Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MeSH ve zpracování, použití podhesel MeSH, tagů a doplňkové databáze Supplement Concept Records (SCRs) (z pohledu věcné indexace) Radana Kodetová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MeSH ve zpracování, použití podhesel MeSH, tagů a doplňkové databáze Supplement Concept Records (SCRs) (z pohledu věcné indexace) Radana Kodetová."— Transkript prezentace:

1 MeSH ve zpracování, použití podhesel MeSH, tagů a doplňkové databáze Supplement Concept Records (SCRs) (z pohledu věcné indexace) Radana Kodetová

2 Podhesla / kvalifikátory / Qualifiers / Subheadings Slova, slovní spojení pro podrobnější specifikaci a upřesnění deskriptoru. Popisují, z jakého hlediska se o příslušném tématu pojednává, např. „pankreas/DE“ (drug effects),„oční nemoci/DI, DT, SU“ apod.

3 Podhesla Existuje 83 hlavních podhesel, která se používají pro indexaci, katalogizaci a vyhledávání ve spojení s deskriptory. Mají svoji hierarchickou(„stromovou“) strukturu

4 Odkazy Hierararchická struktura podhesel http://www.nlm.nih.gov/mesh/subhierarchy.h tml http://www.nlm.nih.gov/mesh/subhierarchy.h tml Seznam podhesel s uvedením rozsahu jejich použití v rámci jednotlivých kategorií http://www.nlm.nih.gov/mesh/topsubscope.h tml http://www.nlm.nih.gov/mesh/topsubscope.h tml

5 Hierarchická struktura a seznam podhesel

6 Dříve měli indexátoři k dispozici pouhý tištěný seznam podhesel odděleně od deskriptorů s tím, že k jednotlivým podheslům byl seznam povolených kategorií či podkategorií, ve kterých se podheslo může používat. To se opravdu s dnešní dobou nedá srovnat.

7 Používání podhesel Ne každé podheslo lze použít u všech deskriptorů. Většině deskriptorů je přidělena sada podhesel, která mají pro konkrétní deskriptor smysl. Existují deskriptory, kterým nejsou přiřazena podhesla žádná.

8 Ukázka zápisu podhesel u deskriptoru „psoriáza“ v rozšířeném hledání pomocí MeSH v portálu MEDVIK

9 Ukázka deskriptoru bez podhesla v portálu Medvik (rozšířené hledání)

10 Zásadní pravidlo používání podhesel Podhesla nelze používat automaticky podle jejich znění. Každé podheslo je vymezeno důležitými informacemi pro jeho používání. Jsou to zejm.: Definice – vymezuje podheslo Anotace – zpřesňuje jeho užití Veřejná poznámka – vymezuje rozsah jeho užití u jednotlivých kategoriích deskriptorů Viz odkazy nás také mohou inspirovat.

11 Na základě těchto údajů a v kontextu článku se rozhodujeme, zda podheslo použít či nikoli. Dříve bylo omezení na max. 3 podhesla. V současnosti doporučení – 3 podhesla k deskriptoru, praxe ukazuje, že vyjímka potvrzuje pravidlo.

12 Zápis podhesla „využití“ v rozšířeném hledání v Medviku

13 Zápis podhesla „využití“

14 Příklady podhesel, která se nám v praxi ukazují jako „problematičtejší“ Otrava Škodlivé účinky Toxicita Epidemiologie Anatomie a histologie Zásobování a distribuce Radiografie Radioizotopová diagnostika Ultrasonografie

15 Pozn.: v kontextu podhesel PO, TO, AE může dojít k snadné záměně

16

17 Pozn.: skutečně pouze u experimentálních studií

18 Pozn. : nejen u infekčních nemocí

19 častý dotaz: např. na morfologii orgánu

20 pozn.: ne zásobování těla nějakou látkou

21 často diskutovaná otázka podhesel RA/RI/US

22

23 Naše nedokonalost U podhesel „radiografie“, „radioizotopová diagnostika“ a „ultrasonografie“ (RA/RI/US) cítíme rezervy ve vědomostech o zobrazovacích metodách, uvítali bychom možnost dovzdělat se na tomto poli s lékařským odborníkem, který by nám umožnil lépe se v diagnostickém zobrazování orientovat a nasměroval nás, kam kterou metodu zařadit.

24 TAGY/ CHECK TAGS Jsou řazeny mezi hlavní deskriptory. Používají se pouze u článků. Mají svoje pravidla používání. Připojují se k indexaci rutinně, i když jsou v článku jen zmíněny. Příklad: předmětem studie byla těhotná žena ve věku 35 let, automaticky indexátor použije tagy „těhotenství“, „lidé“, „ženské pohlaví“ a „dospělí“.

25 K čemu tagy slouží Pomocí tagů se vyjadřuje např: Jaký je věk lidí? Pojednává článek o lidech, o zvířatech…? Jaký je věk osob, u kterých se určitá klinická studie prováděla? Jedná se o srovnávací studii? Týká se problém, o kterém se pojednává, ženského či mužského pohlaví? Apod.

26 Výčet tagů Těhotenství Novorozenec do 1 měs. Kojenec 1 – 23 měsíců Předškolní dítě 2 – 5 let Dítě 6 – 12 let Mladiství 13 – 18 let Mladý dospělý 19 – 24 let Dospělí 19 – 44 let Lidé středního věku 45 – 64 let Staří 65 – 79 let Staří nad 80 let a více Kočky Skot Kuřecí embryo Psi Morčata Cricetinae (viz odkaz křečci) Myši Králíci Krysy

27 Výčet tagů Zvířata Lidé Mužské pohlaví Ženské pohlaví In Vitro (publ. typ) Srovnávací studie (publ. typ) Dějiny středověku Dějiny 15. století Dějiny 16. století Dějiny 17. století Dějiny 18. století Dějiny 19. století Dějiny 20. století Dějiny 21. století

28 Ukázka tagu „mužské pohlaví“ Pozn.: pozor na záměnu s deskriptory „muži“ (analog. „ženy“)

29

30 Výskyt tagů „lidé“ a „zvířata“ Prakticky každý biomedicínský článek popisuje předmět výzkumu (lidi či zvířata, myši nebo krysy apod.) Klinické články popisují léčbu, diagnózu apod. konkrétní nemoci u pacientů. Tyto články skoro vždy popisují počet pacientů, jejich pohlaví a věk. Experimentální články skoro vždy zmiňují živočišný druh a pohlaví zvířete. Lze říci, že „Lidé“ a „zvířata“ jsou nejrozšířeněji používané tagy.

31 Analogie s tagy při vyhledávání Indexátor používá rutinně tagy při obsahové analýze článku. Rešeršér/ uživatel s tagy přijde do styku při vyhledávání článků, při filtrování dotazu. Viz ukázky z vyhledávání v Medviku, PubMedu

32 Ukázka „Check Tags“ ve vyhledávání v Medviku

33 Po rozkliknutí volby „více“

34 Ukázka filtrování např. podle věku /PubMed

35 Po rozkliknutí volby „more“

36 Supplementary Concept Records (SCRs)/MeSH Supplementary Concept Data Doplňková databáze tezauru MeSH. Dřívější Supplementary Chemical Records Obsahuje informace o chemických látkách, léčivých přípravcích a jiných konceptech jako jsou vzácné nemoci.

37 SCRs Obsahuje více než 200 000 záznamů s více než 505 000 termíny (tj. viz odkazy). Aktualizace databáze 1 x týdně. Dále viz ukázky vyhledávání v PubMed/MeSH Browser.

38 Jak se dostanu na MeSH Browser Odkaz na stránky MeSH Browser: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

39 Ukázka vyhledávání deskriptoru „amlodipin“ v MeSH Browser/ SCRs

40 Část zápisu k deskriptoru „amlodipin“

41 Vyhledávání kombinace „amlodipine- perindopril“

42 Zápis fixní kombinace „amlodipin-perindopril“

43 Ukázka zadání léčivé látky „amlodipin nicotinate“

44 Zápis léčivé látky „amlodipin nicotate“

45 Vyhledání vzácné nemoci: Ukázka „ Melhelm-Fahl syndrom“

46 Zápis „Melhelm Fahl syndromu“

47 SCRs je aktuálním a vhodným doplňkem pro práci indexátorů, rešeršérů/uživatelů. Děkuji vám za pozornost. kodetova@nlk.cz


Stáhnout ppt "MeSH ve zpracování, použití podhesel MeSH, tagů a doplňkové databáze Supplement Concept Records (SCRs) (z pohledu věcné indexace) Radana Kodetová."

Podobné prezentace


Reklamy Google