Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezbolestná nemocnice Mgr. Eva Bendová MUDr. Petr Vojtíšek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezbolestná nemocnice Mgr. Eva Bendová MUDr. Petr Vojtíšek."— Transkript prezentace:

1 Bezbolestná nemocnice Mgr. Eva Bendová MUDr. Petr Vojtíšek

2 Co dělá náš analgetický tým? Provádí konzultační činnost pro akutní bolest – na všech oddělení nemocnice Pokračuje v analgetické péči započaté na operačním sále nebo ICU. Stará se o pacienty se zvláštními analgetickými metodami Analgetický tým fung uje jako specializovaná konziliární služba pro zvládání akutní bolesti.Analgetický tým fung uje jako specializovaná konziliární služba pro zvládání akutní bolesti.

3 Cíle Analgetického týmu Kontinuita péče o pacienta s akutní bolestí Organizace léčby akutní bolesti v rámci zdravotnického zařízení Snížení morbidity, pooperačních komplikací, časnější RHC Zkrácení doby léčby, snížení nákladů na léčbu (okamžité náklady x dlouhodobá úspora) E vidence komplikací a nedostatků v léčbě bolesti Spokojený pacient – spokojený personál

4 Jak vznikl náš Analgetický tým V roce 2003 primář Nalos a MUDr. Bejšovec – vedoucí lékař anestezie zakládají Analgetický tým jako ekvivalent Acute Pain Service v západních zemích „Evropské minimální standardy pro management pooperační bolesti“Ideově vychází z práce Narindera Rawala a spol. „Evropské minimální standardy pro management pooperační bolesti“ – Švédsko 1998 – projekt logický, jednoduchý, propracovaný mezioborově, vycházející z potřeb pacienta a zohledňující i ekonomické hledisko

5 „Náš“ Analgetický tým – APS (Acute Pain Service)- do 2010 Tým lékařů a sester Anestezie a OIM - Specialisté APS - sestra určená pro akutní bolest – na týden -lékař určován jmenovitě na každý den – dle rozpisu -konzultanti pro akutní bolest

6 Tvorba nové koncepce AT sestavili jsme nový AT na oddělení anestezie vytvořili novou koncepci AT naše vize – zapojit do nového AT sestry a lékaře z chirurgických oborů realizace – uspořádali jsme 2 edukačně – motivační semináře, vyzvali jsme kolegy ke spolupráci Přihlásilo se 17 zájemců a proběhla první porada nového AT, kde jsme probírali jednotlivé body nové koncepce, všichni měli možnost připomínkovat a ovlivnit novou koncepci a tvorbu metodického pokynu „pravidla hry“

7 Výsledky nového AT naučili jsme se spolu komunikovat, jako partneři zvýšil se počet telefonických konzultací vznikla brožura bezbolestná nemocnice pro pacienty MNUL vzniká nový dokument „analgesie u dětí a dospělých“ Byl proveden audit bolesti po vzoru nemocnice na Homolce jehož garantem byl MUDr. Viktor Kubricht

8 Design a cíle auditu Monitorace stavu léčby pooperační bolesti v MNUL Současný výskyt dalších jevů spojených operačním výkonem - Chlad, žízeň, hlad, PONV, svědění Stav léčby bolesti na jednotlivých odděleních Možnost opakovatelnosti v budoucnu

9 Randomizace pacientů Pacienti byli rozřazeni do skupin podle očekávané bolestivosti Skupiny „A“- „I“  „A“ – skupina s očekávanou největší bolestivostí Bylo vybráno 9 operačních odělení 1 Hrudní chirurgie 2 Chirurgie 3 Neurochirurgie 4 ORL 5 Ortopedie 6 Urazové oddělení 7 ÚČOCH 8 Urologie 9 Gynekologie

10 Randomizace pacientů Každý den byla provedena randomizace 4 pacientů a 3 náhradníků z operačních programů V rámci každého oddělení byly vybrány nej častější zákroky, ty byly očíslovány, 1.písmeno =kód oddělení Randomizační kód vypadal např. - Jan Novák, CH1, 205 E Tyto údaje pak převzala sestra a zanesla do Záznamového listu pacienta

11

12 Organizace výzkumu Najít výzkumnice (sestry z anestezie, studenti) Propojit plán služeb sester na anestezie se sběrem dat Proškolit je ve sběru dat – školitel MUDr. Viktor Kubricht

13 Sběr dat březen – červen 2011 Data se sbírala denně od 7 do 22 h, pondělí - pátek Denně se randomizovali 4 pacienti a 2 náhradníci z operačních programů Sestry - výzkumnice si připravily sběrné tabulky a čekaly na informaci, že pacient je po výkonu Sestry zaznamenávaly data do sběrných tabulek 0 h po operaci, 2,3,4,6,8,10,16,20,24,32,40,48 Zaznamenávaly jsme VAS, FF (vědomí, počet dechů), odmítnutí analgezie, PONV, pocit žízně, hladu a chladu a jiné

14 Průběh sběru dat Byla jasně stanovená kritéria Minimální interakce s pacientem Sestry pouze zaznamenávaly informace do sběrných tabulek, zapisovaly podané medikace, nijak jsme nereagovaly na sdělené informace Zasahovaly jsme, pokud byl pacient v bezvědomí, nebo bradypnoe 8 dechů za minutu Minimální interakce s ošetřujícím personálem Pokud pacient spal, nebyl buzen, noční klid od 22h do 6h byl dodržován

15 Specifika výzkumu Časová náročnost (denně 16 h) Psychická náročnost (nereagování na bolest, pouze zaznamenávání údajů, spolupráce s kolegy z chirurgických oddělení) Fyzická náročnost (sběr dat u pacientů napříč nemocnicí) Vše proběhlo bez komplikací, data byla nasbírána podle plánu, nikdo z výzkumu nevystoupil

16 Výsledky - ukázka Pro 222 pacientů bylo provedeno 2504 měření, kdy v 1997 případech byla zaznamenána úroveň VAS

17 Výsledky- závěr Za přijatelnou úroveň bolesti v pooperačním období se považuje hodnota do VAS 4. Zjištěná průměrná hodnota VAS score v našem souboru byla 2.2 Výsledek auditu vnímáme jako důkaz dobrého fungování analgezie v naší nemocnici

18 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Bezbolestná nemocnice Mgr. Eva Bendová MUDr. Petr Vojtíšek."

Podobné prezentace


Reklamy Google