Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah přednášky Zdravý životní styl (ZŽS) – definice, základní pojmy Zdravý životní styl ve studijním programu ošetřovatelství Vybrané oblasti ZŽS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah přednášky Zdravý životní styl (ZŽS) – definice, základní pojmy Zdravý životní styl ve studijním programu ošetřovatelství Vybrané oblasti ZŽS."— Transkript prezentace:

1

2 Obsah přednášky Zdravý životní styl (ZŽS) – definice, základní pojmy Zdravý životní styl ve studijním programu ošetřovatelství Vybrané oblasti ZŽS

3 Životní styl systém činností, projevů a zvyklostí, které jsou typické pro daného člověka systém relativně ustálených praktik, s charakteristickým chováním a výběrem činností způsob života s volbou určitých priorit. Je ovlivňován - etapou života, postavením, vzděláním, příjmy, kulturní tradicí…

4 ŽS ovlivňuje zdravotní stav Zdravý životní styl nevede ke vzniku civilizačních nemocí, umožňuje maxim. prac. výkon, jen malé projevy opotřebení organismu Nezdravý životní styl zvl. ve spojení se stresem zvyšuje riziko vzniku zdravotních komplikací

5 Zdraví a faktory, které jej ovlivňují Definice: Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody (SZO)

6 Civilizační nemoci Srdečně cévní nemoci Zhoubné nádory Obezita Vysoký krevní tlak Alergie Zubní kaz Cukrovka Artritidy, osteoporóza Žlučové a ledvinové kameny Migréna, deprese Alzheimerova nemoc a další

7 Změny životního stylu v průběhu min. 200 let Lidé se přestali věnovat zemědělství, začali se stěhovat do rychle rostoucích měst, stali se závislí na výrobcích potravin. V době rolnické činil podíl tuku ve stravě 15 % - dnes 40 %. Více stravy s vysokým obsahem cholesterolu - zvyšuje riziko KVO Snížení podílu vlákniny, dříve 60 - 100 g/den - dnes 20 g. Zvýšení konzumace soli - zvyšování krev. tlaku Málo pohybu

8 Nejzávažnější rizikové faktory pro vznik civilizačních onemocnění Nízká konzumace ovoce a zeleniny Nadváha a obezita Fyzická inaktivita Vysoká hladina cholesterolu Vysoký krevní tlak Spotřeba tabáku

9 Stav zdraví v ČR Dobrá akutní péče, nedobrá prevence Vysoký výskyt civilizačních chronických nemocí, prevalence: diabetes 8 %, obezita a nadváha 50 %, na KVO umírá 50 % osob Nutné něco udělat s prevencí ! Vláda připravila dokument Zdraví 2020 –důležitou součástí je podpora prevence (vychází z projektu WHO) Společensky se stává prevence sexy a cool

10 Zdravý životní styl není nákladný Střídmá a pestrá strava Přiměřený pohyb Základní tělesná hygiena Rovnováha mezi prací a odpočinkem Pozitivní a aktivní vztah k životu, k sobě samému i ostatním

11 Studijní předměty související se ZŽS 1. r./LS 26 h Výživa a dietetika 1. r./LS 44 h Zdravotnická psychologie - zdraví a nemoc, profes. zvládání náročných situací, syndrom vyhoření 2. r. 30 h Základy léčebné rehabilitace - prevence imobilizace, rehabilitační ošetřovatelství u různých dg 2. r 24 h Ochrana veřejného zdraví - vychází z cílů národního programu zdraví, epidemiologie nádorových a kardiometabolických onemocnění, imunizace, faktory životního prostředí, problematika drogové závislosti - rizika, prevence, léčba, následná péče. 3. r. 48 h Základy edukační činnosti sestry - edukační projekt pro vybranou cílovou skupinu 3 r. 58 h Komunitní péče - součástí je zdravotní péče zaměřená na prevenci, úkoly ošetřovatelství v primárním sektoru, prevence a podpora zdraví

12 Oblasti zdravého životního stylu ve studijním programu ošetřovatelství Pohybová aktivita - předmět: léčebná rehabilitace, seminář - pohyb jako součást ZŽS, možnosti prevence a sebeošetření Výživa - předmět: výživa a dietetika Psychohygiena, odpočinek, relaxace, zvládání stresu – předmět: zdravotnická psychologie Reprodukční zdraví – předměty: gynekologie, dermatovenerologie Zdraví na cestách seminář (vybavení, rizika, očkování) Zdravá práce seminář (PLS) Zdravé životní prostředí, zdravotnická prevence – předměty: ochrana veřejného zdraví, komunitní péče Návykové látky - předmět: ochrana veřejného zdraví, kouření seminář a cvičení Antropometrie - cvičení

13 Prevence je součástí poskytování zdravotnické péče v různých oborech Primární prevence - předcházení nemocem Sekundární prevence - včasný záchyt a léčba onemocnění Terciární prevence – prevence zhoršování a komplikací nemocí Preventivní prohlídky v primární péči (vyhl. 70/2012 Sb.): anamnéza, fyzikální vyšetření, moč chemicky, lipoproteiny ve 40, 50 a 60 letech věku Ok. krvácení od 50 let ve dvouletých intervalech, U žen 45-69 – co dva roky mamografie Dispenzární prohlídky Krátké intervence - kouření, výživa, pohyb, rozpoznání prvních příznaků nemoci apod. Očkování Možnosti: postery, internet, letáky, brožury, edukace, poradny SESTRA Pediatrická péče, stomatologická prevence, gynekologická prevence

14 Hlavní ovlivnitelné rizikové faktory KVO

15 Primární prevence KVO Rizikové faktory KVO jsou definovány následovně: Hypertenze je definována podle Mezinárodní společnosti pro hypertenzi jako opakované zvýšení systolického TK  140 mmHg nebo zvýšení diastolického tlaku  90 mmHg, prokázané ve dvou ze tří měření pořízených minimálně při dvou návštěvách lékaře (kasuální tlak) nebo užívání antihypertenzní medikace při známé diagnóze hypertenze. Hladina celkového cholesterolu, za poruchu lipidového metabolismu je považována hladina cholesterolu ≥ 5,0 mmol/l nebo užívání hypolipidemické terapie. Kategorie kuřák je definována podle WHO jako osoba, která kouří denně pravidelně nejméně jednu cigaretu. Obezita je definována jako BMI≥30, nadváha byla definována jako BMI≥25 a zároveň <30 Nízká pohybová aktivita

16 Určování rizika KVO - desetileté riziko úmrtí na KVO pro českou populaci (nízké riziko 10 %)

17 Hlavní příčiny nádorů

18 Výživové faktory a pohybová aktivita ve vztahu k nádorům

19 Výživové faktory a nádory

20 Pohybová aktivita – k čemu je dobrá ? Stimuluje produkci endorfinů v mozku –zlepšuje náladu Zvyšuje duševní potenciál Harmonizuje systém autonomního nervstva a endokrinní systém – vyrovnanější, odolnější vůči stresu Uvolňuje svalové napětí a odstraňuje záporné emoce Ztrácíte nadbytečné kg Zabraňuje úbytku vápníku z kostí Podporuje krevní oběh, zvyšuje vytrvalost Stimuluje hluboké břišní dýchání Zlepšuje schopnost krve přenášet kyslík Normalizuje hodnoty krevního tlaku

21 Pohybová aktivita Přiměřená? Doporučená: 2,5-5 hodin/tý pohybová aktivita střední intenzity nebo 1,5 a 2 hod/tý intenzivní fyzické zátěže Minimálně: 30 minut středně intenzivní pohybové aktivity/den Vhodný druh, postupná zátěž (jen do krátkodobé únavy), pravidelnost, soustavnost, vhodné oblečení, obutí, zábavná forma

22 Zdravá výživa v kostce Faktor ovlivňující nejvýrazněji zdraví Všichni tomu rozumí, kvalita důkazů je sporná, EBM Co je důležité pro výživové doporučení: Skladba potravy Celkový energetický příjem (za znalosti výdeje a BMI*) Alkohol Alternativou nezdravé západní výživy s rafinovanými tuky, bílým pečivem, dezerty, uzeninou je Výživa středomořská, méně kalorická, olivový olej, bílé maso, ryby, celozrné pečivo, ovoce a zelenina *Body - mass index hmotnost v kg na výšku v m2

23 Hlavní zásady zdravé výživy

24 Zásady zdravé výživy Obilniny základ- tmavý chléb a pečivo Co nejvíce zeleniny a ovoce 500 g/den Energie tak, aby BMI bylo 18,5- 25 kg/m2 Maso ryby, 2x týdně, omezit uzeniny Mléčné výrobky netučné Tuky –rostlinné a z ryb Alkohol: do 10 g pro ženu/den, do 20 g pro muže/den, k jídlu, v malých dávkách (ne více než 4 dávky) Riziko pro nádory je však nejnižší při nulové konzumaci alkoholu

25 Standardní jednotka alkoholu 10g

26 Ochranné látky ve stravě Vitamíny Minerály Antioxidanty Fytosteroly Doporučení jednoduché: zelenina, ovoce, obiloviny, ryby Ne potravinové doplňky (nikdy nenahradí vše ve správném poměru) Jediná vyjímka: funkční potraviny obohacené fytosteroly Flora pro activ, jogurtový nápoj Danacol (Danone)

27 Psychohygiena pečuje o duševní zdraví Duševně zdravý harmonická osobnost žijící v harmon. vztazích připravená řešit problémy má přiměřené životní aspirace zdravé sebevědomí asertivní

28 Zásady psychohygieny Sebepoznání – sebehodnocení, deník, rozhovory Pozitivní myšlení - orientace na dobré vztahy, na dobré věci, smysluplnost toho, co dělám - mít se rád, relativizace těžkostí, aktivní přístup, přeladění, humor Autoregulace emocí - ventilovat emoce Vyváženost - spánek, relaxace, time management, práce, koníčky, rodina, přátelé Asertivní chování Aktivní pohyb, životospráva

29 Doporučení Občasné informační embargo - nečíst noviny, nedívat se na televizi, nezapínat počítač (zahlcený mozek je ve stresu, to brání v tom, abychom mohli informace strávit, zpracovat, vyhodnotit a reagovat, vede k emoční plochosti, není čas na prožitek, na empatii) „Humor je solí života. Kdo je jím dobře prosolený, vydrží dlouho čerstvý“ Karel Čapek

30 Děkuji Vám za pozornost a přeji hezký zbytek studia na FZV UP


Stáhnout ppt "Obsah přednášky Zdravý životní styl (ZŽS) – definice, základní pojmy Zdravý životní styl ve studijním programu ošetřovatelství Vybrané oblasti ZŽS."

Podobné prezentace


Reklamy Google