Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Cvičeni Rizika spojená s toxickými látkami Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Cvičeni Rizika spojená s toxickými látkami Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"— Transkript prezentace:

1 ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Cvičeni Rizika spojená s toxickými látkami Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

2  Inhalace (vdechováním)  v průmyslu: práce v prostředí s parami látek  prevence  ventilace, zamezení úniku  respirátory  Transdermálně (absorpcí přes kůži)  v průmyslu: při potřísnění kůže, oděvu  prevence  zamezení kontaktu  ochranné pomůcky Cesty vstupu toxických látek

3  Perorálně (požitím)  v průmyslu: zpravidla náhodně  prevence  značení toxických látek, obaly  zákaz jídla, pití v laboratořích a provozech  Injekčně  v průmyslu: při poranění  prevence  ochranné pomůcky Cesty vstupu toxických látek

4  Vyloučení  ledviny, plíce, játra  Detoxikace  přeměna na méně toxické látky  Uložení  např. v tukové tkáni Cesty výstupu toxických látek

5 Hladina toxické látky v krvi Doba od expozice Koncentrace v krevním řečišti Injekčně Inhalačně Perorálně Transdermálně

6  Mechanismus působení toxické látky  Definice odezvy na toxickou látku (kvantitativní)  logická hodnota  číselná hodnota vyjadřující stupeň odezvy  fuzzy proměnná (malá, střední, velká)  Vystavení konstantní dávce  Populace testovaných organismů Studium toxicity

7 Průměrná odezva při různých dávkách log (Dávka) Odezva průměrná odezva při dané dávce

8  Perorálně (mg kg -1 )  LD = smrtelná dávka  TD = toxická dávka (nesmrtelný nevratný účinek)  ED = efektivní dávka (malý vratný účinek, podráždění)  Inhalačně (ppm [x hod])  LC = smrtelná koncentrace  TC, EC Vyjádření akutní toxicity

9  mezní hodnoty (LD, LC, TD, TC, ED, EC)  statistické veličiny  hodnota závisí na konkrétním organismu  Vyjadřování pomocí percentilů  LD 50 = medián LD  ED 25 = spodní kvartil ED  „kolik procent jedinců testovaného souboru vykáže mezní nebo vyšší hodnotu odezvy“ Vyjádření akutní toxicity

10 Mezní odezva log (Dávka) % překročení mezní odezvy 50 % 100 % 0 % 20 % ED TDLD ED 20 LD 50

11 Problém s relativní toxicitou log (Dávka) % překročení mezní odezvy 50 % 100 % 0 % 20 % Látka A TD 50A Látka B TD 50B

12 Nejnižší pozorované toxické dávky TDLo, TCLo toxic dose (concentration) lowest nejnižší dávka s pozorovanými nežádoucími účinky ! Platí pro výsledky jedné studie

13 Globální nejnižší dávky LOAEL lowest observable adverse effect level nejnižší dávka s pozorovanými nežádoucími účinky NOAEL no observable adverse effect level nejvyšší dávka při které ještě nebyly pozorovány nežádoucími účinky ! vztahuje se k agregátním údajům ze všech podobných studií

14  TLV = threshold limit value (v MSDS)  Doporučené hodnoty  Koncentrace škodlivé látky, které může být osoba opakovaně vystavena bez nežádoucích ůčinků  TLV-TWA = Time Weighted Average  Časově vážená průměrná hodnota, 8 hodin denně, 300 dní v roce Prahové hodnoty

15  TLV-STEL = Short-term exposure limit  Maximální koncentrace, která nemá negativní účinky při krátkodobé expozici (15 min, 60 min přestávka)  TLV-C = Ceiling  Koncentrace, která by neměla být překročena ani krátkodobě Prahové hodnoty

16 Jednotky  Koncentrace TLV [ppm, mg.m -3 ]  ppm = 1 ml v 1m 3

17  PEL = přípustný expoziční limit  definován analogicky k TLV-TWA  NPK = nejvyšší přípustná koncentrace  nesmí být překročena  při hodnocení lze užít časově vážený průměr z 10 min. intervalu Závazné limity

18 Měření koncentrací PID (fotoionizační detektor) Kolorimetrické trubice Absorpční zachycení + Citlivá metoda (GCMS)

19 Ventilace  Základní prostředek k dodržení PEL v uzavřených prostorách Q m [kg.s -1 ] F V [m 3.s -1 ]kF V c [kg.s -1 ] c [kg.m -3 ] k = 1 … ideální míchání k = 0,1 – 0,5 … neideální stacionární stav


Stáhnout ppt "ŽIVELNÍ POHROMY A PROVOZNÍ HAVÁRIE Název opory – Cvičeni Rizika spojená s toxickými látkami Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:"

Podobné prezentace


Reklamy Google