Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-030. T r e s t n í p r á v o Mgr. Marie Mikulcová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-030. T r e s t n í p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."— Transkript prezentace:

1 OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-030

2 T r e s t n í p r á v o Mgr. Marie Mikulcová

3 Trestní právo = součást právního řádu = odvětví veřejného práva (zabývá se vztahem mezi státem na straně jedné a dalšími osobami na straně druhé) určuje: ● jaká jednání jsou trestnými činy, ● jaké jsou sankce za jejich spáchání, ● jakým způsobem stát spáchání trestných činů a jejich pachatele zjišťuje a trestá.

4 Trestní právo hmotné stanoví: ● co je trestným činem, ● podmínky trestní ● odpovědnosti, ● sankce za trestný čin.

5 Trestní právo procesní stanoví: ● postup nutný k tomu, ● aby byly trestné činy ● zjištěny a pachatelé ● potrestáni

6 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 1. T r e s t n é č i n y - velmi nebezpečné jednání popsané v trestním zákoně - řeší je soudy - sankce: odnětí svobody... É

7 PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ 2. p ř e s t u p k y - nižší stupeň nebezpečnosti - řeší je policie, úřady - sankce: napomenutí, pokuta...

8

9 DRUHY TRESTNÝCH ČINŮ: I. TČ proti republice (vlastizrada...) II. TČ hospodářské (padělání peněz...) III. TČ proti pořádku ve věcech veřejných (útok na veřejného činitele...) IV.TČ obecně nebezpečné (šíření toxikomanie...) V. TČ hrubě narušující občanské soužití (neposkytnutí pomoci, rasová nenávist...) VI. TČ proti rodině a mládeži (zanedbání povinné výživy, bigamie...) VII. TČ proti životu a zdraví (vražda...) VIII. TČ proti svobodě a lidské důstojnosti (vydírání...) IX. TČ proti majetku (krádež, podvod...) X.TČ proti lidskosti (válečná krutost...) XI. Vojenské TČ

10 Úkol: Jakých nedovolených postupů v chování se dopustil zaměstnavatel na tomto obrázku?

11 Filozofie trestu Trestem společnost vymáhá dodržování svých norem. Trest má plnit čtyři základní funkce: 1. přispět k nápravě potrestaného (výchovná funkce); 2. odradit jiné od podobného jednání (preventivní funkce); 3. chránit společnost před pachatelem (ochranná funkce); 4. obnovit spravedlnost, která byla narušena (restaurativní funkce).

12 Nejstarší indický Zákoník Manuův: „Kdyby král neúnavně netrestal ty, které trestat má, silnější by si pekli ty slabší jako ryby na rožni. (...) Nikomu by nic nepatřilo a svět by byl vzhůru nohama.“ Immanuel Kant (18.st.) “Kdyby se měla ztratit spravedlnost, neměl by život lidí na Zemi žádnou cenu.“

13 V současné době se zkoušejí se různé alternativní tresty, které např. pachatele konfrontují s jeho obětí a ukládají mu, aby se o ni nebo o pozůstalé postaral, nebo mu ukládají veřejně prospěšné práce, popř.domácí vězení.

14 A m n e s t i e (z řec. amnéstia, zapomenutí) = rozhodnutí o hromadném prominutí trestu. Neruší se rozsudek ani občanskoprávní odpovědnost odsouzeného (např. povinnost nahradit škodu), ale pouze trest. V České republice bývá doprovázena abolicí = rozhodnutím o zastavení nebo nezahájení trestního řízení pro činy. M i l o s t =udělovaná individuálně

15 DRUHY TRESTŮ: 1) Odnětí svobody (nejvýše 15 let, ve výjimečných případech do 25 let, popř.doživotí) 2) Odnětí čestných titulů a vyznamenání 3) Odnětí vojenské hodnosti 4) Zákaz činnosti až na dobu 10 let 5) Propadnutí majetku 6) Peněžitý trest (od 2 tisíc do 5 milionů korun) 7) Propadnutí věci 8) Vyhoštění z republiky (pouze u cizinců) 9) Zákaz pobytu na určitém místě po dobu až 5 let

16 Orgány činné v trestním řízení ● Policejní orgán ● Vyšetřovatel ● Státní zástupce ● Soud

17 Průběh trestního řízení 1) Kriminalista provede výslech podezřelých osob a shromážděné důkazy předá vyšetřovateli. 2) Vyšetřovatel vznese obvinění proti podezřelému, začíná trestní stíhání obviněného.

18 Další průběh trestního řízení Uvalení vazby Obviněný se dostává do vazební věznice. Policie má právo podezřelého zadržet na 48 hodin bez povolení soudu a pak je nucena jej propustit v případě, že nedostane rozhodnutí soudu o uvalení vazby.

19 Další průběh trestního řízení 3) Vyšetřovatel shromažďuje další důkazy, uzavře vyšetřující spis a předá ho státnímu zástupci. 4) Státní zástupce vypracuje obžalobu, kterou podá soudu. Z obviněného se stává obžalovaný. (

20 Námět k diskusi: Co víte o dodržování lidských práv ve vězení u nás ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy, popř.s jinými zeměmi světa?

21 Věznice Mírov Věznice Valdice Alcatraz u San Francisca

22 Opakování: 1.Čím se zabývá trestní právo hmotné? 2.Čím se zabývá trestní právo procesní? 3.Vysvětlete rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. 4.Jaký nejvyšší trest je 5.možné u nás udělit ve 6.výjimečných případech? 7.Jaký je u nás nejvyšší 8.možný peněžitý trest?

23 Zdroje: ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo ● http://www.alescenek.cz/data/produkty/trestni_pravo_hmotne_obecna_pl us_zvlastni_cast_jelinek_linde.jpg http://www.alescenek.cz/data/produkty/trestni_pravo_hmotne_obecna_pl us_zvlastni_cast_jelinek_linde.jpg ● http://www.linde.cz/images2/Trestn%ED%20pr%E1vo%20procesn%ED_ V%8AKV.jpg http://www.linde.cz/images2/Trestn%ED%20pr%E1vo%20procesn%ED_ V%8AKV.jpg ● http://data.regiony24.cz/foto/clanky/stare/190908_poutapolicie.jpg http://data.regiony24.cz/foto/clanky/stare/190908_poutapolicie.jpg ● http://www.tabor.cz/docstore/redsys/images/1255785798.jpg http://www.tabor.cz/docstore/redsys/images/1255785798.jpg ● http://nd01.blog.cz/282/362/31fc97c3c7_14968216_o2.jpg http://nd01.blog.cz/282/362/31fc97c3c7_14968216_o2.jpg ● http://vtipy-o-policajtech.blogio.cz/obrazky/kreslene1.jpg http://vtipy-o-policajtech.blogio.cz/obrazky/kreslene1.jpg ● http://svoboda.bloguje.cz/img/f1a73447344eb703e4e316249cb0d59da6 11d720.jpg http://svoboda.bloguje.cz/img/f1a73447344eb703e4e316249cb0d59da6 11d720.jpg ● http://www.vrchlabsko.info/images/Apenize.jpg http://www.vrchlabsko.info/images/Apenize.jpg ● http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest#Filosofie_trestu http://cs.wikipedia.org/wiki/Trest#Filosofie_trestu ● http://beniek.files.wordpress.com/2009/09/immanuel_kant.jpg http://beniek.files.wordpress.com/2009/09/immanuel_kant.jpg ● http://www.reflex.cz/images/tistenyrx/2007/42/7_1.jpg http://www.reflex.cz/images/tistenyrx/2007/42/7_1.jpg ● http://img.blesk.cz/img/1/article/211841_mirov-veznice.jpg http://img.blesk.cz/img/1/article/211841_mirov-veznice.jpg ● http://mm.denik.cz/1/41/svet_vezeni_za_dna_denik_clanek_solo.jpg http://mm.denik.cz/1/41/svet_vezeni_za_dna_denik_clanek_solo.jpg ● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Alcatraz_aerial.jpg


Stáhnout ppt "OB21-VVP-HUM-OBN-MIK-M-1-030. T r e s t n í p r á v o Mgr. Marie Mikulcová."

Podobné prezentace


Reklamy Google