Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.07 Vytvořeno:04. 01. 2013 Ověřeno: 07. 01. 2013Třída:NS2

2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry – 1. Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:pokladna, peněžní prostředky, ceniny, stravenky, cenné papíry, podíly, nominální hodnota, pořizovací cena, peníze na cestě, záloha Anotace: Materiál je určen k seznámení se základní charakteristikou a oceňováním finančních účtů. Vysvětluje postupy účtování jednotlivých skupin krátkodobého finančního majetku.

3  pro účtování na finančních účtech vyhrazena 2. účtová třída  účty pro majetek s vysokou likvidností  likvidnost – schopnost majetku přeměnit se na finanční prostředky  např. peněžní hotovost, šeky, ceniny, vklady v bankách bez výpovědní lhůty nebo s výpovědní lhůtou do 1 roku …

4 1.aktivní účty (účtová skupina 21, 22, 25)  klasicky pojímané účty finančního majetku (vkladové účty): 211 – Pokladna, 213 – Ceniny, 221 – Bankovní účty  účty pro zachycení cenných papírů v majetku podniku => doba držení nebo splatnost do jednoho roku: 251 – Majetkové cenné papíry k obchodování, 253 – Dluhové cenné papíry k obchodování, 255 – Vlastní dluhopisy

5 2.pasivní účty (účtová skupina 23 a 24)  účty, které zobrazují krátkodobé úvěrové vztahy podniku k bankám nebo k jiným osobám: 231 – Krátkodobé bankovní úvěry (splatnost do 1 roku) 232 – Eskontní úvěry (úvěry poskytnuté bankou na eskontované směnky) 249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (krátkodobé půjčky od jiných subjektů než bank nebo společníků v obchodní společnosti)  účet 261 – Peníze na cestě používá se k překlenutí časového nesouladu, při převodech mezi dvěma vlastními účty, k evidenci směnek ke dni účetní závěrky může vykázat aktivní nebo pasivní zůstatek

6 1.nominální hodnota  peněžní prostředky  ceniny  nominální hodnota = jmenovitá hodnota, hodnota udaná (na cenném papíru, pohledávce, bankovce, atp.)

7 2.pořizovací cena  cenné papíry  podíly  součástí pořizovací ceny jsou i přímé náklady s pořízením související (poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám)  součástí pořizovací ceny nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, náklady spojené s držbou

8  účet 211 – Pokladna  účtuje se o stavu a pohybu peněz v hotovosti (tuzemská i cizí měna), o přijatých šecích, poukázkách na odběr zboží apod.

9  pro zopakování:  manko = finanční náklad na účtu 569 – Manka a škody na finančním majetku  přebytek = finanční výnos na účtu 668 – Ostatní finanční výnosy

10  zálohy poskytnuté na služební cesty, drobné nákupy a jiné účely  záloha je považována za pohledávku = účtujeme na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci 335 – Pohledávky za zaměstnanci 1. poskytnuté zálohy zaměstnanci 2. vyúčtování zálohy 3. případný doplatek zaměstnanci

11  účet 213 – Ceniny  účtuje se stav a pohyb cenin (poštovní známky, telefonní karty, dálniční nálepky, kolky, stravenky…)  možno účtovat přímo do spotřeby (drobné nákupy cenin, které jsou ihned vydány do spotřeby)

12  nutno vycházet ze zákona o daních z příjmů, který stanoví, že:  55 % hodnoty stravenky je pro podnik daňově uznatelný náklad = účet 527 – Zákonné sociální náklady  příspěvek podniku nad tuto hranici je daňově neuznatelný náklad = účet 528 – Ostatní sociální náklady  rozdíl mezi hodnotou stravenky a příspěvkem od organizace hradí zaměstnanec = 335 – Pohledávky za zaměstnanci

13 Schéma účtování: 321-Dodavatelé213-Ceniny527-Zákon.soc.náklady fa za stravenky podíl hrazený zaměstnavatelem daňový náklad 528-Ost.soc.náklady podíl hrazený zaměstnavatelem nad rámec ZDP 335-Pohl. za zaměst. předpis k úhradě zaměstnancům

14 1.Jak se účtují inventarizační rozdíly v pokladně?  manko: 569/211, předpis manka k úhradě: 335/668  přebytek: 211/668 2.Jaký zůstatek vykazuje účet 261 – Peníze na cestě?  ke dni účetní uzávěrky může vykazovat jak aktivní, tak pasivní zůstatek podle účetní operace na konci účetního období 3.Jaké nákladové účty se používají při účtování spotřeby jednotlivých cenin?  účet 518: poštovné, telefonní karty; účet 527: stravenky, účet 538: kolky, dálniční nálepky

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google