Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Centra podpory integrace & Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit Čísla projektů: CZ.1.07/1.2.00/08.0117 CZ.1.07/1.2.00/14.0021 Časový.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Centra podpory integrace & Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit Čísla projektů: CZ.1.07/1.2.00/08.0117 CZ.1.07/1.2.00/14.0021 Časový."— Transkript prezentace:

1 Centra podpory integrace & Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit Čísla projektů: CZ.1.07/1.2.00/08.0117 CZ.1.07/1.2.00/14.0021 Časový harmonogram: Zahájení projektu: 1. 8. 2009 / 3. 3. 2010 Ukončení projektu: 31. 7. 2012 / 31. 3. 2013

2 Aplikované pohybové aktivity (APA) Mezipředmětová akademická disciplína zaměřená na identifikaci a řešení individuálních rozdílů v oblasti pohybových aktivit. Propagují přístup k aktivnímu životnímu stylu a sportu. Zahrnují tělesnou výchovu, sport, rekreaci a rehabilitaci. V rámci projektů jsou rozvíjené zejména: APA osob s tělesným a zrakovým postižením; v menší míře APA osob s mentálním a sluchovým postižením; nově i APA osob s poruchami autistického spektra a osob s psychiatrickým onemocněním.

3 Cíle projektů Zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP). Vytvoření a rozvinutí systému poradenských služeb (prostřednictvím Center APA) poskytovaných celému spektru dětí, žáků a studentů se SVP. Zdokonalení systému vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek volného času.

4 Záměr Realizace vzdělávacích akcí s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami Monitoring v oblasti APA na úrovni školní TV, sportu, rekreace, rehabilitace. Vytvoření metodického materiálu, který bude sloužit v rámci realizovaných typů školení pedagogických pracovníků.

5 Cílová skupina Děti se SVP v mateřských školách a přípravných třídách základních škol. Žáci ZŠ a SŠ se SVP a ti žáci, kteří jsou ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání. Rodiče dětí a žáků se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním. Pracovníci škol a školských zařízení. Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení. Pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času.

6 Klíčové aktivity Vytvoření podmínek pro vznik a fungování Center podpory integrace včetně poradenství a tvorby IVP: spolupráce s významnými organizacemi v oblasti výchovy, vzdělávání, asistence a pohybových aktivit osob se speciálními potřebami (komunální i národní úroveň); poradenství formou odborných schůzek i individuálních konzultací; z Centra APA se stala oficiální jednotka spadající pod katedru aplikovaných pohybových aktivit (FTK UP); vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro školní TV (cca 50 již vytvořených).

7 Klíčové aktivity Vytvoření sítě škol, školských a mimoškolských zařízení s žáky participujícími v aplikovaných pohybových aktivitách: zajišťování praxí pro studenty klinickým pracovištěm; zajišťování školení a dalšího vzdělávání pro zaměstnance klinických pracovišť; kraje, ve kterých máme klinická pracoviště (celkem 56): Jihomoravský; Vysočina; Královéhradecký; Zlínský; Olomoucký; Moravskoslezský; Pardubický.

8 Klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách, školských i mimoškolních organizacích: obhájené disertační a diplomové (magisterské i bakalářské) práce; publikování odborných článků v recenzovaných časopisech; odborné články v časopise Aplikované pohybové aktivity v teorii a v praxi; prezentace výsledků monitoringu na odborných konferencích; spolupráce s SPC při řešení konkrétní spolupráce na jednotlivých školách.

9 Klíčové aktivity Tvorba studijních opor a metodických materiálů: dokončené materiály: kniha Aplikovaná tělesná výchova; sborníky ze seminářů Integrace – jiná cesta; sborník z 1. české národní konference APA; časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a v praxi; v přípravě: kniha Aplikované pohybové aktivity; kniha Rekreace v oblasti APA (polovina února); kniha Aplikované pohybové aktivity a sport; kniha IVP pro školní TV; metodické video – integrace ve školní TV & vybrané pohybové aktivity osob se zrakovým, tělesným, mentálním a sluchovým postižením.

10 Klíčové aktivity Realizace vzdělávacích programů pro děti, žáky a studenty: vzdělávacím programem prošlo na 200 integrovaných žáků a na 800 žáků zapojených do systému speciálního vzdělávání; o vzdělávací programy je velký zájem daleko přesahující vytyčené monitorovací indikátory.

11 Klíčové aktivity Školení pedagogických pracovníků: v rámci obou projektů bylo do současnosti proškoleno přes 1300 pedagogických pracovníku, rodičů a ostatních pracovníků z oblasti vzdělávání a asistenčních služeb; o školení je velký zájem přesahující počet stanovených monitorovacích indikátorů; vzdělávací semináře Integrace – jiná cesta.

12 Klíčové aktivity 1. česká národní konference APA: součástí systému seminářů Integrace – jiná cesta; záměrem bylo seznámit odbornou i laickou veřejnost se současným stavem APA; 120 účastníků z oblasti vzdělávání, asistenčních služeb, volnočasových aktivit dětí, žáků, studentů a dospělých se speciálními potřebami včetně akademických odborníků z několika univerzit; kromě přednášek i praktické workshopy (možnost vyzkoušení si kompenzačně-sportovních pomůcek – monoski, handbike, krankcycle, zvuková střelba apod.).

13 Webové stránky www.apa.upol.cz

14 Děkuji za pozornost. milada.truksova@upol.cz koordinátor, projektový manažer www.apa.upol.cz


Stáhnout ppt "Centra podpory integrace & Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit Čísla projektů: CZ.1.07/1.2.00/08.0117 CZ.1.07/1.2.00/14.0021 Časový."

Podobné prezentace


Reklamy Google