Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE PRODEJNÍ VÝSTAVY A SOUTĚŽE SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY EFEKTIVNÍ PROSTŘEDKY PROPAGACE REGIONU EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU 18.– 21. 3.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE PRODEJNÍ VÝSTAVY A SOUTĚŽE SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY EFEKTIVNÍ PROSTŘEDKY PROPAGACE REGIONU EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU 18.– 21. 3."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE PRODEJNÍ VÝSTAVY A SOUTĚŽE SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY EFEKTIVNÍ PROSTŘEDKY PROPAGACE REGIONU EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU 18.– 21. 3. 2008

2 HLAVNÍ IDEA A CÍLE Jednotící ideou je: PODPORA VÝROBY A PRODEJE ORIGINÁLNÍCH REGIONÁLNÍCH VÝROBKŮ A SUVENÝRŮ jako účinných prostředků propagace regionů České republiky PODPORA VÝROBY A PRODEJE propagačních prostředků, které nejen nic nestojí, ale na kterých se ještě dá vydělávat. CÍLEM PRODEJNÍ VÝSTAVY JE NASTARTOVAT PROCES VZNIKU DISTRIBUČNÍ SÍTĚ TĚCHTO PRODUKTŮ Regionální výrobky jsou velmi důležitou součástí naší národní identity, součástí národní prezentace – ať už se jedná o typické potraviny, pochutiny, řemeslné výrobky nebo produkty místního a tradičního průmyslu.. Projekt výrazně podporuje rozvoj komerčních aktivit malých a středních podnikatelů ve všech regionech České republiky. Je orientován na rozvoj zejména v oblasti cestovního ruchu.

3 MÍSTO NA TRHU Cestovní ruch je z celosvětového hlediska nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím ekonomiky a zaujal již druhé místo za odvětvím ropa-automobilismus. Zájem o rozvoj cestovního ruchu lze zcela logicky a se všemi výhodnými synergickými efekty spojit také s podporou výroby a prodeje regionálních produktů. Podpora výroby a prodeje regionálních produktů je ve většině zemí s rozvinutým tržním hospodářstvím samozřejmostí. V současné době se ve spolupráci Agrární komory ČR a Hospodářské komory ČR systém takové podpory v České republice připravuje. Prodejní výstava SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY uspořádaná poprvé na toto téma v Jablonci nad Nisou je jedinou svého druhu nejen v České republice – může nalézt své místo i v rámci Evropské unie. Také v tomto smyslu je uspořádání výstavy v Jablonci nad Nisou významným počinem …

4 CO VÝSTAVA NABÍDLA ? Především šlo o využití příležitosti získat pro Jablonec nad Nisou opravdu atraktivní, moderní a jedinečnou výstavní akci celorepublikového a časem jistě i mezinárodního významu. Výstava a soutěž se stala jedinou specializovanou významnou a prestižní příležitostí pro různé výrobce suvenýrů a regionálních produktů. Porota soutěže byla sestavena z významných osobností českého marketingu, českého designu, hospodářského i politického života. Jedná se o podporu opravdu českých subjektů – malých a středních podnikatelů – zemědělců, řemeslníků, domácích pracovníků, malých výrobních provozoven a farem, místních a regionálních výrobců a je jistě jedním z prvních kroků k vytvoření řady pracovních příležitostí. Do budoucna bude jistě i příležitostí pro poskytovatele služeb v cestovním ruch a pro regionální prodejce – obchodníky, kteří si zde budou vybírat zboží do svých prodejen.

5 PARTNEŘI Nejdůležitějšími partnery jsou: Liberecký kraj Eurocentrum Jablonec nad Nisou Město Jablonec nad Nisou CzechTurism Regionální agrární komora Liberec Krajská hospodářská komora Liberec Autoři projektu: JV5P marketing, s.r.o. Pořadatel výstavy: Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

6 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI Úspěch celé akce závisel především na plném zvládnutí komunikace – ať již předáním informací a pozvánek potencionálním účastníkům výstavy, tak široké veřejnosti. V první řadě se jednalo o komunikaci v odborné veřejnosti. Rozhodujícím způsobem napomohla spolupráce s Libereckým krajem – po linii krajských úřadů byly rozeslány pozvánky a informace o možnostech účasti na této výstavě. Podobně se šířily informace i po linii Hospodářské komory ČR a dalšími Komunikačními kanály. Přirozeným mediálním partnerem prodejní výstavy ve vztahu k veřejnosti se stal Jablonecký DENÍK, velmi dobrá spolupráce a nebývalý zájem jsme zaznamenali u ČTK. Zájem ze strany regionálních televizních redakcí již lze považovat za standard. Zatím nevelký byl zájem ostatních deníků a časopisů – těm ovšem budeme informace teprve nabízet.

7 SOUTĚŽ V rámci prodejní výstavy se konala soutěž o nejlepší suvenýr a nejlepší regionální výrobek. Soutěž hodnotila n ezávislá porota jejímiž členy byli renomovaní odborníci z oborů marketing - Ing.Mikeš, design - Ing.Kabát a ak.soch.Jiří Koňák, dále zástupce Libereckého kraje a Agrární komory - Ing.Robert Erlebach, CzechTurismu - Ing.Kratochvíl, Svazu obchodu a cestovního ruchu - Ing.Chudoba, starosta města Jablonce nad Nisou - Mgr.Tulpa, Asociace Ještěd – Ing.Vajner, médií - pí.Střihavková a OHK - p.Vích.

8 SOUTĚŽ DLE DRUHU VYSTAVOVANÉHO ZBOŽÍ  BIŽUTERIE 7  SKLO, PORCELÁN 11  POTRAVINÁŘSTVÍ 9  VÝROBKY Z KOŽEŠIN 1  TEXTIL 5  HRAČKY 2  MINCE 1  VÝROBKY Z DŘEVA 4  DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY 6

9 SOUTĚŽ DLE REGIONŮ  JABLONECKO 16  LIBERECKO 8  JIČÍNSKO – ČESKÝ RÁJ 3  ČESKOLIPSKO 6  KRALOVEHRADECKO 2  VRCHLABSKO 2  ŠUMAVA 2  STŘEDNÍ ČECHY 1  POLSKO 8  SEVERNÍ MORAVA 2

10 SOUTĚŽ Bylo provedeno dotazníkové šetření mezi vystavovateli z nichž vyplynulo:  všichni vystavovatelé velmi ocenili skutečnost, že se výstava koná a chválili Hospod.komoru za velmi konkrétní a viditelnou pomoc podnikatelům  téměř všichni se chtějí zúčastnit výstav a soutěží 2x ročně - na jaře s důrazem na Suvenýry, na podzim (kolem Mikuláše) s důrazem na regionální výrobky  mezi vystavovateli byli podnikatelé s obratem od 1 tis.Kč ročně až po desítky milionů  všichni jsou ochotni platit účastnické poplatky cca 200 - 500 Kč  všichni velmi vítají možnost vybudování prodejní sítě a očekávají podporu tomuto záměru od "vlády", ministerstev atd. jako jedinou opravdu účinnou podporu jejich podnikání ve výrobě, obchodu i cestovním ruchu

11 VÝSLEDKY SOUTĚŽE SUVENÝRY 1. MÍSTO = MINCE, CENTRUM BABYLON, LIBEREC 2. MÍSTO = KORÁLKY, JABLONEX GROUP, JABLONEC NAD NISOU 3. MÍSTO = SADA OBRÁZKOVÝCH MAGNETŮ, JAN CIDRYCH, LIBEREC ČESTNÉ UZNÁNÍ = PORCELÁNOVÝ NÁPOJOVÝ HRNÍČEK, JAN CIDRYCH, LIBEREC ČESTNÉ UZNÁNÍ = SKLENĚNÉ TĚŽÍTKO, JIŘÍ RYBA, LOMNICE NAD POPELKOU REGIONÁLNÍ PRODUKTY 1. MÍSTO = KITTELŮV LIKÉR, STYLE BOHEMIA, ZÁSADA 2. MÍSTO = VÁNOČNÍ OZDOBY, RAUTIS a.s., PONIKLÁ 3. MÍSTO = KŘEHKÉ VÁLENÉ UŠI ZE ŠTRAMBERKA, FRANTIŠEK ŠUBERT, KARVINÁ ČESTNÉ UZNÁNÍ = FOUKANÁ FIGURKA, KAREL SOBOTKA, TĚPEŘE ČESTNÉ UZNÁNÍ = PIVO, PIVOVAR ROHOZEC, MALÝ ROHOZEC -TURNOV ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ POROTY - "ROZHLEDNOVICE" STYLE BOHEMIA S.R.O. ZÁSADA - ZA REGIONÁLNÍ SUVENÝR S VYSOKOU PROPAGAČNÍ HODNOTOU CENA CZECH TOURISM PRAHA = HOVORKOVY HOŘICKÉ TRUBIČKY, MILAN HOVORKA, HOŘICE CENA JABLONECKÉHO DENÍKU = KOLEKCE BIŽUTERIE Z VINUTÝCH PERLÍ, MILENA ULČOVÁ, ŽELEZNÝ BROD

12 BUDOUCNOST VÝSTAVY Prodejní výstava a soutěž SUVENÝRY a regionální produkty by se podle ankety provedené mezi vystavovateli a návštěvníky měla konat dvakrát ročně. Takto se vyjádřili vystavovatelé jednomyslně. Téměř všichni se shodli na tom, že na jaře by se výstava měla konat jako součást výstavy EuroregionTour s důrazem na SUVENÝRY a na podzim s důrazem na REGIONÁLNÍ PRODUKTY. Vystavovatelé jsou ochotni platit i poplatky za možnost vystavovat a prodávat zde své produkty, jsou ochotni platit i mírné poplatky za přihlášení svých výrobků do soutěže. Největší význam výstavy však spočívá ve skutečnosti, že se o suvenýrech a regionálních výrobcích nejen hovoří, ale vytváří se prostor pro jejich prezentaci a především se hledají způsoby jejich distribuce a prodeje v turisticky zajímavých destinacích.

13 CO JE ÚSPĚCHEM VÝSTAVY ? Podařilo se v krátkém čase prodejní výstavu připravit a zajistit účast více než padesáti vystavovatelů. Byl vytvořen dobrý základ pro organizaci této prodejní výstavy dvakrát ročně. Na základě této výstavy bude možno zahájit práce směřující k Vytvoření systému trvalé podpory výroby, distribuce a prodeje regionálních produktů a suvenýrů budováním sítě prodejen suvenýrů a regionálních produktů. Bude možno zahájit širokou mediální kampaň. Na základě úspěchu výstavy bude možno prosadit přijetí projektu mezi ty, pro které bude možno získat maximální finanční dotaci.

14 FOTOGALERIE Z PRÁCE POROTY

15 FOTOGALERIE Z PRODEJNÍ VÝSTAVY

16 ODBORNÝ SEMINÁŘ

17 Vyhlášení vítězů

18 ZÁVĚR Jedná se o celospolečenský zájem, o záměr především nastartovat komerční aktivity v CR, orientované na podporu všech zúčastněných podnikatelských subjektů. Nabídnout návštěvníkům a turistům atraktivní regionální produkty. Start projektu se však neobejde bez masivní podpory orgánů krajské a místní samosprávy a bez využití dotačních titulů státu i EU.


Stáhnout ppt "PREZENTACE PRODEJNÍ VÝSTAVY A SOUTĚŽE SUVENÝRY A REGIONÁLNÍ PRODUKTY EFEKTIVNÍ PROSTŘEDKY PROPAGACE REGIONU EUROCENTRUM JABLONEC NAD NISOU 18.– 21. 3."

Podobné prezentace


Reklamy Google