Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna."— Transkript prezentace:

1 MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna

2 Co je MeSH? Akronymum pro Medical Subject Headings Slovník (tezaurus), který od roku 1960 vytváří U.S. National Library of Medicine (NLM), Bethesda, Maryland Určen pro zpracování a vyhledávání biomedicínských informací V tištěné podobě do r. 2007, nyní pouze v elektronické podobě

3 Tištěný MeSH

4 Kdo MeSH používá? Ten, kdo vyhledává biomedicínské informace Ten, kdo zpracovává biomedicínské informace Rozšířen po celém světě, existuje řada jazykových mutací Medline/Pubmed, katalogy lékařských a zdravotnických knihoven, Cochrane Library, EBSCOHost, BMČ, další bibliografické databáze

5 Tezaurus MeSH Základní jednotka = deskriptor Struktura Kvalifikátory Conplementary Supplement Records Pravidla použití

6 Struktura slovníku Deskriptory uspořádány do tzv. stromové struktury, 1 termín se může vyskytovat na více místech stromu Termíny slovníku mají přiřazený kód/y, které určují postavení ve stromu Možnost zobrazení nadřazených a podřazených deskriptorů v různém kontextu

7 16 základních kategorií Anatomie [A] Organismy [B] Nemoci [C] Chemikálie a léčiva [D] Analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje [E] Psychiatrie a psychologie [F] Jevy a procesy [G] Disciplíny a povolání [H] Antropologie, vzdělávání, sociologie a sociální jevy [I] Technologie, průmysl, zemědělství [J] Humanitní vědy [K] Informační vědy [L] Skupiny lidí [M] Zdravotní péče [N] Publikační charakteristiky [V] Geografická místa [Z]

8 Nová struktura V r. 2000 změna struktury skládající se z deskriptorů a termínů na strukturu skládající se z deskriptorů, konceptů a termínů Deskriptory obsahují 1 nebo více konceptů První koncept je totožný s hlavním deskriptorem Každý koncept je tvořen jedním preferovaným termínem Koncepty mohou být podřazené nebo příbuzné termíny hlavnímu deskriptoru Každý koncept může na sebe vázat synonyma

9 Deskriptor Crohnova nemoc Deskriptor: Crohnova nemoc Koncepty: 1. Crohnova nemoc; synonymum: Crohnova choroba 2. kolitida granulomatózní 3. enteritida granulomatózní; synonymum: enteritida regionální 4. ileitida terminální; synonymum: ileitida regionální 5. ileokolitida

10 Atopická dermatitida Deskriptor: atopická dermatitida Koncepty: 1.atopická dermatitida; synonyma: atopická neurodermatitida, atopický ekzém, ekzém atopický, dermatitida atopická 2.dětský ekzém

11 Aftózní stomatitida Deskriptor: aftózní stomatitida Koncepty: 1.aftózní stomatitida; synonyma: stomatitida aftózní, afta, aft, aphtha, afty 2.recidivující afty; synonymum: periadenitis mucosa necrotica recurrens

12 Infekce získané v nemocnicích Deskriptor: infekce získané v nemocnicích Koncepty: 1.infekce získané v nemocnicích; synonymum: křížová infekce 2.nemocniční infekce; synonymum: nosokomiální infekce, nozokomiální infekce

13 Deskriptory (záhlaví) Cca 27.000 deskriptorů Vazby – nadřazené, podřazené a příbuzné termíny, včetně příbuzných na základě slovního kořene Definice (scope note), anotace, poznámky, seznam povolených podhesel k danému záhlaví, kód/y deskriptoru, id deskriptoru, kombinace podhesla s deskriptorem, farmaceutické akce

14

15

16 Podhesla (kvalifikátory) Cca 80 podhesel Jejich použití upřesňuje záhlaví (zužuje popisované téma) Např. oči / růst a vývoj oči – nemoci / diagnóza, terapie Každé záhlaví má určitý počet povolených podhesel, některá nemají žádná Doporučení - 3 podhesla pro jedno záhlaví

17 Publikační typy a geografické termíny Publikační typy- popisují formu publikace, článku - NE OBSAH (např.: bibliografie, biografie, dopisy, úvodníky, přehledy) Geografické termíny – použití: kde je zdůrazněno, že se daný jev vyskytuje nebo je spojen s určitým územím (historie, epidemiologie, srovnávací studie, organizace a řízení, politika, antropologie, etnologie atp.)

18 Supplementary Concept Records (SCRs) Dřívější název „ Supplementary Chemical Records“ Záznamy chemických látek, léčivých přípravků a dalších konceptů, jako např. vzácné nemoci Cca 200.000 záznamů s téměř 505.000 termíny Aktualizován 1x týdně Záznamy odkazují na deskriptory MeSH

19 Aktualizace tezauru 1x ročně Cca 500-1000 nových záhlaví Cca 50-100 zrušených záhlaví Cca 100-300 změněných záhlaví SRCs aktualizována 1x týdně

20 Překlady MeSH v MTMS Cca 27 jazykových mutací MeSH Translation Maintenance System (MTMS) - online překlad přes Internet MTMS systém umožňuje souběžně vytvářet řadu překladů v jedné databázi Webová aplikace, možnost zápisu ve všech národních jazycích a písmech Možnosti překladatelů značně omezené  Po ukončení roční aktualizace předání dat ve formátu XML Překlady vytvářené v systému MTMS jsou automaticky začleněny do Unified Medical Language and Retrieval System (UMLS)

21 Rozdíly mezi překlady Různé formy překladů: centrální (Česko), distribuovaný (Polsko), více souběžných překladů (Čína) Různá úplnost překladu – všechny deskriptory (Česko, Německo, Francie), výběr deskriptorů (Itálie - pouze termíny použité při procesu věcné indexace) Překlad definic – např. Francie, Norsko, Švédsko

22 Český překlad Vytvářen v NLK od r. 1977, automatizovaně od r. 1990 Online v systému MTMS od r. 2005 Centrální, kompletní překlad deskriptorů, nepřekládají se pouze nepřeložitelné termíny Z časovým důvodů se v minulosti v některých letech nepřekládaly viz odkazy, nyní se zpětně doplňují V r. 2010 experimentálně zahájen překlad definic Aktualizace 1x ročně, nyní probíhá překlad verze 2014

23 Statistika aktualizace 2013

24 Způsob překladu Překládá se obsah ne pojem Zdroje: Vokurka, Hugo: Velký lékařský slovník, Google, BMČ, přehledové monografie, odborné společnosti Nutná revize dřívějších překladů – změna odborné terminologie Přirozený slovosled - dříve pro tisk invertovaný slovosled, nyní snaha o převedení na přirozený sled slov (srdce - nemoci chlopní na nemoci srdečních chlopní) Stálé doplňování viz odkazů

25

26 Česká verze - dostupnost Česká verze online přístupná v portálu Medvik http://www.medvik.cz/bmc/ a na DVD Bibliomedica (včetně SCRs) http://www.medvik.cz/bmc/ Pro AKIS ve formátu XML na základě licenční smlouvy s NLK

27 MTMS

28 Výhody x nevýhody + tezaurus je pro překladatelské instituce zdarma + použití systému MTMS je též zdarma - Obtížnější komunikace při řešení aktuálních problémů - V změnových seznamech nejsou uvedeny změny odkazů viz

29 Výhody x nevýhody - obsah provenience: řada termínů má v názvu nebo v definici americkou provenienci Např. Ministerstvo zdravotnictví USA, národní instituty zdraví (USA) Chybí názvy některých oborů, které jsou běžné u nás, ale ne již v USA: adiktologie, psychopedie Nejednotnost v použití jednotného a množného čísla: dítě, dítě – zneužití, postižené děti, koně, novorozenec, moláry, premolár V některých kategoriích chybí termíny, např. sporty Odlišná hierarchie (např. rostliny)

30 Problémové deskriptory Podobně znějící termíny: Zubní korunka x zubní korunky Homonyma: kniha, sestra, DNA x dna, atlas Ženy, muži x ženské pohlaví, mužské pohlaví Československo, Česká republika

31 MeSH – kde ho najdu MeSH Browser - http://www.nlm.nih.gov/mesh/ http://www.nlm.nih.gov/mesh/ MeSH v PubMed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh MeSH v Medvik - http://www.medvik.cz/bmchttp://www.medvik.cz/bmc

32 Děkuji za pozornost maixnerova@nlk.cz


Stáhnout ppt "MeSH a jeho český překlad Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna 30. 5. 2013, Národní lékařská knihovna."

Podobné prezentace


Reklamy Google