Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problémy v rodině Další typy rodin – rodiny vícegenerační, problematika nezletilých rodičů, rozvádějící se a neúplné rodiny. PAS. Rizika doplněných rodin,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problémy v rodině Další typy rodin – rodiny vícegenerační, problematika nezletilých rodičů, rozvádějící se a neúplné rodiny. PAS. Rizika doplněných rodin,"— Transkript prezentace:

1 Problémy v rodině Další typy rodin – rodiny vícegenerační, problematika nezletilých rodičů, rozvádějící se a neúplné rodiny. PAS. Rizika doplněných rodin, další atypické rodiny, základní přístupy k soc. práci s těmito rodinami.

2 Vícegenerační rodiny a jejich úskalí Vícegenerační rodina je nejčastější typ rozšířené rodiny V jedné domácnosti žijí alespoň 3 generace (děti, rodiče, prarodiče) V minulém století základní typ rodiny (hlavně na venkově) – sociální a ekonomické zabezpečení Dnes spíše vzácné Vícegenerační rodina je nejčastější typ rozšířené rodiny V jedné domácnosti žijí alespoň 3 generace (děti, rodiče, prarodiče) V minulém století základní typ rodiny (hlavně na venkově) – sociální a ekonomické zabezpečení Dnes spíše vzácné

3 Důvody k vícegeneračnímu soužití Kultura Zvyk Sociální situace členů rodiny Ekonomická situace členů rodiny Bytová situace členů rodiny Zdravotní stav členů rodiny Soužití chtěné x vynucené situací, nechtěné Kultura Zvyk Sociální situace členů rodiny Ekonomická situace členů rodiny Bytová situace členů rodiny Zdravotní stav členů rodiny Soužití chtěné x vynucené situací, nechtěné

4 Výhody vícegeneračního soužití bydlení je levnější možnost vzájemné výpomoci – pomoc při hlídání dětí, pomoc v domácnosti dítě má v případě klidného soužití více vzorů pro život, více osob, na které se může obrátit vzájemná citová opora bydlení je levnější možnost vzájemné výpomoci – pomoc při hlídání dětí, pomoc v domácnosti dítě má v případě klidného soužití více vzorů pro život, více osob, na které se může obrátit vzájemná citová opora

5 Nevýhody vícegeneračního soužití nedostatek soukromí – nutno řešit prostor (problém je hlavně v bytech, méně často v rod. domech.) nutnost přizpůsobit se odlišnému životnímu stylu, názorům, vkusu možnost „zneužívání“ některých členů rodiny – vyžadování nadměrné péče, nadměrného hlídání dětí atd. nedostatek soukromí – nutno řešit prostor (problém je hlavně v bytech, méně často v rod. domech.) nutnost přizpůsobit se odlišnému životnímu stylu, názorům, vkusu možnost „zneužívání“ některých členů rodiny – vyžadování nadměrné péče, nadměrného hlídání dětí atd.

6 Rodičovství nezletilých V ČR se týká 2000 dívek (100 pod 15 let) ročně, polovina dítě donosí Nezletilé matky pochází z různého prostředí, nejčastěji z dysfunkčních, chudých rodin Situaci je nutno řešit v první řadě s: rodinou, otcem dítěte, gynekologem, sociální pracovnicí a dalšími odborníky. Nezletilé matky často rodičovství tají. V ČR se týká 2000 dívek (100 pod 15 let) ročně, polovina dítě donosí Nezletilé matky pochází z různého prostředí, nejčastěji z dysfunkčních, chudých rodin Situaci je nutno řešit v první řadě s: rodinou, otcem dítěte, gynekologem, sociální pracovnicí a dalšími odborníky. Nezletilé matky často rodičovství tají.

7 Rodičovství nezletilých Rodiny nezl. matek jsou více ohroženy rozpadem Nezletilé matky jsou častěji matkami svobodnými Za rizikové jsou považovány hlavně rodiny nezletilých, sociálně nezralých matek, které v rychlém sledu plodí další děti s různými otci a o tyto děti příliš nestojí a nevěnují jim dostatek péče. Nezletilé matky vychovávají děti nejčastěji ve spolupráci s matkou (ta je často stanovena i poručníkem dítěte). Rodiny nezl. matek jsou více ohroženy rozpadem Nezletilé matky jsou častěji matkami svobodnými Za rizikové jsou považovány hlavně rodiny nezletilých, sociálně nezralých matek, které v rychlém sledu plodí další děti s různými otci a o tyto děti příliš nestojí a nevěnují jim dostatek péče. Nezletilé matky vychovávají děti nejčastěji ve spolupráci s matkou (ta je často stanovena i poručníkem dítěte).

8 Možnosti podpory nezletilých matek Ideální je pokud matka má podporu vlastní rodiny a sociální péči tedy potřebuje minimálně (jen malé % nezl. matek) Možnost pobytu ve školských ústavních zařízeních (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy) Možnost pobytu v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let (dětská centra – např. Veská), v centrech pro děti vyžadující okamžitou pomoc, apod. Ideální je pokud matka má podporu vlastní rodiny a sociální péči tedy potřebuje minimálně (jen malé % nezl. matek) Možnost pobytu ve školských ústavních zařízeních (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy) Možnost pobytu v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let (dětská centra – např. Veská), v centrech pro děti vyžadující okamžitou pomoc, apod.

9 Možnosti podpory nezletilých matek Ze sociálních služeb hlavně Azylové domy (nad 18 let) Domy na půl cesty Odborné poradenství Sociální zabezpečení (hlavně rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, porodné, dávky sociální péče) Ze sociálních služeb hlavně Azylové domy (nad 18 let) Domy na půl cesty Odborné poradenství Sociální zabezpečení (hlavně rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, porodné, dávky sociální péče)

10 Možnosti podpory nezletilých matek Pomoc nabízí Fond ohrožených dětí (poradenství, utajené porody), společnost Dlaň životu aj.) Ideální je prevence (sexuální výchova) Pomoc nabízí Fond ohrožených dětí (poradenství, utajené porody), společnost Dlaň životu aj.) Ideální je prevence (sexuální výchova)

11 Nezletilé matky a zákon Nezletilý rodič není zákonným zástupcem dítěte Rodičovskou zodpovědnost lze přiznat od 16 let (většinou pouze pro oblast péče o dítě) Od 16 let možné zplnoletnění pro uzavření manželství Potrat: do 16 let nutný souhlas rodičů, od 16 do 18 let jejich informování o provedení zákroku Nezletilý rodič není zákonným zástupcem dítěte Rodičovskou zodpovědnost lze přiznat od 16 let (většinou pouze pro oblast péče o dítě) Od 16 let možné zplnoletnění pro uzavření manželství Potrat: do 16 let nutný souhlas rodičů, od 16 do 18 let jejich informování o provedení zákroku

12 Nezletilé matky a zákon Studium: povinnou školní docházku nelze přerušit (indiviuduální plán), později možnost přerušení max. na 2 roky.

13 Rodiny v rozvodu a neúplné rodiny Více než 50 % manželství se rozvádí Rozvodové vlny (nejčastější rozvody): – 2-8 rok manželství – 18- 25 rok uzavření manželství Rozvod je zátěž pro všechny zúčastněné Více než 50 % manželství se rozvádí Rozvodové vlny (nejčastější rozvody): – 2-8 rok manželství – 18- 25 rok uzavření manželství Rozvod je zátěž pro všechny zúčastněné

14 Důvody k rozvodu: Slabá vazba mezi partnery Vyústění krize Změna v povahových rysech partnera (hl. zesílení či zeslabení určitých rysů) Vyčerpání vztahu Slabá vazba mezi partnery Vyústění krize Změna v povahových rysech partnera (hl. zesílení či zeslabení určitých rysů) Vyčerpání vztahu

15 Fáze rozvodu: Období ambivalence – váhání, láska, nenávist Vlastní rozvod - OSPOD – kolizní opatrovník (pokud jsou v rodině děti) Období po rozvodu –pocity, jako při úmrtí manžela (emoční rozvod). Období ambivalence – váhání, láska, nenávist Vlastní rozvod - OSPOD – kolizní opatrovník (pokud jsou v rodině děti) Období po rozvodu –pocity, jako při úmrtí manžela (emoční rozvod).

16 Postavení dětí v rozvádějící se rodině: nejsou vtahovány do problémů děti jako nástroj pomsty (jeden z rodičů se prostřednictvím dítěte mstí partnerovi – zakazuje styk s druhým rodičem, pomlouvá ho) dítě jako stéblo poslední naděje (rodič se prostřednictvím dítěte snaží získat zpět svého partnera) nejsou vtahovány do problémů děti jako nástroj pomsty (jeden z rodičů se prostřednictvím dítěte mstí partnerovi – zakazuje styk s druhým rodičem, pomlouvá ho) dítě jako stéblo poslední naděje (rodič se prostřednictvím dítěte snaží získat zpět svého partnera)

17 Postavení dětí v rozvádějící se rodině: dítě jako prostředník (situace „ řekni tatínkovi, že mu vzkazuji“, dítě je zatahováno do problémů) dítě jako náhradní partner (rodič bere dítě jako partnera, nezdravé, brání to osamostatnění dítěte v pozdějším věku) zanedbávané dítě (rodiče řeší své problémy a zapomínají na dítě) dítě jako prostředník (situace „ řekni tatínkovi, že mu vzkazuji“, dítě je zatahováno do problémů) dítě jako náhradní partner (rodič bere dítě jako partnera, nezdravé, brání to osamostatnění dítěte v pozdějším věku) zanedbávané dítě (rodiče řeší své problémy a zapomínají na dítě)

18 Dítě a reakce na rozvod chaos v myšlení a reakcích uzavřenost výchovné problémy (agrese, záškoláctví) chaos v myšlení a reakcích uzavřenost výchovné problémy (agrese, záškoláctví)

19 Fáze reakce dětí na rozvod: Pozorujeme je u větší části dětí obranné mechanismy (útěky, agrese), racionalizace (zdůvodňování) zlost – na všechny, rodiče ho nemají rádi, na sebe částečná adaptace (přizpůsobení) – přijetí nové situace Pozorujeme je u větší části dětí obranné mechanismy (útěky, agrese), racionalizace (zdůvodňování) zlost – na všechny, rodiče ho nemají rádi, na sebe částečná adaptace (přizpůsobení) – přijetí nové situace

20 Důsledky rozvodu na dítě závisí na: na těsnosti vazeb Pohlaví Věku osobnosti dítěte reakci okolí způsobu života na těsnosti vazeb Pohlaví Věku osobnosti dítěte reakci okolí způsobu života

21 syndrom zavrženého rodiče (PAS syndrom) Programující rodič: – „programuje“ dítě proti druhému rodiči – vše související s druhým rodičem je špatné, škodlivé až nebezpečné – citově vydírá dítě (přísun lásky dle přijímání doktríny) Programující rodič: – „programuje“ dítě proti druhému rodiči – vše související s druhým rodičem je špatné, škodlivé až nebezpečné – citově vydírá dítě (přísun lásky dle přijímání doktríny)

22 Terapie PAS Lehké formy: Úprava styku s druhým rodičem, event. i změna svěření do péče Asistovaný styk s rodičem pod vedením zkušeného terapeuta Rodinná mediace (mediátor slouží jako nezávislý prostředník a posuzovatel) Lehké formy: Úprava styku s druhým rodičem, event. i změna svěření do péče Asistovaný styk s rodičem pod vedením zkušeného terapeuta Rodinná mediace (mediátor slouží jako nezávislý prostředník a posuzovatel)

23 Terapie PAS Těžké formy: Pobyt v lůžkovém zařízení (psychiatrická léčebna, výchovné centrum, reintegrační centrum – to zatím u nás není) Zákaz styku s programujícím rodičem Těžké formy: Pobyt v lůžkovém zařízení (psychiatrická léčebna, výchovné centrum, reintegrační centrum – to zatím u nás není) Zákaz styku s programujícím rodičem

24 Důsledky rozvodu: ekonomické – nižší příjmy, dělení majetku, výživné, dvě domácnosti stojí ví než jedna společná. Teoreticky tedy na rozvod doplatí všechny strany. psychické – u dětí i u rodičů sociální – výchova, postavení ve společnosti právní – změna příjmení, alimenty ekonomické – nižší příjmy, dělení majetku, výživné, dvě domácnosti stojí ví než jedna společná. Teoreticky tedy na rozvod doplatí všechny strany. psychické – u dětí i u rodičů sociální – výchova, postavení ve společnosti právní – změna příjmení, alimenty

25 Řešení rozvodových a porozvodových problémů: Pro řešení emočních problémů: psychoterapie individuální či skupinová, svépomocné skupiny rozvedených Řešení konfliktů mezi partnery: mediace – nezávislá instituce řeší spory mezi partnery, nesnaží se zjistit, kdo je vinen, ale zajistit pro obě strany nejlepší řešení. Ekonomické a sociální problémy: řeší soc. pracovník ev. soud (styk s dětmi, neplacení výživného) Pro řešení emočních problémů: psychoterapie individuální či skupinová, svépomocné skupiny rozvedených Řešení konfliktů mezi partnery: mediace – nezávislá instituce řeší spory mezi partnery, nesnaží se zjistit, kdo je vinen, ale zajistit pro obě strany nejlepší řešení. Ekonomické a sociální problémy: řeší soc. pracovník ev. soud (styk s dětmi, neplacení výživného)

26 Právní hledisko rozvodu rozvod smluvený rozvod sporný rozvod ztížený rozvod smluvený rozvod sporný rozvod ztížený

27 Rozvod smluvený Obě strany souhlasí Nutná domluva o vypořádání majetku Nutná domluva o způsobu péče o děti (svěření do péče do jednoho rodiče, střídavá péče, společná péče, rozdělení dětí mezi rodiče) Manželství trvá min. 1 rok a min. 6 měsíců spolu nežijí Obě strany souhlasí Nutná domluva o vypořádání majetku Nutná domluva o způsobu péče o děti (svěření do péče do jednoho rodiče, střídavá péče, společná péče, rozdělení dětí mezi rodiče) Manželství trvá min. 1 rok a min. 6 měsíců spolu nežijí

28 Rozvod sporný Jeden z partnerů nesouhlasí Pokud jsou v rodině děti nejprve opatrovnické řízení (kolizní opatrovník – OSPOD), poté až rozvodové O formě péče o děti i rozdělení majetku rozhodne soud Jeden z partnerů nesouhlasí Pokud jsou v rodině děti nejprve opatrovnické řízení (kolizní opatrovník – OSPOD), poté až rozvodové O formě péče o děti i rozdělení majetku rozhodne soud

29 Rozvod ztížený Výjimečně Jeden z partnerů nesouhlasí a vznikla by mu značná újma Soud manželství nerozvede (pokud spolu 3 roky nežijí, soud manželství rozvede) Výjimečně Jeden z partnerů nesouhlasí a vznikla by mu značná újma Soud manželství nerozvede (pokud spolu 3 roky nežijí, soud manželství rozvede)

30 Neúplné rodiny - typy úplná rodina vůbec nevznikne - plánovaně x neplánovaně úplná rodina přestane dočasně nebo trvale plnit svoji funkci úplná rodina zanikne přirozenou cestou (smrtí jednoho z rodičů) úplná rodina zanikne cestou nepřirozenou (rozvodem manželství) – nejčastější případ úplná rodina vůbec nevznikne - plánovaně x neplánovaně úplná rodina přestane dočasně nebo trvale plnit svoji funkci úplná rodina zanikne přirozenou cestou (smrtí jednoho z rodičů) úplná rodina zanikne cestou nepřirozenou (rozvodem manželství) – nejčastější případ

31 Neúplné rodiny jsou ohroženy: Poruchou základních funkcí rodiny Ekonomickými problémy Nezaměstnaností Nepříznivou bytovou situací Sociální izolací až sociálním vyloučením Ohrožení rodin stoupá s nízkou úrovní vzdělání rodičů a větším počtem dětí v rodině. Poruchou základních funkcí rodiny Ekonomickými problémy Nezaměstnaností Nepříznivou bytovou situací Sociální izolací až sociálním vyloučením Ohrožení rodin stoupá s nízkou úrovní vzdělání rodičů a větším počtem dětí v rodině.

32 Podpora neúplných rodin: Systém sociálního zabezpečení- delší doba vyplácení ošetřovného 13 dní oproti 6 dním v úplné rodině) Sociální služby – Odborné poradenství – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Azylové domy pro matky s dětmi Systém sociálního zabezpečení- delší doba vyplácení ošetřovného 13 dní oproti 6 dním v úplné rodině) Sociální služby – Odborné poradenství – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Azylové domy pro matky s dětmi

33 Podpora neúplných rodin: Zvýhodnění v případě státních služeb pro rodinu - školky a školní družiny Zvýhodnění v rámci zákoníku práce – osamělí rodiče nemohou být vysíláni na pracovní cesty bez svého předchozího souhlasu Některé církevní či neziskové organizace nabízí další služby pro osamělé rodiče např. kluby pro osamělé rodiče, kde si rodiče mohou vyměňovat zkušenosti, společnost Aperio pořádá online semináře pro osamělé rodiče, kde radí, jak najít vhodnou práci. Zvýhodnění v případě státních služeb pro rodinu - školky a školní družiny Zvýhodnění v rámci zákoníku práce – osamělí rodiče nemohou být vysíláni na pracovní cesty bez svého předchozího souhlasu Některé církevní či neziskové organizace nabízí další služby pro osamělé rodiče např. kluby pro osamělé rodiče, kde si rodiče mohou vyměňovat zkušenosti, společnost Aperio pořádá online semináře pro osamělé rodiče, kde radí, jak najít vhodnou práci.

34 Doplněné rodiny (rekonstruované rodiny) Doplnění neúplné rodiny o nevlastního otce či matku Nutno přizpůsobit se jiným zvykům Adaptace je těžší pokud mají oba partneři děti Těžší situaci mají ženy Přítomnost nevlastního rodiče zvyšuje četnost nežádoucího chování u dětí a mládeže. Doplnění neúplné rodiny o nevlastního otce či matku Nutno přizpůsobit se jiným zvykům Adaptace je těžší pokud mají oba partneři děti Těžší situaci mají ženy Přítomnost nevlastního rodiče zvyšuje četnost nežádoucího chování u dětí a mládeže.

35 Rizika u dětí v doplněných rodinách zvyšují: Chudoba rodiny Nízké vzdělání rodičů a jejich nezaměstnanost Závislosti Časté střídání nevlastních otců Riziko snižuje dobrý vztah nevlastního rodiče a dítěte Chudoba rodiny Nízké vzdělání rodičů a jejich nezaměstnanost Závislosti Časté střídání nevlastních otců Riziko snižuje dobrý vztah nevlastního rodiče a dítěte

36 Zdroje: CHRENKOVÁ M.:Gravidita a těhotenství nezletilých dívek v České republice, Havířov, 2010 Socioterapeutické listy, ISSN 1804-0411 MATĚJČEK, DYTRYCH. Radosti s strasti prarodičů aneb když máme vnoučata. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169- 455-X. MATĚJČEK, DYTRYCH Krizové situace v rodině očima dítěte. Havlíčův Brod, Grada.2002 ISBN 80-247-332-7 ŠŤASTNÁ A.:Neúplné rodiny v České republice a ve vybraných evropských zemích Praha: VÚPSV, v.v.i., 2009. ISBN 978-80-7416-038-7 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, v platném znění. 1993-2008. [online]. [cit. 20.6.2008]. Dostupné z http://www.atre.cz/.http://www.atre.cz/ Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění. 1993-2008. [online]. [cit.19.6.2008]. Dostupné z : http://www.atre.cz/. http://www.atre.cz/ Zákon č.108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění. [online]. 1993-2008. [cit.25.8.2008]. Dostupné z : http://www.atre.cz/. http://www.atre.cz/ Zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství. [online]. 2004, [cit.21.6.2006]. Dostupné z : http://www.atre.cz/. http://www.atre.cz/ Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. [online]. 2004, [cit. 21.6.2006]. Dostupné z http://www.atre.cz/.


Stáhnout ppt "Problémy v rodině Další typy rodin – rodiny vícegenerační, problematika nezletilých rodičů, rozvádějící se a neúplné rodiny. PAS. Rizika doplněných rodin,"

Podobné prezentace


Reklamy Google