Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.5 a 4.1

2 Úvod Plánování zdravotnického a veterinárního majetku Centrální a decentrální nabývání materiálu v majetkovém uskupení 2.5 Hospodaření a nakládání s lékárničkami Evidence návykových látek Hospodaření s majetkovým uskupením 4.1 Účel a popis nabíjecí stanice Závěr Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.5 a 4.1

3 Úvod Majetkové uskupení 2.5 stálo mnoho let ve stínu ostatních majetkových uskupení a přitom mnělo vždy zásadní dopad na jednotky. Příkladem muže být použití autolékárniček, které mohou zachránit lidské životy při autonehodách nebo zařízení umožňující provádět výcvik jednotek první pomoci, které při pořízení vyžadují statisícové investice.

4 Hospodaření s majetkovým uskupením MU 2.5 a 4.1 Úvod Materiál zařazený do majetkového uskupení materiál všeobecného použití patří mezi nerozsáhlejší majetková uskupení co do různorodosti materiálu. Toto majetkové uskupení zahrnuje vedle nástrojů, strojů a zařízení nutného pro zabezpečení opravárenské činnosti, také například mapy, pneumatiky, tiskárny a další zařízení potřebné pro chod nákladového střediska.

5 Limity finančních prostředků v souladu s cílově orientovaným rozpočtováním alokovat. Následně bude limit delimitován na jednotlivé organizační celky cestou nadřízených orgánů k plnění uvedených úkolů v rámci jím stanovených cílů (úkolů). Při reprodukci zdravotnického a veterinárního materiálu, zejména přístrojového vybavení, nesledovat pouze fyzické opotřebení. Plánování zdravotnického a veterinárního majetku

6 Vzhledem k rychlému rozvoji a vývoji medicíny a oblasti biologické ochrany musí být rozhodující pro reprodukci i jeho morální zastarávání. Požadavky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku musí vycházet z cílů a úkolů Vojenské zdravotnické služby a musí být v souladu s plánem rozvoje a činnosti rezortu MO. Plánování zdravotnického a veterinárního majetku

7 Centrálně se pořizuje například očkovací látky k zabezpečení očkování nasazených jednotek drobný dlouhodobý a krátkodobý majetek, který je využíván pro zabezpečení léčebně preventivní, stomatologické a veterinární péče (obvazový a fixační materiál, některá léčiva,…) majetek na doplnění zdravotnických norem a na jejich obměnu Centrální a decentrální nabývání materiálu v majetkovém uskupení 2.5

8 Decentrálně nabývaný drobný dlouhodobý a krátkodobý zdravotnický a veterinární majetek: pro potřebu praporních obvazišť si plánují organizační složky finanční prostředky na zdravotnický materiál a techniku pro zabezpečení výcviku; Centrální a decentrální nabývání materiálu v majetkovém uskupení 2.5

9 ostatní organizační celky, které nejsou vojenským zdravotnickým zařízením, mohou nabývat majetek z majetkového uskupení 2.5 pouze se souhlasem majetkového manažera MU 2.5. Centrální a decentrální nabývání materiálu v majetkovém uskupení 2.5

10 Velitelé na všech stupních velení a řízení jsou povinni, vytvářet svým podřízeným takové pracovní podmínky, aby nedocházelo k pracovním úrazům. V důsledku nedodržení technologického postupu či nepoužití ochranných pracovních pomůcek při pracovní činnosti, dochází k menším poraněním, které ale vyžadují adekvátní ošetření. Hospodaření a nakládání s lékárničkami, autolékárničky

11 Kromě nácviku první pomoci, je nezbytné seznamovat příslušníky útvaru s metodami ošetření drobných poranění. Za dodržování sortimentu zdravotnického materiálu v lékárničkách jsou odpovědní zaměstnanci určeni jednotlivými vedoucími organizačních celků. Hospodaření a nakládání s lékárničkami, autolékárničky

12 Pořizování a obměnu spotřebovaných léčiv a zdravotnického materiálu provádějí jednotlivé vojenské útvary a zařízení z přidělených decentrálních prostředků. Organizační celky mohou také prověřit dostupnost materiálu u spádových vojenských zdravotnických zařízení-možnost doplnění mezi nákladovými středisky. Hospodaření a nakládání s lékárničkami, autolékárničky

13 Studentům objasnit následující okruhy zacházení s návykovými látkami způsobilost k zacházení s návykovými látkami odpovědná osoba skladování a doprava návykových látek likvidace nepoužitelných návykových látek evidence návykových látek, inventarizace spotřeba, vývoz do zahraničí Evidence návykových látek

14 Na modelovém příkladu nákladového střediska studentům objasnit zvláštnosti evidence reprodukční techniky tiskových strojů rozmnožovacích prostředků uměleckých děl Hospodaření s majetkovým uskupením 4.1

15 Na modelovém příkladu nákladového střediska studentům objasnit zvláštnosti uložení a užívání: akumulátorů hutního materiálu strojů a nástrojů pneumatik další speciální zařízení, … Hospodaření s majetkovým uskupením 4.1

16 Studentům objasnit následující okruhy z probírané tématiky povinnosti příslušníků nabíjecí stanice popis nabíjecí stanice provozní dokumentace a její vedení (nabíjecí stanice) bezpečnost a ochrana zdraví Účel a popis nabíjecí stanice

17 Odborné pokyny pro plánování,… Čj. 64-1/2011-3696. Odborná instrukce SMU 2.5,… Čj. 64-4/2011-3696. Metodické opatření SMU 2.5,… Čj. 64-6/2011-3696. Literatura

18 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

19 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat dle pokynů příslušné Odborné pokyny pro hospodaření s MU 2.5 a 4.1. Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte obměnu materiálu v lékárničkách u jednotek a skladů. Úkoly pro samostudiu Téma 18

20 Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte obměnu materiálu v autolékárničkách pro vozidla TATRA 810 a Škoda Octavia. Na modelovém příkladu nákladového střediska navrhněte evidenci materiálu u praporního obvaziště majetkového uskupení 2.5. Úkoly pro samostudiu Téma 18


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google