Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna."— Transkript prezentace:

1 MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna , Národní lékařská knihovna

2 Co je MeSH? Akronymum pro Medical Subject Headings Slovník (tezaurus), který od roku 1960 vytváří U.S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, Maryland Určen pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací V tištěné podobě do r. 2007, nyní pouze v elektronické podobě

3 Tištěný MeSH

4 Kdo MeSH používá? Ten, kdo vyhledává biomedicínské informace Ten, kdo zpracovává biomedicínské informace Rozšířen po celém světě, existuje řada jazykových mutací Medline/Pubmed, katalogy lékařských a zdravotnických knihoven, Cochrane Library, EBSCOHost, BMČ, další bibliografické databáze

5 Tezaurus MeSH Základní jednotka = deskriptor Struktura Kvalifikátory Conplementary Supplement Records Pravidla použití

6 Struktura slovníku Deskriptory uspořádány do tzv. stromové struktury, 1 termín se může vyskytovat na více místech stromu Termíny slovníku mají přiřazený kód/y, které určují postavení ve stromu Možnost zobrazení nadřazených a podřazených deskriptorů v různém kontextu

7 16 základních kategorií Anatomie [A] Organismy [B] Nemoci [C] Chemikálie a léčiva [D] Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] Psychiatrie a psychologie [F] Jevy a procesy [G] Disciplíny a povolání [H] Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] Technologie, průmysl, zemědělství [J] Humanitní vědy [K] Informační vědy [L] Skupiny lidí [M] Zdravotní péče [N] Publikační charakteristiky [V] Geografická místa [Z]

8 Nová struktura V r změna struktury skládající se z deskriptorů a termínů na strukturu skládající se z deskriptorů, konceptů a termínů Deskriptory obsahují 1 nebo více konceptů První koncept je totožný s hlavním deskriptorem Každý koncept je tvořen jedním preferovaným termínem Koncepty mohou být podřazené nebo příbuzné termíny hlavnímu deskriptoru Každý koncept může na sebe vázat synonyma

9 Deskriptor Crohnova nemoc Deskriptor: Crohnova nemoc Koncepty: 1. Crohnova nemoc; synonymum: Crohnova choroba 2. kolitida granulomatózní 3. enteritida granulomatózní; synonymum: enteritida regionální 4. ileitida terminální; synonymum: ileitida regionální 5. ileokolitida

10 Atopická dermatitida Deskriptor: atopická dermatitida Koncepty: 1.atopická dermatitida; synonyma: atopická neurodermatitida, atopický ekzém, ekzém atopický, dermatitida atopická 2.dětský ekzém

11 Aftózní stomatitida Deskriptor: aftózní stomatitida Koncepty: 1.aftózní stomatitida; synonyma: stomatitida aftózní, afta, aft, aphtha, afty 2.recidivující afty; synonymum: periadenitis mucosa necrotica recurrens

12 Infekce získané v nemocnicích Deskriptor: infekce získané v nemocnicích Koncepty: 1.infekce získané v nemocnicích; synonymum: křížová infekce 2.nemocniční infekce; synonymum: nosokomiální infekce, nozokomiální infekce

13 Deskriptory (záhlaví) Cca deskriptorů Vazby – nadřazené, podřazené a příbuzné termíny, včetně příbuzných na základě slovního kořene Definice (scope note), anotace, poznámky, seznam povolených podhesel k danému záhlaví, kód/y deskriptoru, id deskriptoru, kombinace podhesla s deskriptorem, farmaceutické akce

14

15

16 Podhesla (kvalifikátory) Cca 80 podhesel Jejich použití upřesňuje záhlaví (zužuje popisované téma) Např. oči / růst a vývoj oči – nemoci / diagnóza, terapie Každé záhlaví má určitý počet povolených podhesel, některá nemají žádná Doporučení - 3 podhesla pro jedno záhlaví

17 Publikační typy a geografické termíny Publikační typy- popisují formu publikace, článku - NE OBSAH (např.: bibliografie, biografie, dopisy, úvodníky, přehledy) Geografické termíny – použití: kde je zdůrazněno, že se daný jev vyskytuje nebo je spojen s určitým územím (historie, epidemiologie, srovnávací studie, organizace a řízení, politika, antropologie, etnologie atp.)

18 Supplementary Concept Records (SCRs) Dřívější název „ Supplementary Chemical Records“ Záznamy chemických látek, léčivých přípravků a dalších konceptů, jako např. vzácné nemoci Cca záznamů s téměř termíny Aktualizován 1x týdně Záznamy odkazují na deskriptory MeSH

19 Aktualizace tezauru 1x ročně Cca nových záhlaví Cca zrušených záhlaví Cca změněných záhlaví SRCs aktualizována 1x týdně

20 Překlady MeSH v MTMS Cca 27 jazykových mutací MeSH Translation Maintenance System (MTMS) - online překlad přes Internet MTMS systém umožňuje souběžně vytvářet řadu překladů v jedné databázi Webová aplikace, možnost zápisu ve všech národních jazycích a písmech Možnosti překladatelů značně omezené  Po ukončení roční aktualizace předání dat ve formátu XML Překlady vytvářené v systému MTMS jsou automaticky začleněny do Unified Medical Language and Retrieval System (UMLS)

21 Rozdíly mezi překlady Různé formy překladů: centrální (Česko), distribuovaný (Polsko), více souběžných překladů (Čína) Různá úplnost překladu – všechny deskriptory (Česko, Německo, Francie), výběr deskriptorů (Itálie - pouze termíny použité při procesu věcné indexace) Překlad definic – např. Francie, Norsko, Švédsko

22 Český překlad Vytvářen v NLK od r. 1977, automatizovaně od r Online v systému MTMS od r Centrální, kompletní překlad deskriptorů, nepřekládají se pouze nepřeložitelné termíny Z časovým důvodů se v minulosti v některých letech nepřekládaly viz odkazy, nyní se zpětně doplňují V r experimentálně zahájen překlad definic Aktualizace 1x ročně, nyní probíhá překlad verze 2014

23 Statistika aktualizace 2013

24 Způsob překladu Překládá se obsah ne pojem Zdroje: Vokurka, Hugo: Velký lékařský slovník, Google, BMČ, přehledové monografie, odborné společnosti Nutná revize dřívějších překladů – změna odborné terminologie Přirozený slovosled - dříve pro tisk invertovaný slovosled, nyní snaha o převedení na přirozený sled slov (srdce - nemoci chlopní na nemoci srdečních chlopní) Stálé doplňování viz odkazů

25

26 Česká verze - dostupnost Česká verze online přístupná v portálu Medvik a na DVD Bibliomedica (včetně SCRs) Pro AKIS ve formátu XML na základě licenční smlouvy s NLK

27 MTMS

28 Výhody x nevýhody + tezaurus je pro překladatelské instituce zdarma + použití systému MTMS je též zdarma - Obtížnější komunikace při řešení aktuálních problémů - V změnových seznamech nejsou uvedeny změny odkazů viz

29 Výhody x nevýhody - obsah provenience: řada termínů má v názvu nebo v definici americkou provenienci Např. Ministerstvo zdravotnictví USA, národní instituty zdraví (USA) Chybí názvy některých oborů, které jsou běžné u nás, ale ne již v USA: adiktologie, psychopedie Nejednotnost v použití jednotného a množného čísla: dítě, dítě – zneužití, postižené děti, koně, novorozenec, moláry, premolár V některých kategoriích chybí termíny, např. sporty Odlišná hierarchie (např. rostliny)

30 Problémové deskriptory Podobně znějící termíny: Zubní korunka x zubní korunky Homonyma: kniha, sestra, DNA x dna, atlas Ženy, muži x ženské pohlaví, mužské pohlaví Československo, Česká republika

31 MeSH – kde ho najdu MeSH Browser - MeSH v PubMed - MeSH v Medvik -

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google