Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.02 RočníkPrvní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.02 RočníkPrvní."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.02 RočníkPrvní a druhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiáluÚčtová třída 2 – krátkodobé cenné papíry AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření17. 9. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku před- mětu účetnictví u nástavbového studia podnikání. Je zaměřena na krátkodobé cenné papíry. Objasňuje žá- kům pojem krátkodobý cenný papír, způsoby ocenění a účtování. Prezentace obsahuje 14 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Krátkodobé cenné papíry (CP) Obsah 1.Charakteristika krátkodobých CP 2.Druhy krátkodobých CP 3.Ocenění krátkodobých CP 4.Účty krátkodobých CP 5.Účtování krátkodobých majetkových CP 6.Účtování krátkodobých dlužnických CP 7.Otázky k opakování 8.Zdroje

3 1. Charakteristika krátkodobých CP  Cenné papíry s předpokládanou dobou držby, realizace či se splatností kratší než 12 měsíců.  Možnost investování volných finančních prostředků.  Analytika je vedena podle emitenta, měny, nominální hodnoty.  Vysoká likvidita; nízké riziko.  Účtová třída 2 – skupina 24 (pasiva), skupina 25 (aktiva).

4 2. Druhy krátkodobých CP Majetkové CP Dlužnické CP Majitel získává podíl na majetku a očekává výnos v podobě dividendy. Majitel (kupující) půjčuje peníze prodávajícímu za úrok.

5 3. Ocenění krátkodobých CP Pořizovací cena Prodejní cena Reálná hodnota  Cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (poplatky a provize makléřům, burzám).  Používá se při nákupu, účtuje se na účtu 259 – Pořízení krátkodobého FM.  Řídí se vztahem nabídky a poptávky, může být navýšena o marži.  Používá se při prodeji, účtuje se na účtu 661 – Tržby z prodeje CP a podílů.  Ocenění na konci rozvahového dne.  Tržní hodnota vyhlášená tuzemskou nebo zahraniční burzou.

6 4. Účty krátkodobých CP Krátkodobé CP (tř. 2) CP k obchodování Dluhové CP držené do splatnosti se splatností do 1 roku (účet 256) Majetkové CP (účet 251) CP a podíly emitované účetní jednotkou Dlužnické CP (účet 253) Ostatní realizovatelné CP (účet 257) Kupónový dluhopis (pevný úrok) Diskontní CP Vlastní akcie a podíly (účet 252) Vlastní dluhopisy (účet 255)

7 5. Účtování krátkodobých majetkových CP MD DDD 221, 211, 379 251 – Majetkové CP 252 – Vlastní akcie 259 – Pořízení krátkodobého FM Pořízení CP v poř. ceněZařazení CP do majetku BV, VPD, DOFA VUD Pořízení majetkových CP Přecenění majetkových CP Účet 564 – Náklady z přecenění CP Účet 664 – Výnosy z přecenění CP

8 MD DD D 221, 211, 378 251 – Majetkové CP 252 – Vlastní akcie 661 – Tržby z prodeje CP Tržby z prodeje CP v prodejní ceně Úbytek CP v pořizovací ceně BV, VPD, VYFA VUD Prodej majetkových CP Výnosy z držby majetkových CP MDD 561 – Prodané CP a podíly Dividenda – účet 666

9 6. Účtování krátkodobých dlužnických CP MD DDD 662 253, 256, 255221, 211 2a. Přijatý úrok z dluhopisů 1. Nákup dluhopisů PPD, BV VPD, BV Nákup dlužnických CP u věřitele 2b. Odkoupení dluhopisu emitentem ve lhůtě splatnosti PPD, BV

10 MD DDD 241 – Emitované dluhopisy 221, 211 375 – Pohledávky 1. Emise dluhopisů2. Úhrada dluhopisu VUD PPD, BV Emise dlužnických CP u emitenta (dlužníka) 4a. Odkoupení dluhopisu emitentem ve lhůtě splatnosti VPD, BV MDD 562 – Úroky MDD 568 BV, VPD 4b. Výplata úroku 3. Poplatky z emise BV, VPD

11 Výměna dluhopisů za akcie VUD Výměna dluhopisů za akcie MD D 411 – Zákl. kapitál MDD 241 – Emitované dluhopisy

12 7. Otázky k opakování V kterých účtových skupinách se účtují krátkodobé CP? Skupina 24 a 25. CP dělíme na: Majetkové a dlužnické. Co je to dividenda? Výnos z akcie. Co zahrnuje pořizovací cena CP? Cena pořízení + poplatky a provize makléři či burze. Podle čeho je vedena analytika CP? Podle emitenta, měny, nominální hodnoty. Kdy se používá reálná hodnota? Při přecenění CP k rozvahovému dni.

13 VPD – nákup krátkodobých akcií: 259/211 Vyúčtování provize makléři: 259/379 VUD – zařazení majetkových kr. CP v pořizovací ceně: 251/259 BV – úhrada dividendy: 221/666 PPD prodej krátkodobých akcií: 211/661 VUD emise dluhopisů: 375/241 BV – úhrada poplatku z emise dluhopisů: 568/221 PPD – úhrada emitovaných dluhopisů: 211/375

14 Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P.; Klička, V. Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví 2011. 4. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2011. ISBN 978-80-87237-32-8. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5. ČUHLOVÁ, J. Účetnictví ve schématech pro obchodní akademie. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. ISBN 80-716-8346-9. 8. Zdroje


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.02 RočníkPrvní."

Podobné prezentace


Reklamy Google