Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Mgr. David Pospíšil Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči - jak dál?” Poslanecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Mgr. David Pospíšil Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči - jak dál?” Poslanecká."— Transkript prezentace:

1 1 Mgr. David Pospíšil Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči - jak dál?” Poslanecká sněmovna PČR, 17. 4. 2015 Současný stav příprav úpravy systému PnP v oblasti sociálního šetření

2  Zaměření na komunikaci a vztahy mezi lidmi a jejich prostředím (rodina, komunita, společnost)  Posláním soc. práce je umožnit lidem plně rozvinout svůj potenciál, obohatit svůj život a předcházet selháním  Zaměření na řešení problémů a změn Oblasti činností sociální práce v řízení o příspěvek na péči:  Sociální šetření v procesu posuzování závislosti – podle § 25 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (ZSS)  Klientský přístup v rámci celého řízení o PnP – nad rámec ZSS 2 Význam sociální práce

3  Při sociálním šetření se zjišťuje schopnost samostatného života osob v jejich přirozeném sociálním prostředí  Výsledek soc. šetření je jedním z podkladů pro posuzování závislosti, které provádí lékařská posudková sužba (LPS) a je provázáno s nárokem na výši přiznaného příspěvku na péči (čtyři stupně PnP)  Profesionalita – soc. šetření provádí kvalifikovaný sociální pracovník podle §110 ZSS  Bezpodmínečný přímý kontakt s klienty systému (na rozdíl od LPS) 3 Význam sociálního šetření v řízení o PnP

4  Komplexnost podkladů k povaze funkčního omezení pro posouzení závislosti – situační proměnlivost projevů zejména kognitivních poruch znamená obtíže pro získání komplexního obrazu funkční poruchy  Průběh sociálního šetření – představuje pro osobu s ZP zátěž a tedy riziko nepředvídatelné reakce i chování, negativního dopadu na úplnost šetření  Komunikace s okolím nezletilých osob se ZP – nezbytná přítomnost rodičů, specifický postup šetření 4 Problémy současné podoby soc. šetření v kontextu OZP

5  Vznik pracovní skupiny: duben 2014  Gesce: odbor sociálních služeb  Složení: - MPSV – odbory LPS, SS, NSD, odbor odvolání a správních činností NSD - GŘ ÚP - zástupci organizací hájících práva osob se ZP - odborníci v oblasti dlouhodobé péče 5 Pracovní skupina MPSV

6  Cíle: krátkodobé – metodika střednědobé – legislativní úpravy bez systémových změn dlouhodobé – systémové změny posuzování  Vize: - posílit roli sociálního šetření v systému posuzování nároku na PnP - rozvíjet proklientský přístup v řízení o PnP - provázání řízení o PnP se zajištěním potřebné pomoci 6 Pracovní skupina MPSV

7 celkem sebráno 37 podnětů k 15 tématům návrh úprav metodiky SŠ – odbor 22 MPSV předložení návrhu k připomínkám: a) MPSV, b) GŘ ÚP, c) členové PS finální zpracování metodiky – úpravy, doplňky Dokončení změn metodiky soc. šetř. do 6/2015 zahájení práce na střednědobých a dlouhodobých cílech PS – změny koncepce posuzování, 2.Q.2015 7 Plán dalších kroků

8  Normativní instrukce MPSV č. 19/2013 Sb. Postup při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o dávkách nepojistných sociálních systémů podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Datum platnosti: 1. 12. 2013 Datum účinnosti: 1. 1. 2014 Určeno pro: Úřad práce ČR, Odbor posudkové služby MPSV Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek MPSV 8 Změna metodiky sociálního šetření – výchozí podmínky

9 Citlivější přístup - oddělení metodiky šetření k řízení o PnP od šetření v kontextu poskytování dávek na kompenzační pomůcky a šetření k situaci hmotné nouze, které je zaměřeno detailněji na zkoumání majetkových poměrů Podpora - možnosti spolupráce s žadatelem nad rámec sociálního šetření vycházející z požadavku participace žadatele v procesu řízení (komunikace, poučení a podpora : srozumitelnost, uplatnění práv) 9 Změna metodiky SŠ a OZP

10  Povinné poučení žadatele o jeho právech i povinnostech v procesu řízení o PnP a nabídka podpory.  Zodpovědnost za přímou komunikaci se žadatelem v jeho komunikačním modu.  Možnost doplnění šetření podle povahy případu  Odbornost sociálního pracovníka zajistí individuální a citlivý přístup ke klientům a jejich blízkým osobám 10 Změna metodiky SŠ

11  Víceúčelové zaměření šetření – nezbytná nejen zjišťovací, ale i pomáhající povaha intervence - minimálně v rozsahu základního sociálního poradenství  Ochrana soukromí žadatele  Upřesnění okruhu zjišťovaných informací ve vazbě na okolnostech realizace šetření  Specifičnost komunikace s žadatelem a jeho blízkými osobami v případě kognitivního postižení 11 Změna metodiky SŠ

12 Multidisciplinární posuzování – odbornost podkladů pro posudek a vyváženost medicínského a sociálního pohledu Provázání systému PnP na procesy zajišťování faktické pomoci – význam pro klienty systému i posílení funkce dávky Výsledek soc. šetření – posílení objektivity, sjednocení praxe posuzování Proklientský systém – provázení, podpora a zapojení žadatele do procesu řízení o PnP 12 Koncepční změny - témata

13 13 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "1 Mgr. David Pospíšil Mgr. David Pospíšil, ředitel odboru sociálních služeb MPSV seminář „Zdravotně postižení – příspěvek na péči - jak dál?” Poslanecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google