Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence sociálně patologických jevů. Prevence  Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet společensky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence sociálně patologických jevů. Prevence  Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet společensky."— Transkript prezentace:

1 Prevence sociálně patologických jevů

2 Prevence  Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet společensky nežádoucímu jevu  Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá výchova dětí v rodině a ve škole

3 Společensky nežádoucí jevy: Z hlediska předcházení sociálně patologickým jevům u žáků se jedná především o aktivity v oblastech prevence:  násilí a šikanování,  záškoláctví,  kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného chování,  ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže,  xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu,  závislost na politickém a náboženském extremismu (včetně sekt a sociálně patologických náboženských hnutí),  užívání návykových látek (včetně opomíjeného alkoholu a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek,  onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,  netolismu (virtuálních drog) a patologického hráčství (gambling),  diváckého násilí,  komerčního sexuálního zneužívání dětí,  syndromu týraných a zneužívaných dětí,  domácího násilí,  poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie),  dopravní přestupky a nekázeň.

4 Cíle:  výchova žáků ke zdravému životnímu stylu  pestrá nabídka nejrůznějších akcí a aktivit  poskytnout informace  zabránit výskytu rizikového chování ve škole

5 Přístup k problémovým žákům, kroky při výskytu patologických jevů ve školním prostředí - zásady  viz příloha č. 1 Postupy při výskytu SPJ ve škole

6 Internetová poradna pro rodiče … co dělat, když dítě … http://www.poradenskecentrum.cz/rodice.html...bere drogy...hraje o peníze...hraje na počítači...nejí (přejídá se)...je šikanováno

7 Seznam internetových stránek:  viz příloha č. 2 Seznam internetových stránek

8 Metodické pokyny MŠMT  viz příloha č. 3 Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, č.j.: 20 006/2007-51.  viz příloha č. 4 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 28 275/2000 – 22

9 Důležité kontakty:  viz příloha č. 5 Důležité kontakty

10 Dotazník  V prosinci r. 2007 vyplnili žáci osmého a devátého ročníku dotazník CVLK, jehož součástí byly otázky k výskytu sociálně patologických jevů ve škole  Výsledky viz příloha č.6

11 Budoucnost prevence 1. připravuje se tzv. minimální preventivní program školy na školní rok 2008/2009, který bude součástí ŠVP 2. od září 2008 bude zveřejněn na internetových stránkách 3. rovněž bude zřízena e-mailová adresa pro připomínky, podněty a stížnosti


Stáhnout ppt "Prevence sociálně patologických jevů. Prevence  Prevence (z lat. praevenire, předcházet) znamená soustavu opatření, která mají předcházet společensky."

Podobné prezentace


Reklamy Google