Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POV 2010 Informace o podaných žádostech. Harmonogram POV Schválení podmínek pro vyhlášení programu Radou Olomouckého kraje: 17. 12. 2009. Schválená alokace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POV 2010 Informace o podaných žádostech. Harmonogram POV Schválení podmínek pro vyhlášení programu Radou Olomouckého kraje: 17. 12. 2009. Schválená alokace."— Transkript prezentace:

1 POV 2010 Informace o podaných žádostech

2 Harmonogram POV Schválení podmínek pro vyhlášení programu Radou Olomouckého kraje: 17. 12. 2009. Schválená alokace 40 500 000 Kč. Vyhlášení programu: 20. 12. 2009 Sběr žádostí: 20. 12. 2009 – 26. 2. 2010 Hodnocení žádostí: 9. 3. – 18. 3. 2010 Projednání Radou Olomouckého kraje: 8. 4. 2010 Schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje: 30. 4. 2010 Realizace projektů: do 31. 12. 2010 Příprava podmínek POV 2011: září 2010

3 OBLASTI PODPORY

4 Oblast podpory 1 Podpora projektů souvisejících s výstavbou, rekonstrukcí a opravami obecního majetku - obecních úřadů, komunikací, škol, sakrálních staveb, veřejných prostranství, veřejného osvětlení a obecního mobiliáře Alokace: 34 425 000 Kč Alokace po převedení přebytku z OP3: 37 171 000 Kč Příjemci: Obce do 2 000 obyvatel Minimální podpora: 50 000 Kč Maximální podpora: 500 000 Kč Spoluúčast žadatele: min. 40 %

5 Příklady vhodných a úspěšných projektů Projekty zaměřené na výstavbu, rekonstrukci a obnovu obecních komunikací, silnic a chodníků Výstavba, opravy a rekonstrukce obecních úřadů Úprava veřejných prostranství (včetně zeleně, laviček, autobusových zastávek atp.) Výstavba, opravy a rekonstrukce budov škol či školek Výstavba, opravy a rekonstrukce kulturních domů Výstavba, opravy a rekonstrukce sportovišť, vytváření zázemí Výstavba, opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu Oblast podpory 1

6 Oblast podpory 2 Příspěvek lze poskytnout na realizaci projektů, propojujících obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Veškeré podporované aktivity musí být investičního charakteru a realizovány pouze na území Olomouckého kraje. –a) nákup vybavení pro kulturně – společenské akce (stany, osvětlení, ozvučení, mobilní WC apod.) –b) nákup vlastní mechanizace potřebné k úpravě a údržbě veřejných prostranství (frézy, traktory, štěpkovače, sekačky, česačky ovoce apod.) Alokace: 2 025 000 Kč (5%) Příjemci: Mikroregiony a MAS Minimální podpora: 100 000 Kč Maximální podpora: 600 000 Kč Spoluúčast žadatele: min. 40 %

7 Oblast podpory 3 Podpora tvorby územně plánovací dokumentace, včetně ze zákona vyplývající povinnosti posouzení SEA, NATURA a studií průzkumů a rozborů, které budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavebním zákonem) a dle „Metodiky digitálního zpracování územně plánovací dokumentace pro GIS“ červen 2007 (v aktuální verzi). Alokace: 4 050 000 Kč (10%) Příjemci: Obce do 2 000 obyvatel Minimální podpora: 50 000 Kč Maximální podpora: 200 000 Kč Spoluúčast žadatele: min. 40 %

8 Harmonogram hodnocení žádostí Žádosti byly podávány na Krajský úřad Olomouckého kraje v termínu do 26. 2. 2010 Do 05. 03. 2010 – administrativní kontrola 09. 03. 2010 – zahájení činnosti hodnotitelské komise 18. 03. 2010 – ukončení hodnocení žádostí 08. 04. 2010 – předložení návrhu hodnocení ROK

9 Hodnotitelská komise shodná s komisí pro rozvoj venkova a zemědělství Olomouckého kraje Poř.čTitulJménoPříjmení 1.Mgr.IvoSlavotínek 2.Ing.JanBeneš 3.Ing.MiroslavaČermáková 4. MarianJurečka 5.Ing.MojmírHaupt 6.Mgr.MartaHusičková 7. MilanKapec 8.Ing.MilošKnapp 9.Ing.HanaLebedová 10.Ing.JanaŘímská 11. MarcelaSkácelová 12. JosefSobotík 13.Ing.KarelStojan 14.Bc.MiloslavŠmída 15.Ing.DrahomírTobiáš 16. MiladaVašíčková 17.Bc.FrantišekWinter

10 Administrace smluv POV 2010 30. 04. 2010 – schválení návrhů Zastupitelstvem Olomouckého kraje 03. 05. 2010 – rozeslání oznamovacích dopisů všem žadatelům Do 30. 06. 2010 – příjem podkladů pro uzavření smlouvy Do stanoveného termínu ukončení projektu (uvedený ve smlouvě) ukončit projekt a uhradit všechny faktury (doložit výpisem z banky) Nedodržení tohoto termínu = porušení podmínek smlouvy = porušení rozpočtové kázně ! Do 30 dnů po termínu ukončení projektu předat na KÚOK vyúčtování příspěvku a závěrečnou zprávu o realizaci projektu

11 Souhrnný přehled podaných žádostí do POV 2010 PořadíORPOP 1OP 2OP 3celkem 1Hranice204024 2Jeseník153018 3Konice101112 4Lipník nad Bečvou91010 5Litovel121013 6Mohelnice102012 7Olomouc223126 8Prostějov374344 9Přerov253028 10Šternberk111113 11Šumperk132116 12Uničov8008 13Zábřeh130215 Celkem205259239

12 Přehled podaných žádostí do POV 2010 po okresech Okres 2010 OP1OP2OP3celkem počet obcí do 2000 obyvatel Olomouc53526082 Přerov54806297 Prostějov47545692 Šumperk36434362 Jeseník153018 Celkem205259239351

13 Finanční objemy POV 2010 Finanční objemy (Kč)OP 1OP 2OP 3celkem Celkové náklady projektu163 888 00014 211 0002 213 000180 312 000 Požadovaný příspěvek81 661 0008 199 0001 304 00091 164 000 Schválená alokace34 425 0002 025 0004 050 00040 500 000 Nedočerpáno u OP 3002 746 0000 Návrh převod z OP 3 do OP 12 746 000000 Návrh úpravy alokace37 171 0002 025 0001 304 00040 500 000 Vykrytí (%)45,524,610044,4

14 Statistika žádostí POV 2010 podaných a navržených k podpoře OkresORP OP 1OP 2OP 3Celkem Počet žádostí podaných počet žádostí navržených k podpoře počet podaných žádostí počet žádostí navržených k podpoře počet Podaných žádostí Počet žádostí navržených k podpoře počet podaných žádostí počet žádostí navržených k podpoře Olomouc Litovel12510--135 Olomouc2253011266 Šternberk1161011137 Uničov81----81 Přerov Hranice20 41--2421 Lipník9411--105 Přerov251532--2817 Prostějov Konice1051011126 Prostějov371741334421 Šumperk Mohelnice10520--125 Šumperk1342011165 Zábřeh135--22157 Jeseník 15530--185 Počty žádostí celkem2059725599239111 Požadovaná a navržená finanční podpora celkem v tis. Kč 81 66137 1718 1992 0251 304 91 16440 500

15 Přehled podaných žádostí do POV 2009 PořadíORPOP 1OP 2OP 3celkem 1Hranice223025 2Jeseník151016 3Konice151016 4Lipník nad Bečvou112114 5Litovel112114 6Mohelnice82111 7Olomouc237232 8Prostějov446555 9Přerov355343 10Šternberk111012 11Šumperk173020 12Uničov8109 13Zábřeh210122 Celkem2413414289

16 Přehled podaných žádostí do POV 2009 po okresech Okres 2009 OP1OP2OP3celkem počet obcí do 2000 obyvatel Olomouc531136782 Přerov681048297 Prostějov59757191 Šumperk46525362 Jeseník15101618 Celkem2413414289350

17 Finanční objemy POV 2009 Finanční objemy (Kč)OP 1OP 2OP 3celkem Celkové náklady projektu197 687 00012 173 0003 805 000213 665 000 Požadovaný příspěvek96 197 0007 285 0001 925 000105 407 000 Rozpočtováno31 500 0009 000 0004 500 00045 000 000 Nedočerpáno01 715 0002 575 0004 290 000 Převod do OP 14 290 000000 Upraveno35 790 0007 285 0001 925 00045 000 000 Vykrytí (%)37,2100 42,6

18 POV 2010 Dokumenty POV 2010 na webu OK

19 http://www.kr-olomoucky.cz/ http://www.kr-olomoucky.cz/ stačí kliknout myší na logo POV 2010 (v Grafických odkazech v pravém sloupci)

20 Dokumenty POV na webu OK

21 POV 2010 POV v jiných krajích

22 Porovnání krajských Programů obnovy venkova 2010 Názvy krajů ČR obce celkem obce do 2000 obyv. výše příspěv ku z POV MMR po RUD (tis. Kč) údaje o administraci POV v roce 2010 současná alokace finančních prostředků do POV (tis. Kč) max. výše podpory (tis. Kč) počet podaných žádostí celkem požadova ná výše podpory celkem (tis. Kč) počet podpoř. žádostí celkem spolup. s ORP při administra ci POV (ano/ne) počet oblastí podpory (dotačních titulů) celkem Středočeský kraj1 1461 056101 06050 000 50025589 023(později)ne1 Karlovarský kraj1321079 20021 500 není stanovena 12234 30492ne4 Plzeňský kraj50145943 800 50 000500358108 132258ne2 Jihočeský kraj62257255 21080 0001 000 (MKR) 623 103 000592ano4 Ústecký kraj35430127 80023 00030019346 643190ne4 Liberecký kraj21518516 70010 5461 00012335 222123ne 7 Královéhradecký kraj 44840537 50044 500 80025675 143108 (+85)ano 5 Pardubický kraj45142140 000 51 00040057898 914 373 (všichni 1x) ne 9 Kraj Vysočina70467369 400 69 00014062483 450624ano1 Jihomoravský kraj67359350 00080 000 obce 200 svazky 300 53093 000517ne8 Zlínský kraj30425121 60032 0001 00010343 03575ne 2 Olomoucký kraj39835028 90040 50050023991 164(111)ne3 Moravskoslezský kraj 29922716 10436 000 6001486715878ne2

23 Pořadí krajů podle výše příspěvku na jednu obec do 2 000 obyvatel Poř. čísloNázvy krajů ČR tis. Kč na jednu obec do 2 000 obyvatel 1Karlovarský kraj201 2Moravskoslezský kraj159 3 Jihočeský kraj140 4 Jihomoravský kraj135 5 Zlínský kraj127 6 Pardubický kraj121 7 Olomoucký kraj116 8 Královéhradecký kraj110 9 Plzeňský kraj109 10 Kraj Vysočina103 11 Ústecký kraj76 12 Liberecký kraj57 13 Středočeský kraj47

24 Grafické znázornění

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "POV 2010 Informace o podaných žádostech. Harmonogram POV Schválení podmínek pro vyhlášení programu Radou Olomouckého kraje: 17. 12. 2009. Schválená alokace."

Podobné prezentace


Reklamy Google