Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ Vrchlabí, 18. února 2009 Radka Nosková - administrace POV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ Vrchlabí, 18. února 2009 Radka Nosková - administrace POV."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ Vrchlabí, 18. února 2009 Radka Nosková - administrace POV

2 POV KHK POV KHK na rok 2009-2013 Zásady pro poskytování dotací z POV včetně příloh (každoročně) Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch

3 Harmonogram POV KHK 2009 Sběr žádostí do 31. 12. 2008 Zpracování žádostí do 31. 1. 2009 Předložení žádostí Výboru pro regionální rozvoj a cestovní ruch 5. 2. 2009 Projednání v Radě KHK 18. 2. 2009 Schválení v Zastupitelstvu KHK 5. 3. 2009

4 Podané žádosti ORP VR 2009 Dotační titulPočet žádostí Požadovaná dotace v Kč DT 171 828 358 DT 2-- DT 32630 000 DT 42322 431 DT 5-- CELKEM ORP HK112 780 789

5 Podané žádosti za KHK 2009 Celkem evidováno 300 žádostí v objemu 188,7 mil. Kč Schválená alokovaná částka je 45 mil Kč s příslibem navýšení o 5 mil Kč.

6 Dotační tituly Dotační titul 1 a 2 - kladen důraz na připravenost akce a vyřešené majetkové vztahy Dotační titul 3 - majetek svazku obcí–10 let, investiční/neinvestiční projekty Dotační titul 4 - uzavřená smlouva o poskytnutí úvěru (NE úvěrový příslib) Dotační titul 5 - vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice (obce, DSO, právnické, fyzické osoby)

7 Zkušenosti z kontrolní činnosti Žádost = jediný zdroj informací o projektu  Vztah projektu k rozvojovým dokumentům  Popis projektu  Harmonogram  Přílohy - Audit - Usnesení zastupitelstva - Rozpočet (investice/neinvestice)

8 Podklady pro uzavření smlouvy Do 60 dnů od oznámení o přidělení dotace Usnesení zastupitelstva obce/svazku obcí Doklad o vlastnictví Upřesnění rozpočtu a charakteru akce

9 Závěrečná zpráva, vyúčtování Zpráva – popis co se udělalo Faktury, předávací protokoly,.. Výpisy z běžných účtů (přijetí dotace) Výpis z účetní analytické evidence (ORG) Fotodokumentace

10 SOUTĚŽ VESNICE ROKU

11 Termíny soutěže Vyhlášení 15. ročníku soutěže 4. 3. 2009 Ukončení příjmu přihlášek 30. 4. 2009 Hodnocení krajských kol do 30. 6. 2009 Slavnostní vyhlášení krajských kol 1.7.–31.8. 2009 Hodnocení celostátního kola 1.9.– 30.9. 2009 Slavnostní vyhlášení celostátního kola do 31.10. 2009

12 Účast v soutěži Obce vesnického charakteru Zpracovaný rozvojový dokument obce Přihláška na předepsaném formuláři Úhrada registračního poplatku (2 Kč za každého občana) Charakteristika obce

13 Informace a podklady pro hodnotitelskou komisi Prezentace obce (součástí této prezentace budou i rozhovory se zástupci obce) Prohlídka obce Obsah materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže

14 Charakteristika obce 1. Koncepční dokumenty 2. Společenský život 3. Aktivity občanů 4. Podnikání 5. Péče o stavební fond a obraz vesnice 6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, úspory energií 7. Péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci 8. Péče o krajinu 9. Připravované záměry 10. Informační technologie obce

15 Ocenění VESNICE ROKU 2008 Zlatá stuha – vítěz krajského kola – obec Bukvice (okr. Jičín) Modrá stuha – společenský život - obec Batňovice (okr. Trutnov) Bílá stuha – činnost mládeže – obec Vlkov Zelená stuha – péče o zeleň a životní prostředí – obec Konecchlumí (okr. Jičín) Oranžová stuha – spolupráce se zeměděl. subjektem – obec Pohoří (okr. Rychnov n.Kn.)

16 Další ocenění Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Diplom za vzorné vedení kroniky Diplom za rozvíjení lidových tradic Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) Mimořádné ocenění za péči o kulturní dědictví

17 Přínosy účasti v soutěži Zviditelnění a propagace obce Vítězové finanční odměna Možnost žádat v POV MMR (Dt 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku)

18 Děkuji vám za pozornost. Radka Nosková Tel.: 499 405 701 noskovaradka@muvrchlabi.cz


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ OBCÍ ORP VRCHLABÍ Vrchlabí, 18. února 2009 Radka Nosková - administrace POV."

Podobné prezentace


Reklamy Google