Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Děti vězněných rodičů 10. 11. 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Děti vězněných rodičů 10. 11. 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Děti vězněných rodičů 10. 11. 2011 Ústí nad Labem

2 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Základní informace Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006 Pilotní projekt (červen 2007-červen 2008)) byl finančně podpořen NROS Projekt získal 1. cenu Nadace O2 za rok 2008 Spolupracující instituce: Vězeňská služba (8 vězení), OSPOD, pěstouni, dětské domovy

3 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Východiska naší práce jsou zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, konkrétně v: Článek 2 1. Stát učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývají z postavení, činnosti, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců anebo členů rodiny. Článek 3 1. Zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dítěte, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Článek 9 3. Stát uznává právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. 4. Jestliže oddělení dítěte od rodičů je důsledkem jakéhokoli postupu státu, který je smluvní stranou úmluvy, jako je vazba, uvěznění, vypovězení, deportace nebo smrt jednoho nebo obou rodičů dítěte, tento stát na požádání poskytne rodičům, dítěti, nebo případně jinému členu rodiny nezbytné informace o místě pobytu nepřítomného člena rodiny, ledaže by poskytnutí takové informace odporovalo zájmu dítěte.

4 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Východiska naší práce Článek 12 1. Stát zabezpečuje dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. Článek 16 1. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo korespondence ani nezákonným útokům na svou čest a pověst Článek 19 1. Stát činí všechna potřebná zákonodárná, správní, sociální a výchovná opatření k ochraně dětí před jakýmkoli tělesným či duševním zneužíváním, včetně sexuálního zneužívání, zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě.

5 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Cíle Znovunavázání přerušených vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči Podpořit zlepšení postavení dítěte – s důrazem na jeho sociální zázemní a zdravý psychosociální vývoj dítěte Posilovat rodičovské kompetence Posilovat komunikačních dovedností pro pracovníky vězeňské služby Zvýšit povědomí o této problematice v kontextu práv dětí Prevence kriminality a snížení rizika recidivy Zvýšit efektivitu resocializace odsouzených

6 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Hlavní aktivity Besedy s odsouzenými Individuální konzultace s odsouzenými, jejich děti a pečujícími osobami Tzv. Dobrá návštěva – asistovaná návštěva Motivační program Posilování rodičovských kompetencí realizovaný ve spolupráci se SPJ v rámci projektu Život ve vězení Komunikační kurz Osvětové aktivity

7 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Besedy s odsouzenými Cíle: Získat klienty pro projekt Posilování významu udržování kontaktu s dětmi Zvýšení povědomí o právech dítěte a jejich rodičovské zodpovědnosti

8 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Motivační program Posilování rodičovských kompetencí Právní blok - práva děti, rodičovská zodpovědnost, systém péče o dětiPrávní blok - práva děti, rodičovská zodpovědnost, systém péče o děti Individuální konzultace - zjištění rodinné anamnézyIndividuální konzultace - zjištění rodinné anamnézy Komunikační blokKomunikační blok - jak lépe komunikovat s dětmi, s institucemi Psychologické blok psychologie dítěte, potřeby dítěte, vztah k rodičům, projektové zkušenostiPsychologické blok - psychologie dítěte, potřeby dítěte, vztah k rodičům, projektové zkušenosti Příprava na setkání po dlouhém odloučeníPříprava na setkání po dlouhém odloučení

9 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Nejčastější překážky MateriálníMateriální – nedostatek finanční prostředků FyzickéFyzické – velké vzdálenosti mezi pobytem dítěte a jeho rodiče, složitá přeprava dětí do věznicí DuševníDuševní – stud, pocity viny, nedorozumění či jiné komunikační bariéry, strach z odmítnutí, strach obecně SpolupráceSpolupráce – neochota některých zúčastněných stran podílet se na projektu, podpořit kontakt, nedůvěra, neznalost ZákonnéZákonné – vyplývající ze zákona o VTOS

10 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

11 Harmonogram asistované návštěvy Přeprava dětí do věznice Klubové aktivity – 1 hodiny Tzv. dobrá návštěva – 2 hodiny Oběd Klubové aktivity – 1 hodina

12 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Rozpočet nákladů na realizaci AN ve SNS Doprava V rámci dopravy na asistovanou návštěvu byly naplánovány dvě trasy, na kterých řidiči postupně vyzvedávaly děti a jejich doprovod. Děti jsou rozmístěny v ústavech po célé republice, a proto právě náklady na dopravu zatěžují rozpočet pro asistované návštěvy nejvíce. Trasa prvního auta: v 5:45 hod. Letov (otec Míši) v 6:30 hod. Klokánek Chomutov (Míša) v 8:30 hod. Chlístov - Racek (Románek a ředitelka DD) v 9:50- 10 hod. příjezd Světlá nad Sázavou Celkem ujeté kilometry tam i zpět = cca 746 x 6.50 = 4.894 Kč Čekání celkem = cca 4 hod x 120 = 480 Kč Cena celkem: 5.329 Kč

13 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Rozpočet nákladů na realizaci AN ve SNS Trasa druhého auta: 6:00 hod. Nepomuk (René, Nikolas a vychovatelka DD) 8:00 hod. stanice metra (zaměstnanci a praktikantka ČHV) 9.45 – 10 hod. příjezd Světlá nad Sázavou Celkem ujeté kilometry tam i zpět = cca 602 Km x 7 = 4.220 Kč Čekání celkem = cca 4 hod x 120 = 480 Kč Cena celkem: 4.700 Kč Trasa třetího auta: v 8:00 hod. Strážnice na Moravě (děti z DD Strážnice) v 10:30 příjezd Světlá nad Sázavou Cena celkem: 7.200,- Kč Trasa čtvrtého auta: 8:00 hod. Staňkov (Heřman, Bořek a vychovatelka DD) 10:00 hod. příjezd SVětlá nad Sázavou Cena celkem: 2.000,- Kč Doprava celkem = 19.229,- Kč

14 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Rozpočet nákladů na realizaci AN ve SNS Občerstvení Během asistovaných návštěv je pro děti a jejich rodiče připravenou občerstvení v podobě sušenek, keksů a nápojů. Dále je pro všechny zúčastněné připraven táké oběd. Občerstvení celkem = 1.500,- Kč (1x oběd 60 Kč) Edukační pomůcky Zhruba 1x za půl roku obnovujeme a doplňujeme edukační pomůcky a hračky. (časopisy, hrací karty, stolní hry, omalovánky, pastelky) Pomůcky celkem = 350 Kč Celkové náklady na realizaci této návštěvy činily 21.079,- Kč.

15 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Výstupy za rok 2009 a 2010 15 asistovaných návštěv /11 plánovaných a 9 realizovaných AN 58/19 individuálních konzultací 22/28rodičů 76/45dětí 3/2 ženské věznice 5/1mužských věznic

16 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Zpětné vazby Dobrý den, návštěva se mi líbila velice moc! Svojí mamku sem viděl asi tak po 13 měsících takže sem měl opravdu moc velkou radost a doufám, že se návštěva bude v nejbližší době opakovat! Jinak velice děkuji za fotky mam z nich opravdu velkou radost! A je mi moc líto že další návštěva se zřejmě konat nebude, každopádně kdyby se konala tak bych byl moc rád?.. Ondřej, 17 let ?.mně se ta návštěva moc líbila a mé sestře Anetce určitě taky, jestli to půjde, tak pozdravujte maminku, že jí posíláme opravdu posíláme hodně pusinek, moc pozdravujeme i vás děkujeme za umožnění příjezdu za mamkou. Nashledanou příště! Vanesa, 9 let a Aneta 5 let Vážení, chtěla bych touto cestou Vám poděkovat, za sprostředkování návštěvy dětí, Dalibora a Michala, u jejich matky?. Je to vynikající způsob, jak přiblížit děti s mámou. Byl to prostě zážitek i chování vězeňských zaměstnanců se rapidně změnil ? k dobrému? při asistované návštěvě. Je velice dobré, že tento projekt vznikl. Zastává se dětí, kteří jsou už tak diskriminování, jak působením okolím, tak i sociálním odborem. ?..Někdy matka nejeví zájem o své děti, to je náš případ. Po delší době ve vězení si uvědomila, že děti jsou to nejcenější a stojí za to pro ně žít. Jsem Vám vděčna za to, že mohly děti za svou mámou, sblížily se a věřím, že to bude lepší, než před tím. ?.Jsem přesvědčena, že na děti to mělo velice příznivý dopad a to i pro matku. Ještě jednou Vám moc děkuji za Váš zájem a Vaši pomoc. Anna (pečující babička - matka odsouzené)

17 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Zpětné vazby ?..Můj názor a myslím že nejen můj, je to, že Vaše práce, má opravdu smysl. Jsme tady odtrženy od všeho, co Vám za brány věznic přijde samozřejmé, jsme odtrženy od svých dětí. Ano, je to jen důsledek našeho života venku, ale i přesto, že k našemu chování může mít společnost spousty výhrad, i my, svoje děti, (alespoň ty normální) milujeme. V našem okolí, není moc lidí, co nám chtějí podat pomocnou ruku. Vy, patříte mezi ty, z oněch mála. Nemusím Vám, tady popisovat, jak je matce, která skoro po dvou letech může vidět svoje děti pohromadě?A já za tu pomoc děkuju. Děkuju za to, protože jsem do poslední minuty nevěřila, že se návštěva stane skutečností. A jaký to mělo dopad na moje děti ? začali mě víc psát a zjistila jsem, že si nejsme cizí?. Ivana, 38 let (odsouzená matka) ?.chci moc poděkovat za hezký den, kdy mě bylo umožněno setkat se svými dětmi?Díky Vám se mé vztahy s matkou zlepšují?.jedním slovem vám za vše moc a moc děkuji jste opravdu organizace která myslí i na děti a rodiče kteří se ocitli v situaci ve které se nacházím i já. Těším se na naší další setkání a spolupráci. Děkuji za Vaši odpověď a ještě jednou za vše, co pro mě a mou rodinu děláte?. Ivana, 34 let (odsouzená matka)

18 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Zpětné vazby ??Taky Vám chci moc poděkovat za VŠECHNO co je pro mě a pro moje děti udělaly. Co se týče průběhu od toho února co jsem s vámi byla v kontaktu bych vám ráda napsala, že jste byli mojí velkou oporou?..návštěvy s vámi byly o moc lepší. Myslím že proto že se mohli jako děti, nikdo je neokřikoval a v tom mi bylo moc dobře i já sama jsem si s NIMI mohla lépe popovídat a pomazlit se s NIMI než když přijeli na návštěvu kde byli převážně dospělí lidé?. Jsem už skoro měsíc doma, strašně moc si dny, které trávím s dětmi užívám, ale vím, že mám před sebou ještě velký kus cesty?.Budu moc ráda, když i dál budu s vámi v kontaktu? Monika, 37 let (matka již propuštěná z VTOS) ?.Musím říct, že jsem v souvislosti s dětmi zažila už leccos, ale setkání matky s malým Tadeášem byl pro mě tak silný emociální zážitek, že na něj zcela jistě nikdy nezapomenu. Přála bych ho zažít všem nevěřícím a pochybujícím. Dokážu si představit, jaké úsilí musíte vynaložit, aby se takové setkání děti s rodiči uskutečnilo. Určitě jste v České republice průkopníky a to je vždy velmi ambivalentní pozice, proto Vám přeju, abyste vydrželi a aby se vám stále více dařilo. Neznám záslužnější práci než tu, která pomáhá dětem, která je dělá šťastnějším. Vážím si vás za to a moc vám děkuju. Antonie Boťová, ředitelka Dětského domova

19 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Plán na rok 2011 Publikace pro děti – Maminka ve vězení Publikace pro odborníky Kampaň Evropský týden DVR – Neviditelné děti, 6. - 11. 6. 2011 Asistované návštěvy Helpline pro rodiny vězněných Dokument o dětech vězněných rodičů Krátké video o programu DVR Mezinárodní spolupráce

20 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Děkuji za pozornost! Email: marketa.kovarikova@helcom.czmarketa.kovarikova@helcom.cz Tel.: 220 515 188 Web: www.helcom.czwww.helcom.cz Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 Kontaktní osoby: Markéta Kovaříková a Dana Vrabcová


Stáhnout ppt "ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR Děti vězněných rodičů 10. 11. 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google