeje Indikátory vázané na sektor domácností

17 INDIKÁTORY - POTRAVINY
I.1POTR Množství odevzdaných potravin k dalšímu užívání I.2POTRNACE-A Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru rostlinné a živočišné výroby I.3 POTRNACE-C Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru zpracování potravin I.4 POTRNACE-G Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru maloobchod/velkoobchod I.5POTRNACE-I Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru ubytování, stravování a pohostinství

18 INDIKÁTORY – POTRAVINY
I.6POTR Podíl zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpadu K výpočtu je nutné mít k dispozici rozbor SKO I.7POTR Množství zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpadu z obcí

19 METODICKÝ NÁVOD PRO BILANCI KOMPOSTOVANÝCH MATERIÁLŮ V RÁMCI DOMÁCÍHO A KOMUNITNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ
Hlavní I. 2DOMKOM Množství biologického materiálu zpracované při domácím kompostování Pomocné I.1 DOMKOM Počet domácích kompostérů v obcích I. 3DOMKOM Podíl kompostérů na celkovém počtu rodinných domů I.1KOMKOM Počet komunitních kompostáren podpořených z veřejných zdrojů Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

20 METODIKA PRO KVALIFIKOVANÉ A KVANTIFIKOVANÉ HODNOCENÍ PRODUKCE TEXTILU A ODĚVŮ
Navržené hlavní indikátory I.1TEX Množství zpětně odebraného textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků. Ad hoc šetření u subjektů provádějících sběr použitého textilu mimo režim odpadů. Rozsah sbíraných dat je stanoven formulářem „Zpráva o sběru použitého textilu“. Sběrové humanitární akce. I.2TEX Množství sebraného použitého textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků předaných k opětovnému použití. Ad hoc šetření u subjektů provádějících sběr použitého textilu. Respondenty jsou vybrané organizace zajišťující sběr použitého textilu. Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

21 METODIKA PRO KVALIFIKOVANÉ A KVANTIFIKOVANÉ HODNOCENÍ PRODUKCE TEXTILU A ODĚVŮ
Pomocný indikátor  I.3TEX Množství textilu uvedené na trh v ČR ČSÚ – položky z klasifikace CZ-PRODCOM a položky z bilance zahraničního obchodu dle klasifikace Kombinované nomenklatury KN Zatím nebylo na TAČR zadministrováno, tzn, projekt nebyl uzavřen

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST. marie.vorlickova@mzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google