Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec, 15. dubna 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec, 15. dubna 2015."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec, 15. dubna 2015

2 Předposlední novela školského zákona § 16 – podpůrná opatření: pět stupňů PO první stupeň i bez doporučení poradenského zařízení § 16 a) upravuje činnosti školského poradenského zařízení ŠPZ škole nebo školskému zařízení poskytuje doporučení § 16 b) zpráva a doporučení ŠPZ bude podléhat revizi rodiče, škola nebo školské zařízení, ČŠI Národní ústav pro vzdělávání Řízení školy – odborný měsíčník pro ředitele škol, číslo 4 / 2015 PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

3 Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 1.Asistent pedagoga 2015:  Přímé náklady  Rozvojové programy MŠMT  Dotační fond Libereckého kraje 2.a) Národní ústav pro vzdělávání – projekt Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb (RAMPS - VIP III) b) Univerzita Palackého v Olomouci – projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (SPIV) 3.Kompetence KÚ LK OŠMTS

4 1. Asistent pedagoga 2015 Asistent pedagoga pro zdravotně postižené: Příplatky podle postižení – rozpis rozpočtu přímých nákladů Podávání žádostí o souhlas: Speciální školy do 13. 3. 2015 Běžné školydo 29. 5. 2015 Vyhodnocení žádostí – odborná komise 11. 6. 2015 Formuláře jsou zveřejněny na www.edulk.czwww.edulk.cz

5 1.AP – Rozvojové programy MŠMT 2015 RP – diagnostické nástroje 5. 3. 2015 RP – kompenzační pomůcky 5. 3. 2015 výsledky MŠMT 13. 4. 2015 RP – AP pro sociálně znevýhodněné a zdravotně postižené II. kolo žádostído 1. 6. 2015 RP – na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních od srpna 2015

6 1.AP – Dotační fond Libereckého kraje 2015 POZASTAVENO z důvodu změny zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 4. Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 4.5 Pedagogická asistence

7 1. Asistenti pedagoga pro SZ 2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 AP SZ - fyzické osoby24292728263238 AP SZ úvazky20,620,021,922,920,521,429,3

8 1. Asistenti pedagoga pro ZP

9 1. Asistent pedagoga Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 31. 10. 2013 Školství: funkce asistenta pedagoga I.Na zřízení asistenta pedagoga ve vztahu ke konkrétnímu dítěti není právní nárok… II.Souhlas krajského úřadu se zřízením funkce asistenta pedagoga působí mezi krajským úřadem a ředitelem školy a nezasahuje do veřejných subjektivních práv konkrétního žáka. Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 18. 3. 2014 "Přiměřená úprava" v souvislosti s právem osob se zdravotním postižením na rovný přístup ke vzdělání Odůvodnění, bod 9.: Nejvyšší správní soud stěžovateli vyložil, že ani z § 16 odst. 6 školského zákona, ani z jiných ustanovení platných právních předpisů nevyplývá veřejné subjektivní právo stěžovatele na služby asistenta pedagoga. Ústavní soud dodává, že takové právo nevyplývá ani z ústavně zaručeného práva na vzdělání.

10 1. Asistent pedagoga Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 18. 3. 2014 "Přiměřená úprava" v souvislosti s právem osob se zdravotním postižením na rovný přístup ke vzdělání Odůvodnění, bod 15.: …Ve školách zřizovaných krajem, obcí nebo svazkem obcí lze na činnost AP použít především finančních prostředků státního rozpočtu podle § 160 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona poskytovaných prostřednictvím krajských normativů v souladu s § 161 odst. 6. Na činnost AP lze samozřejmě využít také finanční prostředky z jiných zdrojů, například z prostředků zřizovatele školy, z prostředků získaných vlastní činností právnické osoby plnící úkoly školy, ze sponzorských darů či z Evropského sociálního fondu…

11 2. a) Národní ústav pro vzdělávání (RAMPS – VIP III) PhDr. Jana Zapletalová, náměstkyně sekce pro podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, školní a školské poradenské služby, prevenci a institucionální výchovu http://www.nuv.cz/ramps  podmínkou uplatnění § 16 je platná vyhláška a metodické dokumenty  neví se, jaké bude financování speciálních vzdělávacích potřeb: za žákem nebo v objemu rozpočtu do školy  NIDV připravuje vzdělávání škol ve smyslu 1. stupně podpůrných opatření (bez finanční podpory)  do léta 2015 budou v poradnách určeni revizoři, budou se podílet na revizích spolu s pracovníky ČŠI v jiném, než „domovském“ kraji

12 2. b) Univerzita Palackého v Olomouci (SPIV) doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., předseda Akademického senátu PdF UP, hlavní řešitel hlavní partner – společnost Člověk v tísni o. p. s. http://www.inkluze.upol.cz Aktivity projektu: 1.Velké poděkování ředitelům škol a asistentům pedagoga (dotazník vyplnilo 1 733 asistentů): podmínky pro práci AP ve škole, vzdělání AP, ošetřovatelská péče, atp. 2.Velké poděkování zaměstnancům obcí (dotazník z pohledu zřizovatele škol) na sumarizaci dotazníků se pracuje, výstupy budou po ukončení projektu (červen 2015)

13 2. b) Univerzita Palackého v Olomouci (SPIV) 3.Dotazník pro ředitele a učitele ZŠ (zjištění co vědí o podpůrných opatřeních, očekávání, rizika, obavy)duben 2015 4.Návrh implementace novely školského zákona (MŠMT, kraj, obec, škola, systém poradenství,…)červen 2015 5.Seminář k problematice podpůrných opatření dle novely školského zákona v Liberci PaedDr. Pavlína Baslerová – předsedkyně Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center pondělí 22. červen 2015

14 3. Krajský úřad Libereckého kraje OŠMTS Kompetence KÚ LK OŠMTS jsou limitovány 1.Sledujeme: platnou legislativu – změna od 1. 9. 2016 záměry MŠMT – např. DZ ČR 2016 – 2020, kulaté stoly linie proinkluzivních návrhů systémových změn ve vzdělávání se zaměřením na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami: aktivity NÚV – udržitelnost projektu RAMPS, metodika aktivity UPOL – výstupy projektu SPIV 2.Bližší vazba na školská poradenská zařízení (PPP a SPC) 3.Informace pro zřizovatele, ředitele škol, širokou veřejnost

15 Ing. Markéta Nešporová e-mail: marketa.nesporova@kraj-lbc.cz telefon: 485 226 241marketa.nesporova@kraj-lbc.cz Děkuji Vám za pozornost

16


Stáhnout ppt "Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem Liberec, 15. dubna 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google