Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstupy projektu VYNSPI Národní ústav pro vzdělávání /NÚV/ Leona Běhounková, Ph.D. PhDr. Helena Pacnerová Mgr. Adéla Zelenda Kupcová Tento projekt je spolufinancován.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstupy projektu VYNSPI Národní ústav pro vzdělávání /NÚV/ Leona Běhounková, Ph.D. PhDr. Helena Pacnerová Mgr. Adéla Zelenda Kupcová Tento projekt je spolufinancován."— Transkript prezentace:

1 Výstupy projektu VYNSPI Národní ústav pro vzdělávání /NÚV/ Leona Běhounková, Ph.D. PhDr. Helena Pacnerová Mgr. Adéla Zelenda Kupcová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Klíčové aktivity NÚV 1.Pilotní ověření vzdělávání pedagogických pracovníků v náhradní výchovné péči (NVP) 2.Metodická podpora pracovníků v NVP 3.Obsahová analýza právních dokumentů MŠMT týkajících se PPRCH 4.Vytvoření Standardů PPRCH

3 Vzdělávání pedagogických pracovníků v náhradní výchovné péči (NVP)

4 Průběh sestavení a realizace DVPP  Mapování vzdělávacích potřeb  Návrh koncepce vzdělávání pracovníků v NVP, tj. struktury DVPP  Pilotní ověření vzdělávání pedagogických pracovníků v náhradní výchovné péči  Evaluace realizovaných vzdělávacích programů

5 Mapování vzdělávacích potřeb  311 respondentů (VYCH, AP, SP, PSYCH, ŘED), tj. 6 % (5077 ped. pracovníků v ÚV, OV v ČR)  DD, DDŠ, VÚ, DÚ, SVP - celá ČR  Zájem o vzdělávací témata: Práce s agresí, zvládání raptů – 66,2 % Práce se skupinou – 44,4 % Práce s klienty s psychiatrickými obtížemi – 42,2 % Motivační rozhovory – 35,5 % Sexuálně rizikové chování – 32,8 % Dynamika vývoje dítěte v ÚV, OV – 30,9 % Příprava na ukončení ÚV, OV – 29,3 % Práce s rodinou – 22,5 %

6 Návrh struktury DVPP pro vychovatele - východiska Popis činnosti vychovatelů Trsy 1.Nastavení a realizace výchovných opatření 2.Práce se skupinou 3.Individuální práce s klientem 4.Práce s rizikovým chováním klientů 5.Práce s rodinou klienta 6.Spolupráce s dalšími institucemi a odborníky, v týmu 7.Seberozvoj a profesní růst 8.Vedení případu (case management) Dimenze: kognitivní, osobnostní, dovednostní 2 úrovně zkušeností vychovatele: základní a pokročilá Stanovení vzdělávacích potřeb a vzdělávacích témat

7 Pilotní realizace DVPP v NVP – témata kurzů PPRCH  Sexuálně rizikové chování  Adiktologická problematika  RCH v kontextu psychiatrických obtíží (práce s agresí)  Subkultury Zvyšování profesních dovedností a znalostí  Kurz pro začínající vychovatele  Práce se vztahem pedagog – klient v podmínkách NVP  Zvládání konfliktních situací  Komunikační dovednosti  Krizová intervence  Motivační rozhovory  Dítě s psychickým traumatem  Zanedbávané a zneužívané děti - diagnostický proces Práce se skupinou klientů  Úvod do vedení dětské skupiny  Práce se skupinovou dynamikou  Svalová progresivní relaxace (Jakobsonova metoda) Práce s rodinou  Práce s rodiči, sourozenci a blízkými osobami klientů s RCH

8 Kurz pro začínající vychovatele 70 h (z toho 16 hodin stáž) Témata:  Role vychovatele  Systém NVP a legislativa  Dynamika vývoje dítěte  Možnosti a limity vztahu vychovatele a dítěte  PPRCH  Vedení rozhovoru  Práce se změnou  Práce se skupinou  Práce s rodinou  Stáže

9 Pilotní realizace DVPP v NVP 01/2010 – 07/2012 aneb dva roky a půl v číslech  Celkem kurzů: 26, tj. 423 vyučovacích hodin  Podpořených osob:  Úspěšně podpořených osob: Muži 120 Ženy 379 499 Muži 105 Ženy 283 388

10 Struktura účastníků pilotní realizace DVPP v NVP Podíl muži a ženy Vzdělanostní struktura frekventantů

11 Typický účastník kurzu  žena  SŠ vzdělání  bez sebezkušenostního výcviku  s pedagogickou praxí 12,8 let, z toho v etopedii 7 let  pracující na pozici vychovatelka  v zařízení ve středočeském kraji  s kurzem byla spokojena

12 Spokojenost s kurzy Co se na kurzech líbilo  Praktické nácviky (58 %)  Praktické příklady a ukázky (36 %)  Možnost sdílení zkušeností (16 %)  Propojení teorie a praxe (14 %) Co se na kurzech nelíbilo  Účast na aktivitách (32,4 %)  Příliš teorie, málo praxe (21,6 %)  Organizační nedostatky (krátké pauzy - 18,9 %, mnoho informací v krátkém čase – 10,8 %, výklad málo do hloubky – 5,4 %…)

13 Hodnocení odborné úrovně obsahu kurzu Nejvíce spokojeni  SŠ a VŠ – etopedie  AP, etoped Nejméně spokojeni  VOŠ a VŠ psychologie  psycholog, vedoucí vychovatel Přínos kurzu – pro profesní růst a práci se žáky Pozitivní hodnocení - průměrná známka 1,5 (ze stupnice 1-5) Pozitivní hodnocení vysoké odborné úrovně kurzů u všech profesí průměrná známka 1,85 (ze stupnice 1-5)

14 Připomínky, návrhy, doporučení  Navazující kurz nebo delší časová dotace (51,2 %)  Více praktických nácviků a příklady (24,4 %)  Tištěné materiály ke kurzu (13 %)  Více času na reflexi dotazů (9,8 %)  Kurzy realizovat zvlášť dle typu zařízení (4,1 %)  Kurzy budou po skončení projektu součástí vzdělávací nabídky NÚV

15 Metodická podpora pedagogických pracovníků v NVP

16 Publikace - úvod Vybraná témata vychovatelské praxe: Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy (editoři: Pacnerová, Zelenda Kupcová; autoři: Žufníček, Dosoudil, Polesná, Skasková, Pavlas Martanová, Soukup, Lányová, Pilař) kolektivní monografie: 10 příspěvků od 8 českých odborníků vznikla na základě vzdělávacího cyklu pro začínající vychovatele Cesta k pozitivním výsledkům u dětí v náhradní péči (autoři: Cameron, Maginn) odborná publikace přeložená z anglického originálu z roku 2009 představuje metodu práce s dětmi v residenční péči založenou na rodičovském přístupu

17 Publikace – co nabízejí?  inspiraci  konkrétní metody práce  sdílení zkušeností  odpovědi na otázky  nové otázky (podnít diskuzi se čtenářem)  prostor k zamyšlení a sebereflexi

18 Vybraná témata vychovatelské praxe Význam Podpora Kontrola Rizika Rizikové chování prevence Role vychovatele Změna Rodina dítěte Příběh rodiny Motivace Postoj Nástroje Proces změny Ambivalence Intervence Rozhovor Nástroje Etiologie Skupina Tým Vnější nároky Vnitřní postoj Nastavení Konflikty Vztah

19 Vybraná témata vychovatelské praxe Další témata:  práce se skupinou  potřeby dítěte (zejména při příchodu do ústavu)  legislativa (přehled, odpovědi na otázky vychovatelů). Pacnerová, H., Zelenda Kupcová, A. (eds.). (2012) Vybraná témata vychovatelské praxe. Inspirace pro vychovatele v zařízeních ústavní a ochranné výchovy. Praha: NÚV, Univerzita Karlova v Praze &Togga

20 Cesta k pozitivním výsledkům u dětí v náhradní péči Z anglického originálu Achieving positive outcomes for children in care, vydaného nakladatelstvím SAGE v roce 2009, ISBN 978-1-84787-448-1 J.R.(Seán) Cameron: psycholog na University College v Londýně psychologický poradce v oblasti pedagogické psychologie Colin Maginn: ředitel dvou dětských domovů v Londýně věnuje se zvyšování kvality péče o děti v náhradní péči  představovaný model 'autenticky vřelé' profesionální péče o děti vznikal za dlouhodobé spolupráce akademického pracoviště a dvou dětských domovů  vznikal na základě diskuze výzkumníků a praktiků ohledně příčin nevalných výsledků u dětí v péči – obrat ke vstupní hodnotě dětí

21 Cesta k pozitivním výsledkům u dětí v náhradní péči: popis modelu 1. Rozvoj pocitu pohody 2. Zvládání životních událostí 3. Získávání sociální důvěry a kapitálu

22 Děkuj i za pozornost adela.kupcova@nuv.cz

23 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vznik této prezentace byl finančně podpořen projektem Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK.


Stáhnout ppt "Výstupy projektu VYNSPI Národní ústav pro vzdělávání /NÚV/ Leona Běhounková, Ph.D. PhDr. Helena Pacnerová Mgr. Adéla Zelenda Kupcová Tento projekt je spolufinancován."

Podobné prezentace


Reklamy Google