Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Motivace, vůle. 1. Vypište všechno, co potřebujete k tomu, abyste měli radost / byli spokojení 2. Zkuste uvedené potřeby roztřídit do skupin na biologické,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Motivace, vůle. 1. Vypište všechno, co potřebujete k tomu, abyste měli radost / byli spokojení 2. Zkuste uvedené potřeby roztřídit do skupin na biologické,"— Transkript prezentace:

1 Motivace, vůle

2 1. Vypište všechno, co potřebujete k tomu, abyste měli radost / byli spokojení 2. Zkuste uvedené potřeby roztřídit do skupin na biologické, psychické a kulturní 3. Udělejte v každé skupině pořadí tří pro vaši spokojenost nejdůležitějších potřeb Úkol

3 Motivace  Soubor psychických procesů, které jedince podporují nebo tlumí v jeho činnosti.  Vnitřní proces člověka, který aktivizuje lidské chování – dodává energii  základním prvkem je MOTIV (pohnutka) Motiv = psychologická příčina, specifický aktivační činitel, který vede ke konkrétnímu chování či jednání jedince zaměřenému na uspokojení jeho určitých potřeb Základní forma motivu = potřeba Další formy motivu = hodnota, zájem, cíl Aktivita člověka začíná motivem a končí realizací motivu.

4 Potřeba = stav nedostatku nebo nadbytku něčeho a) Potřeby biologické (primární, vrozené) - vytváří se ve vztahu jedinec - příroda - potřeba dýchání, potravy, vyprazdňování, spánku, pohybu, rozmnožování, bezpečí… b) Potřeby sociální 1. kulturní – vznikají ve vztahu člověk – kultura, individuální - potřeba vzdělání, číst noviny, poslouchat hudbu, navštěvovat galerii,… 2. psychické – vznikají ve vztahu člověk – člověk, utváří se individuálně, ve všech etapách lid.života - potřeba radosti, štěstí, lásky, přátelství, úcty, úspěchu, opory, zázemí, pomoci,

5 Pyramida potřeb: Abraham Maslow  Potřeby na nižší úrovni klasifikace musí být dostatečnou měrou uspokojeny dříve, než se uplatní potřeby vyšší  Výjimky Láska x úcta Seberealizace x fyziologická frustrace chybí potřeba lásky (u poruch osobnosti) Potřeba bezpečí a jistoty Fyziologické potřeby Potřeba lásky a sounáležitosti Potřeba úcty, uznání Sebe- realizace

6 - spojena s uspokojováním potřeb = vlastnost, kterou jedinec přisuzuje objektu, situaci, události, činnosti - vytváří se a rozrůzňují v procesu socializace Např.: jedinec přisuzuje hodnotu materiálnímu zabezpečení, proto bude usilovat (má potřebu) o vysoký výdělek. Hodnota

7  Zájem: Získaný motiv, projevuje se kladným vztahem člověka k předmětům, činnostem, které ho upoutávají po stránce poznávací nebo citové vyvíjejí se v činnosti z potřeb, vloh, schopností a citových vztahů Vyhraněný zájem označujeme jako záliba  Cíl– uvědomělý směr aktivity

8 Frustrace  Psychický stav a chování člověka vyvolané překážkou na cestě k určitému cíli / k uspokojení potřeb  Doprovázena pocity zklamání, vzteku, bezmoci  Ovlivňuje chování člověka – stres x aktivační činitel  Frustrační tolerance = schopnost snášet frustrační stav, je individuální

9 Vůle = nejvyšší úroveň motivace - Soubor psychologických procesů a vlastností, které zajišťují řízení lidských činností a dosahování cílů, zejména v situacích, kdy je potřeba se rozhodnout mezi několika možnostmi nebo překonávat překážky Volní vlastnosti – vlastnosti podmíněné vůlí člověka, vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytyčeného cíle, které je vlastní pouze člověku. (např. odpovědnost, svědomitost, pečlivost, zásadovost, sebehodnocení, sebekázeň, sebekritičnost,..)

10 Zamyšlení Rozlište frustraci x deprivaci 1. Fanoušek, který stál dlouhou frontu, aby si zakoupil lístek na vytoužený koncert oblíbené skupiny, těsně před tím, než se dostal na řadu, však lístky vyprodali. 2. Zanedbávané dítě, které nepociťuje lásku a pozornost rodičů. 3. Starý a osamělý člověk, o kterého se příbuzní a děti nezajímají. 4. Pracovník, který pozná, že výsledky jeho nadstandardně odváděné práce nevedou k předpokládanému zvýšení platu, na rozdíl od druhého kolegy, který neodevzdává tak dobrou práci, ale je „zadobře s nadřízeným“.

11 Zdroje DOLEŽALOVÁ, Ladislava; VLKOVÁ, Marie. Občanský a společenskovědní základ. Psychologie: cvičebnice: řešení. Kralice na Hané: Computer Media, 2012, ISBN 978-80- 7402-089-6. DVOŘÁK, Jan a kol. Odmaturuj ze společenských věd. Brno: Didaktis, 2008, ISBN 978-80-7358-122-0. ČÁP, Jan; MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001, ISBN 80-7178-463-X. DENGLEROVÁ, Denisa a kol. Společenské vědy pro střední školy, 1. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2009, ISBN 978-80- 7358-144-2.


Stáhnout ppt "Motivace, vůle. 1. Vypište všechno, co potřebujete k tomu, abyste měli radost / byli spokojení 2. Zkuste uvedené potřeby roztřídit do skupin na biologické,"

Podobné prezentace


Reklamy Google